Podwójne ubezpieczenie OC to sytuacja, w której pojazd posiada co najmniej dwie polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obejmują one ten sam okres ubezpieczeniowy.

Podwójne OC – to warto wiedzieć:

  • Podwójne ubezpieczenie OC to sytuacja, gdy posiadacz pojazdu zakupił dla auta co najmniej dwie polisy, a każda obejmuje ten sam okres ubezpieczeniowy.
  • Najczęściej kłopot z podwójnym ubezpieczeniem OC mają właściciele pojazdów, którzy zapomnieli wypowiedzieć wcześniej zawartą polisę i wykupili OC u innego ubezpieczyciela.
  • Aby rozwiązać problem podwójnego ubezpieczenia OC, wystarczy wypowiedzieć wcześniej zawartą umowę ubezpieczenia.
  • Za czas, gdy ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej, należy mu się wynagrodzenie – może on wezwać właściciela pojazdu do zapłaty za dni od automatycznego przedłużenia OC aż do dnia jego wypowiedzenia.

Kłopot z podwójnym ubezpieczeniem OC najczęściej mają właściciele pojazdów, którzy zapomnieli wypowiedzieć poprzednią umowę i jednocześnie wykupili kolejną polisę w innym towarzystwie.

Co zrobić z podwójnym OC po automatycznym wznowieniu umowy?

O tym, jak należy rozwiązać taką sytuację, mówi ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. W art. 28a przywołanego aktu prawnego można przeczytać, że:

1. „Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

W przypadku posiadania podwójnego ubezpieczenia OC, z polisy, która została przedłużona automatycznie, właściciel pojazdu może zrezygnować, wysyłając do towarzystwa ubezpieczeniowego odpowiednie pismo. Trzeba jednak pamiętać o tym, że za okres, w którym świadczona była ochrona, konieczne będzie opłacenie odpowiednio wysokiej składki. Jeżeli z kolei kilka polis OC zostało zawartych w jednej firmie, właściciel auta może opłacić jedynie jedną z nich.

Przykład: W dniu 12 czerwca 2020 r. panu Antoniemu kończyła się obowiązkowa ochrona ubezpieczeniowa w firmie X. Z tego względu skorzystał on z kalkulatora OC i znalazł tanie ubezpieczenie OC w towarzystwie Y, z którego zdecydował się skorzystać. Zapomniał jednak wypowiedzieć wcześniej zawartą umowę. O tym, że została ona automatycznie przedłużona, dowiedział się z wezwania do zapłaty wystawionego przez ubezpieczyciela X. W efekcie pojazd pana Antoniego był ubezpieczony w dwóch firmach ubezpieczeniowych jednocześnie.

Jak mężczyzna rozwiązał tę sprawę? W dniu 1 lipca 2020 r. wypowiedział ubezpieczenie OC w firmie, która dokonała automatycznego przedłużenia polisy. Jednocześnie uiścił składkę za czas korzystania z udzielonej mu ochrony ubezpieczeniowej – za 18 dni czerwca zapłacił 32 zł.

Co z podwójnym OC po wykupieniu dwóch polis?

Do podwójnego ubezpieczenia OC może dojść również wtedy, gdy właściciel auta kupi na ten sam okres dwie polisy.

Problemu z opłatą dwóch składek nie będzie mieć, jeśli umowy dotyczą tej samej firmy.

Mówi o tym art. 28a 3.: „W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia”.
Zgodnie z prawem, wystarczy wówczas opłacić tylko jedną składkę.

Przykład: Pan Rafał wykupił w poprzednim roku polisę OC w firmie X. Pod koniec trwania umowy postanowił porównać oferty najtańszego ubezpieczenia różnych towarzystw, korzystając z Internetu. Okazało się, że najkorzystniejsza propozycja OC, podobnie jak w roku ubiegłym, pochodzi od firmy X. Kierowca dokonał więc formalności online i opłacił ubezpieczenie. Po upływie umownego okresu ochrony otrzymał od firmy X informację o automatycznym przedłużeniu umowy wraz z polisą do opłacenia.

Pan Rafał skontaktował się z towarzystwem i przedstawił potwierdzenie zakupu polisy OC przez Internet. Wobec tego, ubezpieczyciel unieważnił jedną z umów.

Jeżeli właściciel pojazdu wykupi polisy OC w dwóch różnych firmach, będzie zobowiązany do opłacenia dwóch składek.

Przykład: Pan Michał skorzystał z internetowego kalkulatora OC jednej z firm ubezpieczeniowych i zawarł z nią umowę ubezpieczenia online. Po kilku dniach odwiedził biuro agenta innego towarzystwa i dowiedział się, że mógł kupić polisę o 200 zł tańszą. Wobec tego, skorzystał z oferty jego firmy i opłacił składkę. Po 5 tygodniach od rozpoczęcia okresu ochrony otrzymał wezwanie do zapłaty polisy kupionej przez Internet.

Kierowca będzie musiał opłacić drugą składkę, pomimo, że posiada on już inną opłaconą polisę na ten sam okres ubezpieczenia.

Uwaga!

Pan Michał miał możliwość rezygnacji z polisy OC kupionej na odległość, zgodnie z Art. 40. ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827 tom 1), ale tylko przez 30 dni od zawarcia umowy.

Czy można otrzymać odszkodowanie z dwóch polis OC?

Posiadanie kilku polis dla tego samego pojazdu nie oznacza, że w razie spowodowania nim zdarzenia na drodze osoby pokrzywdzone otrzymają wyższe odszkodowanie. Na odszkodowaniu nie można się wzbogacić, dlatego też należna kwota zostanie podzielona pomiędzy wszystkie towarzystwa, które ubezpieczają dany samochód w ramach OC.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny