Burza i opady gradu to kłopot dla tych właścicieli aut, którzy parkują na świeżym powietrzu. Jeżeli należysz do tej grupy, możesz uchronić się przed kosztami usunięcia skutków gradu (wgnieceń) – wystarczy, że kupisz ubezpieczenie AC z ochroną od gradu.

Intensywne gradobicie może potrwać choćby kilka minut, a Ty – jako właściciel – będziesz musiał wydać na naprawę samochodu nawet dziesiątki tysięcy złotych. Wówczas ubezpieczenie AC jest nieocenione, ponieważ to właśnie ta polisa zapewnia kompleksową ochronę na wypadek takiego zdarzenia. Po uszkodzeniu samochodu przez grad przydać może Ci się również ubezpieczenie szyb i assistance.

Czy szkodę po gradobiciu można zlikwidować z ubezpieczenia OC?

Z ubezpieczenia OC pokrywane są jedynie te szkody, które kierowca wyrządził innym uczestnikom ruchu drogowego. Jeżeli spowodujesz kolizję czy wypadek, z polisy OC odszkodowanie zostanie wypłacone tylko osobom poszkodowanym. Właśnie dlatego zakup ubezpieczeń komunikacyjnych nie powinien ograniczać się wyłącznie do OC.

Przykład: Przez roztargnienie pan Jan spowodował kolizję. W czasie spisywania wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym miały miejsce intensywne opady gradu, które uszkodziły szyby i karoserię pojazdu. Mężczyzna wystąpił do firmy ubezpieczeniowej, w której wykupił OC z żądaniem usunięcia szkód i otrzymał odpowiedź odmowną – ubezpieczyciel wskazał, że pokryje jedynie te szkody, jakie pan Jan spowodował innemu kierowcy.

Czy ubezpieczenie AC chroni od szkód spowodowanych gradobiciem?

Na rynku dostępne są dwa rodzaje ubezpieczenia AC:

 • mini (mini casco, Smart Casco),
 • standardowe (pełne, zapewniające szeroką ochronę).

W przypadku tego pierwszego rodzaju polisy ubezpieczyciele z reguły udzielają ochrony na wypadek gradobicia. Nie jest to jednak standard w ubezpieczeniu AC mini i dlatego nie obejdzie się bez dokładnej analizy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU).

Jeżeli chcesz kupić pełne ubezpieczenie AC, które będzie chronić przed żywiołami (w tym gradem), powinieneś zwrócić uwagę na zapisy znajdujące się w właśnie OWU.

Przykładowe oferty AC w zakresie ochrony przed żywiołami

UbezpieczycielZakres ochrony ubezpieczeniowej
Avivagrad
– huragan
– opady atmosferyczne
– uderzenie pioruna
– lawina
– trąba powietrzna
– powódź
– zapadanie lub osuwanie się ziemi
– działanie innych sił przyrody
– upadek meteorytu
Link4– grad
– huragan
– opady atmosferyczne
– uderzenie pioruna
– lawina
– zapadanie się ziemi
– działanie innych sił przyrody (bez powodzi)
Proama– grad
– wiatr
– powódź
– uderzenie pioruna
– lawina
– osuwanie lub zapadanie się ziemi

Mimo że oferty ubezpieczycieli brzmią podobnie, to zakres ochrony nie zawsze jest identyczny. Może się zdarzyć, że grad nie zostanie wymieniony przez firmę ubezpieczeniową w OWU, a wówczas dochodzenie wypłaty odszkodowania będzie nieskuteczne.

Czy można kupić ubezpieczenie AC wyłącznie od gradu?

Właściciele starszych pojazdów często nie potrzebują tak szerokiej ochrony dodatkowej, jaka oferowana jest w ramach AC. Stąd uzasadnione jest pytanie, czy można kupić AC tylko na wypadek gradu. Znalezienie takiego ubezpieczenia nie jest łatwe, gdyż:

 • nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe proponują mini AC. Część ubezpieczycieli oferuje wyłącznie standardowe AC,
 • nie każde AC mini zapewnia ochronę od szkód wyrządzonych przez grad. Przykładem wyjątku może być oferta Link4.

Smart Casco od Link4 to ubezpieczenie AC mini, które – w zależności od kombinacji – chroni przed szkodami spowodowanymi przez żywioły, kradzieżą i szkodą całkowitą. W definicji żywiołów wskazanej przez ubezpieczyciela wymienia on:

 • grad,
 • pożar,
 • huragan,
 • powódź,
 • lawinę,
 • inne siły przyrody.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie AC, aby chroniło przed gradem?

Zakup ubezpieczenia auta od gradu warto poprzedzić analizą OWU. W dokumentach udostępnianych przez ubezpieczycieli znajdziesz sekcję z wypunktowaniem wyłączeń. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Jeżeli nie chcesz czuć się rozczarowany, gdy ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy auta po gradobiciu, sprawdź:

 • Zakres ochrony. Zapisy w umowie mogą zobowiązywać ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania wyłącznie po stwierdzeniu szkody całkowitej. Jest ona orzekana, gdy koszt szkody przekracza 70 proc. wartości pojazdu.
 • Zakres terytorialny ubezpieczenia samochodu od gradu. Przykładowo Benefia proponuje ochronę na terenie Polski, pozostałych krajów europejskich i Maroka, Tunezji, Izraela oraz Iranu.
 • Minimalną wartość szkody, jaką zlikwiduje ubezpieczyciel. W OWU mtu24.pl znajduje się informacja o tym, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza 500 zł. Z kolei Generali stosuje udział własny wyrażony procentowo.

Istotny jest też maksymalny wiek samochodu, który może zostać objęty ubezpieczeniem od gradu. Przykładowo Concordia przyjmuje do ubezpieczenia pojazdy nie starsze niż 12 lat, Generali nie starsze niż 13 lat, a InterRisk maksymalny okres eksploatacji auta ustanowił na 15 lat.

Jak uzyskać odszkodowanie z AC po szkodzie wywołanej gradem?

Każda firma ubezpieczeniowa wyznacza czas na zgłoszenie szkody i wskazuje, jak należy poinformować ją o zdarzeniu. Szczegóły znajdziesz w OWU. Terminy zgłoszenia szkody z AC w wybranych firmach ubezpieczeniowych wynoszą przykładowo:

 • Aviva – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych; szkodę zgłasza się na infolinii ubezpieczyciela,
 • Concordia – nie później niż w ciągu 3 dni roboczych; szkodę można zgłosić na trzy sposoby: telefonicznie, e-mailem i za pośrednictwem faksu,
 • PZU – 7 dni; szkodę można zgłosić m.in. telefonicznie w rozmowie z konsultantem infolinii.

Najczęściej odszkodowanie za szkody spowodowane gradobiciem wypłacane jest po oględzinach przeprowadzonych przez rzeczoznawcę. Jeżeli wybrałeś AC w wariancie serwisowym, to podczas rozmowy z konsultantem otrzymasz też informację, w jakim warsztacie Twoje auto zostanie naprawione.

Zobacz też: Czy można dokupić AC do OC i jak to zrobić? – Ubezpieczamy Auto (ubezpieczamy-auto.pl)

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

W przypadku szkód spowodowanych opadami gradu, firmy ubezpieczeniowe mogą powołać się na zapis w OWU, zgodnie z którym kierowca powinien dążyć do ich zminimalizowania. Reguła ta brzmi podobnie u wszystkich ubezpieczycieli, np. Benefia stosuje zapis:

W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego należy użyć dostępnych środków w celu ratowania pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

Pamiętać powinieneś też o innych obowiązkach, których spełnienie może wpłynąć na to, czy otrzymasz odszkodowanie. Mowa tu przede wszystkim o:

 • wyłączeniu silnika. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia silnika wskutek zassania wody, to ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania,
 • wstrzymaniu się od naprawy samochodu na własną rękę. Ubezpieczyciel nie zwróci kosztów naprawy przeprowadzonej we własnym zakresie,
 • franczyzie integralnej. W celu obniżenia składki ubezpieczenia może ona zostać ustanowiona na wysokim poziomie, a to oznacza, że drobne szkody mogą nie zostać usunięte.

Istotne jest też poinformowanie firmy ubezpieczeniowej o zdarzeniu w wyznaczonym przez nią terminie. W innym przypadku wysokość odszkodowania może zostać obniżona.

Ile kosztuje ubezpieczenie AC od gradobicia?

Na cenę ubezpieczenia AC wpływ ma wiele czynników, m.in. marka i model samochodu oraz wiek kierowcy. Aby poznać cenę polisy AC zapewniającej ochronę przed szkodami spowodowanymi gradobiciem, nie obejdzie się bez indywidualnej kalkulacji.

Przykład: Pani Aleksandra to 39-letnia mieszkanka Ełku i właścicielka Hondy Civic z 2019 r. (diesel, poj. silnika 1597 cm). Kobieta nadzoruje remont w kupionym mieszkaniu i dlatego często parkuje na dozorowanym parkingu, który nie jest kryty. Z tego względu szuka pakietu polis OC i AC, przy czym AC musi zapewniać ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez gradobicie.

Oto przykładowa kalkulacja dla pani Aleksandry i samochodu Honda Civic z 2019 r. z uwzględnieniem ochrony na wypadek działania sił przyrody

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Najkorzystniejsze ubezpieczenie na wypadek działania sił przyrody
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
957,00 zł rata od 539 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
1178,31 zł rata od 408,03 zł
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
2407,00 zł rata od 0 zł
Najkorzystniejsze ubezpieczenie na wypadek działania sił przyrody
mtu24.pl
957,00 zł rata od 539.00
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
1178,31 zł rata od 408.03
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
2407,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW

Tańsze jest ubezpieczenie AC mini. W przypadku Smart Casco Link4 stosuje stały cennik. Wysokość składki uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczenia i wartości auta. Przykładowo w wariancie „Żywioły” ceny polisy wynoszą od 49 do 69 zł.

Jakie jeszcze ubezpieczenie chroni samochód od gradobicia?

Ubezpieczenie AC zapewnia najszerszą ochronę ubezpieczeniową samochodu. Niektóre szkody spowodowane gradobiciem można jednak zlikwidować z innych polis. Dobrym przykładem jest ubezpieczenie szyb. Ta polisa chroni od uszkodzeń szyby czołowej, tylnej i szyb bocznych. Może to być dobra alternatywa dla właścicieli starszych aut, którzy najbardziej obawiają się uszkodzenia właśnie szyb.

Rozwiązaniem dla kierowców, którzy nie posiadają AC i szkody spowodowane gradobiciem będą musieli likwidować we własnym zakresie może być assistance. Nawet wersja mini tej polisy zapewnia holowanie do warsztatu samochodowego. Roczna składka może być tańsza niż holowanie w razie zdarzenia. To ubezpieczenie przyda się już po szkodzie, gdy np. z powodu pęknięcia szyby korzystanie z pojazdu będzie niemożliwe.

Porównaj oferty pakiety OC i AC w 19 towarzystwach ubezpieczeniowych w Polsce i przekonaj się, ile możesz zaoszczędzić na takiej kalkulacji!

 1. Uszkodzenia samochodu po gradobiciu nie mogą zostać zlikwidowane z OC. Ochronę w tym zakresie zapewnia AC i częściowo ubezpieczenie szyb.
 2. Właściciele starszych aut, którzy chcą zapewnić sobie ochronę przed gradobiciem, mogą skorzystać z AC mini. Ofertę przygotowała m.in. firma Link4.
 3. Ubezpieczyciel może odmówić likwidacji szkody po gradobiciu, jeżeli kierowca nie będzie starał się zmniejszyć rozmiarów szkody.
 4. Składka ubezpieczenia AC wyliczana jest indywidualnie dla każdego klienta. Aby poznać propozycję, najlepiej skorzystać z kalkulatora OC/AC.
 5. Przed efektami gradobicia chronić może też ubezpieczenie szyb. Kierowcy, którzy nie zamierzają kupić AC, powinni przemyśleć zakup assistance.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zaświadczenie o ubezpieczenie samochodu od gradu

 1. Ile mam czasu na zgłoszenie do ubezpieczyciela szkody powstałej w wyniku gradobicia?

  Powinieneś zrobić to jak najszybciej, najlepiej za pośrednictwem infolinii swojego ubezpieczyciela. Przypomni Ci on również, że niezbędna jest także obszerna dokumentacja fotograficzna, która pokaże skalę zniszczeń i okoliczności.

 2. Czy OC chroni przed skutkami gradobicia?

  Niestety samo OC nie wystarczy, aby uzyskać świadczenie od swojego ubezpieczyciela. Co do zasady polisa OC dotyczy roszczeń wobec szkód wyrządzonych przez nasz pojazd, których dochodzić mogą osoby trzecie (poszkodowane).

 3. Czy da się zabezpieczyć auto przed gradem bez garażu?

  Jeśli nie masz do dyspozycji garażu czy innego zadaszenia, pozostaje Ci tylko położenie dowolnej osłony na aucie, np. koca, maty czy nawet dywaników podłogowych. Na ryku dostępne są także specjalne, wielowarstwowe pokrowce amortyzujące uderzania gradu.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny