Wypadek lub kolizja na drodze to stresujące doświadczenie, przy którym wielu kierowców traci zimną krew. Tymczasem odpowiednie działanie – takie jak sporządzenie opisu zdarzenia czy wezwanie na miejsce policji – może okazać się kluczowe dla uzyskanie odszkodowania. Sprawdź, jak zgłosić szkodę po wypadku oraz o czym pamiętać, gdy dojdzie do nieszczęścia na drodze.

Kierowcy, którzy w wyniku spowodowanego przez innych uczestników ruchu wypadku doznają uszczerbku na zdrowiu lub mieniu, mają prawo do roszczenia ubezpieczeniowego z polisy OC sprawcy kolizji lub wypadku. Aby to zrobić, należy jednak dopełnić kilku formalności, które mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję ubezpieczyciela co do wypłaty należnych nam pieniędzy.

Co robić, kiedy sprawca nie przyznaje się do winy?

Choć w wielu sytuacjach wina jednej ze stron kolizji jest ewidentna, zdarza się, że kierowcy nie są zgodni co do wersji wydarzeń na drodze. Choć często – gównie w celu uniknięcia mandatu i punktów karnych – sprawca bez dodatkowych komplikacji woli wziąć odpowiedzialność za nieszczęśliwy wypadek na siebie, niekiedy nie poczuwa się do winy i nie chce zgodzić się na dobrowolne spisanie oświadczenia.

Przyznanie się do winy wiąże się bowiem z utratą zniżek ubezpieczeniowych, co z kolei skutkuje wyższą ceną za ubezpieczenie w przyszłości. Tymczasem zniżki za bezszkodową jazdę mogą obniżyć wysokość składki za OC nawet o kilkanaście procent. Nic więc dziwnego, że gdy sprawstwo którejś ze stron nie jest ewidentne, żadna z nich nie zgodzi się na dobrowolne ponoszenie negatywnych konsekwencji wypadku. W takiej sytuacji konieczne będzie wezwanie na miejsce zdarzenia policji, która pomoże niezależnie ustalić winnego.

Kiedy trzeba wezwać na miejsce policję?

Wezwanie policji na miejsce wypadku nie zawsze jest konieczne. Zdarza się, że uczestnicy zajścia zgadzają się ze sobą co do przebiegu zdarzenia, a konsekwencje kolizji nie są poważne. W takich sytuacjach wystarczy spisanie stosownego oświadczenia. 

Aby było to możliwe, muszą zachodzić jednak dwa podstawowe warunki: przede wszystkim strony wypadku muszą zgodnie uznać winę jednej z nich. Dodatkowo, szkody powstałe w wyniku nieszczęścia muszą mieć charakter materialny. Co to oznacza? Jeśli w wypadku poszkodowane zostanie nie tylko mienie uczestników, ale również ich zdrowie – sprawa nieco się komplikuje, a wezwanie służb będzie konieczne. Kiedy więc do zdarzenia trzeba wezwać policję?

 • Gdy na miejsce zdarzenia zostały wezwane inne służby ratunkowe, np. pogotowie lub straż pożarna
 • Jeżeli doszło do wypadku i któryś z jego uczestników został poszkodowany
 • Kiedy osoba odpowiedzialna za wypadek nie ma ważnego prawa jazdy lub obowiązkowego ubezpieczenia OC (lub jeśli dokumenty są nieczytelne)
 • Jeśli po wypadku jego sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia
 • Jeżeli w zdarzeniu drogowym brały udział więcej niż dwa pojazdy
 • Gdy którykolwiek z uczestniczących w wypadku kierowców w chwili zdarzenia znajduje się pod wpływem alkoholu albo innych substancji odurzających (lub gdy zachodzi takie podejrzenie)
 • Kiedy uczestnicy zdarzenia nie mogą ustalić sprawcy kolizji, a konsekwencją jest zatamowanie lub znaczne utrudnienie ruchu drogowego

Dlaczego czasami samo oświadczenie sprawcy kolizji nie wystarczy?

Jeżeli podczas kolizji nikt nie ucierpi, a uczestnicy zdarzenia zgodnie uznają, kto ponosi winę, zamiast zawiadamiać służby, warto spisać oświadczenie o wypadku. Dlaczego takie rozwiązanie może okazać się korzystne dla kierowców?

Przede wszystkim sprawca kolizji nie otrzyma – najczęściej dość wysokiego – mandatu, oraz nie straci punktów karnych. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest szybszy czas załatwienia całej i tak już kłopotliwej sprawy. W przypadku wezwania na miejsce zdarzenia policji, oczekiwanie na przybycie służb, a następnie dopełniania w ich obecności wszystkich niezbędnych formalności, może potrwać nawet kilka godzin. Tymczasem spisanie oświadczenia i ustalenie szczegółów dotyczących dalszego postępowania razem z innymi uczestnikami kolizji, potrwa zazwyczaj znacznie krócej. Warunkiem jest jednak to, że nie ma rannych, a likwidacja utrudnień w ruchu jest możliwa we własnym zakresie.

Oświadczenie sprawcy kolizji i dokumentacja na miejscu zdarzenia

Oczywiście każde spisane na miejscu zdarzenia oświadczenie musi zawierać podstawowe dane uczestników kolizji. To bowiem na podstawie zawartych w takim samodzielnie sporządzonym dokumencie informacji, możliwa będzie weryfikacja sprawcy i poszkodowanego. Decydując się obopólnie na takie rozwiązanie, w oświadczeniu należy więc zawrzeć dodatkowo:

 • Dane osobowe wszystkich uczestników zdarzenia (nawet jeśli sprawców lub poszkodowanych było więcej) oraz dane właścicieli pojazdu (jeśli są inne niż dane kierowców):
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu.
 • Szczegółowy i dokładny opis zdarzenia wypadku, zawierający informacje przebiegu kolizji oraz o szkodzie w mieniu (opis uszkodzeń).
 • Dokładna data i miejsce zdarzenia.
 • Informacje na temat pojazdów biorących udział w kolizji – najważniejsze to marka i model auta, oraz jego numery: numer rejestracyjny i numer VIN
 • Dane ubezpieczyciela, u którego sprawca zdarzenia wykupił obowiązkowe ubezpieczenie OC, oraz numer polisy sprawcy.
 • Oświadczenie sprawcy kolizji o przyznaniu się do winy.
 • Jeśli świadkami zdarzenia były osoby trzecie, je także należy wskazać w oświadczeniu (najlepiej wraz ze spisaniem ich danych osobowych lub kontaktowych).
 • Podpisy uczestniczących w zdarzeniu drogowym kierowców, potwierdzające treść opisu.

Jakie informacje powinny się znaleźć w opisie wypadku?

Bez wątpienia jedną z najważniejszych rzeczy podczas sporządzania oświadczenia powypadkowego, jest wspomniany opis zdarzenia wypadku. Nie ma jednego, jasno określonego sposobu jego sporządzenia, tak jak nie ma stałych i niezmiennych okoliczności kolizji w przypadku wszystkich zajść na drodze. W związku z tym, że każde zdarzenie tego typu przebiega inaczej, w każdym przypadku opis musi być inny i dopasowany do konkretnej sytuacji.

Może cię zainteresować: Utrata zniżek z OC po kolizji

O czym trzeba pamiętać podczas sporządzania opisu wypadku?

Stałym elementem jest wyłącznie to, że opis powinien być jak najbardziej szczegółowy, tak aby nawet po czasie od zdarzenia, wiernie je relacjonował. Uwagę trzeba zwrócić głównie na istotne szczegóły, które mogą pomóc w zrekonstruowaniu przebiegu wypadku i późniejszej wycenie powstałej z jego wyniku szkody. Co powinno znaleźć się w każdej relacji z miejsca kolizji?

Wskazanie daty kolizji Poza dokładną datą, w opisie dobrze będzie podać także godzinę, w której doszło do kolizji. Dla ubezpieczyciela znaczenie może mieć bowiem nawet to, czy do zdarzenia doszło w godzinach szczytu, czy poza nimi.
Opis miejsca wypadku Jeśli chodzi o miejsce, musi ono zostać  opisane w taki sposób, by bez problemu można było odszukać wskazaną lokalizację już po zdarzeniu. Podać trzeba między innymi nazwę miasta lub miejscowości i nazwę ulicy, na której zdarzył się wypadek, najlepiej wraz z numerem znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Jeśli do zdarzenia doszło np. na parkingu, również taka adnotacja będzie niezbędna.
Opis okoliczności kolizji lub wypadku Chodzi przede wszystkim o zrekonstruowanie przebiegu zdarzenia oraz dokładny opis tego, jak do niego doszło. Co ma znaczenie?
 • Z jakich kierunków nadjeżdżali uczestnicy wypadku
 • Z jaką prędkością poruszały się pojazdy
 • Czy zostały złamane przepisy ruchu drogowego
 • Czy na jezdni znajdowały się znaki drogowe
 • Czy w chwili zdarzenia były jakieś utrudnienia w ruchu
 • Czy kierowcy używali sygnalizacji (np. kierunkowskazy)
 • Czy kierowcy podejmowali próby hamowania
 • Czy kierowcy byli trzeźwi
Dokumentacja fotograficzna Żaden opis nie odda faktycznej szkody tak dobrze, jak zdjęcia. Już kilka fotografii wystarczy, aby wskazać dokładne uszkodzenia pojazdu oraz udokumentować miejsce zdarzenia. Takie zdjęcia mogą być istotnym dowodem podczas ubiegania się o odszkodowanie.
Informacje na temat warunków atmosferycznych Zła pogoda to także waży czynnik, który może mieć znaczenie dla ubezpieczyciela. Intensywne opady śniegu, silny deszcz, burza, oblodzona jezdnia, lub utrudniająca widoczność mgła – wszystko to powinno znaleźć się w opisie zajścia.
Szkic ilustrujący sytuację Czyli prosta mapa, która powinna pokazywać dokładne ustawienie pojazdów przed kolizja (w tym zaznaczony kierunek jazdy każdego z nich, nazwy ulic, znaki drogowe w pobliżu, oraz dokładne miejsce kolizji). Każde z aut powinno być również odpowiednio oznakowane, aby można było zweryfikować, którym pojazdem poruszał się sprawca, a którym poszkodowany.
Dodatkowe informacje istotne dla sprawy Warto opisać także inne okoliczności zdarzenia, które mogły być istotne podczas wypadku, jak np. stan i rodzaj nawierzchni, jej ewentualne uszkodzenia, czy brak zabezpieczenia przed oblodzeniem. Znaczenie mogą mieć nawet takie szczegóły, jak zalegające w otoczeniu jezdni, nieuprzątnięte gałęzie. Pomocne będzie także uwzględnienie znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia znaków. Bardzo ważne mogą okazać się także dane kontaktowe świadków zdarzenia.

Jakich błędów unikać podczas sporządzania opisu zdarzenia drogowego?

Choć sporządzenie opisu wypadku lub kolizji teoretycznie wydaje się proste, w praktyce budzi wiele wiele emocji i pytań, ponieważ od takiego protokołu zależy najczęściej to, czy ubezpieczyciel wypłaci nam należne odszkodowanie. Wiele towarzystw bada bowiem zgłoszenia dotyczące roszczeń ws. kolizji drogowych bardzo szczegółowo, chcąc uniknąć wyłudzeń i tzw. dopisywania starych, niezwiązanych z bieżącym zdarzeniem uszkodzeń do skutków opisywanego w protokole zdarzenia.

Na co uważać podczas opisywania zdarzenia na drodze?

Dlatego też sporządzając samodzielnie protokół powypadkowy, trzeba pamiętać, by nie był on zbyt ogólny im więcej szczegółów tym lepiej. Wątpliwości ubezpieczyciela mogą wzbudzić również uszkodzenia, które nie zostały odpowiednio uzasadnione – dlatego też warto opisać domniemane przyczyny powstania każdej, nawet najmniejszej szkody. Podczas opisu zdarzenia, do najczęściej popełnianych błędów należą:

 • Brak dokładnego opisu miejsca wypadku.
 • Podanie ogólnej daty, bez dokładnej godziny.
 • Niesporządzenie orientacyjnego szkicu.
 • Brak dokumentów, takich jak oświadczenie sprawcy kolizji o przyznaniu się do winy.
 • Niepodpisanie dokumentu.
 • Brak uwzględnienia warunków atmosferycznych.
 • Brak dokumentacji zdjęciowej.

Przykładowy opis okoliczności zdarzenia

10.03.2024 o godzinie 15:30 miała miejsce kolizja na skrzyżowaniu ulic Cichej i Polnej w Opolu. Do zdarzenia drogowego doszło, gdy jadący białym oplem Insignia o nr rejestracyjnym OP 12345 wjechał bez zatrzymania z ulicy Cichej (podporządkowanej) na skrzyżowanie z ulicą Polną (główną), kierując się na wprost, do ulicy Spokojnej. Nie ustąpił tym samym pierwszeństwa kierowcy poruszającym się czerwonym fiatem punto o nr rejestracyjnym OP 67890. Pojazd sprawcy jechał z prędkością 60km/h, choć poruszał się w obszarze strefy, gdzie obowiązuje limit prędkości. W związku ze znakiem ustępu pierwszeństwa, kierowca opla powinien zachować szczególną ostrożność, czego nie uczynił. Wyjeżdżając z uliczki, uderzył samochodem w bok pojazdu marki fiat, co spowodowało wgniecenie karoserii i zarysowanie lakieru.

Okoliczności zdarzenia oraz zeznania świadków pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie winy kierowcy opla. Podczas zdarzenia drogowego, warunki pogodowe nie utrudniały widoczności, a znaki drogowe były czytelne i dobrze widoczne.

Kierowca, który był sprawcą kolizji, nie pozostawał pod wpływem alkoholu. Jeśli chodzi o poszkodowanego kierowcę, jego stan również nie wzbudzał jakichkolwiek wątpliwości co trzeźwości. Po spowodowaniu kolizji – sprawca przyznał się do znacznego przekroczenia prędkości i braku należytej ostrożności.

Na miejscu zdarzenia sporządzono opis wypadku samochodowego, oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, a także oświadczenie świadków zdarzenia, w związku z czym przyjazd policji na miejsce nie był konieczny. Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej zostało dołączone do dokumentacji.

Uczestnicy zdarzenia dokonali likwidacji szkód na miejscu zdarzenia, w związku z czym obie strony – po podpisaniu protokołu z zajścia, odjechały z miejsca zdarzenia.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Jeżeli doszło do stłuczki, okres przedawnienia szkody to 3 lata od momentu zorientowania się o szkodzie i ustaleniu winnego. Jeśli natomiast mowa o wypadkach, okres przedawnienia to 20 lat od dnia zdarzenia. Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Przede wszystkim to poszkodowany musi poinformować ubezpieczyciela (u którego sprawca wykupił polisę komunikacyjną) o zdarzeniu drogowym. Zgłoszenie szkody może mieć formę listowną, telefoniczną, lub elektroniczną. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe udostępniają nawet specjalne formularze, dzięki którym zgłoszenie jest o wiele łatwiejsze.

Sprawdź również: Szkoda całkowita z OC sprawcy – jak zgłosić? co z odszkodowaniem?

Ubezpieczycielowi trzeba również przedstawić stosowną dokumentację, w tym napisać opis zdarzenia do odszkodowania, ustalić wycenę naprawy szkód i wykonać zdjęcia wskazujące na brak uszkodzeń pojazdu przed zdarzeniem. Dzięki temu możliwe będzie określenie konkretnych roszczeń co do zadośćuczynienia.

Jeżeli poszkodowany uznał dodatkowo uszczerbku na zdrowiu, również ten fakt powinien zostać zgłoszony, wraz z odpowiednią dokumentacją medyczną.

Rejestracja szkody w ubezpieczalni trwa najczęściej do 7 dni – jeśli ostateczna decyzja będzie korzystna dla poszkodowanego, ubezpieczyciel powinien wypłacić należne odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

 1. Nie zawsze trzeba wzywać policję na miejsce kolizji lub wypadku. Jeżeli strony biorące udział w zdarzeniu potrafią dojść do porozumienia i orzec winę, często wystarczy spisanie oświadczenia. Jeśli jednak sprawca oddalił się  z miejsca zdarzenia, w jego wyniku są poszkodowani na zdrowiu, jeden z uczestników nie ma prawa jazdy lub ubezpieczenia albo zachodzą inne nietypowe okoliczności – należy wezwać służby.
 2. Opis zdarzenia należy przygotować w możliwie jak najbardziej szczegółowy sposób. Każda informacja może okazać się pomocna przy wnioskowaniu o odszkodowanie od ubezpieczyciela.
 3. Jeśli jest taka możliwość, na miejscu kolizji lub wypadku warto wykonać zdjęcia pojazdów oraz ich otoczenia. Fotografie często lepiej oddają stan rzeczy niż nawet najbardziej drobiazgowy opis.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o opis zdarzenia wypadku

 1. Kto wypłaci odszkodowanie za wypadek, jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiada ubezpieczenia OC?

  W takiej sytuacji za wypłatę odszkodowania odpowiada najczęściej Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

 2. Czy kolizja i wypadek to to samo?

  Nie. Zgodnie z prawem, za wypadek uznaje się zdarzenie, w wyniku którego ucierpiało nie tylko mienie uczestników, ale także oni sami. Jeżeli więc podczas nieszczęścia na drodze osoby doznają znacznego uszczerbku na zdrowiu (pobyt w szpitalu min 7 dni), lub nastąpi ich zgon - mówimy o wypadku. Za kolizję uznaje się natomiast sytuacje, w których takie okoliczności zdarzenia nie następują, a w ich wyniku dochodzi jedynie do uszkodzenia mienia (lub lekkich urazów u uczestników zajścia).

 3. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania po wypadku - co dalej?

  Zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie zgodzi się na wypłatę odszkodowania za wypadek, np. jeśli uzna, że sprawca jest niewinny (np. nie ma oświadczenie sprawcy kolizji), lub że mamy do czynienia z wyłączenie odpowiedzialności. W takim przypadku poszkodowana osoba może odwołać się od negatywnej decyzji ubezpieczyciela.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny