Karencja – co to jest?

Karencja jest okresem obowiązywania polisy ubezpieczeniowej, w trakcie którego ochrona ubezpieczeniowa:

  • ma ograniczony zakres lub

  • nie jest jeszcze aktywna.

Karencja – powody stosowania

Przez towarzystwa ubezpieczeniowe karencja jest stosowana jako sposób zabezpieczenia na okoliczność, gdy ubezpieczenie jest wykupywane po wystąpieniu szkody lub kiedy zachodzi wysokie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody w najbliższym czasie. Stosując karencję, towarzystwa ubezpieczeniowe chcą ograniczyć przypadki:

  • wyłudzeń odszkodowania,

  • wypłaty wysokich odszkodowań w niedługim czasie od zawarcia umowy.

Karencja ubezpieczeniowa w praktyce – wybrane przykłady

Zasady funkcjonowania karencji każdy ubezpieczyciel określa we własnym zakresie.

  1. Karencja w ubezpieczeniu na życie trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, niemniej są przypadki wydłużenia tego okresu do 12 miesięcy. Wyjątkiem są sytuacje dotyczące samobójczej śmierci – tu karencja trwa 2 lata, o czym stanowią zapisy znajdujące się w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczyciel nie jest w tym okresie zobligowany do wypłaty odszkodowania, chociaż może skrócić karencję – lecz nie poniżej 6 miesięcy. Uwaga: czynnik losowości w kontekście stosowania karencji odgrywa znaczącą rolę. Karencja nie obowiązuje np. w sytuacji, gdy właściciel polisy poniesie śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – ubezpieczyciel wypłaci rodzinie odszkodowanie nawet wtedy, gdy do zdarzenia doszło zaledwie parę dni po podpisaniu umowy.

W grupowych ubezpieczeniach na życie stosowane są inne rozwiązania aniżeli w polisach indywidualnych – są one zwykle korzystniejsze dla pojedynczych osób, gdyż karencja w zależności od specyfiki zdarzenia jest krótsza.

  1. Karencja w ubezpieczeniu zdrowotnym trwa zwykle od 3 do 4 miesięcy, choć przy niektórych zdarzeniach takich jak np. leczenie stomatologiczne czy opieka w czasie ciąży okres ten jest dłuższy i przeważnie mieści się w przedziale od 8 do 12 miesięcy.

  2. Karencja w ubezpieczeniu mieszkania trwa najczęściej 30 dni, ale i od tej zasady zdarzają się wyjątki, np. ograniczenie karencji do 15 dni. Zazwyczaj wprowadzana jest na wypadek powodzi, lecz pod uwagę brane są i inne zdarzenia losowe jak m.in. osunięcie się ziemi czy napór śniegu. Część towarzystw ubezpieczeniowych nie stosuje karencji w przypadku nieprzerwanej kontynuacji umowy ubezpieczenia.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny