TUW Pocztowe Pocztowe to marka składająca się z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Jej produkty opierają się na zasadzie umów koasekuracyjnych, co oznacza, że ryzyko ubezpieczane jest przez więcej niż jednego ubezpieczyciela.

TUW Pocztowe OC

Umowy ubezpieczeń komunikacyjnych (w tym obowiązkowego OC) działają na zasadzie koasekuracji z wybranymi markami ubezpieczeniowymi. W przypadku ubezpieczeń samochodowych są to towarzystwa MTU oraz Benefia.

Autocasco TUW Pocztowe

Ubezpieczenie autocasco oferowane w koasekuracji z MTU chroni nas przed uszkodzeniem i zniszczeniem samochodu oraz przed szkodami powstałymi wskutek działania sił natury. Oferowane jest w 2 wariantach:
 • MAXICASCO - pełny zakres ochrony pojazdu (szkoda całkowita lub częściowa)
 • MINICASCO - ograniczony zakres ochrony pojazdu (tylko szkoda całkowita)
Ubezpieczenie autocasco możemy rozszerzyć o dodatkowe produkty dobrowolne:
 • ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego
 • ubezpieczenie bagażu
 • utrzymanie sumy ubezpieczenia pojazdu (stała suma ubezpieczenia)
 • zniesienie konsumpcyjnej sumy ubezpieczenia pojazdu
 • wariant serwisowy w rozliczaniu szkód
Ubezpieczenie autocasco oferowane w koasekuracji z Benefią chroni ubezpieczonego w przypadku zniszczenia, uszkodzenia czy kradzieży samochodu. Opcjonalnie (w zależności od wybranego zakresu polisy) chroni również jego elementy wyposażenia. W ramach AC możliwe jest ubezpieczenie samochodu z okresem eksploatacji do 12 lat i obowiązuje (nie licząc Europy) także w Maroku, Tunezji, Izraelu oraz Iranie. Ubezpieczyciel wprowadza wyłączenie odpowiedzialności od kradzieży w następujących krajach:
 • Albania
 • Białoruś
 • Mołdawia
 • Rosja
 • Ukraina
Suma ubezpieczenia odpowiada wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Oferta jest skierowana nie tylko dla osób indywidualnych, ale także dla przedsiębiorców. baner-kalkulator-oc-ac

NNW TUW Pocztowe

Ubezpieczenie NNW oferowane w koasekuracji z MTU dostępne jest w 2 wariantach: KOMFORT i MAXI OCHRONA. Różnią się one zakresem umowy - NNW KOMFORT (suma ubezpieczenia: 10000 złotych na osobę) chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów. Obejmuje następujące świadczenia:
 • w razie śmierci kierowcy lub pasażerów
 • w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub pasażerów
 • zwrot kosztów leczenia kierowcy lub pasażerów
 • świadczenie w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego
 • zwrot kosztów zakupu protez i odbudowy stomatologicznej zębów
Wariant MAXI OCHRONA obejmuje śmierć ubezpieczonego wskazanego w umowie ubezpieczenia w wyniku wypadku komunikacyjnego. Suma ubezpieczenia w tym przypadku wynosi 100000 złotych. Ubezpieczenie NNW oferowane w koasekuracji z Benefią zapewnia poszkodowanym w wypadku samochodu odszkodowanie w przypadku:
 • uszkodzenia ciała
 • rozstroju zdrowia
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu
NNW obowiązuje w całej Europie, a także Maroku, Tunezji, Izraelu oraz Iranie. Maksymalna suma ubezpieczenia (w zależności od wybranego wariantu) wynosi 20000 złotych.

Assistance TUW Pocztowe

Ochrona assistance oferowana w koasekuracji z MTU dostępne jest w 3 wariantach: STANDARD, KOMFORT oraz PREMIUM. Zakres ochrony STANDARD jest następujący:
 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia
 • holowanie pojazdu
 • telefoniczna pomoc informacyjna
Ochrona KOMFORT zapewnia powyższe świadczenia rozszerzone dodatkowo o dowóz paliwa. Najbardziej kompleksowy assistance PREMIUM obejmuje ponadto:
 • wynajęcie i dostarczenie pojazdu zastępczego
 • zakwaterowanie i transport
Ochrona assistance oferowana w koasekuracji z Benefią zapewnia pomoc w razie zaistnienia awarii lub wypadku samochodu. W ramach assistance możliwe jest ubezpieczenie samochodu z okresem eksploatacji do 10 lat. Polisa zapewnia możliwość skorzystania z następujących świadczeń:
 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia
 • holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego
Jeżeli naprawa nie może być zrealizowana tego samego dnia, to kierowca (oraz pasażerowie pojazdu) mogą skorzystać z dodatkowych świadczeń:
 • wynajem samochodu zastępczego
 • nocleg w hotelu (do czasu naprawy samochodu)
 • kontynuacja podróży innym środkiem lokomocji

Wypowiedzenie OC w TUW Pocztowe

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę OC w TUW Pocztowe, należy uzupełnić wniosek o następujące dane:
 • informacja o wypowiedzeniu umowy w związku z chęcią zmiany ubezpieczyciela
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • dokładny adres zamieszkania
 • PESEL/REGON
 • marka, model i numer rejestracyjny pojazdu
 • numer umowy ubezpieczenia
Nie możemy zapomnieć o własnoręcznym i wyraźnym podpisie. Nie musimy dostarczać go osobiście - możemy zeskanować lub zrobić dobrej jakości zdjęcie wypowiedzenia i wysłać na poniższy adres mailowy: info@ubezpieczeniapocztowe.pl Kalkulator OC AC TUW Pocztowe nie udostępnia kalkulatora składek online.

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny i dane kontaktowe dla właścicieli polis z koasekuracyjnych z MTU: ul. Hestii 1 81-731 Sopot
 • tel. 801 00 28 28
 • tel. 58 731 99 28
Adres korespondencyjny i dane kontaktowe dla właścicieli polis z koasekuracyjnych z Benefią: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • tel. 22 882 86 90

Adres towarzystwa ubezpieczeniowego

Dane kontaktowe - TUW Pocztowe

TUW Pocztowe – Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
PaulinaKonczyk
5 lat temu

Porównałam ofertę wielu firm i to właśnie TUW Pocztowe miało najlepszą ofertę na oc dla mojego samochodu.Obsługa była bardzo dobra dowiedziałam się różnych rzeczy o których inni milczeli. Polecam zakup ubezpieczenia samochodu w tej firmie.

×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny