Gdy kupujesz auto, musisz zgłosić nabycie. Tak samo jeśli dostaniesz je w spadku albo darowiźnie. Jeśli tego nie zrobisz, dostaniesz od 200 do 1000 zł kary. Ale czy dostaniesz też karę za nieprzerejestrowanie auta? Odpowiadamy

Na czym polega obowiązek rejestracji pojazdu?

Obowiązek rejestracji pojazdu mechanicznego wynika z kilku powodów, a nieaktualne informacje w bazie CEPIK mogą sprowadzić na Ciebie problemy. 

Organy ścigania

Pojazdy powodują wypadki, kolizje, fotoradary robią im zdjęcia, gdy przekraczają prędkość. Samochód może być narzędziem popełnienia przestępstwa, gdy sprawca przewozi w nim nielegalne materiały albo używa do ucieczki po popełnieniu przestępstwa. 

Kiedy auto stoi nieprawidłowo zaparkowane i trzeba je odholować, służby muszą wiedzieć, kto jest właścicielem i kogo powiadomić. Tak samo w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia czy mandatu z fotoradaru. Numer rejestracyjny pojazdu umożliwia identyfikację samochodu i przypisanie go do właściciela na podstawie danych w bazie CEPIK. 

Podatki

Za sprzedaż samochodu dostajesz pieniądze, co stanowi przychód, tym bardziej jeśli prowadzisz działalność gospodarczą z tym związaną. Jeżeli sprzedajesz pojazd w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu, czekają na Ciebie dodatkowe obciążenia podatkowe. Podobnie sytuacja wygląda przy wykupie prywatnym samochodu z leasingu. 

Sprawdź: Podatek od kupna samochodu – najważniejsze informacje

Dodatkowo każda umowa kupna-sprzedaży samochodu używanego dokonana przez osoby fizyczne wiąże się z koniecznością opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych. 

Każdy pojazd musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny musi wiedzieć, kto aktualnie jest posiadaczem danego pojazdu, żeby móc skutecznie egzekwować obowiązek posiadania OC. 

Oprócz tego w sytuacji, kiedy ubezpieczenie pojazdu sprzedawanego jest rozłożone na raty, ubezpieczyciel musi wiedzieć, na kogo aktualnie jest polisa, żeby domagać się zapłaty od właściwej osoby. 

Wierzytelności

Kiedy jesteś winny pieniądze, komornik na podstawie wyroku sądu może zająć Twoje mienie ruchome na poczet spłaty należności. Samochód należy do mienia ruchomego i, prawdę powiedziawszy, pojazdy dość często trafiają na aukcje komornicze.

Jakie obowiązki ma kupujący i sprzedający pojazd?

Poniższa tabela przedstawia obowiązki zbywcy i nabywcy:

Obowiązki zbywcy Obowiązki nabywcy
Zgłoszenie zbycia pojazdu do wydziału komunikacji w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy,Zgłoszenie zbycia do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy,przekazanie nowemu właścicielowi dokumentów samochodu oraz kluczyków, zgłoszenie zbycia do urzędu skarbowego,uwzględnienie zbycia pojazdu wraz z jego wartością w zeznaniu rocznym PIT.  Zgłoszenie nabycia w wydziale komunikacji, zgłoszenie nabycia do ubezpieczyciela, który wystawił polisę OC,zgłoszenie do urzędu skarbowego i opłata podatku PCC* (jeśli jest należny)/podatku od darowizny,opłata akcyzy (dla pojazdów sprowadzonych), opłata cła (dla pojazdów sprowadzonych spoza UE i EOG), rejestracja pojazdu w ciągu 30 dni.
* Kodeks cywilny nie określa strony transakcji, która jest zobowiązana opłacić podatek PCC, ale zwyczajowo przyjmuje się, że płaci go kupujący.

Ważne! To są obowiązki zbywcy i nabywcy, ale nie wszystkie oznaczają karę w przypadku zaniedbania. Karę dostaniesz za niezgłoszenie zbycia lub nabycia, niezarejestrowanie sprowadzonego samochodu oraz zlekceważenie obowiązków podatkowych. W pozostałych przypadkach mogą Cię czekać nieprzyjemności, ale kar administracyjnych czy skarbowych nie ma. To też nie oznacza, że możesz te obowiązki lekceważyć.

Od 4 grudnia 2020 r. rejestracji pojazdu może dokonać również starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.

Artykuł 73 c Ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadził z dniem 4 czerwca 2021 r. możliwość rejestracji nowego pojazdu za pośrednictwem salonu sprzedaży pojazdów samochodowych.

Jak zgłosić nabycie pojazdu?

Zgłoszenie nabycia pojazdu możesz wykonać na kilka sposobów:

 • przez Internet – za pomocą portalu gov.pl przy użyciu Profilu Zaufanego,
 • osobiście w wydziale komunikacji, 
 • pocztą na adres wydziału komunikacji. 

Jednak nie polecamy tego ostatniego sposobu. Wiadomo jak działa Poczta Polska. Przesyłka może utknąć lub zaginąć, a Ty z tego powodu zapłacisz karę. 

Żeby zgłoszenie nabycia było skuteczne, wniosek musi zawierać:

 • dane pojazdu – marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, 
 • dane poprzedniego właściciela – imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL lub w przypadku firmy: nazwę adres siedziby i NIP oraz REGON, 
 • dane nowego właściciela – imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL lub w przypadku firmy: nazwę adres siedziby i NIP oraz REGON.

Ważne! Zgłoszenie nabycia auta to nie to samo co jego rejestracja. 

Kiedy grozi Ci kara za nieprzerejestrowanie samochodu?

Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110) zwaną dalej Ustawą lub Kodeksem Drogowym:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Karę za nieprzerejestrowanie samochodu dostaniesz wtedy, gdy masz obowiązek przerejestrować pojazd, a tego nie zrobisz. Wynika to z treści artykułu 140mb. Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi:

Kto:

 1. będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Ważne! Rejestracja samochodu używanego zakupionego i zarejestrowanego na terenie RP odbywa się na wniosek nabywcy, co oznacza, że za samo nieprzerejestrowanie samochodu kara nie grozi. Mówi o tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 29-10-20202 r. (Sygn. Akt II SA/Sz 238/20). 

Jak odwołać się od kary za niezgłoszenie nabycia?

Kara za zaniedbanie obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu może wynosić od 200 do 1000 zł, ale jej dokładna wysokość jest uznaniowa. Prawo nie zawiera dokładnych wytycznych co do tego, ile dokładnie powinna wynosić kara za zwłokę przy zgłoszeniu zakupu używanego auta. 

Możesz argumentować, że np. kara jest za wysoka w stosunku do wartości kupionego samochodu, albo że spóźnienie wynosiło tylko kilka dni. 

W odwołaniu podaj rzeczywisty powód, dla którego nie udało Ci się przerejestrować pojazdu w terminie. Istnieje duża szansa, że urząd obniży karę. 

Zgłoszenie nabycia pojazdu do ubezpieczyciela

Po zakupie auta masz obowiązek w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy powiadomić o tym ubezpieczyciela, który wystawił polisę OC na to auto. 

Ponownie, tak jak z rejestracją pojazdu, nie ma kary za zaniedbanie tego obowiązku

Teoretycznie możesz jeździć z ubezpieczeniem zbywcy aż do końca umowy OC i nie przerejestrowywać pojazdu. 

Jednak nie polecamy takich zabaw. To wszystko jest uznaniowe tak jak kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu. Jeden policjant może uznać taki zestaw dokumentów i Cię puścić, bo przecież masz OC. Inny policjant narobi Ci problemów. Nie ma co kusić losu. 

Tak samo możesz opóźniać rejestrację pojazdu i zgłoszenie nabycia, wiedząc, że za niezapłacone raty za OC towarzystwo ubezpieczeniowe będzie ścigać i Ciebie, i sprzedającego. Takiego rozwiązania też nie polecamy, szczególnie jeśli zbywca mieszka niedaleko. Pamiętaj, że na umowie kupna-sprzedaży widnieje Twój adres, a nigdy nie wiesz, z kim masz do czynienia. Jedna osoba za te kilkadziesiąt złotych machnie ręką, inna zrobi Ci krzywdę. 

Na koniec wiedz o tym, że zaniedbania z polisą OC kupionego auta to najczęstsza przyczyna braku OC i nakładania przez UFG kary za jego brak, która w 2022 r. wynosi 6 020 zł za dwa tygodnie przerwy. 

Podsumowanie

 • Każdy pojazd mechaniczny w Polsce musi być zarejestrowany i posiadać ważne ubezpieczenie OC,
 • każdorazowa zmiana właściciela musi być zgłoszona zarówno przez zbywcę, jak i nabywcę. Kara za niezgłoszenie to od 200 do 1000 zł,
 • masz 30 dni na rejestrację samochodu sprowadzonego z zagranicy,
 • od kary za niezgłoszenie zbycia lub nieprzerejestrowanie auta możesz się odwołać.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o karę za nieprzerejestrowanie auta

 1. Czy jest kara za nieprzerejestrowanie pojazdu używanego kupionego w Polsce?

  Nie. Osoby kupujące pojazd zarejestrowany na terytorium RP mają obowiązek jedynie zgłosić nabycie samochodu, ale rejestracji dokonuje się na wniosek. Kara jest za nieprzerejestrowanie samochodu sprowadzonego z innego państwa Unii Europejskiej lub EOG.

 2. Od kiedy jest kara za nieprzerejestrowanie samochodu?

  Karę wprowadziło Ministerstwo Środowiska 1 stycznia 2020 r. Możesz zapłacić karę już za jeden dzień po terminie rejestracji. Przypominamy jednak, że dotyczy to tylko aut sprowadzonych z zagranicy.

 3. Ile jest czasu na przerejestrowanie samochodu w 2022 r.?

  Jeśli sprowadzasz auto z zagranicy, masz na to 30 dni. Gdy zaś kupujesz używany samochód w Polsce, przerejestrowujesz pojazd na wniosek i nie ma na to sztywnego terminu.

 4. Czy jeśli kupię auto i od razu sprzedam, to dostanę karę za niezgłoszenie nabycia pojazdu?

  Nie. Zgodnie z treścią interpelacji poselskiej nr 1175 nie masz takiego obowiązku, jeśli do 30 dni od zakupu sprzedasz auto. Wówczas obowiązek zgłoszenia nabycia przechodzi na nowego właściciela. Niemniej jednak warto zgłosić nabycie, nawet jeśli prowadzisz działalność gospodarczą polegającą na obrocie pojazdami mechanicznymi.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny