Regulamin usługi „Kontakt: najlepsza oferta”

1. Definicje:

a. ubezpieczamy-auto.pl – serwis ubezpieczeniowy prowadzony wspólnie przez
rankomat.pl SA oraz multiagencję ubezpieczeń Insu Sp. z o.o.;
b. Najlepsza Oferta – oferta ubezpieczenia samochodu w serwisie
ubezpieczamy-auto.pl, która jest najtańsza lub oferuje najlepszy zakres w
relacji do ceny, oceniana na podstawie algorytmów serwisu;
c. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca
ochrony ubezpieczeniowej za jego pomocą.

2. Każdy użytkownik serwisu ubezpieczamy-auto.pl może zamówić bezpłatny kontakt
w sprawie Najlepszej Oferty, która zostanie wyświetlona w serwisie
ubezpieczamy-auto.pl w odpowiedzi na wpisane przez niego w formularzu
porównywarki dane ubezpieczeniowe.

3. Przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego podejmie próbę
kontaktu w czasie nie dłuższym niż 72h po otrzymaniu zgłoszenia
użytkownika.

4. Użytkownik dokonuje zgłoszenia za pomocą pola typu checkbox na
pierwszej stronie formularza kalkulacyjnego ubezpieczamy-auto.pl

5. W przypadku zamówienia Usługi, w ciągu 72h po wykonaniu kalkulacji
w Serwisie, ubezpieczamy-auto.pl przekaże nr telefonu użytkownika wyłącznie do
jednego towarzystwa ubezpieczeniowego – tego, które wg danych
zebranych przez ubezpieczamy-auto.pl ma dla niego najlepszą ofertę
ubezpieczenia.

6. Aby skrócić czas oczekiwania na wykonanie kalkulacji przez dane
towarzystwo, ubezpieczamy-auto.pl wraz z numerem telefonu przekazuje do
towarzystwa również nr kalkulacji ubezpieczeniowej użytkownika,
zawierającym podane wcześniej w formularzu kalkulatora dane.

7. W celu dokładnego obliczenia składki ubezpieczeniowej oraz
potencjalnego zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu, Użytkownik
udziela ubezpieczamy-auto.pl zgody na przekazanie swojego numeru telefonu oraz
danych kalkulacji do towarzystwa ubezpieczeniowego które przedstawi
dla niego najlepszą ofertę, znajdującego się jednocześnie na poniższej
liście:

a. Allianz Polska Services Sp. z o.o. ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
b. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa
c. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
d. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1
e. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A 02-675 Warszawa ul. Wołoska 22 A
f. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa
g. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
h. Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 17
i. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
j. MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
k. Česká pojišťovna SA Oddział w Polsce ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem https://ubezpieczamy-auto.pl/regulamin-uslugi-kontakt-najlepsza-oferta oraz pod adresem korespondencyjnym spółki rankomat.pl SA, ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.