Twój samochód został uszkodzony przez czynnik zewnętrzny? Nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie? W wielu sprawach dotyczących Twojego ubezpieczenia nieoceniona może być pomoc prawnika. Możesz ją uzyskać, kupując ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna.

Zasięgnięcie opinii prawnej jest kosztowne. Szczególnie w skomplikowanych sprawach, gdzie konieczna jest więcej niż jedna konsultacja. Wówczas posiadanie dodatkowego ubezpieczenia może być bardzo opłacalne. W ofercie PZU dostępny jest produkt, w ramach którego klient może liczyć na pomoc prawną. Sprawdzamy, co zawiera oferta tego towarzystwa.

Dla kogo jest PZU Auto Ochrona Prawna?

PZU Auto Ochrona Prawna należy do grupy ubezpieczeń nieobowiązkowych. Jest ono dedykowane zarówno właścicielom samochodów osobowych, jak i motocykli, którzy chcą zapewnić sobie pomoc prawną na wypadek różnych sytuacji związanych z posiadaniem pojazdu mechanicznego.

Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna nie jest produktem dostępnym dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Ubezpieczyciel uzależnia podpisanie umowy od posiadania przez klienta aktywnego ubezpieczenia w PZU – PZU Auto OC lub PZU Auto AC.

Dwa warianty ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU proponuje ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna w dwóch wariantach. Różnią się one zarówno zakresem ochrony, jak i wysokością sumy ubezpieczenia.

Pierwszy wariant omawianego ubezpieczenia to PZU Auto Ochrona Prawna Komfort. W jego ramach kierowca może liczyć na pomoc prawną:

 • w dochodzeniu swoich roszczeń odszkodowawczych,
 • gdy dokona przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji w związku z posiadaniem pojazdu,
 • w zakresie umów związanych z pojazdem, np. kierowcy zostanie udostępniony wzór umowy sprzedaży pojazdu.

Ubezpieczyciel w OWU zobowiązuje się w ramach udostępnionego ubezpieczenia pokryć m.in.:

 • wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego wybranego przez ubezpieczonego,
 • koszty opinii prawnych sporządzonych na piśmie,
 • koszty sądowe (zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych) i postępowania egzekucyjnego,
 • koszty mediacji pozasądowej prowadzonej za zgodą PZU,
 • koszty udzielenia informacji prawnej, np. obejmujące udostępnienie wzorów umów.

Kierowcy, którzy zdecydują się na drugi, rozszerzony wariant – PZU Auto Ochrona Prawna Super – otrzymają taką samą pomoc jak w wariancie podstawowym, a ubezpieczyciel dodatkowo pokryje koszty:

 • poniesione w związku z zatrzymaniem ubezpieczonemu prawa jazdy,
 • związane z ochroną interesów klienta w związku z postępowaniem podatkowym dotyczącym pojazdu,
 • poręczenia majątkowego (kaucja).

Na poręczenie majątkowe ubezpieczyciel przeznacza 50 proc. sumy ubezpieczenia. Ubezpieczony ma obowiązek zwrotu kaucji w terminie 12 miesięcy, chyba że kwota ta zostanie mu zwrócona szybciej (wówczas na przekazanie kwoty poręczenia ma 7 dni).

Niezależnie od wybranego pakietu, towarzystwo ubezpieczeniowe PZU nie ingeruje w wybór prawnika – każdy klient może nawiązać współpracę z dowolnym adwokatem lub radcą prawnym. Jednocześnie pracownik towarzystwa może niezobowiązująco polecić prawnika.

Jaka jest suma ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna?

Przy wyborze ubezpieczenia zawsze należy kierować się sumą ubezpieczenia. To maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel przeznaczy na pomoc klientowi. W przypadku ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna suma ubezpieczenia zależy od jego wariantu. Dla:

 • PZU Auto Ochrona Prawna Komfort wynosi ona 500 zł,
 • PZU Auto Ochrona Prawna Super wynosi ona 30 000 zł.

Suma ubezpieczenia zmniejsza się za każdym razem o kwotę kosztów pokrytych przez ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wypłaca środki zawsze po przedstawieniu rachunków (np. wezwań do zapłaty czy prawomocnego orzeczenia sądu).

PZU Auto Ochrona Prawna – wyłączenia odpowiedzialności

Każdy ubezpieczyciel wskazuje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) sytuacje, w których nie będzie ponosił odpowiedzialności. W przypadku ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna towarzystwo ubezpieczeniowe PZU nie pokryje kosztów, jeżeli ubezpieczony:

 • spowoduje wypadek, prowadząc pojazd bez aktualnych badań technicznych, bez ważnego uprawnienia do kierowania pojazdem lub będąc pod wpływem alkoholu lub innych używek,
 • będzie brał udział w postępowaniu wszczętym przez osoby mu bliskie,
 • będzie brał udział  w postępowaniach z zakresu prawa celnego lub karno-skarbowego.

PZU nie będzie odpowiadało za koszty ochrony prawnej również wówczas, gdy obrona interesów ubezpieczonego będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Ile kosztuje ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna?

PZU zrezygnowało ze stałej składki ubezpieczeniowej w przypadku PZU Auto Ochrona Prawna, a to oznacza, że jej wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta. Zgodnie z OWU wysokość składki zależy od następujących czynników:

 • wariantu ubezpieczenia,
 • okresu ubezpieczenia,
 • umiejscowienia kierownicy w pojeździe,
 • indywidualnej oceny ryzyka,
 • sposobu zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Aby poznać wysokość składki ubezpieczeniowej, klient musi skontaktować się z przedstawicielem ubezpieczyciela. Ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna można zakupić na kilka sposobów: przez internet, telefonicznie lub bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego.

Czy ubezpieczenie PZU Auto Ochrona Prawna to dobry wybór?

Jeżeli jesteś klientem PZU i w najbliższym czasie zamierzasz sprzedać pojazd lub podpisać umowę darowizny, skorzystanie z dedykowanego ubezpieczenia PZU Auto Ochrona Prawna może być dla Ciebie korzystne. Ponieważ jednak składka ubezpieczeniowa nie jest stała, aby ocenić opłacalność tego ubezpieczenia, niezbędne będzie skontaktowanie się z ubezpieczycielem.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny