Zakup ubezpieczenia, a następnie likwidacja szkody bywają postrzegane jako skomplikowane procesy. Pojęcie udziału własnego w szkodzie dla wielu jest jednym z najbardziej problematycznych zagadnień.  

Klauzula udziału własnego najczęściej zaskakuje przy zakupie ubezpieczenia dobrowolnego, jednak jego zasady są o wiele prostsze niż może pozornie się wydawać. Wyjaśniamy, co właściwie kryje się pod tym pojęciem. Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, a kiedy nie? 

Czym jest udział własny w szkodzie?

W ubezpieczeniach występuje szereg zagadnień, które brzmią dość skomplikowanie. Jednak kiedy przyjrzeć się ich zasadom nieco bliżej, można bez większego problemu zrozumieć pojęcia zawarte w umowie ubezpieczenia. Ponadto, należy pamiętać, że wszystkie definicje ubezpieczyciel ma obowiązek przedstawić w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Udział własny oznacza ustaloną kwotę pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym, którą właściciel pojazdu będzie zobowiązany pokryć z własnej kieszeni w przypadku wystąpienia szkody na pojeździe.

Wartości udziału własnego ustalane kwotowo lub procentowo. Właściciel samochodu opłaca udział własny tylko w przypadku wystąpienia szkody, a przy zakupie polisy zwykle może otrzymać korzystniejszą cenę składki ubezpieczeniowej.  

Przykłady:

 • Kwotowo: Udział własny w szkodzie to 500 zł, a koszt likwidacji wyniósł 1000 zł. W tym przypadku zakład ubezpieczeniowy pokryje połowę odszkodowania. Natomiast jeśli pokrycie szkody wyniosłoby więcej, to wciąż poszkodowany będzie zobowiązany do zaplecenia 500 zł z własnej kieszeni. 
 • Udział procentowy: Udział w szkodzie wynosi 15%, zatem jeśli wartość szkody  wyniesie 3000 zł, to ubezpieczyciel pomniejszy kwotę do wypłaty o 450 zł i część pokrywana przez ubezpieczyciela wyniesie 2550 zł. Pozostałą część poszkodowany musi ponieść we własnym zakresie.
 • Stosowany bywa również model mieszany, tzn. udział jest zarówno procentowy jak i kwotowy. Czyli udział procentowy w szkodzie może ograniczać się przykładowo do 10% przy ustalonym maksymalnym progu szkody 3000 zł.  

W jakich ubezpieczeniach można mieć udział własny?

Z klauzulą udziału własnego można spotkać się przy zakupie ubezpieczeń dobrowolnych.  Część wartości szkody zwykle jest stosowana w przypadku Autocasco, natomiast bywa również stosowana przy ubezpieczeniach jak OC odpowiedzialności cywilnej czy ubezpieczenie nieruchomości. 

Propozycji udziału własnego nie znajdziemy w ofercie zakupu ubezpieczenia OC komunikacyjnego, ustawodawca nakłada na ubezpieczyciela obowiązek wypłacenia w całości należnego poszkodowanemu odszkodowania, bez możliwości dzielenia kosztów ze sprawcą. Wynika to z przepisów zawartych w ustawie z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest regulowany odrębnym rygorem prawnym, niżeli polisy dobrowolne. 

Uwaga! W ubezpieczeniu OC nie ma udziału własnego, ale jeśli swoim zachowaniem przyczynisz się w stopniu znaczącym do powstania lub rozmiaru szkody, ubezpieczyciel może wystąpić do Ciebie z żądaniem zwrotu części kwoty (regres ubezpieczeniowy).

Wielu właścicieli pojazdu przy polisach własnych zwraca uwagę na szeroki zakres ochrony, stąd cena składki potrafi stosunkowo być wysoka. Udział własny w szkodzie może znacznie obniżyć cenę ubezpieczenia, dlatego warto rozważyć możliwości wykupienia tej klauzuli.

Udział własny w szkodzie – wady i zalety 

Wykupienie udziału własnego w szkodzie może być korzystne w wybranych przypadkach. Dlatego warto rozważyć wszystkie plusy i minusy tej opcji, zanim zdecydujemy się na zakup polisy.

UDZIAŁ WŁASNY W SZKODZIE

WADY

ZALETY

 1. W przypadku szkody występuje konieczność dopłaty do naprawy pojazdu z własnej kieszeni,
 2. Z udziałem procentowym możesz sporo dopłacić do odszkodowania, jeśli szkoda jest rozległa,
 3. Z udziałem kwotowym i wystąpieniem małej szkody, możesz zapłacić nawet całą kwotę za naprawę pojazdu,
 4. Udział własny nie chroni przed zaniżonym odszkodowaniem.
 1. Zwykle niższa składka ubezpieczeniowa przy zakupie polisy,
 2. Może być korzystnym rozwiązaniem dla kierowców ostrożnych i bezszkodowych,
 3. Przy niskim udziale kwotowym, w przypadku dużej szkody płacisz tylko wcześniej ustaloną kwotę.
 4. Wciąż jest zapewniona ochrona na wypadek poważnej naprawy czy kradzieży auta. 


Kiedy warto mieć udział własny w szkodzie?

Bez wątpienia największą zaletą zakupu ubezpieczenia z udziałem własnym jest obniżona cena za składkę ubezpieczeniową. To rozwiązanie jest niezwykle korzystne dla kierowców, którzy nie mają na swoim koncie żadnej szkody, jeżdżą bezpiecznie, parkują zgodnie z przepisami.

Opłacalne będzie także wykupienie takiej polisy w przypadku kiedy jest bardzo niskie prawdopodobieństwo kradzieży lub uszkodzenia, bądź gdy pojazd nie jest zbyt wartościowy.  Udział własny w szkodzie może być także dobrym rozwiązaniem także w przypadku, kiedy ubezpieczasz pojazd wyłącznie od kradzieży.

Kiedy nie warto brać udziału własnego w szkodzie?

Oczywiście zakup polisy z udziałem własnym wiąże się również z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, kiedy pojazd jest w leasingu lub kredycie. Samochód jest zabezpieczeniem finansowym, dlatego banki oraz leasingodawcy nie chcą dopuszczać do sytuacji, kiedy użytkownik pojazdu nie jest w stanie pokryć wartości szkody. Pojazd stanowi zabezpieczenie majątkowe udzielonego kredytu.

Zniesienie udziału własnego na polisie może się lepszym rozwiązaniem dla kierowców, którzy mają tendencję do szkód. Częste szkody parkingowe bądź uderzenia pojazdu o ogrodzenie to najczęstsze szkody z polis AC, które niektórym kierowcą zdarzają się dość regularnie, a są na tyle małe, że może się okazać, iż szkodę będziesz pokrywać naprawę z własnej kieszeni za każdym razem, mimo wykupionej polisy.

Jeśli szukasz dobrej oferty AC, sprawdź nasz kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych. Po wypełnieniu krótkiego formularza przedstawimy Ci listę proponowanych polis, dzięki czemu poznasz wysokość składki i łatwo porównasz czy w Twoim przypadku warto wykupić polisę z udziałem własnym lub bez. 

Opinia eksperta: ,,Wykup udziału własnego z pewnością ma sporo zalet, jednak trzeba się zastanowić czy to rozwiązanie na pewno będzie dla nas najlepszą opcją. Należy skrupulatnie weryfikować oferty zakładów ubezpieczeniowych (najprościej można tego dokonać przy pomocy internetowej porównywarki polis), ponieważ tam, gdzie ubezpieczyciel oferuje niską wartość składki, najczęściej zapisany jest wysoki udział własny w przypadku szkody. Jest to bardzo ryzykowne i może okazać się kosztowne w momencie, kiedy zostaniemy sprawcami szkody, a koszt naprawy szkody wyniesie kilka tysięcy. Znieść udział własny powinien także kierowca, któremu często zdarzają się niewielkie szkody własne.’’

Udział własny a franszyza – czym się różnią?

Franszyza stanowi element większości umów ubezpieczeniowych dobrowolnych. Oznacza przeniesienie części odpowiedzialności co do szkody na ubezpieczonego.

Co zasady wyróżnia się dwa rodzaje:

 • Franszyza integralna – często stosowana w praktyce ubezpieczeniowej, jest to ustalona przez ubezpieczyciela kwota, do której nie stosuje się jego odpowiedzialności. Musi zostać osiągnięte pewne minimum kosztów naprawy, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie.
 • Franszyza redukcyjna – to pojęcie tożsame z udziałem własnym, który jest tematem artykułu.

Podsumowanie

 • Towarzystwa ubezpieczeniowe uznają za udział własny kwotę procentową lub kwotą ponoszoną przez ubezpieczonego w przypadku wystąpienia szkody. Jest to część szkody, którą kierowca będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.
 • Udział własny dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych AC, ale także pojawia się także w niektórych polisach majątkowych. Polisy OC są regulowane odrębnymi przepisami prawa.
 • Wady i zalety tego rozwiązania są tak naprawdę zależne od predyspozycji i możliwości finansowych właściciela pojazdu.
 • Na wykupienie udziału własnego i tym samym obniżeniu składki, może pokusić się kierowca ostrożny i dotychczas bezszkodowy.
 • Leasingodawcy oraz banki zazwyczaj wymagają zakupu polisy AC bez udziału własnego. Dlatego, zanim zdecydujesz się na wybór konkretnego ubezpieczenia, skonsultuj jego warunki z kredytodawcą.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o udział własny w szkodzie

 1. Czy udział w szkodzie będzie dobrym rozwiązaniem dla młodego kierowcy?

  W większości przypadków udział własny dla niedoświadczonych kierowców jest obowiązkowym warunkiem zawarcia polisy. Często wymagany jest nawet wyższy udział własny niż w przypadku doświadczonego kierowcy z historią szkodową. Dlatego prawdopodobnie ubezpieczyciel będzie nawet wymagał wykupienia tej klauzuli.

 2. Czy może zdarzyć się, że mogę nie wiedzieć o udziale własnym w szkodzie?

  Niestety, ale takie przypadki się zdarzają. Dlatego przed podpisaniem umowy i wykupieniem oferty, należy dokładnie dopytać np. agenta lub konsultanta o wszystkie klauzule umowy ubezpieczenia, a także zapoznać się z OWU.

 3. Czy ubezpieczyciel pokryje szkodę, jeśli kwota naprawy jest niższa niż wkład własny?

  W takim wypadku ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Właściciel pojazdu będzie musiał pokryć koszt takiej szkody samodzielnie, a w przypadku zgłoszenia takiej szkody może najpewniej spodziewać się odmowy wypłaty odszkodowania.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny