ubezpieczenie nnw

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW, NW) gwarantuje osobom poruszającym się pojazdem odszkodowanie po wypadku. Aby być pewnym, że wysokość wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe świadczenia pokryje wszystkie koszty, nie obejdzie się bez dokładnego przeanalizowania dostępnych ofert.

Do grupy ubezpieczeń nieobowiązkowych, z których właściciele pojazdów mogą, ale nie muszą korzystać, należy ubezpieczenie NNW. Jego posiadanie gwarantuje odszkodowanie poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Nie zawsze w wyniku wypadku dochodzi wyłącznie do szkód materialnych. Poważniejszym problemem jest utrata zdrowia czy nawet śmierć kierowcy lub pasażera.

Porównaj ceny OC/AC

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to finansowe wsparcie dla ofiar wypadku. To jednak, czy wypłacone ubezpieczonemu odszkodowanie pokryje wszystkie wydatki związane z powrotem do zdrowia, zależy w głównej mierze od zapisów znajdujących się w umowie.

Jak działa ubezpieczenie NNW?

Zakres oferowanej ochrony w ramach ubezpieczenia NNW zawsze jest dokładnie wskazany w umowie zawieranej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Najczęściej ubezpieczyciel wypłaca świadczenie, gdy wynikiem wypadku jest:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu – wówczas świadczenie wynosi taki sam procent sumy ubezpieczenia, w jakim procencie poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • niezdolność do pracy – ubezpieczyciel za każdy dzień niedyspozycji wypłaca np. 1 promil sumy ubezpieczenia,
  • śmierć – najbliżsi otrzymują 100 proc. sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW zadziała również, gdy do szkody dojdzie podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, w czasie postoju lub naprawy samochodu na poboczu w czasie podróży.

Ponieważ ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym, towarzystwa ubezpieczeniowe zachęcają klientów do jego zakupu, kusząc dodatkowymi korzyściami. Przykładowo Generali przygotowało program rabatowy, a Link4 proponuje poszerzenie ubezpieczenia o pakiet Wracaj do zdrowia, w ramach którego ubezpieczeni otrzymują dostęp do lekarzy specjalistów.

Ubezpieczenie NNW – dla kogo?

Ubezpieczenie NNW jest oferowane każdemu, kto chce zapewnić sobie finansowe wsparcie po wypadku. Inaczej mówiąc, nie jest to produkt dedykowany wyłącznie kierowcom – polisę NNW może posiadać każdy. Przykładowo, grupowe ubezpieczenie NNW ubezpieczyciele sprzedają szkołom i zakładom pracy. Zmotoryzowani mogą skorzystać z ubezpieczenia gwarantującego ochronę kierowcy i pasażerom, choć od tej zasady bywają wyjątki. Wspomniana już firma Generali ma w ofercie dwa produkty:

  • NNW kierowcy – ochroną jest objęty kierowca, niezależnie od pojazdu, z jakiego korzysta,
  • NNW pojazdu – ochroną są objęci pasażerowie i kierowca.

Proama proponuje klientom ubezpieczenie NNW poza pojazdem. W ramach tej polisy ochroną na wypadek zdarzeń, które nie są związane z samochodem, objęty jest zarówno kierowca, jak i jego najbliższa rodzina (współmałżonek, dzieci).

Porównaj ceny OC/AC

Suma ubezpieczenia – dlaczego jest ważna?

Przy wyborze ubezpieczenia NNW należy kierować się zarówno zakresem oferowanej ochrony, jak i sumą ubezpieczenia. Zasada jest prosta – im wyższa suma ubezpieczenia, tym lepiej. Świadczenie wypłacane ubezpieczonym za doznany uszczerbek zdrowia najczęściej jest określane procentowo, zgodnie z tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu dołączoną do OWU i umowy.

Sumę ubezpieczenia określa klient, przy czym ubezpieczyciele wprowadzają limity. Przykładowo w PZU suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 5000 i wyższa niż 100 000 zł. Proama proponuje z kolei sumę ubezpieczenia w wysokości 20 000 lub 40 000 zł.

Ile kosztuje komunikacyjne ubezpieczenie NNW?

Cena ubezpieczenia NNW jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę m.in.: wysokość sumy ubezpieczenia, jaka interesuje klienta, a także jego wiek czy doświadczenie za kółkiem. W swojej ofercie towarzystwo ubezpieczeniowe AXA ma ubezpieczenie NNW, którego cena zaczyna się już od 49 zł za rok.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW? Postanowiliśmy to sprawdzić, korzystając z naszego kalkulatora OC/AC. W wyliczeniach przyjęliśmy, że polisę chce zakupić właściciel pojazdu Renault Laguna z 2010 r., który posiada prawo jazdy od ponad 20 lat i wypracował maksymalne zniżki. Najtańszą ofertę OC wraz z NNW za 531 zł zaproponowało mu towarzystwo ubezpieczeniowe mtu24.pl. Samo ubezpieczenie OC w tej firmie kosztowałoby kierowcę 522 zł. Wynika z tego, że dodatkową ochronę klient mógłby zyskać za zaledwie 9 zł!

Na jaki okres można zawrzeć polisę NNW?

Ubezpieczenie NNW najczęściej jest oferowane w pakiecie (z OC lub AC) i na okres 12 miesięcy. Polisa NNW zawarta kilka miesięcy po zakupie OC będzie obowiązywać do końca umowy OC.

W ofertach towarzystw ubezpieczeniowych nie ma ubezpieczeń NNW krótkoterminowych. Wyjątkiem jest polisa NNW turystyczna. Jest ona jednak przypisana do ubezpieczonego.

Umowa NNW wygasa automatycznie. Inaczej mówiąc, ubezpieczony nie musi pilnować terminu, aby nie dopuścić do jej przedłużenia (jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia OC).

Ubezpieczenie NNW – lista wyłączeń

W przypadku każdego ubezpieczenia, towarzystwa ubezpieczeniowe sporządzają listę wyłączeń, czyli zdarzeń, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia NNW komunikacyjnego. Wśród zdarzeń, które najczęściej nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, należy wyliczyć szkody:

  • umyślnie spowodowane przez kierowcę,
  • wyrządzone przez kierowcę pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających,
  • spowodowane w czasie, gdy samochód nie posiadał ważnych badań technicznych,
  • powstałe w czasie wyścigów samochodowych czy imprez sportowych,
  • powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.

Szczegóły dotyczące wyłączeń znajdują się w OWU. To jedna z ważnych części tego dokumentu, z której treścią warto się dokładnie zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy.

Zakres ochrony NNW

Zgłaszanie szkody z ubezpieczenia NNW a termin

Każdy z ubezpieczycieli samodzielnie ustala, ile dni poszkodowany ma na zgłoszenie nieszczęśliwego wypadku. Informację tę można znaleźć w OWU. Przykładowo AXA Direct wymaga, aby zgłoszenie zostało wykonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wypadku. Link4 daje swoim klientom więcej czasu – 14 dni.

W OWU przygotowanym przez każdego ubezpieczyciela znajduje się też szczegółowa informacja na temat tego, jak ubezpieczony powinien się prawidłowo zachować po wypadku. Konieczne jest m.in. zawiadomienie służb (policji i pogotowia), a także wykonywanie zaleceń lekarza, aby złagodzić skutki zdarzenia. W przeciwnym razie ubezpieczony musi być świadomy, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo obniżyć wysokość świadczenia.

Porównaj ceny OC/AC

Odszkodowanie z więcej niż jednej polisy NNW

Ubezpieczenie NNW jest specyficznym produktem – ubezpieczeni mogą posiadać kilka polis, a w razie wypadku, dochodzić wypłaty z każdej z nich. Inaczej mówiąc, za ten sam uszczerbek na zdrowiu odszkodowanie wypłaci każdy ubezpieczyciel, z którym ubezpieczony zawarł umowę.

Wyjątek od powyższej reguły dotyczy zwrotu kosztów zakupu np. leków czy sprzętu rehabilitacyjnego. Starając się o wypłatę środków z tego tytułu z ubezpieczenia NNW, ubezpieczony otrzyma pieniądze tylko od jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji opłaca się wybrać tego ubezpieczyciela, który ustanowił najwyższy limit.

 

Stefania Stuglik

Od 2012 roku związana z sektorem ubezpieczeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dziale obsługi klienta. Ma na swoim koncie kilkaset sprzedanych polis komunikacyjnych. Prywatnie niepoprawna optymistka, zakochana w górach i literaturze pięknej.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments