Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA i Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA. Z kolei głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do Munich Re. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia Ergo Hestia oferowane są pod markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Grupa ERGO Hestia działa od ponad 30 lat i jest trzecim, największym ubezpieczycielem w Polsce. Posiada szeroki wachlarz polis i reklamuje się hasłem: „Najważniejsze ubezpieczysz u nas”. Pełna oferta ubezpieczeń ERGO Hestia dla klientów indywidualnych to:
 • ubezpieczenie komunikacyjne,
 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie domu i mieszkania,
 • ubezpieczenia podróżne,
 • ubezpieczenia w biznesie.

Ubezpieczenie OC w Ergo Hestia

W Polsce jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest OC, a jego warunki opisuje ustawa. Dzięki temu ubezpieczany ma pewność, że bez względu na wybrane towarzystwo, jego OC będzie miało taki sam zakres działania. Zadaniem OC jest przede wszystkim wypłata odszkodowania osobie, której zostanie wyrządzona krzywda z winy ubezpieczonego, a w przypadku OC komunikacyjnego – szkoda wyrządzona ubezpieczonym pojazdem. Z uwagi na fakt, że każde OC ma taki sam zakres działania (bez względu na ubezpieczyciela, w którym je wykupiliśmy), to głównym wyznacznikiem przy wyborze tej polisy powinna być cena. I warto zwrócić na to uwagę, ponieważ różne towarzystwa w różny sposób honorują danych kierowców, więc w skrajnych przypadkach różnica w cenie może wynosić nawet powyżej tysiąca złotych. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, by przekonać klientów, a także jeszcze szerzej ich chronić, do polisy OC oferują także rozszerzone ubezpieczenie. Ergo Hestia OC proponuje takie rozszerzenia ubezpieczenia jak:
 • ubezpieczenie szyb,
 • holowanie pojazdu,
 • pojazd zastępczy,
 • pomoc telefonicznego asystenta prawnego,
 • ochronę utraty zniżek OC.
Oprócz tego ubezpieczony w Ergo Hestia OC może również liczyć na opcję BLS, czyli Bezpośrednią Likwidację Szkody. Działanie tej opcji Ergo Hestia opisuje na swojej stronie internetowej w taki sposób: „Jeśli jesteś naszym klientem, a Twój pojazd został uszkodzony przez sprawcę ubezpieczonego z tytułu OC u innego ubezpieczyciela, który należy do systemu BLS, możesz zlikwidować szkodę bezpośrednio w ERGO Hestii. Dzięki temu skorzystasz z naszego wysokojakościowego serwisu likwidacyjnego. Wypłacimy Ci odszkodowanie i rozliczymy się z ubezpieczycielem sprawcy – to dla Ciebie duże ułatwienie!” - podaje Ergo Hestia. Umowa OC Ergo Hestia jest zawierana na 12 miesięcy, ale jest możliwość rozbicia jej na raty. Uwaga! Posiadanie polisy OC jest w Polsce obowiązkowe, a w razie jej braku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na właściciela pojazdu bardzo wysoką karę – od 1400 zł do 6980 zł (w okresie styczeń-czerwiec 2023 r., w przypadku samochodu osobowego).

Ubezpieczenie AC w Ergo Hestia

AC, w odróżnieniu od OC, jest ubezpieczeniem dobrowolnym i ma za zadanie chronić właściciela samochodu na skutek kradzieży pojazdu, jego zniszczenia lub uszkodzenia. Polisa AC uwzględnia koszty szkód, które powstały z winy właściciela pojazdu oraz z winy osoby trzeciej (jeśli nie da się zlikwidować szkody z polisy sprawcy). W ramach polisy AC Ergo Hestia oferuje możliwość naprawienia szkody lub otrzymania odszkodowania za utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież pojazdu. Podstawowa polisa Ergo Hestia obejmuje ubezpieczenie na wypadek:
 • zderzenia się pojazdów – w szczególności, gdy nie jest możliwe ustalenie sprawcy uszkodzenia pojazdu (np. tzw. szkoda parkingowa, po której sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia),
 • uszkodzenia pojazdu, np. na skutek wjechania w dziurę,
 • uszkodzenia pojazdu przez dzikie i hodowlane zwierzęta,
 • uszkodzenia pojazdu wskutek pożaru (również samozapłonu), wybuchu, zatopienia pojazdu,
 • uszkodzenia pojazdu w wyniku wandalizmu albo przez przewożony sprzęt sportowy,
 • kradzieży pojazdu (całego lub poszczególnych części).
Ergo Hestia proponuje również rozszerzony wariant ochrony AC, który obejmuje m. in. szkody powstałe:
 • wewnątrz pojazdu, nieumyślnie spowodowane przez kierowcę, pasażerów lub przewożony ładunek,
 • w efekcie zwarcia elektrycznego,
 • w wyposażeniu dodatkowym (urządzenia i elementy zamontowane w pojeździe, np. nawigacja satelitarna, fotelik samochodowy),
 • na skutek otwarcia się klapy w czasie jazdy czy niedomkniętych drzwi.
Ubezpieczenie AC Ergo Hestii w szerszym wariancie obejmuje również pokrycie kosztów dorobienia kluczyków w przypadku ich utraty lub zniszczenia. W różnych wariantach Ergo Hestia oferuje również takie opcje w AC, jak stała suma ubezpieczenia, czy ochrona utraty zniżki AC. Ergo Hestia swoim klientom oferuje również możliwość wyboru metody naprawy szkody w Autocasco. Klient może zdecydować się na jeden z trzech wariantów:
 • metoda kosztorysowa (wypłata odszkodowania),
 • naprawa w warsztacie sieci partnerskiej Ergo Hestia,
 • naprawa w ASO.
AC Ergo Hestia obowiązuje na terenie Europy (w jej geograficznych granicach) oraz w Algierii, Maroku, Tunezji, Izraelu i Iranie. Do szkód powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubezpieczyciel wprowadza udział własny w wysokości 1000 zł (udział własny nie dotyczy sytuacji, w której szkoda powstała w wyniku zderzenia się pojazdów oraz nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu). Umowa AC zawierana jest na 12 miesięcy. Składkę można opłacać jednorazowo lub rozłożyć na raty.

Ubezpieczenie Assistance w Ergo Hestia

Assistance to kolejne dobrowolne ubezpieczenie, którego zadaniem jest pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach na drodze, takich jak np.: awaria, przebita opona, zderzenie ze zwierzęciem, rozładowany akumulator. W ramach Assistance Ergo Hestia organizuje i pokrywa koszty natychmiastowej pomocy (przez całą dobę, 7 dni w tygodniu). Assistance Ergo Hestia obejmuje pomoc w przypadku:
 • zderzenia się pojazdów,
 • nagłego zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
 • wandalizmu,
 • zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami i zwierzętami z zewnątrz pojazdu,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działanie sił przyrody,
 • nagłego działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,
 • kradzieży pojazdu lub jego części.
Ergo Hestia oferuje kilka wariantów ubezpieczenia Assistance. W zależności od wybranej opcji, kierowca może liczyć na:
 • holowanie bez limitu kilometrów zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • pojazd zastępczy nawet do 20 dni,
 • pomoc w przypadku rozładowania akumulatora,
 • dowóz paliwa,
 • naprawę w miejscu wystąpienia unieruchomienia lub awarii,
 • pomoc w celu kontynuacji podróży,
 • awaryjne otwarcie pojazdu,
 • pomoc przy wymianie koła.
W ramach Assistance Ergo Hestii można liczyć również na zorganizowanie bezpłatnego noclegu, parkingu strzeżonego lub zmiennika dla kierowcy. Polisa obejmuje swoim zasięgiem całą Europę, a także Algierię, Maroko, Tunezję, Izrael i Iran. Łączna suma ubezpieczenia może wynosić do 50 tys. zł

Ubezpieczenie NNW w Ergo Hestia

NNW ma chronić kierowcę oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas zdarzeń drogowych. W zakres NNW w Ergo Hestia wchodzi:
 • uszczerbek na zdrowiu, np. złamanie ręki, skręcenie stawu, utratę wzroku,
 • pokrycie kosztów leczenia w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych,
 • pokrycie kosztów zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i przedmiotów ortopedycznych,
 • utrata życia przez kierowcę lub pasażerów pojazdu,
 • czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy lub nauki.
Ta polisa chroni również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu lub w trakcie jego bieżącej obsługi, np. przy tankowaniu paliwa czy ładowaniu bagażu. Należy pamiętać, że NNW chroni wszystkie osoby w pojeździe (w maksymalnej liczbie pasażerów wskazanej w dowodzie rejestracyjnym), a suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie (może wynosić do 60 tys. zł). NNW w Ergo Hestia można wykupić także w sytuacji, gdy nie posiada się innego ubezpieczenia w tym towarzystwie.

Ubezpieczenie szyb w Ergo Hestia

Ubezpieczenie szyb to kolejne ubezpieczenie dodatkowe, które oferuje Ergo Hestia. Można je dokupić zarówno do polisy OC, jak i AC. Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej. W takim przypadku Ergo Hestia organizuje i pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby. Dzięki temu ubezpieczeniu chroniona jest: szyba czołowa, szyba tylna i szyby boczne pojazdu. Ubezpieczenie szyb zapewnia ochronę na wypadek szkód powstałych w wyniku:
 • zderzenia się pojazdów,
 • uszkodzenia pojazdu spowodowane nagłym zetknięciem się z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz,
 • wandalizmu,
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony na bagażniku zewnętrznym w wyniku zderzenia się tego sprzętu sportowego z przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działanie sił przyrody,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu
Zakres ubezpieczenia szyb samochodowych w Ergo Hestia to terytorium Polski.

Zgłoszenie szkody w Ergo Hestia

Zgłoszenie szkody często kojarzy się z wieloma formalnościami, tymczasem towarzystwo Ergo Hestia postarało się zdecydowanie ten proces uprościć. Jak zatem zgłasza się szkodę w Ergo Hestia? Wystarczy wejść na stronę internetową ubezpieczyciela, odszukać zakładkę „zgłoszenie szkody”, a następnie odpowiedzieć na kilka niezbyt skomplikowanych pytań. W polu „co się stało” należy wybrać odpowiednią opcję, a następnie wpisać:
 • numer polisy,
 • datę i miejsce zdarzenia,
 • imię i nazwisko,
 • pesel lub regon
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail.
Po wypełnieniu tego wniosku, dane przesyłane są do ubezpieczyciela, który decyduje o dalszym postępowaniu.

Wypowiedzenie umowy OC w Ergo Hestia

Warunki i moment, w którym można wypowiedzieć polisę OC reguluje ustawa. Pozwala ona na rezygnację z ubezpieczenia:
 • przed końcem obowiązującego obecnie ubezpieczenia, które chcemy wypowiedzieć (można to zrobić najpóźniej dzień przed końcem obowiązywania polisy),
 • w przypadku zakupu pojazdu z ważnym OC (wypowiedzenie składa się w dowolnym momencie),
 • po automatycznym wznowieniu polisy (ale tylko wtedy, gdy posiadamy już drugą polisę wykupioną na ten sam okres u innego ubezpieczyciela),
 • 30 dni od czasu zakupu, ale tylko w przypadku, gdy polisa została nabyta na odległość (czyli np. przez internet) - wówczas mówimy o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
Wypowiedzenie ubezpieczenia w Ergo Hestia również możemy złożyć przez formularz na stronie internetowej ubezpieczyciela. Potrzebujemy do tego:
 • numer polisy,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • datę zakupu polisy,
 • imię i nazwisko lun nazwę firmy,
 • pesel lub regon.
Należy także podać przyczynę wypowiedzenia oraz dane kontaktowe.

Opinie o Ergo Hestia

Ergo Hestia jest jednym z największych graczy na rynku ubezpieczeniowym. Towarzystwo posiada szeroką ofertę, którą stara się przedstawić w przejrzysty dla klientów sposób. Do tego Ergo Hestia wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania, które mogą poszczycić się nagrodami (np. system likwidacji szkód Ergo Hestia został nagrodzony godłem „Teraz Polska”). Opinie o Ergo Hestia są oczywiście różne, ale kilkukrotnie ubezpieczyciel otrzymał takie wyróżnienia jak: „Złoty zderzak”, „Gwiazdka Jakości Obsługi”, czy nagrodę fair play od Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Grupa ERGO Hestia uznaje się za pioniera innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeniowym. „Od ponad 30 lat pozostajemy wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi” - pisze ubezpieczyciel na swojej stronie internetowej. Jednak mimo szerokiej i ciekawie skrojonej oferty, a także jej przejrzystości, zdarza się, że klienci Ergo Hestia zgłaszają skargi na ubezpieczyciela. W 2020 roku do Ergo Hestia lub innej instytucji wpłynęło 46853 skarg od klientów, niezadowolonych z obsługi polis majątkowych (w tym ubezpieczeń komunikacyjnych) – wynika z raportu Rzecznika Finansowego. Na 1% udziału rynkowego towarzystwa przypadały 3 062 skargi, a to po porównaniu z 20 wybranymi towarzystwami daje Ergo Hestia 13. pozycję w naszym rankingu. Taki ranking możemy potraktować jednak wyłącznie jako subiektywną wskazówkę podczas wyboru najlepszej firmy ubezpieczeniowej. Musimy bowiem pamiętać, że raport Rzecznika Finansowego obejmuje wszystkie zgłoszone od klientów roszczenia. Niektóre z nich to tylko bezpodstawne zażalenia, odrzucane po ich rozpatrzeniu. Przed zakupem polisy warto sprawdzić nie tylko opinie o poszczególnych towarzystwach, ale porównać także wiele ofert, po to by znaleźć polisę najbardziej dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu można sporo zaoszczędzić na ubezpieczeniu.

Kontakt z Ergo Hestia

Strona internetowa: www.ergohestia.pl Infolinia: 801 107 107 lub 58 555 55 55 . Email: ERGO Hestia nie udostępnia na swojej stronie adresów mailowych. Z towarzystwem można jednak kontaktować się przy pomocy formularzy online, które znajdują się na stronie ubezpieczyciela.

Adres towarzystwa ubezpieczeniowego

Dane kontaktowe - Ergo Hestia

ERGO Hestia S.A
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny