Towarzystwo ubezpieczeniowe Balcia Insurance rozpoczęło swoją działalność w 1993 roku i początkowo funkcjonowało pod nazwą BTA na terenie Łotwy, Litwy i Estonii. Od 2008 roku datuje się intensywną ekspansję towarzystwa na inne kraje europejskie.

Balcia weszła na rynek:

 • niemiecki,
 • brytyjski,
 • francuski,
 • włoski,
 • hiszpański.

W 2013 roku towarzystwo trafiła na listę 50 największych firm ubezpieczeniowych w Europie Środkowej, a w 2014 zarejestrowała swój oddział w Polsce.

W 2016 roku towarzystwo zmieniło nazwę na Balcia Insurance SE. Firma jest członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczenia komunikacyjne w Balcia

Balcia Insurance oferuje ubezpieczenia komunikacyjne – OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), ubezpieczenie NNW, ASS, AC, ubezpieczenie graniczne, Zieloną Kartę. W ofercie towarzystwa znajdziemy również innego rodzaju polisy – ubezpieczenia majątkowe (np. ubezpieczenie nieruchomości) czy turystyczne.

Szeroka oferta towarzystwa sprawia, że klienci mogą w jednym miejscu ubezpieczyć zarówno pojazd, jak i np. dom, mieszkanie, czy inny składnik majątku. Balcia proponuje obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz polisy dodatkowe, które zapewniają ochronę na wypadek kradzieży lub awarii pojazdu.

Ubezpieczyciel daje możliwość zakupu polisy przez Internet oraz poprzez agentów. Klienci towarzystwa mogą liczyć na jego wieloletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym.

Polisa OC w Balcia

Balcia Insurance oferuje obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC, które musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Za brak ważnej polisy grozi wysoka kara finansowa, którą nakłada na kierowcę Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Czas trwania ubezpieczenia OC to 12 miesięcy. Konieczność posiadana polisy OC regulują zapisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Co grozi za brak OC? Sprawdź co zrobić by uniknąć wysokiej kary!

Polisa OC gwarantuje wypłatę świadczenia poszkodowanym w wyniku wypadku lub kolizji spowodowanej przez ubezpieczonego. OC zadziała również w przypadku zaistnienia szkody podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, zatrzymania i postoju auta, załadunku oraz rozładunku.

Polisa zapewnia wsparcie finansowe osobom trzecim poszkodowanym w wyniku zdarzenia, do którego doszło z winy ubezpieczonego. Zakres ochrony jest taki sam, jak u każdego innego ubezpieczyciela.

Polisa assistance w Balcia

Polisa assistance zapewnia wsparcie w przypadku awarii lub wypadku podczas podróży. Poszkodowani mogą liczyć na szybką i sprawną pomoc techniczną – np. naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia czy odholowanie wozu do warsztatu lub zorganizowanie samochodu zastępczego.

Towarzystwo Balcia oferuje polisę w trzech wariantach: podstawowym, rozszerzonym i maksymalnym.

WARIANT PODSTAWOWYWARIANT ROZSZERZONYWARIANT MAKSYMALNY
POLSKAPOLSKAEUROPA
KOLIZJA DROGOWAAWARIA, WYPADEK, UNIERUCHOMIENIEAWARIA, WYPADEK, UNIERUCHOMIENIE
60001200040000
NAPRAWA NA DRODZENAPRAWA NA DRODZENAPRAWA NA DRODZE
—-----------------------------ROZŁADOWANY AKUMULATORROZŁADOWANY AKUMULATOR
—-----------------------------NAPRAWA PĘKNIĘCIA SZYBY CZOŁOWEJNAPRAWA PĘKNIĘCIA SZYBY CZOŁOWEJ
—-----------------------------—---------------------------------USZKODZONA OPONA
—-----------------------------—-----------------------------------BRAK PALIWA
HOLOWANIE DO 100 KMHOLOWANIE DO 500 KMHOLOWANIE DO 800 KM
—---------------------------------POJAZD ZASTĘPCZY PO WYPADKU DO 5 DNIPOJAZD ZASTĘPCZY PO AWARII LUB WYPADKU DO 10 DNI
—-------------------------------—---------------------------------KONTYNUACJA PODRÓŻY
—-------------------------------—----------------------------------ZAKWATEROWANIE DO 3 DNI

Ubezpieczenie autocasco w Balcia - warianty

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, dlatego kierowca sam decyduje, czy chce wykupić tego rodzaju polisę. Zapewnia ona ochronę na wypadek:

 • kradzieży,
 • uszkodzenia,
 • zniszczenia pojazdu.

Balcia oferuje autocasco w wariancie serwisowym oraz tzw. kosztorys. Ubezpieczenie AC skonstruowane jest według systemu all risk, co oznacza, że ochroną objęte są wszystkie zdarzenia (poza przypadkami wyszczególnionymi w sekcji wyłączeń OWU).

Ciekawe! Wariant serwisowy wybierają zazwyczaj właściciele pojazdów stosunkowo nowych (do 3 lat). Z wariantu kosztorysowego najczęściej korzystają właściciele samochodów starszych niż 3 lata (czas eksploatacji nie może przekraczać 16 lat).

Umowa polisy autocasco zawierana jest zawsze na 12 miesięcy.

Ubezpieczenie NNW w Balcia

NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Również tę polisę można wykupić w towarzystwie Balcia. Poszkodowany kierowca może liczyć na finansowe wsparcie w przypadku:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia.

Odszkodowanie jest także wypłacane, gdy dojdzie do śmierci ubezpieczonego.

Produkty dodatkowe w ofercie Balcia Insurance

Balcia oferuje również ubezpieczenie podróżne krótkoterminowe lub na rok, ważne w Polsce lub poza granicami kraju (z OC, NNW oraz pomocą medyczną), ubezpieczenie nieruchomości (od wszystkich bądź wybranych ryzyk), ubezpieczenie na życie.

W Balcia znajdziesz również polisę Auto Szyby, dzięki której zostanie zorganizowana i opłacona naprawa lub wymiana szyby czołowej, tylnej oraz bocznej. Skorzystanie z ubezpieczenia szyb sprawia, że ubezpieczony nie traci zniżek za bezszkodową jazdę w ramach AC.

Przeczytaj więcej: Kiedy nie stracimy zniżki AC? - Ubezpieczamy Auto

Jak przebiega zgłoszenie szkody w Balcia?

Jeśli ubezpieczony chce zgłosić szkodę, musi wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej towarzystwa. Należy podać wszystkie wymagane informacje jak:

 • numer polisy,
 • okoliczności zdarzenia,
 • dane osobowe i adresowe (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, email).

Do formularza warto dołączyć dodatkowe dokumenty:

 • protokół policyjny,
 • wypis ze szpitala,
 • oświadczenie sprawcy itp.

Po przesłaniu formularza ubezpieczony otrzymuje informację zwrotną z numerem szkody oraz danymi opiekuna (1-5 dni roboczych). Wycena szkody jest gotowa do 14 dni od zgłoszenia zdarzenia. Na ostateczną decyzję i wypłatę świadczenia ubezpieczony czeka 1-5 dni.

Jak wypowiedzieć umowę OC w Balcia?

Jeśli chcesz zrezygnować z polisy, prześlij wypowiedzenie umowy mailem (dok@balcia.pl) lub tradycyjną pocztą na adres:

Balcia Insurance SE

Al. Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

Ważne! Każde wypowiedzenie musi zawierać własnoręczny podpis!

Kiedy najczęściej dochodzi do wypowiedzenia umowy? Zazwyczaj kończy się ważność polisy, a ubezpieczony szuka innej oferty i nie chce przedłużać obecnej umowy. OC wypowiadane jest również przez osoby, które kupiły samochód, ale nie mają zamiaru korzystać z polisy poprzedniego właściciela.

Jakie opinie ma towarzystwo Balcia?

Jednym z kryteriów wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego jest liczba skarg skierowanych do Rzecznika Finansowego. W 2020 roku na Balcia Insurance SE wpłynęło jedynie 12 skarg, to niewiele w porównaniu do innych towarzystw (LINK4 68 skarg, Aviva 61).

Jako najważniejsze zalety ubezpieczyciela wymienia się rozbudowaną, atrakcyjną ofertę ubezpieczeń, przejrzystą, czytelną stronę internetową oraz formularze online umożliwiające szybkie i sprawne załatwienie sprawy. Na minus policzono czas pracy działu likwidacji szkód – od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00.

Adres towarzystwa ubezpieczeniowego

Dane kontaktowe - Balcia Insurance

Balcia Insurance SE
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny