Wefox to firma ubezpieczeniowa z siedzibą w Zurychu. Na polskim rynku zaczęła pojawiać się na przełomie 2020 i 2021 r., a obecnie oferta tej firmy skierowana jest do osób poszukujących ubezpieczenia komunikacyjnego oraz nieruchomości.

Firma została założona w 2015 r. w Niemczech oraz Szwajcarii pod nazwą FinanceFox, a od 2017 r. nazywa się Wefox. Dwa lata później wprowadziła do oferty ubezpieczenia komunikacyjne, a na polskim rynku działa poprzez Oddział Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) we współpracy z KNF. Z kolei obsługą klienta wraz z likwidacją szkód zajmuje się wybrany przez Wefox partner - firma Unext.

OC w Wefox

Skoro firma zajmuje się ubezpieczeniami komunikacyjnymi, to w swojej ofercie posiada oczywiście podstawową polisę, czyli OC. Jest to jedyne obowiązkowe komunikacyjne ubezpieczenie w Polsce i musi posiadać je niemal każdy zarejestrowany samochód, nawet jeśli obecnie jest zepsuty lub nieużywany. W przypadku braku OC właściciel pojazdu musi liczyć się bowiem z bardzo wysokimi karami, nawet jeśli obowiązkowej polisy nie posiada choćby przez jeden dzień.

Ochrona wynikająca z polisy OC oferowanej przez Wefox, jest taka sama jak w przypadku innych ubezpieczycieli, ponieważ jej zakres określa ustawa. Dlatego przy wyborze OC należy kierować się głównie ceną. Choć warto również zwrócić uwagę na inne dodatki związane z polisą.

Z kolei kierowcy, którzy jadą do państwa, które wymaga posiadania przy sobie potwierdzenia nabycia OC, mogą złożyć wniosek o wydanie Zielonej Karty. W tej sytuacji Wefox informuje, że:

 • umowę ubezpieczenia Zielonej Karty zawiera się do końca okresu trwania polisy Ubezpieczenia OC, jednak na okres nie krótszy niż 15 dni,
 • w razie zgubienia (zniszczenia) Zielonej Karty Wefox odtworzy dokument, ale jeśli do końca ochrony ubezpieczeniowej pozostało mniej niż 15 dni, to ubezpieczyciel może zażądać dopłaty do składki.

Obecnie Zielona Karta wymagana jest m. in. w: Albanii, Azerbejdżanie, Bośni i Hercegowinie, Izraelu, Macedonii, Maroku, Mołdawii, Czarnogórze, Tunezji i Turcji,

AC w Wefox

W swoim pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych firma Wefox posiada także polisy dobrowolne, a jedną z nich jest Autocasco. AC Wefox oferuje w dwóch wariatach: Smarter Casco (mini AC) i Allrisk AC.

Opcja All Risk chroni od wszelkich ryzyk, o ile zgodnie z OWU nie podlegają one wyłączeniu. Z kolei Smarter Casco chroni od ryzyk konkretnie nazwanych w OWU.

Do tego należy również zwrócić uwagę, że Smarter Casco ochroni głównie pojazd, z kolei opcja Allrisk AC zapewnia szerszą ochronę – zabezpiecza także bagaż podróżny oraz wyposażenie dodatkowe wskazane w umowie.

W obu typach AC Wefox można jednak wybrać dodatkowe warianty, które pozwalają dopasować polisę do wymagań klienta. Ubezpieczenie Smarter Casco może obejmować:

 • szkody powstałe na skutek działania żywiołów,
 • kradzież pojazdu,
 • szkodę całkowitą w określonym zakresie, którego wyboru dokonuje się z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia.

Warianty Allrisk AC, jeśli chodzi o koszty naprawy pojazdu:

 • Kosztorys,
 • Optimum,
 • Komfort.

Najważniejsze warunki AC w Wefox:

 • zakresem ubezpieczenia AC objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia,
 • firma nie odpowiada za kradzież pojazdu, gdy zdarzenie miało miejsce na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji, Izraela, Turcji, Algierii lub Ukrainy,
 • odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia bagażu wynosi 5 proc. sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 3000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
 • ubezpieczający może wykupić opcję „Stała Wartość”, wówczas podstawą ustalania odszkodowania jest wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, a więc bez uwzględnienia naturalnego procesu zmniejszania się wartości pojazdu,
 • ubezpieczyciel pokrywa koszty parkowania uszkodzonego pojazdu do kwoty 1000 zł,
 • wybór wariantu ubezpieczenia wpływa na wysokość należnej składki ubezpieczeniowej i decyduje o sposobie ustalania odszkodowania.

Assistance w Wefox

Kolejnym ubezpieczeniem dobrowolnym oferowanym przez Wefox jest Assistance, które ma zadanie pomóc w sytuacjach, które mogą zaskoczyć kierowcę na drodze, jak np.: rozładowanie akumulatora, brak paliwa, czy przebita opona.

Ubezpieczenie Wefox Assistace nazywa się Motor Assistance i występuje w pakietach: Podstawowy, Standard, Komfort lub Super.

Wariant podstawowy obejmuje tylko terytorium Polski, a pozostałe także sytuacje, które wydarzają się podczas zagranicznych wyjazdów.

Suma ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia Motor Assistance dla poszczególnych wariantów wynosi:

 • Podstawowy – do 2 tys. zł;
 • Standard – do 5 tys. zł;
 • Komfort – do 10 tys. zł;
 • Super – do 25 tys. zł.

Motor Assistance Podstawowy

Posiadacz tego pakietu może wezwać usługodawcę, jeśli jest możliwe udzielenie pomocy na miejscu, ale tylko jeśli do problemów z pojazdem doszło z powodu kolizji lub wypadku (a nie awarii).

Do tego ubezpieczyciel pokrywa koszty usprawnienia pojazdu do 300 zł, a limit holowania to 150 km. Ubezpieczony może liczyć także na pomoc telefoniczną (obejmuje wskazanie warsztatów w okolicy, miejsc noclegowych czy alternatywnych połączeń komunikacyjnych).

Należy jednak pamiętać, że ten pakiet to minimum, jakie może zaoferować ubezpieczyciel, więc jeśli korzystamy z pojazdu często i na dłuższych trasach, to warto zastanowić się nad rozszerzoną opcją.

Motor Assistance Standard

To już znacznie bardziej kompleksowa ochrona, która zapewnia ubezpieczenie zarówno w Polsce, jak i w państwach Unii Europejskiej. Wefox zapewnia pokrycie kosztów usprawnienia pojazdu do 500 zł na terytorium Polski i do 1 tys. zł poza granicami (z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych w celu usprawnienia pojazdu).

W Motor Assistance Standard zakres holowania to 200 km zarówno po awarii, jak i kolizji lub wypadku. Pozostałe świadczenia w tej opcji również są rozbudowane. Należą do nich m. in.:

 • zorganizowanie i pokrycie kosztów parkingu oraz wynajęcia samochodu zastępczego (do 3 dób),
 • zakwaterowanie w hotelu (do 3 dób),
 • zorganizowanie i opłacenie powrotu do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży (do 500 zł w Polsce i 1000 zł za granicą)

Motor Assistance Komfort

Jest to znacznie szerszy wariant w porównaniu z podstawowym, ale tylko nieznacznie różniący się od zakresu Standard. W Motor Assistance Komfort ubezpieczony dodatkowo może liczyć na:

 • holowanie przyczepy do 200 km (jeśli jej dopuszczalna ładowność nie przekracza 400 kg),
 • użytkowanie pojazdu zastępczego przez 4 dni po wypadku lub kradzieży samochodu oraz przez 3 dni, gdy zgłosi się awarię,
 • pomoc kierowcy zastępczego.

Motor Assistance Super

Najbardziej rozbudowany pakiet Wefox Assistance dedykowany jest dla kierowców, którzy jeżdżą dużo i daleko, do tego potrzebują znacznie dłuższego zabezpieczenia w postaci samochodu zastępczego. W Moto Assistance Super zastępcze auto można otrzymać na 10 dób (po wypadku lub kradzieży pojazdu) lub na 5 dób (po awarii). Dodatkowo Wariant Super oferuje:

 • holowanie pojazdu oraz przyczepy na znacznie dłuższą odległość (bez limitu w Polsce i do 800 km poza Polską),
 • dostęp do pomocy prawnej i tłumacza (do 1 tys. euro),
 • zorganizowanie przez ubezpieczyciela opieki nad dziećmi,
 • zorganizowanie odmrażacza, jeżeli pojazd został unieruchomiony w wyniku zamrożenia zamka,
 • rozbudowaną pomoc za pośrednictwem infolinii.

Porównanie wariantów Motor Assistance Wefox (wybrane świadczenia)

Wariant Podstawowy Wariant Standard Wariant Komfort Wariant Super
Zdarzenia uprawniające do pomocy Wypadek Wypadek, awaria, kradzież Wypadek, awaria, kradzież Wypadek, awaria, kradzież
Usprawnienie pojazdu – limity 300 zł PL – 500 zł Poza PL – 1000 zł PL – 500 zł Poza PL – 1000 zł PL – 500 zł Poza PL – 1000 zł
Holowanie pojazdu 150 km 200 km 200 km PL – bez limitu Poza PL – 800 km
Pojazd zastępczy Zakwaterowanie w hotelu Nie 3 doby 3 lub 4 doby 5 lub 10 dób
Zakwaterowanie w hotelu Nie 3 doby 3 doby 3 doby
Kontynuacja podróży Nie PL – 500 zł Poza PL – 1000 zł PL – 500 zł Poza PL – 1000 zł PL – 500 zł Poza PL – 1000 zł
Dowóz paliwa Nie PL – 500 zł Poza PL – 1000 zł PL – 500 zł Poza PL – 1000 zł PL – 500 zł Poza PL – 1000 zł
Parking Nie 3 doby 3 doby 3 doby
Pomoc tłumacza Nie Nie Nie Limit 1000 euro
Pomoc telefoniczna Tak Tak Tak Tak
Suma ubezpieczenia 2000 zł 5000 zł 10000 zł 25000 zł

NNW w Wefox

NNW to polisa, która ma za zadanie chronić kierowcę oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas zdarzeń drogowych. To ubezpieczenie obejmuje ochronę zdrowia i życia osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem.

Wefox w swojej ofercie również posiada NNW, które gwarantuje ochronę zarówno w sytuacji, gdy pojazd znajduje się w ruchu, jak również podczas wsiadania i wysiadania z samochodu lub w trakcie zatrzymania czy postoju na trasie.

Sumę ubezpieczenia NNW każdy klient ustala indywidualnie, a świadczenie wypłacane jest z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, zgodnie tabelą oceny uszczerbku na zdrowiu zawartej w OWU.

Ubezpieczyciel Wefox NNW dokonuje również zwrotu kosztów m. in.:

 • nabycia medycznych środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych (do wysokości 25 proc. sumy ubezpieczenia NNW, ale nie więcej niż do kwoty 2 tys. zł),
 • przeszkolenia zawodowego inwalidów w wyniku nieszczęśliwego wypadku (do wysokości 25 proc. sumy ubezpieczenia NNW, ale nie więcej niż do kwoty 2 tys. zł),
 • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych (nie może przekroczyć kwoty 200 złotych za każdy ząb).

Jak jednak zaznacza ubezpieczyciel, powyższe koszty zwracane są wyłącznie w przypadku, gdy są niezbędne z medycznego punktu widzenia i nie mogą być pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych.

NNW Wefox obejmuje zdarzenia, które mają miejsce na terytorium: Polski, państw należących do Unii Europejskiej oraz Algierii, Andory, Czarnogóry, Islandii, Izraela, Lichtensteinu, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (tylko część europejska), San Marino, Szwajcarii, Tunezji, Turcji (tylko część europejska), Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Watykanu.

Inne ubezpieczenia w Wefox

Firma Wefox na razie nie oferuje innych ubezpieczeń dobrowolnych niż AC, Assistance i NNW. W ofercie tego ubezpieczyciela nie znajdziemy więc ubezpieczenia szyb, ubezpieczenia opon czy ubezpieczenia ochrona prawna. Należy jednak zwrócić uwagę, że ochrona szyb i opon może zawierać się np. w polisie AC, a pomoc prawna - w Assistance.

Zgłoszenie szkody w Wefox

Firma Wefox bezpośrednio sama nie likwiduje szkód, ale w tym zakresie współpracuje z firmą Unext, więc aby zgłosić szkodę, należy skontaktować się właśnie z nią. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • dzwoniąc pod numer +48 22 123 55 55,
 • poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej www.unext.pl.

W tym drugim przypadku należy odszukać zakładkę „Zgłoś szkodę”, a następnie wpisać: datę i godzinę zdarzenia, imię i nazwisko ubezpieczonego oraz numer polisy, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami.

Wypowiedzenie umowy OC w Wefox

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy w Wefox, to sytuacja jest identyczna jak u wszystkich ubezpieczycieli, ponieważ warunki wypowiedzenia umowy OC określa ustawa. Zgodnie z nią wypowiedzieć obowiązkową polisę można:

 • na koniec okresu ubezpieczenia (najpóźniej na dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta),
 • w przypadku zakupu pojazdu z ważnym OC (wypowiedzenie składa się w dowolnym momencie),
 • gdy okazało się, że mamy dwie umowy – w dowolnym momencie możemy wypowiedzieć umowę, która przedłużyła się automatycznie, przy czym nie warto z tym zwlekać, bo za każdy dzień udzielania ochrony firma ubezpieczeniowa naliczy opłatę.

Należy również pamiętać, że z polisy OC może zrezygnować w ramach tzw. odstąpienia. Kiedy można skorzystać z tej możliwości? Gdy zakup polisyodbył się na odległość, np. przez internet lub podczas rozmowy telefonicznej, ale od tego czasu nie minęło więcej niż 30 dni.

Podobnie jak w przypadku likwidacji szkody, firma Wefox nie zamieszcza na swojej stronie internetowej formularza odstąpienia od umowy ubezpieczenia OC. Znajduje się ona jednak na stronie partnera - firmy Unext – i jest dostępna po zalogowaniu się do panelu klienta.

Wefox – opinie

Opinie na temat firm ubezpieczeniowych można wyrabiać sobie m. in. poprzez liczbę skarg wpływających do Rzecznika Finansowego. W przypadku Wefox z tej podpowiedzi nie można jednak skorzystać, ponieważ firma ta działa na polskim rynku od niedawna i nie została wymieniona w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu Rzecznika Finansowego sporządzonym na dzień 30 czerwca 2022 r.

Podczas zbierania opinii o Wefox należy jednak pamiętać, że już po dwóch latach od powstania firmy, miała ona ponad 100 000 klientów. Co więcej, Wefox za cel stawia sobie stanie się największym graczem ubezpieczeniowym do 2030 r., a ma jej w tym pomóc motto: „Insurance. But simple.” („Ubezpieczenia. Ale proste.”).

Masz polisę w Wefox? Zostaw komentarz – podziel się swoimi spostrzeżeniami i pomóż innym kierowcom podjąć decyzję.

Kontakt z Wefox

tel.: 22 123 55 55 email: bok@unext.pl rodo@unext.pl reklamacje@unext.pl szkody@unext.pl strona internetowa: www: https://www.wefox.com/pl-pl

Adres towarzystwa ubezpieczeniowego

Dane kontaktowe - Wefox

UNEXT spółka z o.o.
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2A,
05-090 Raszyn
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny