W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych termin franszyza integralna odnosi się do polisy Autocasco. Określa sumę, poniżej której towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowie za szkody ubezpieczonego. Franszyza integralna może być wyrażona kwotowo (np. 500 zł) lub procentowo (np. 10%). Choć oznacza przeniesienie części kosztów likwidacji szkody na ubezpieczonego, to jednocześnie może obniżyć cenę polisy. Franszyza integralna bywa także określana terminem szkody minimalnej.

Przykład 1

Franszyza integralna została ustalona na 500 zł. Klient spowodował szkodę o wartości 450 zł. Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania, a ubezpieczony będzie musiał naprawić auto we własnym zakresie.

Przykład 2

Franszyza integralna została ustalona na 500 zł. Klient spowodował szkodę o wartości 550 zł. Towarzystwo w pełni pokryje koszty likwidacji szkody.

Franszyza integralna występuje w większości rodzajów ubezpieczeń i chroni towarzystwo przed koniecznością pokrywania kosztów drobnych, często występujących szkód, których likwidacja niejednokrotnie przewyższa ich wartość.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny