Reasekuracja

Reasekuracja – co to jest? Jest to odstąpienie części lub całości objętego ubezpieczeniem ryzyka, a także odpowiedniej kwoty składek na rzecz tzw. reasekuratora, czyli innego zakładu ubezpieczeń, w zamian za partycypację w wypłacie ewentualnych świadczeń. W uproszczeniu jest to więc…

Czym jest ubezpieczenie GAP, jak działa i kiedy musisz je mieć?

Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości auta. Z tego względu jest ono szczególnie polecane osobom, które kupują samochód na kredyt lub w leasingu. Jeżeli zamierzasz sfinansować zakup pojazdu właśnie przy pomocy banku lub leasingodawcy, dowiedz się, co zyskasz, mając ubezpieczenie…

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)

Komisja Nadzoru Finansowego została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. KNF – czym jest? KNF jest organem administracji rządowej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, w tym sektorem bankowym,…

Franszyza integralna

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych termin franszyza integralna odnosi się do polisy Autocasco. Określa sumę, poniżej której towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowie za szkody ubezpieczonego. Franszyza integralna może być wyrażona kwotowo (np. 500 zł) lub procentowo (np. 10%). Choć oznacza przeniesienie części…

Agent ubezpieczeniowy

Przedsiębiorca reprezentujący dany zakład ubezpieczeń i świadczący określony usługi na jego rzecz. Agent prowadzi działalność na podstawie umowy agencyjnej i jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Zadania agenta ubezpieczeniowego Agent ubezpieczeniowy ma za zadanie organizować i nadzorować czynności agencyjne. Do…

OC graniczne

OC graniczne to czasowe ubezpieczenie komunikacyjne. Chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami spowodowanych przez siebie szkód w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. OC graniczne obejmuje ubezpieczonego ochroną taką samą, jak standardowe OC. Różnica polega głównie na terminie jego użytkowania OC graniczne potrzebne…

Czym jest ubezpieczenie direct i dlaczego warto kupić?

Ubezpieczenie direct to polisa nabywana w modelu sprzedaży bezpośredniej – przez Internet lub telefon bezpośrednio przez towarzystwo ubezpieczeniowe do klienta. Do kanałów direct należą też porównywarki ubezpieczeń. Obliczenie składki i wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się online, a transakcja może zostać…

Bonus malus

Bonus malus – co to jest? Bonus malus to termin pochodzący z łaciny – w tłumaczeniu na język polski oznacza dobry-zły. System ten odnosi się do indywidualnej historii szkodowości kierowcy i w praktyce funkcjonuje w oparciu o dwie kluczowe zasady:…

Karencja

Karencja – co to jest? Karencja jest okresem obowiązywania polisy ubezpieczeniowej, w trakcie którego ochrona ubezpieczeniowa: ma ograniczony zakres lub nie jest jeszcze aktywna. Karencja – powody stosowania Przez towarzystwa ubezpieczeniowe karencja jest stosowana jako sposób zabezpieczenia na okoliczność, gdy…

Niedoubezpieczenie

Niedoubezpieczenie to sytuacja, gdy zgłoszona suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego mienia. Wyraźnie widać to na przykładzie polis, których przedmiotem jest dom, mieszkanie czy samochód. Niedoubezpieczenie – na czym polega? Jednym z czynników decydujących o skuteczności ubezpieczenia jest…

×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny