[Głosów: 33   Average: 4.6/5]

Podwójne ubezpieczenie OC to sytuacja, w której pojazd posiada co najmniej dwie polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obejmują one ten sam okres ubezpieczeniowy.

Taka sytuacja ma najczęściej miejsce, gdy właściciel pojazdu zapomni wypowiedzieć poprzednią umowę OC, a wykupi kolejna polisę w innym towarzystwie. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, reguluje jednak te kwestie w art. 28a następująco:

    1. „Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.
    2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
    3. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.”

W przypadku posiadania podwójnego ubezpieczenia OC, z polisy, która została przedłużona automatycznie, właściciel pojazdu może zrezygnować, wysyłając do towarzystwa odpowiednie pismo. Trzeba jednak pamiętać o tym, że za okres, w którym świadczona była ochrona konieczne będzie opłacenie odpowiednio wysokiej składki. Jeśli z kolei kilka polis OC zostało zawartych w jednej firmie, wtedy właściciel auta może opłacić jedynie jedna z nich.

Posiadanie kilku polis dla tego samego pojazdu nie spowoduje również, że w razie spowodowania nim zdarzenia na drodze, osoby pokrzywdzone otrzymają wyższe odszkodowanie. Na odszkodowaniu nie można się wzbogacić, dlatego też należna kwota zostanie podzielona pomiędzy wszystkie towarzystwa, które ubezpieczają dany samochód polisą OC.

0 0 vote
Article Rating
redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments