Decydując się na zakup dodatkowej polisy AC musisz zwrócić uwagę na proponowany wariant likwidacji szkody. Może to być tzw. warsztat lub kosztorys. Pierwszy z nich oznacza, że za szkodę otrzymasz rekompensatę w postaci naprawy, drugi, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Co wybrać? AC kosztorys czy warsztat? Sprawdzamy.

Kolizja, stłuczka – może zdarzyć się każdemu. Uszkodzony samochód trzeba będzie naprawić. Z jednej strony można to zrobić z OC sprawcy, z drugiej z własnego ubezpieczenia AC. Gdy zgłaszasz szkodę i masz zamiar zlikwidować szkodę z polisy drugiego kierowcy, musisz poinformować jego towarzystwo ubezpieczeniowe, czy wybierasz metodę warsztatową, czy też kosztorysową.

O sposobie likwidacji szkody decydujesz również w momencie zakupu polisy AC – możesz liczyć na naprawę samochodu w autoryzowanym warsztacie lub otrzymać pieniądze na konto bankowe, by z wypłaconych środków pokryć koszt naprawy. Każda z metod ma swoje wady i zalety, które każdy właściciel auta powinien poznać.

Likwidacja szkody kiedy trzeba wybrać wariant?

Jeśli brałeś udział w stłuczce, kolizji, doszło do wypadku, jednak nie z twojej winy, możesz ubiegać się o naprawę samochodu z ubezpieczenia sprawcy zdarzenia. W tym przypadku poszkodowany kierowca sam wybiera wariant likwidacji szkody – decyduje, czy pojazd zostanie naprawiony w wybranym warsztacie, czy jednak ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Ważne! O tym, że poszkodowany może dochodzić naprawy pojazdu z polisy OC sprawcy mówi Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. W myśl przepisów samochód ma wrócić do stanu sprzed wypadku/kolizji.

Wariant kosztorysowy lub warsztatowy trzeba także wybrać w momencie podpisywania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Kierowca kupujący polisę autocasco musi zadecydować o jednej z dwóch dostępnych metod.

Jeśli właściciel auta ma wykupione AC, po kolizji może zgłosić się do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego i zażądać likwidacji szkody w ramach dodatkowej ochrony. W takiej sytuacji TU sprawdzi, jaki wariant został przez ubezpieczonego wybrany i w taki sposób rozliczy się z poszkodowanym kierowcą.

Jakie szkody można zlikwidować w ramach AC?

Polisa AC pozwala na naprawę pojazdu lub wypłatę odszkodowania po szkodzie całkowitej czy kradzieży. Najczęściej ubezpieczenie autocasco chroni w sytuacji, gdy samochód uległ uszkodzeniu:

 • z winy właściciela – kolizja, szkoda parkingowa, wypadek;
 • na skutek działania osób trzecich – akty wandalizmu;
 • przez żywioły – podtopienie, huragan, pożar, opady gradu itp.

AC zabezpiecza również na wypadek kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

Zakres ochrony, jaką oferują poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe, może być różny, dlatego kierowca zawsze powinien sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Znajdzie tam informacje o tym, kiedy ubezpieczenie zadziała, a kiedy nie, a także, czy na ochronę może liczyć tylko na terenie Polski, czy także w innych krajach Europy. Kierowcy mogą wybrać zarówno mini AC, jak i AC all risk, które zapewnia najszerszą ochronę.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Ważne! Ubezpieczyciel nie zawsze wypłaci odszkodowanie z polisy AC. Ubezpieczenie nie zadziała w przypadku umyślnej winy kierowcy czy ewidentnego zaniedbania.

Na czym polega wariant warsztatowy likwidacji szkody?

Decydując się na wariant warsztatowy likwidacji szkody właściciel samochodu rezygnuje z odszkodowania w formie pieniędzy – to warsztat rozliczy się z ubezpieczycielem. Naprawę pojazdu może zlecić punktowi wybranemu przez siebie lub wskazanemu przez TU (firmy ubezpieczeniowe kierują do warsztatów, z którymi współpracują). Likwidację szkody można również powierzyć ASO, czyli Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki samochodowej.

Jak działa autoryzowana stacja obsługi (ASO)?

ASO, czyli Autoryzowana Stacji Obsługi świadczy usługi naprawy i konserwacji pojazdów określonej marki. W takim punkcie do naprawy auta wykorzystuje się oryginalne części samochodowe. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest spore doświadczenie pracowników w zajmowaniu się konkretnymi markami.

Kierowca może mieć pewność, że naprawa przebiegnie bez większych problemów i niespodzianek. Niestety, decydując się na skorzystanie z usług autoryzowanej stacji, właściciel samochodu musi liczyć się z większym wydatkiem, czyli wyższą składką AC. Również tę kwestię warto rozważyć przy zakupie polisy.

Na czym polega wariant kosztorysowy likwidacji szkody?

Ubezpieczony może także wybrać rozliczenie gotówkowe. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie, za które kierowca może przeprowadzić naprawę pojazdu. Odszkodowanie zostaje wyliczone na podstawie kosztorysu, a następnie wypłacone na konto bankowe. Za środki otrzymane od ubezpieczyciela właściciel musi przeprowadzić naprawę auta.

Wysokość odszkodowania nie zawsze wystarczy na wykonanie wszystkich niezbędnych prac – jest ona zależna od wielu czynników. Najpierw rzeczoznawca musi dokonać wyceny szkody i wystawić opinię. Przy wyliczaniu wysokości odszkodowania pod uwagę brane są również:

 • amortyzacja części,
 • udział własny,
 • franszyza integralna.

Zobacz też: Udział własny w szkodzie – czym jest i kiedy opłaca się go mieć?

Często ubezpieczenie AC uwzględnia tzw. amortyzację części. W takiej sytuacji ubezpieczyciel pomniejsza wartość części samochodowych ze względu na naturalne zużycie im starszy pojazd, tym większe potrącenie. Informacje o wysokości potrąceń, zazwyczaj wyrażone procentowo, znajdują się w OWU.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Kiedy warto poprosić o pomoc rzeczoznawcę?

Zgłaszając szkodę z AC musisz się liczyć z tym, że konieczne będą oględziny samochodu przez rzeczoznawcę – jest to tzw. likwidator ubezpieczyciela. Jego zadaniem jest ocena uszkodzeń, przygotowanie dokumentacji i wyceny szkody. W kosztorysie uwzględnione zostaną koszty elementów niezbędnych do naprawy oraz roboczogodzin w warsztacie.

Jeśli ubezpieczony stwierdzi, że otrzymał zaniżony kosztorys, a wartość szkody jest znacznie większa, ma prawo odwołać się od decyzji rzeczoznawcy. W tym momencie może też skorzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy kosztorysowego, który ponownie przeprowadzi oględziny i przedstawi sprawozdanie (kosztorys naprawy), które należy dołączyć do odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Na co trzeba uważać w wariancie kosztorysowym?

Wariant kosztorysowy uwzględnia wiele składowych, dlatego wybierając tę opcję likwidacji szkody należy zwrócić uwagę na kwestie jak:

 • udział własny w szkodzie – to określona część, którą właściciel samochodu zobowiązuje się pokryć z własnej kieszeni; u różnych ubezpieczycieli może być ona podana kwotowo lub procentowo;
 • franszyza integralna – zgodnie z tym zapisem ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za szkody o małej wartości; dla kierowcy oznacza to, że jeśli szkoda zostanie wyceniona poniżej tej wartości, nie otrzyma on odszkodowania;
 • amortyzacja części – pomniejszenie wysokości części samochodowych o stopień ich zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu.

Przykład: Pan Andrzej wykupił AC z udziałem własnym w wysokości 10% oraz franszyzą integralną w wysokości 700 zł. Szkodę wyceniono na 1000 zł, w związku z czym ubezpieczony może liczyć na wypłatę odszkodowania. Zostanie ono jednak pomniejszone o 10%, czyli o 70 zł.

W wariancie kosztorysowym często pod uwagę bierze się tańsze zamienniki, zaniża się wartość auta, nie uwzględnia dodatkowych kosztów jak np. holowanie pojazdu. Wszystko to sprawia, że wypłacone odszkodowanie może nie starczyć na pokrycie wydatków związanych z naprawą samochodu.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Ważne! Wariant kosztorysowy jest najbardziej opłacalny dla właścicieli starszych pojazdów. Nie mają potrzeby korzystać z oryginalnych części czy autoryzowanych stacji.

Likwidacja szkody z AC kosztorys czy warsztat? Porównanie

Zarówno warsztatowy, jaki i kosztorysowy warianty likwidacji szkody mają swoje wady i zalety. Zawsze warto zastanowić się, która opcja będzie najkorzystniejsza w danym, konkretnym przypadku. Kiedy opłaca się skorzystać z wariantu serwisowego, a kiedy z kosztorysowego?

 • Metoda warsztatowa (bezgotówkowa) polecana jest właścicielom nowszych i droższych samochodów – to gwarancja profesjonalnej naprawy na oryginalnych częściach; opcja ta sprawdzi się w przypadku kierowców, którzy nie chcą negocjować wysokości odszkodowania z ubezpieczycielem.
 • Metoda kosztorysowa (gotówkowa) wybierana jest przez posiadaczy starszych pojazdów (nie są konieczne części oryginalne), a także tych kierowców, którzy korzystają z usług zaufanych i znanych mechaników.

Obie przedstawione metody likwidacji szkody bardzo się od siebie różnią – poniższa tabela prezentuje zalety i wady opcji naprawy w wariancie kosztorysowym i warsztatowym.

 WadyZalety
Metoda kosztorysowarzeczoznawca może zakwestionować wycenę kierowcyniższa składka na AC
kwota odszkodowania może nie wystarczyć na naprawę autalikwidacja szkody trwa krócej
nie sprawdzi się w leasinguodszkodowanie można, ale nie trzeba przeznaczyć na naprawę
niekiedy trzeba się odwoływać od decyzji ubezpieczyciela (zaniżona wysokość odszkodowania)
Metoda warsztatowaodbiór naprawionego auta z warsztatuwyższa składka na AC
oddanie auta pod opiekę fachowcomlikwidacja szkody trwa dłużej
właściciel samochodu nie musi się martwić, czy odszkodowanie wystarczy na naprawę pojazdu ubezpieczyciel może narzucić swój warsztat
właściciel samochodu nie musi sam szacować szkodyubezpieczony nie ma szans, że jakaś część odszkodowania zostanie mu w ręku
minimum formalności, ponieważ ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z warsztatem

Jak ocenić, które metoda likwidacji szkody bardziej się opłaca?

Zastanawiasz się, który sposób na likwidację szkody będzie najlepszy w twoim przypadku – AC kosztorys czy warsztat? Pod uwagę należy wziąć wiek pojazdu – wariant kosztorysowy ubezpieczenia AC najczęściej wybierają właściciele starszych samochodów, natomiast opcję warsztatową kierowcy jeżdżący nowymi, drogimi autami.

Jeśli masz swój zaufany warsztat, znanych mechaników, którym możesz z pełnym zaufaniem powierzyć naprawę auta, lepszą opcją będzie dla ciebie kosztorys – może się zdarzyć, że otrzymanych pieniędzy nie wydasz w całości na naprawę i część odszkodowania zostanie ci w kieszeni. Jeśli korzystasz z opcji kosztorysowej, wybór warsztatu spada na ciebie.

Jeśli kupujesz autocasco, przyjrzyj się warunkom ubezpieczenia – sprawdź udział własny, wysokość odpisów amortyzacyjnych. Wszystko to pozwoli oszacować, który wariant likwidacji szkody będzie korzystniejszy.

Przykład: Pan Maciej (45 lat, żonaty) z Łodzi szukał pakietu ubezpieczeń OC/AC, szczególną uwagę zwracając na sposób likwidacji szkody z autocasco. Oferty dla Renault Clio z 2016 (benzyna, silnik 1,1).

 • Uniqa (OC, AC, ASS, NNW) 856 zł – AC mini w wariancie kosztorysowym (udział własny 10%, amortyzacja 0%, naprawa na częściach zamiennych);
 • Link4 (OC, AC, ASS) 956,98 zł – AC mini w wariancie kosztorysowym (udział własny 0 zł, amortyzacja 0%, naprawa na częściach zamiennych);
 • Beesafe (OC, AC, ASS) 1103 zł – AC mini w wariancie kosztorysowym (amortyzacja 55%, udział własny 500 zł, minimalna wartość szkody 500 zł, naprawa na częściach zamiennych);
 • Trasti (OC, AC, ASS, NNW) 1426 zł – AC w wariancie serwisowym (części samochodowe oryginalne, udział własny 0 zł, minimalna wysokość szkody 0 zł, naprawa w autoryzowanym warsztacie).

Jak widać, pan Maciej może wybrać AC zarówno w wariancie kosztorysowym, jak i warsztatowym. Decyzję musi podjąć przed podpisaniem umowy z wybranym ubezpieczycielem. Wszystkie oferty przygotowano korzystając z kalkulatora OC i AC dostępnego w internecie.

Gdzie kupić ubezpieczenie AC z likwidacją szkody na atrakcyjnych warunkach?

Jeśli szukasz ubezpieczenia AC, możesz osobiście udać się do placówki ubezpieczyciela, możesz też skorzystać z internetowego kalkulatora OC i AC, aby poznać od razu oferty wielu towarzystw.

Pamiętaj, aby sprawdzić, jaki zakres polisy proponuje ubezpieczyciel, jakie są wyłączenia odpowiedzialności (przed czym polisa chroni auto, a przed czym nie). Przyjrzyj się również, ile musisz dopłacić z własnej kieszeni do likwidacji szkody oraz czy naprawa odbywa się na częściach zamiennych, czy oryginalnych.

Dobrym pomysłem jest zakup pakietu ubezpieczeń, np. obowiązkowego OC wraz z autocasco i assistance. W takich przypadkach właściciel auta może liczyć na ofertę lepszą cenowo. Warto rozważyć zakup dodatkowej polisy autocasco, która chroni przed finansowymi konsekwencjami kolizji, wypadków, a także kradzieży. Osobom, które chcą dobrze ubezpieczyć auto, zaleca się dokładne zapoznanie z warunkami polis, szczególnie w przypadku AC. Obowiązkowe OC ma zawsze taki sam zakres.

 1. Wariant likwidacji szkody należy wybrać przed zakupem polisy AC lub w momencie likwidacji szkody z OC sprawcy.
 2. W wariancie kosztorysowym odszkodowanie wypłacone jest w formie pieniężnej na konto ubezpieczonego, który sam organizuje sobie naprawę.
 3. W wariancie warsztatowym likwidacja szkody polega na naprawie samochodu w wybranym punkcie – ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z warsztatem.
 4. Wariant kosztorysowy wybierają zazwyczaj właściciele starszych aut, natomiast wariant serwisowy posiadacze nowych, drogich pojazdów.
 5. W wariancie kosztorysowym pod uwagę należy wziąć udział własny, amortyzację części – o takie wartości może zostać pomniejszona kwota odszkodowania.

Najczęściej zadawane pytania o sposób likwidacji szkody (warsztat/kosztorys)

 1. Który wariant likwidacji szkody jest lepszy?

  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie. Wariant warsztatowy jest droższy, kosztorysowy tańszy. Oba mają swoje wady i zalety. Kosztorys jest dobrym rozwiązaniem dla osób, którym nie zależy na naprawie na oryginalnych częściach, czy tych, które mają swoje sprawdzone warsztaty i zaufanych mechaników. Sprawdzi się także, gdy auto zostało poważnie zniszczone – ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie w wysokości wartości auta sprzed zdarzenia. Wariant serwisowy sprawdzi się, gdy auto jest nowe, drogie, a kierowcy zależy na naprawie w autoryzowanej stacji, która wykorzystuje części oryginalne. Polecany jest kierowcom, którzy nie mają czasu na szukanie warsztatów i chcą cały proces naprawy zlecić ubezpieczycielowi. Otrzymują oni sprawny samochód, a w trakcie naprawy korzystają z auta zastępczego. Każdy przypadek warto rozważyć indywidualnie.

 2. Co oznacza wariant serwisowy AC?

  Wariant serwisowy oznacza, że właściciel odstawia pojazd do naprawy i odbiera gotowy. Nie otrzymuje do ręki gotówki, ponieważ ubezpieczyciel rozlicza się z warsztatem. Naprawa odbywa się na częściach oryginalnych. Kierowca nie musi zajmować się żadnymi formalnościami.

 3. Co oznacza kosztorys bez amortyzacji części?

  Oznacza, że wysokość odszkodowania nie zostanie pomniejszona o tzw. amortyzację części (ustaloną procentowo lub kwotowo). Amortyzacja to koszt zużycia części w procesie eksploatacji samochodu.

 4. Kto ustala wycenę naprawy w wariancie kosztorysowym likwidacji szkody?

  Wycenę ustala tzw. likwidator ubezpieczyciela po przeprowadzeniu oględzin pojazdu, wykonaniu zdjęć itp. Wykorzystuje do tego celu specjalny program. Kosztorys naprawy zawiera określenie stawki za roboczogodzinę, spis wymaganych czynności naprawczych wraz z ich wyceną, listę i wycenę podzespołów wymaganych do naprawy pojazdu, wskazanie części samochodu, które będą naprawiane, informacje o serwisie, który podejmie się naprawy.

Agnieszka Wawrzaszek

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny