Broker ubezpieczeniowy jest bardzo często mylony agentem. W rzeczywistości, choć oba te zawody funkcjonują w świcie ubezpieczeń, stoją po dwóch stronach barykady. Jedna z nich reprezentuje towarzystwo przed klientem, a drugi klienta przed towarzystwami.

Kim jest broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy to przede wszystkim niezależny doradca, analityk i pośrednik, stojący między klientem a zakładem ubezpieczeń. Nie jest to jednak agent. Broker nie współpracuje z żadnym towarzystwem, a jego celem jest znalezienie jak najlepszej oferty dla swojego klienta, szukającego odpowiedniej ochrony. Jest to więc osoba reprezentująca swojego petenta, dbająca ściśle o jego interesy, która zajmuje się znalezieniem dla niego możliwie najlepszej oferty.

Jak działa broker?

Ponieważ broker ma za zadanie znaleźć dla swojego klienta jak najlepiej dopasowane do niego ubezpieczenie. Przede wszystkim więc na początku będzie chciał dowiedzieć się jak najwięcej o wymaganiach, preferencjach i oczekiwaniach klienta. Kolejnym krokiem będzie analiza zebranych informacji i ocena ryzyka, jakie będzie wiązało się z ubezpieczeniem. Następnie broker zacznie szukać najlepszej polisy, wysyłając do towarzystwa zapytania oraz negocjując z nimi zarówno cenę jak i zakres oferty. Kiedy z zakładów ubezpieczeń otrzyma wszystkie istotne dla niego informacje, zbada propozycje i wytypuje najlepszą z nich, którą przedstawi klientowi. To jednak nie koniec. Broker swoje porady udziela na piśmie, w oparciu o rzetelną analizę. To samo tyczy się wyjaśnień, dlaczego podjął on taką, a nie inną decyzję – musi być ona w formie pisemnej.

Broker lepszy niż agent?

Wykonywanie zawodu brokera ubezpieczeniowego wiąże się z koniecznością spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim konieczne jest posiadania odpowiedniego pozwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego i wpisać się na listę brokerów wykonujących działalność brokerską. Obowiązkowo trzeba również posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC na minimum 1 500 000 €. Tak więc funkcja ta jest dużo baczniej obserwowana przez odpowiednie organy, a w dodatku w przypadku zaniedbania swoich obowiązków i narażenia swojego klienta na straty, jest on zobowiązany do wypłaty odpowiedniego odszkodowania.
Agent ubezpieczeniowy z kolei nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a za szkody przez niego wyrządzone odpowiada zakład ubezpieczeń, którego jest reprezentantem. Nieco inaczej ma się sytuacja w przypadku multiagentów, którzy nie mogą liczyć na tego typu zabezpieczenia, ponieważ za swoje czynności odpowiada we własnym zakresie. Należy jednak mieć na uwadze to, że agent ubezpieczeniowy jest przede wszystkim reprezentantem zakładu lub zakładów ubezpieczeń.

Dodatkowa ochrona brokera

Broker nie tylko, na zlecenie swojego klienta, występuje w jego imieniu przez towarzystwami, ale zapewnia także dodatkowe wsparcie przy różnego rodzaju sprawach zawiązanych z ubezpieczeniami. Jest on bardzo pomocny przed zawarciem polisy, potrafiąc wyjaśnić nawet największe zawiłości oferty, jak i po szkodzie. Broker doskonale orientuje się w procedurach jakie obowiązują w towarzystwach, dlatego też może wesprzeć swojego klienta we wszelkich działaniach i będzie służyć mu radą.

[Głosów: 2 Średnia: 4.5]