Z policyjnych statystyk wynika, że w ubiegłym roku w Polsce skradziono ponad 13 tys. samochodów. Na wypłatę odszkodowania mogli jednak liczyć jedynie posiadacze dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Mimo, że większość kierowców zdaje sobie sprawę, że tylko AC chroni ich w przypadku kradzieży pojazdu, to na zakup polisy decyduje się zaledwie co czwarty właściciel auta.

Oczywiście nie każdy samochód wymaga zakupu ubezpieczenia AC, lecz właściciele niektórych modeli powinni go poważnie rozważyć. Autocasco chroni bowiem posiadacza pojazdu nie tylko w przypadku kradzieży samochodu, ale gwarantuje także likwidację szkody spowodowanej na własnym aucie. Komu więc najbardziej opłaca się zakup polisy?

Czy warto mieć autocasco (AC) – warto wiedzieć

 • Przed zakupem polisy AC należy sprawdzić ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) wybranego towarzystwa.
 • Ubezpieczenie autocasco może gwarantować pełną ochronę samochodu w formule all risks, od tzw. ryzyk nazwanych lub tylko od wybranych zdarzeń (AC mini).
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej oferują AC dostosowane do indywidualnych potrzeb właścicieli pojazdów.
 • Cenę polisy autocasco można obniżyć, decydując się np. na likwidację szkody na podstawie kosztorysu, amortyzację części lub wniesienie do umowy udziału własnego.

W jakich sytuacjach przydaje się AC?

Zakres ubezpieczenia autocasco zależy od warunków jakie dyktuje wybrane towarzystwo (zapisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia) oraz preferencji ich klienta.

Właściciele pojazdów mogą zazwyczaj otrzymać odszkodowanie z polisy AC (lub naprawić samochód na koszt ubezpieczyciela), gdy dojdzie do:

 • uszkodzenia pojazdu po zderzeniu z innym pojazdem, przedmiotem, człowiekiem lub zwierzęciem,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie (akty wandalizmu),
 • działania sił przyrody (np. gradobicie, huragan, osunięcie ziemi, powódź),
 • kradzieży samochodu oraz kradzieży jego części lub wyposażenia.

Niektóre towarzystwa oferują także AC w formule all risks, czyli od wszystkich ryzyk. Różnica pomiędzy standardowym AC polega na tym, że w OWU all risks wyszczególnione są tylko sytuacje/zdarzenia wyłączone od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wszystkie pozostałe, czyli nawet te, które w momencie zawierania umowy AC nie były możliwe do przewidzenia i zdefiniowania, podlegają ochronie.

W zakresie ochrony standardowego autocasco (tzw. od ryzyk nazwanych) mieszczą się natomiast tylko sytuacje wyszczególnione w OWU. Jeżeli dojdzie do zdarzenia nie ujętego w tym dokumencie, towarzystwo będzie zwolnione z odpowiedzialności za szkodę.

Kto powinien kupić AC?

W przypadku nowych i/lub drogich aut sprawa jest bezdyskusyjna – autocasco powinno zostać kupione. Tylko ta polisa zapewni wypłatę odszkodowania po kradzieży samochodu. Ponadto, jeśli kierowca np. zarysuje auto z własnej winy, nie będzie musiał ponosić kosztów jego naprawy. A te w przypadku nowych aut, mogą być bardzo wysokie.

Im starsze i mniej wartościowe pojazdy, tym niższe zainteresowanie kierowców ubezpieczeniem AC. Jednak wzrastające koszty napraw oraz niska wykrywalność przestępstw związanych z kradzieżami samochodów powodują, że i oni powinni rozważyć zakup polisy. Na rynku ubezpieczeń pojawia się coraz więcej produktów przygotowanych z myślą o indywidualnych potrzebach właścicieli pojazdów. Istnieją także rozwiązania dla tych kierowców, którzy poruszają się autami starszymi. Oferty przygotowane przez ubezpieczycieli możesz znaleźć w kalkulatorze ubezpieczeń OC AC.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem polisy AC?

Nieobowiązkowe ubezpieczenia samochodowe (w tym AC) mogą mieć różną konstrukcję, w zależności od wybranego ubezpieczyciela. Dlatego warto przed zakupem polisy dokładnie sprawdzić, co zawiera konkretna oferta i porównać ją z propozycjami innych firm.

Spis sytuacji objętych ochroną to nie jedyny element umowy AC, na jaki należy zwrócić uwagę. Równie ważny jest sposób w jaki zostanie zlikwidowana szkoda czy wprowadzone do umowy ewentualne udziały własne.

 • sposób likwidacji szkody, zastosowane części oraz amortyzacja

Towarzystwa ubezpieczeniowe pozwalają zazwyczaj swoim klientom na samodzielny wybór jednego z wariantów ubezpieczenia AC:

 • serwisowego (lub warsztat) – samochód zostanie naprawiony w warsztacie     partnerskim lub autoryzowanym, a rozliczenie kosztów nastąpi na     linii towarzystwo – warsztat,
 • kosztorysowego – wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie rynkowych cen części i robocizny, a następnie wypłacona na konto właściciela pojazdu.

Uwaga!

Likwidacja szkody na podstawie kosztorysu obniża cenę polisy autocasco, jednak po szkodzie jest bardziej kłopotliwa – właściciel auta musi samodzielnie znaleźć warsztat samochodowy, który naprawi uszkodzenia za kwotę nie większą niż wypłacone odszkodowanie.

Podczas likwidacji szkody na podstawie kosztorysu towarzystwa ubezpieczeniowe stosują zazwyczaj amortyzację części. Polega ona na pomniejszeniu ceny części nowych o określony procent, w zależności od wieku pojazdu.

Przykładowo:

Części nowe, potrzebne do naprawy samochodu, kosztują w sumie 2000 złotych a robocizna 1000 złotych. Auto ma 10 lat i w związku z tym ubezpieczyciel stosuje 60% amortyzację. Wypłaci zatem:

2000 zł – 60% = 800 zł plus 1000 zł na robociznę. W sumie 1800 złotych.

Gdyby amortyzacja była zniesiona, właściciel pojazdu otrzymałby odszkodowanie w wysokości 3000 złotych.

Uwaga! Część towarzystw pozwala na tzw. wykupienie amortyzacji (po opłaceniu dodatkowej składki).

W większości firm ubezpieczeniowych sposób w jaki zostanie zlikwidowana szkoda jest ściśle powiązany z rodzajem części, jakie zostaną zastosowane podczas naprawy auta. Na przykład:

 • w wariancie serwis samochód zostanie naprawiony w autoryzowanym warsztacie (ASO) z użyciem części oryginalnych (sygnowanych logiem producenta),
 • w wariancie warsztat partnerski naprawa auta może odbywać się z wykorzystaniem części nieoryginalnych,
 • w rozliczeniu kosztorysowym ubezpieczyciel uwzględni ceny zamienników (części alternatywnych)
 • udział własny

Do umowy AC może także zostać wprowadzony udział własny, czyli kwota o którą każdorazowo towarzystwo pomniejszy należne odszkodowanie. Zazwyczaj, im większy udział własny, tym tańsza polisa.

Co jeszcze warto sprawdzić?

Oprócz wymienionych powyżej elementów AC, przed zakupem polisy warto sprawdzić:

 • sumę ubezpieczenia (powinna ona odpowiadać faktycznej wartości pojazdu), czyli maksymalną kwotę, jaką towarzystwo może wypłacić za wszystkie szkody zgłoszone w trakcie obowiązywania umowy AC,
 • możliwość ubezpieczenia dodatkowego (niestandardowego) wyposażenia pojazdu,
 • w jaki sposób ubezpieczyciel rozlicza szkodę całkowitą (np. czy pomaga w sprzedaży wraku).

Mini Casco dla starszych samochodów

W przypadku ubezpieczenia AC, zakres polisy dość często idzie w parze z jego ceną. Im jest ona wyższa, tym zapewnia bogatszą ochronę. Właściciele samochodów starszych lub o niewielkiej wartości mogą wybrać tzw. Mini Casco lub Smart Casco, które zapewnia okrojony zakres AC. Z reguły w ramach tego rodzaju ochrony , ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie w przypadku kradzieży lub wystąpienia 2-3 innych ryzyk np. szkody całkowitej, pożaru lub uszkodzenia samochodu w wyniku żywiołu.

Towarzystwa często łączą w zakresie Mini Casco ubezpieczenie od kradzieży ze szkodą całkowitą, a wypłata odszkodowania następuje tylko w tych przypadkach. Może się również zdarzyć, że ubezpieczyciel w ramach Mini Casco oferuje wyłącznie zabezpieczenie przed kradzieżą. Zakres ubezpieczenia w każdej firmie może być bowiem inny, tak jak cena polisy. Warto więc porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać jej najbardziej korzystny wariant. (Sprawdź tu jak kupić najtańsze OC lub AC)

AC bardziej korzystne w pakiecie

Nie jest tajemnicą, że klient może liczyć na bardziej atrakcyjną propozycję cenową, jeśli zdecyduje się na zakup kilku polis u jednego ubezpieczyciela. Najbardziej popularnym pakietem w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest OC+AC. Decydując się na zakup takiego pakietu, warto jednak szczególną uwagę zwrócić nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na zakres ochrony. O ile w przypadku ubezpieczenia OC klient zawsze zostaje objęty taką samą ochroną, o tyle w przypadku AC należy dokładnie przeanalizować warunki danej oferty, a szczególną uwagę zwrócić na: udział własny, amortyzację części, sumę ubezpieczenia, franszyzę integralną, sposób naprawy samochodu.

Poniżej przedstawiamy przykładowe kalkulacje pakietów OC+AC pochodzące z kalkulatora Ubezpieczamy-Auto.pl

Samochód Kierowca Ubezpieczenie  Cena
Fiat Panda, 2015 r., Benzyna, poj. 1,2 Kobieta, 48 lat, Rzeszów, zniżka: 40%

OC+AC

872 zł

Ford Focus, 2008 r., Benzyna, poj. 1,4 Mężczyzna, 37 lat, Kraków, zniżka: 60%

OC+AC

765 zł

Skoda Octavia, 2006, Diesel r., poj. 1,9 Kobieta, 32 lata, Opole, zniżka: 50%

OC+AC

973 zł

BMW 1, 2011 r., Benzyna, poj. 1,6 Mężczyzna, 53 lata, Rzeszów, zniżka: 50%

OC+AC

909 zł

Mazda 6, 2016 r., Diesel, poj. 2,1 Kobieta, 39 lat, Kielce, zniżka: 60%

OC+AC

2017 zł

Honda Civic, 2005 r., Benzyna, poj. 1,3 Mężczyzna, 21 lat, Lublin, zniżka: 0%

OC+AC

4407 zł

 

Cena pakietu OC AC wynika z zakresu ochrony, jaki oferuje oraz różnych czynników związanych z właścicielem samochodu i samym pojazdem. Koszt naprawy nowych, wartościowych aut z reguły jest wyższy niż wysłużonych starszych modeli. Ich właściciele często wybierają likwidację szkody z użyciem części oryginalnych, co musi mieć przełożenie na cenę polisy. Ewentualna kradzież takiego pojazdu również wiąże się z wypłatą odszkodowania w wyższej kwocie, co ma odzwierciedlenie w wysokości składki. Standardowe czynniki takie jak wiek, miejsce zamieszkania, czy posiadane zniżki także podnoszą lub obniżają cenę pakietu OC+AC.

Kiedy możemy liczyć na wypłatę odszkodowania z AC?

Najczęstszym powodem odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC jest rażące niedbalstwo,czyli sytuacja w której  właściciel pojazdu mógł szkodzie zapobiec, lecz tego nie zrobił. Na przykład kierowca zostawił otwarty samochód na parkingu, a ten został skradziony. Aby więc otrzymać odszkodowanie, należy przestrzegać określonych w umowie zapisów. Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia np. kradzieży, należy w pierwszej kolejności powiadomić policję, a następnie przekazać wyczerpujące informacje towarzystwu ubezpieczeniowemu. Zgłoszenie szkody musi nastąpić we wskazanym przez ubezpieczyciela terminie, najczęściej niezwłocznie po zdarzeniu. W przypadku kradzieży, policja prowadzi zazwyczaj własne postępowanie, a uzyskane materiały dowodowe są wykorzystane przez ubezpieczyciela do ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej.

Ubezpieczyciel w ramach podpisywanej umowy AC może narzucić klientowi konieczność montażu określonej liczby i rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Wywiązanie się z tego obowiązku warunkuje późniejszą wypłatę odszkodowania. Należy pamiętać o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń (OWU), a szczególnie uważnie przyjrzeć się zapisom dotyczącym tzw. wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa. Określają one sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

baner-porownywarka-oc

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny