Co to jest suma gwarancyjna OC?

Suma gwarancyjna to kwota, do wysokości której za szkodę odpowiada towarzystwo, u którego sprawca wykupił ubezpieczenie OC.

Określona w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Z tego artykułu dowiesz się:

W powyższej ustawie o sumie gwarancyjnej OC mówi art. 36:

„Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

– ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Za szkody spowodowane w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2, zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona w ust. 1.”

Suma gwarancyjna OC podzielona jest ze względu na szkody w mieniu (np. zniszczone samochody, uszkodzone płoty, słupy, maszty) oraz na osobach (różnego rodzaju urazy ciała, koszty leczenia, rehabilitacje oraz renty). Suma ta odnosi się do każdego zdarzenia, w którym ubezpieczyciel będzie musiał odpowiadać za szkody spowodowane przez swojego klienta. Oznacza to, że nawet jeśli dany kierowca spowodowałby kilka szkód w roku, za każdym razem ubezpieczyciel musi odpowiadać do sumy gwarancyjnej OC. Jeśli kierowca spowoduje szkodę za granicą, wtedy polski zakład ubezpieczeń swoje świadczenie musi dostosować do prawa w danym kraju.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny