Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zarejestrowany pojazd musi mieć ważną polisę OC. Istnieją jednak przypadki, kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy. Sprawdź, w jakiej sytuacji właściciel samochodu ma prawo złożyć rezygnację.

Przepisy związane z ubezpieczeniem samochodu reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Znajdują się tam nie tylko informacje dotyczące zasad zawierania umów, ale również kwestie związane z ich rozwiązywaniem.

Wypowiedzenie OC krok po kroku

 1. Dokument wypowiedzenia OC przygotuj na piśmie.
 2. Jeśli korzystasz z polisy całorocznej kupionej przez Ciebie, wypowiedzenie OC złóż najpóźniej na jeden dzień przed końcem umowy.
 3. Umowę OC otrzymaną od zbywcy pojazdu możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie.
 4. Automatycznie przedłużone OC możesz wypowiedzieć w każdej chwili, pod warunkiem zawarcia równorzędnej umowy w innej firmie.
 5. Odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość (przez internet lub telefon) jest możliwe w ciągu 30 dni od jej zawarcia.
 6. OC krótkoterminowe rozwiązuje się automatycznie, po upływie umownego okresu ochrony.
 7. Dokument wypowiedzenia możesz złożyć osobiście u agenta, wysłać pocztą, kurierem lub przez Internet.

Kiedy można zmienić ubezpieczyciela OC i wypowiedzieć umowę?

Coraz więcej kierowców przekonuje się do zmiany dotychczasowego ubezpieczyciela na innego z uwagi na konkurencyjne ceny OC. W takiej sytuacji należy złożyć wypowiedzenie OC u poprzedniego ubezpieczyciela najpóźniej na dzień przed końcem obowiązywania umowy i jednocześnie wykupić polisę w innym towarzystwie (oczywiście zakupu kolejnego OC można dokonać wcześniej, podając nowemu ubezpieczycielowi termin rozpoczęcia umowy).

Dowiedz się więcej i sprawdź także: Jak i kiedy zmienić ubezpieczyciela OC?

Złożenie wypowiedzenia OC w tym przypadku pozwala uniknąć tzw. zjawiska dublowania polisy. Niezłożenie rezygnacji będzie oznaczać automatyczne odnowienie się polisy na warunkach ustalonych przez dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kiedy wypowiedzieć automatycznie wznowioną umowę OC?

Niekiedy dochodzi do sytuacji, w której właściciel pojazdu zdecydował się na wykupienie polisy u innego ubezpieczyciela, zapominając o złożeniu rezygnacji w poprzednim towarzystwie ubezpieczeniowym.

W takim przypadku możliwe jest złożenie wypowiedzenia automatycznie przedłużonej umowy. Rezygnację można złożyć w dowolnym momencie. Trzeba jednak liczyć się z koniecznością uregulowania części składki proporcjonalnej do czasu trwania nowej umowy – za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy wypowiedzieć OC zbywcy auta?

Często zdarzają się sytuacje, kiedy nabywca kupuje używany samochód z ważną polisą OC. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowy właściciel może skorzystać z wykupionej ochrony ubezpieczeniowej – wcześniej jednak ubezpieczyciel przeprowadza rekalkulację składki. Nabywca może też zrezygnować z polisy, wykupując ubezpieczenie we własnym zakresie –  wtedy może złożyć wypowiedzenie OC w dowolnym momencie.

Czy poprzedni właściciel może wypowiedzieć OC po sprzedaży auta?

Pamiętaj, że z dniem nabycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie (art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym [UFG] i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych [PBUK]). To oznacza, że możesz korzystać z umowy którą zawarł zbywca pojazdu nawet jeśli na polisie widnieje jego nazwisko. To od Ciebie zależy, czy będziesz korzystał z polisy poprzedniego właściciela samochodu. W żadnym wypadku on sam nie może wypowiedzieć umowy OC.

Do jego obowiązków należy:

 • przekazanie Ci umowy OC. Nawet jeśli nie otrzymasz od niego „papierowego” potwierdzenia, ale jesteś pewien, że samochód jest ubezpieczony (np. sprawdziłeś to na stronie UFG), możesz jeździć autem bez obaw, że zbywca zrezygnuje z umowy nie informując Cię o tym;
 • poinformowanie ubezpieczyciela w terminie 14 dni od przeniesienia własności o tym, że sprzedał pojazd i podanie danych nabywcy (czyli Twoich).

Po zakupie samochodu wskazany jest (choć nie wymagany) kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym. Po przejściu na Ciebie prawa własności ma ono prawo do przeliczenia składki i dostosowania jej do Twoich zwyżek i zniżek. Niekoniecznie będzie to dla Ciebie korzystne. Jeśli ubezpieczyciel zażąda zbyt wysokiej dopłaty, możesz zastanowić się nad wypowiedzeniem umowy i zmianą ubezpieczyciela.

Kiedy można odstąpić od umowy OC zawartej na odległość?

Z uwagi na atrakcyjne warunki finansowe oraz wygodę, wielu kierowców zawiera umowę ubezpieczeniową online lub telefonicznie. Jeżeli z jakiegoś powodu polisa OC przestała być atrakcyjna, właściciel pojazdu może złożyć rezygnację. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  (uwaga! nie jest to wypowiedzenie OC) musi nastąpić jednak nie później niż w ciągu 30 dni od momentu jej podpisania.

Warto przy tym pamiętać, że odstąpienie od umowy nie dojdzie do skutku wówczas, gdy w okresie 30 dni dojdzie do szkody.

Czy po wyrejestrowaniu pojazdu lub zarejestrowaniu samochodu za granicą należy wypowiedzieć umowę OC?

Jeżeli Twój samochód został:

 • skradziony (udokumentujesz jego utratę),
 • przekazany do stacji demontażu,
 • zarejestrowany za granicą (sprzedany do innego kraju)

nie musisz wypowiadać umowy OC. Zostanie ona automatycznie rozwiązana. Pamiętaj jednak o poinformowaniu Twojego ubezpieczyciela na piśmie o zaistniałych okolicznościach i przekazaniu dokumentacji, która je potwierdzi.

Po wyrejestrowaniu pojazdu należy Ci się zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony.

Uwaga! Jeśli sprzedałeś samochód obcokrajowcowi, który wyjechał nim do jednego z państw należących do UE (auto nie zostało wyrejestrowane w naszym kraju), będzie on mógł korzystać z Twojej polisy jeszcze przez pewien czas (zależnie od przepisów obowiązujących w kraju, w którym mieszka on na stałe).

Przeczytaj także:
Najtańsza polisa OC – gdzie taką znajdę?
BLS – bezpośrednia likwidacja szkód
Zielona karta

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy OC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypowiedzenie OC musi mieć formę pisemnego wniosku. Właściciel może skorzystać z gotowego formularza (zwykle jest on dostępny na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych) lub stworzyć taki dokument własnoręcznie.

Pisemny wniosek to nie jedyny wymóg dotyczący formy wypowiedzenia OC. Dokument musi zawierać takie informacje jak:

 • dane osobowe –  imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL
 • nazwa i adres  towarzystwa ubezpieczeniowego
 • numer wypowiadanej polisy
 • dane ubezpieczonego samochodu
 • powód wypowiedzenia  umowy – warto przytoczyć podstawę prawną.

Rezygnacja z ubezpieczenia powinna być podpisana własnoręcznym podpisem (czytelne imię i nazwisko).

Wypowiedzenie OC – jak je dostarczyć?

Wypowiedzenie OC w formie pisemnej można dostarczyć na kilka sposobów:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej – w formie listu poleconego lub innej  rejestrowanej przesyłki
 • za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej
 • za pośrednictwem agenta, który sprzedaje polisy wskazanego towarzystwa ubezpieczeniowego
 • osobiście w dowolnej  placówce towarzystwa ubezpieczeniowego
 • mailowo – wysyłając na wskazany adres e-mail wiadomość ze skanem dokumentów.

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w Link4, PZU, lub u innych ubezpieczycieli?

Większość ubezpieczycieli przyjmuje wypowiedzenia OC wysłane przez Internet. Zanim jednak wyślesz dokument, upewnij się, jaki jest preferowany przez towarzystwo sposób wypowiedzenia umowy. Pamiętaj, że w przypadku wysyłania wypowiedzenia e-mailem, powinieneś załączyć skan lub zdjęcie dokumentu z Twoim odręcznym podpisem.

Poniżej znajdziesz adresy mailowe oraz pocztowe wybranych ubezpieczycieli, na które możesz wysłać wypowiedzenie umowy OC

TowarzystwoAdres emailAdres pocztowy
Benefiabu@benefia.plBENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa
Link4bok@link4.pl Link4 TU S.A.
ul. Postępu 15,
02-676 Warszawa
You Can Driveza pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej You Can Drive www.youcandrive.plSTU Ergo Hestia
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
PZUkontakt@pzu.plPZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa
Avivabok@aviva.pl Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa
Compensaza pomocą formularza dostępnego na stronie http://zgloszenie.compensa.pl/polisy-majatkoweCOMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Ergo Hestialogując się na stronie https://www.ergohestia.pl/obsluga-online/STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1,
81-731 Sopot
Generalicentrumklienta@generali.plGenerali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Proamacentrumklienta@proama.plOgólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin

Składając wypowiedzenie OC, należy pamiętać o zachowaniu terminów – w przeciwnym razie rezygnacja nie będzie skuteczna.

Generator wypowiedzenia - formularz
Generator wypowiedzenia na stronie wypowiadamoc.pl pozwala w szybki i łatwy sposób zrezygnować z polisy OC

Warto przy tym pamiętać, że tylko przy wysyłce tradycyjną pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wysyłka za pośrednictwem innych firm kurierskich musi zostać zaplanowana odpowiednio wcześnie. Warto sprawdzić stronę wypowiadamoc.pl, gdzie są aktualne dane teleadresowe wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych.

Wypowiedzenie umowy OC – to warto wiedzieć:

 1. Wypowiedzenie umowy OC powinieneś złożyć na piśmie, w określonym przepisami terminie.
 2. Nie musisz korzystać z gotowego, drukowanego  formularza – wystarczy odręcznie przygotowane pismo.
 3. Dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez wszystkich właścicieli pojazdu.
 4. Wypowiedzenie możesz dostarczyć do biura agenta towarzystwa, pocztą, kurierem lub zeskanować/sfotografować i wysłać przez Internet.
 5. Przed wysłaniem wypowiedzenia umowy OC sprawdź, jaki jest preferowany przez Twoje towarzystwo sposób dostarczenia wypowiedzenia OC.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o wypowiedzenie polisy OC

 1. Czy trzeba wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela?

  Nie ma obowiązku kontynuowania ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela. Pamiętaj jednak, że jeśli zakupiłeś samochód i chcesz wypowiedzieć aktualną umowę OC, możesz zrobić to w każdej chwili.

 2. Gdzie znajdę numer polisy OC?

  Numer polisy OC możesz znaleźć w danej umowie ubezpieczenia pojazdu.

 3. Podwójne OC - co to jest?

  Podwójne ubezpieczenie OC ma miejsce, kiedy dany samochód ubezpieczony jest w dwóch towarzystwach ubezpieczeniowych w tym samym czasie.

Michalina Miotk

W tematyce finansów i ubezpieczeń czuje się najpewniej. Ukończyła Uniwersytet Gdański. Dziennikarzem i copywriterem jest od 2010 roku. Pisze artykuły eksperckie dla największych portali w polskim internecie. Humor poprawia jej dobra herbata i nastrojowa płyta.

Subscribe
Powiadom o
7 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
kamil
4 lat temu

Serio aktualizacja w 2018 a dalej piszecie nie prawdę. Radzę się dokształcić kiedy jest podójne OC. Były zmiany w 2017….

Dorota
4 lat temu
Reply to  kamil

Panie Kamilu, a propos dokształcania „nieprawdę” pisze się razem.

Robert
4 lat temu
Reply to  Dorota

Parafrazując Jedno z opowiadań Mackiewicza. Wagon załadowany ludźmi w drodze do Oświęcimia (obozu). W czasie jednego z postojów jedna z podopiecznych funkcjonariuszy SS pyta się Pana Oficera jak długo będzie jeszcze trwała podróż do obozu. Nie chodzi Panu Kamilowi Pani Doroto o „nie prawdę” bo to jest błąd ale meritum. Pan Kamil ma całkowitą rację. Pozdrawiam.
PS. co do dokształcania to jak mawiają Anglicy do it Yourself Miss Dorota

iimpala
4 lat temu
Reply to  Robert

nie prawdę czy też nieprawdę a ja nadal nie wiem, jak wypowiedzieć umowę. Chociaz już poznałam zasady ortografii, anegdotkę i co mówią Anglicy.
Czyli, to co zwykle i baaardzo delikatnie „nocne Polaków rozmowy”.

Michał
4 lat temu

Co w przypadku, gdy na piśmie wypowiadającym umowę nie ma daty ?

walcie ubezpieczycieli
3 lat temu

Firmy ubezpieczeniowe zalegalizowały wymuszenie. Zmusza się kogoś do płacenia czyjegoś zobowiązania, nie dając prawa do odmowy zawarcia tej umowy. Nie ważne czy chcesz, masz to przyjąć. Czekam na następny podobny zapis uchwalony przez przestępców by możliwe było przenoszenie kredytów bez zgody osoby na którą się to przenosi.

Krzysztof Piotr Radomyski
3 lat temu

Nabyłem auto 06.03.2021r., a 26.03.2021r. ubezpieczyłem w PZU. Mimo,że sprzedający zgłosił sprzedaż kilkanaście dni po sprzedaży do AXA, a auto jest nadal ubezpieczone przez sprzedającego do Maja 2021r.- to AXA na zmianę przysyłają do nabywcy prośby o opłacenie (przed terminem, mimo,że wysłałem i do AXA i do UNIQA info, że już ubezpieczyłem auto w PZU) polisy za miesiąc i dwadzieścia dni w okresie od dnia zakupu ,tj. 06.03.2021r. do 26.04.2021r.Skąd takie pomysły u AXA i UNIQA.

×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny