Przeoczenie terminu płatności raty OC może przytrafić się każdemu. Zdarzyło się to Tobie i teraz zastanawiasz się, czy możesz wyjechać na drogę swoim samochodem? Uspokajamy – niezapłacona rata OC nie jest jeszcze powodem do zmartwień. Stanie się nim jednak, jeżeli będziesz zwlekać z przelewem na konto ubezpieczyciela. W najgorszym scenariuszu możesz pozostać bez ochrony ubezpieczeniowej.

Na ile rat może zostać rozłożona składka OC? Najczęściej ubezpieczyciele oferują 2,4 lub 12 rat. Mimo że płatność ratalna to rozwiązanie dogodne dla osób, które z pewnych względów nie chcą opłacać składki jednorazowo, to nie jest ono pozbawione wad – o terminie zapłaty kolejnej raty łatwo zapomnieć. Czy 2 rata OC po terminie to duży problem? I tak, i nie. Wszystko zależy od dalszego postępowania właściciela samochodu.

Druga rata OC po terminie – czy auto jest ubezpieczone?

Zacznijmy od tego, co może budzić Twoje największe wątpliwości: czy druga rata OC po terminie oznacza, że pojazd straci ubezpieczenie? Nie, w dalszym ciągu będziesz korzystać z pełnej ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej przez obowiązkową polisę komunikacyjną. Możesz zatem bez obaw jeździć autem, a gdyby przytrafiła Ci się kolizja lub wypadek, ubezpieczyciel pokryje koszty wyrządzonych szkód. Oczywiście musisz też jak najszybciej uregulować zaległą składkę.

Przykład: Pani Mariola miała w ostatnim czasie sporo spraw na głowie. Dodatkowo przez chwilę nieuwagi spowodowała stłuczkę na parkingu przy centrum handlowym. Wówczas też zorientowała się, że druga rata OC jej auta jest po terminie. Mimo że kobieta nie zapłaciła drugiej raty składki ubezpieczeniowej, to firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie poszkodowanemu kierowcy i nie domagała się jego zwrotu od sprawcy kolizji. Pani Mariola otrzymała jedynie listowne i telefoniczne przypomnienie o zaległości.

Dlaczego tak się dzieje? Przepisy zostały skonstruowane w ten sposób po to, aby wyeliminować sytuację, w której kierowca zapominający o płatności raty OC pozostaje bez podstawowego ubezpieczenia. Jednocześnie to prokonsumenckie rozwiązanie nie dopuszcza do występowania nadużyć, o czym poniżej.

Druga rata OC po terminie i dalsza odpowiedzialność zakładu ubezpieczeniowego – podstawa prawna. Podstawą prawną jest art. 12 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Niezapłacona rata OC – czy OC na raty to kłopot?

Druga rata OC po terminie sama w sobie to nieduży kłopot – pojazd w dalszym ciągu pozostaje ubezpieczony. Nie oznacza to jednak, że możesz zwlekać z płatnością. Jeżeli nie zapłacisz zaległej raty, narażasz się na poważne problemy. Jakie?

Niezapłacona rata OC – konsekwencje:

 1. Firma ubezpieczeniowa może skierować sprawę do windykacji i zacznie naliczać odsetki. 2 rata po terminie może być przyczyną monitów, listów i telefonów, a kwota do zapłaty może rosnąć z dnia na dzień. Jeżeli będziesz zwlekać z płatnością, to sprawa może trafić do sądu i mieć swój finał w kancelarii komorniczej.
 2. Ubezpieczenie OC nie wznowi się na kolejny okres. Druga rata OC opłacona po terminie nie będzie miała negatywnych następstw tylko w okresie do końca umowy. Jeżeli płatność będzie miała miejsce po terminie wskazanym w umowie jako koniec jej obowiązywania, to ochrona ubezpieczeniowa nie zostanie przedłużona na kolejny rok.

Przykład: Kupując ubezpieczenie OC, pan Antoni rozłożył składkę na dwie raty. Według harmonogramu druga płatność powinna nastąpić w drugiej połowie października 2022 r. Mimo że mężczyzna zapłacił drugą ratę OC dopiero pod koniec grudnia, to w jego przypadku polisa wznowi się automatycznie – zgodnie z treścią umowy ubezpieczenie obowiązuje do marca 2023 r.

3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wystawi karę za brak OC. Ma to związek z poprzednim punktem. Jeżeli ubezpieczenie nie przedłuży się na kolejny okres i nie zadbasz o ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, to możesz spodziewać się wezwania do zapłaty z UFG. Wysokość kary zależy od tego, jak długo auto pozostawało bez ochrony.

Wykaz kar za brak OC dla samochodów osobowych w 2023 r.

Wysokość opłat za brak OC w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.
Długość przerwy w OCSamochody osobowe Samochody ciężarowe Pozostałe pojazdy
Do 3 dni1400 zł2090 zł 230 zł
Od 4 dni do 14 dni3490 zł5240 zł 580 zł
Powyżej 14 dni 6980 zł10 470 zł 1160 zł
Wysokość opłat za brak OC w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
Do 3 dni 1440 zł2160 zł240 zł
Od 4 dni do 14 dni3600 zł 5400 zł 600 zł
Powyżej 14 dni 7200 zł10 800 zł 1200 zł

Trzeba uczciwie przyznać – fakt, że niezapłacona rata OC nie jest przesłanką do wypowiedzenia klientowi ochrony ubezpieczeniowej, nie jest dla firm ubezpieczeniowych rozwiązaniem korzystnym. Stąd też ubezpieczyciele zostali wyposażeni w inne narzędzia. Mogą oni np. naliczać odsetki za brak płatności w terminie i nie muszą przedłużać umowy na kolejny okres, by zapewnić klientowi ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

OC niezapłacone w terminie – co teraz?

Niezapłacona zgodnie z harmonogramem ustalonym w momencie zawarcia umowy druga czy kolejna rata OC jest traktowana w sposób wyjątkowy. Czy możliwe jest jednak, aby niezapłacona została pierwsza rata OC? To zależy od zapisów umowy.

Zgodnie z aktualnymi przepisami odpowiedzialność ubezpieczyciela zaczyna się z chwilą:

 • zawarcia umowy i opłacenia przez klienta składki lub jej pierwszej raty – stąd też kupując polisę przez internet i wybierając płatność ratalną musisz od razu zapłacić pierwszą ratę,
 • zawarcia umowy ubezpieczenia, gdy został w niej wskazany późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty – to jednak sytuacja spotykana stosunkowo rzadko.

Druga rata OC po terminie – jak postępować?

Skoro już wiesz, że niezapłacona rata OC nie jest powodem do paniki, to pozostaje jeszcze kwestia tego, jakie kroki należy podjąć w takiej sytuacji.

Naturalnie musisz zapłacić zaległą ratę. Zanim to jednak zrobisz, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową. Dlaczego? W ten sposób dowiesz się, jaką kwotę należy przelać. Towarzystwo ubezpieczeniowe, jak każda inna firma, musi pilnować swoich interesów. Bardzo możliwe, że kwota drugiej czy kolejnej nieopłaconej raty OC powiększy się o kilka groszy lub złotych tytułem odsetek.

Druga rata OC jest po terminie, bo masz przejściowe problemy finansowe? Nie zwlekaj – również jak najszybciej skontaktuj się z przedstawicielem ubezpieczyciela. Być może rozwiązaniem będzie rozłożenie pozostałej do zapłaty kwoty na kilka rat. W ten sposób unikniesz stresu związanego z procesem windykacji.

Wielu ubezpieczycieli tworzy klientom konta, na które można zalogować się na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej, by sprawdzić m.in. wysokość raty OC.

Kupno lub sprzedaż auta z OC na raty – kto płaci?

Druga rata OC po terminie to zagadnienie interesujące również osoby, które kupiły lub sprzedały używany pojazd. Ponieważ niezapłacona rata OC może być źródłem nieporozumień między stronami transakcji, to warto wiedzieć, co mówią przepisy. Te są bardzo proste – za ubezpieczenie OC zawsze odpowiada właściciel/posiadacz pojazdu.

Planujesz kupić samochód z ubezpieczeniem OC, którego składka została rozłożona na raty? Pamiętaj, że masz dwie możliwości – możesz:

 • kontynuować polisę – wówczas musisz zapłacić kolejną ratę, a jeżeli dopuścisz do tego, że np. druga rata OC będzie po terminie, to ubezpieczyciel będzie dochodził płatności właśnie od Ciebie,
 • wypowiedzieć umowę – wówczas musisz kupić ubezpieczenie na pełen rok, co możesz zrobić poprzez naszą stronę internetową, na której udostępniamy prosty w obsłudze kalkulator OC/AC.

Porównaj ceny OC/AC

Przed zakupem samochodu planujesz sprawdzić go w usłudze HistoriaPojazdu.gov.pl? To słuszne posunięcie. Pamiętaj jednak, że chociaż znajdziesz w ten sposób informację o tym, czy samochód jest ubezpieczony, to nie dowiesz się, czy składka została opłacona w całości. Właśnie dlatego warto poprosić sprzedawcę o przedstawienie dowodu zapłaty składki lub informację od ubezpieczyciela, że OC zostało opłacone z góry. W przeciwnym razie możesz się niemile zaskoczyć.

Niezapłacona rata AC – czy zasady są takie same jak przy OC?

OC niezapłacone w terminie nie musi być poważnym problemem, a to dlatego, że umowa nie ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Wystarczy tylko jak najszybciej uregulować zaległą składkę. Czy ta sama zasada obowiązuje w przypadku ubezpieczenia AC? Niestety, ale nie. Brak zapłaty w terminie drugiej raty AC, NNW czy assistance może oznaczać, że nie otrzymasz pomocy. Dlaczego?

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych firmy ubezpieczeniowe mają dużo większe pole manewru co do kształtowania praw i obowiązków stron umowy. Stąd można spotkać się z wieloma rozwiązaniami:

 • Allianz wskazuje, że ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zapewnia ochronę assistance jeszcze przed zapłatą przez klienta składki lub jej pierwszej raty, a składka nie zostanie zapłacona w terminie,
 • Balcia stosuje w OWU NNW następujący zapis: „w przypadku rozłożenia składki na raty, nieopłacenie w terminie którejkolwiek z nich może skutkować natychmiastową wymagalnością wszystkich pozostałych do zapłaty rat”,
 • InterRisk przypomina klientowi o braku płatności, wyznaczając mu dodatkowe 7 dni na zapłatę raty i wskazując, że brak płatności spowoduje ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela – taka procedura dotyczy wszystkich oferowanych produktów.

Chcesz nabyć używany samochód, który ma zarówno OC, jak i AC? Pierwsze z ubezpieczeń otrzymasz wraz z kluczykami do auta. Jeżeli chcesz kontynuować również polisę AC, musisz dodatkowo skontaktować się z ubezpieczycielem.

Porównaj ceny OC/AC

Podsumowanie:

 • Nieopłacona rata OC nie powoduje natychmiastowej utraty ochrony ubezpieczeniowej, ale może doprowadzić do tego, że polisa nie przedłuży się na kolejny rok.
 • Aby uniknąć powyższego scenariusza i kary z UFG, rata OC po terminie powinna zostać uregulowana jak najszybciej.
 • Gdy ubezpieczyciel zapewnia ochronę jeszcze przed zapłatą składki, to OC niezapłacone w terminie poskutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.
 • Druga rata OC po terminie będzie obciążać nabywcę używanego pojazdu, jeżeli zdecydował się on kontynuować umowę zawartą przez sprzedawcę.
 • Zaległości w płatności składki AC i innych dodatkowych ubezpieczeń najczęściej oznaczają, że klient traci ochronę ubezpieczeniową.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o OC niezapłacone w terminie

 1. Druga rata OC po terminie – czy zasady dotyczą wyłącznie samochodów?

  Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich zarejestrowanych w Polsce pojazdów mechanicznych. Zasady opisane w artykule dotyczą również m.in. posiadaczy motocykli czy quadów. Druga rata OC po terminie oznacza, że – tak jak właściciele samochodów – nie stracą oni ochrony.

 2. Czy ubezpieczyciel przypomni, że druga rata OC jest po terminie?

  Najczęściej tak – przypomnienie o tym, że druga rata OC jest po terminie, ubezpieczyciele wysyłają zazwyczaj na adres e-mail czy pocztą, w zależności od zgód wyrażonych przez klienta na etapie zakupu polisy. Wezwania do zapłaty (wraz z dodatkowym 7-dniowym terminem płatności) właściciel pojazdu może się spodziewać w razie zaległości w AC.

 3. Niezapłacona rata OC – czy można tego uniknąć, kupując używany pojazd?

  Tak. Nie musisz kontynuować ubezpieczenia OC, które nabył poprzedni właściciel pojazdu. Jeżeli wypowiesz OC przed terminem płatności drugiej lub kolejnej raty, to niezapłacona rata OC nie będzie Twoim problemem. Pamiętaj jednak, aby kupić własną polisę.

 4. Czy trzeba płacić ratę OC po kradzieży lub złomowaniu pojazdu?

  Właściciel skradzionego czy zezłomowanego pojazdu nie musi płacić kolejnych rat OC. Ważne jednak, aby dopełnił on formalności, czyli poinformował firmę ubezpieczeniową o zdarzeniu i przedstawił wymagane dokumenty.

 5. Dlaczego ubezpieczyciel informuje mnie, że druga rata OC jest po terminie, skoro pojazd został przeze mnie sprzedany?

  Najpewniej ubezpieczyciel nie został poinformowany o sprzedaży pojazdu i dlatego kieruje wezwanie do zapłaty do jedynego znanego mu właściciela auta – Ciebie. Musisz przesłać ubezpieczycielowi umowę zawartą z nabywcą.

Michalina Miotk

W tematyce finansów i ubezpieczeń czuje się najpewniej. Ukończyła Uniwersytet Gdański. Dziennikarzem i copywriterem jest od 2010 roku. Pisze artykuły eksperckie dla największych portali w polskim internecie. Humor poprawia jej dobra herbata i nastrojowa płyta.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny