Rozległa awaria silnika lub dłuższa przerwa w korzystaniu z samochodu? W takich sytuacjach wielu kierowców rozważa czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Niestety, aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają czasowe wycofanie jedynie niektórych pojazdów.  Tłumaczymy, z jakimi formalnościami wiąże się ta procedura.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – podsumowanie:

 1. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dotyczy tylko samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów.
 2. Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu urzędnicy wydają po złożeniu i opłaceniu wniosku.
 3. Wyżej wymienione pojazdy mogą zostać wycofane maksymalnie na 48 miesięcy.
 4. Na czas wycofania pojazdu z ruchu składka OC jest obniżana o nie mniej niż 95 proc.

 

Obowiązujące w Polsce przepisy wymagają od każdego właściciela samochodu wykupienia dla niego ubezpieczenia OC. Gdy pojazd nie jest użytkowany przez dłuższy czas, sposobem na obniżenie ceny składki OC jest jego czasowe wycofanie z ruchu. Z tego rozwiązania nie mogą jednak skorzystać wszyscy właściciele pojazdów, a jedynie Ci, którzy zostali wymienieni w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo pojazdu nie można wyrejestrować na dowolny okres.

Jakie pojazdy można czasowo wycofać z ruchu drogowego?

Tę kwestię precyzuje wspomniana wyżej ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 78a ust. 2 wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy.

Do momentu wejścia w życie nowej ustawy Prawo o ruchu drogowym (co miało miejsce w 1997 r.), możliwe było czasowe wycofanie z ruchu drogowego samochodów osobowych i motocykli. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości. Oznacza to, że właściciele samochodów osobowych nie mogą skorzystać z takiego rozwiązania.

Jakie dokumenty są wymagane do czasowego wycofania pojazdu z ruchu?

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego odbywa się na wniosek jego właściciela. Właściciel np. samochodu ciężarowego lub pojazdu specjalnego musi wypełnić wniosek (wzory wniosków są dostępne na stronach internetowych poszczególnych miast i w wydziałach komunikacji) oraz dołączyć następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu – jeżeli została mu ona wydana,
 • wypis z KRS – gdy reprezentuje firmę.

Urzędnicy wymagają także pozostawienia tablic rejestracyjnych oraz okazania dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemców – paszportu wraz z aktualną wizą lub karty pobytu). Decyzja jest wydawana natychmiastowo.

Jeżeli właściciel pojazdu chce przedłużyć wycofanie z ruchu, musi dostarczyć wcześniejszą decyzję.

W urzędzie, w którym sprawa będzie załatwiana, muszą stawić się wszyscy współwłaściciele pojazdu. Jeżeli nie jest to możliwe, rozwiązaniem jest udzielenie jednej z osób pisemnego pełnomocnictwa.

Gdzie i na jaki okres można wycofać pojazd z ruchu?

Właściwym do wydania decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu jest ten wydział komunikacji, w którym właściciel zarejestrował pojazd. Tam też należy złożyć wszystkie dokumenty.

Przepisy dokładnie określają, na jaki okres pojazd może być wycofany z ruchu. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd może zostać czasowo wycofany na okres od 2 do 24 miesięcy. Właściciel ma możliwość wydłużyć ten termin, przy czym łączny okres wycofania pojazdu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji przez urzędników.

Przeczytaj także:
Dowód zakupu ubezpieczenia OC – co musisz wiedzieć?
Kupno samochodu bez ważnego OC

Ile kosztuje czasowe wycofanie pojazdu z ruchu?

Złożenie wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wiąże się z pewnymi kosztami. Ile trzeba zapłacić? Opłata za 2 miesiące wynosi 80 zł. Jeżeli pojazd ma zostać wycofany na dłuższy okres, obowiązują dopłaty. Wynoszą one:

 • 4 zł – gdy pojazd ma zostać wycofany na okres od 3 do 12 miesięcy,
 • 2 zł – gdy pojazd ma zostać wycofany na okres od 13 do 24 miesięcy,
 • 0,25 zł – gdy pojazd ma zostać wycofany na okres od 25 do 48 miesięcy.

Koszty mogą wzrosnąć, jeżeli wycofania pojazdu z ruchu będą chcieli dokonać współwłaściciele. Zaangażowanie profesjonalnego pełnomocnika wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 17 zł od każdego współwłaściciela. Opłaty tej nie poniesie właściciel udzielający pełnomocnictwa współmałżonkowi czy dziecku.

Wycofanie pojazdu z ruchu a składka na ubezpieczenie OC

Wydanie przez urzędników decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu oznacza dla jego właściciela zarówno obowiązki, jak i korzyści. O czym mowa? Według wspomnianej ustawy właściciel:

 • musi zapewnić pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu,
 • nie może korzystać z pojazdu,
 • w dalszym ciągu jest zobowiązany opłacać składkę OC.

Obowiązek opłacania składki OC wiąże się z tym, że samochód w dalszym ciągu jest zarejestrowany. Dobrą wiadomością jest jednak możliwość skorzystania ze zniżkiskładka na ubezpieczenie obowiązkowe pojazdu wycofanego z ruchu ulega obniżeniu o nie mniej niż 95 proc. Taka obniżka przysługuje właścicielom pojazdów zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Czy będzie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym?

Aktualnie obowiązujące przepisy o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu drogowego są mało korzystne dla właścicieli aut osobowych. W 2019 r. przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jak można przeczytać na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jedną z planowanych zmian ma być rozszerzenie katalogu pojazdów, które można czasowo wycofać z ruchu.

Zgodnie z założeniami projektu właściciele samochodów osobowych będą mogli wycofać auto w razie konieczności dokonania napraw w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji. Czasowe wycofanie pojazdu ma być dozwolone na okres od 3 do 12 miesięcy i nie szybciej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu.

Aktualnie projekt ustawy jest na etapie opiniowania. Oznacza to, że na wejście w życie nowych przepisów właścicielom pojazdów przyjdzie jeszcze zaczekać.

 

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny