[Głosów: 31 Średnia: 4.7]

Komisja Nadzoru Finansowego została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Jest organem administracji rządowej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, w tym sektorem bankowym, rynkiem ubezpieczeniowym, kapitałowym oraz instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, a także sektorem kas spółdzielczych. Działania KNF nadzoruje Prezes Rady Ministrów. Do zadań KNF należy m.in.:

 

  • podejmowanie działań mających na celu prawidłowe działanie rynku finansowego,
  • podejmowanie działań prowadzących do rozwoju rynku finansowego i jego konkurencyjności,
  • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, dotyczących rynku finansowego,
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym,
  • podejmowanie innych zadań, o których mówi ustawa.

 

Celem działania KNF jest prawidłowe i sprawne funkcjonowanie rynku finansowego, utrzymanie jego stabilności i bezpieczeństwa oraz ochrona interesów jego uczestników.

W skład KNF wchodzą:

  • przewodniczący,
  • dwóch zastępców przewodniczącego,
  • pięciu członków.

Przewodniczący KNF powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Zastępcy powoływani i odwoływani są również przez Prezesa Rady Ministrów, jednak na wniosek przewodniczącego.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet o 20%!

Porównaj Ceny