Właściciel samochodu osobowego, który został poważnie uszkodzony i którego naprawa może zająć sporo czasu, ma możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu. Wycofanie z ruchu obejmuje okres od 3 do 12 miesięcy. Jakich formalności należy dopełnić i dlaczego warto skorzystać z tego udogodnienia? Sprawdzamy!

Artykuł 78a ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi o możliwości czasowego wyłączenia pojazdu z ruchu. Do 31 stycznia 2022 roku z prawa tego mogli skorzystać właściciele autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i pojazdów specjalnych.

Ustawodawca wprowadził jednak zmiany, dlatego przepis ten stosuje się dziś także do samochodów osobowych. Okres wyrejestrowania to czas na przeprowadzenie niezbędnych napraw, dzięki którym pojazd będzie mógł zostać ponownie włączony do ruchu. Oto, jak ta procedura wygląda w praktyce.

Na czym polega czasowe wyrejestrowanie pojazdu?

O czasowym wyrejestrowaniu samochodu osobowego mogą zadecydować właściciele pojazdów, które zostały poważnie uszkodzone, wymagają naprawy i jako takie mogą stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego. Samochód wyrejestrowany to auto wycofane z ruchu, którym nie można poruszać się po drogach – nie ma ono tablic rejestracyjnych, zatrzymany zostaje również dowód rejestracyjny.

Auto wyrejestrowane czasowo należy zabezpieczyć. Oznacza to przetrzymywanie go poza strefą ruchu, w miejscu i w sposób, który uniemożliwia jego uruchomienie przez osoby niepowołane. Samochód nie może stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Trzeba też pamiętać, że auto wyrejestrowane nie może poruszać się po drodze – w zasadzie nie wolno nawet wyjechać takim samochodem z parkingu czy garażu

tłumaczy Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w ubezpieczamy-auto.pl.

Czasowe wyrejestrowanie samochodu osobowego możliwe jest tylko w określonych przypadkach, a właściciel takiego pojazdu musi pamiętać o swoich obowiązkach – prawidłowym przeprowadzeniu całej procedury i odpowiednim zabezpieczeniu wozu.

Kiedy czasowe wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe?

Jak już zostało wspomniane, wyrejestrowanie czasowe dotyczy tylko określonych przypadków. Aby właściciel pojazdu mógł skorzystać z tego rozwiązania, samochód musi doznać poważnych uszkodzeń, które bezwzględnie wymagają naprawy.

Ważne! Z prawa do wyrejestrowania auta na czas 3-12 miesięcy można skorzystać, gdy wóz ma uszkodzone elementy konstrukcji nośnych jak nadwozie, podwozie, rama, do których doszło np. w wyniku wypadku drogowego. Powodem może być także stwierdzenie poważnych, zagrażających również innym uczestnikom ruchu, uszkodzeń konstrukcji podczas przeglądu technicznego.

Nieco inaczej wygląda czasowe wyrejestrowanie pozostałych pojazdów. Tu obowiązują dłuższe terminy wycofania z ruchu, istnieje również możliwość ich przedłużenia. Trzeba także pamiętać, że właściciele autobusów czy samochodów ciężarowych korzystają z prawa czasowego wyrejestrowania od dłuższego czasu niż kierowcy osobówek, dla których jest to wciąż nowość.

Art. 78a Prawo o ruchu drogowym głosi, iż wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;

2) ciągniki samochodowe;

3) pojazdy specjalne;

4) autobusy;

5) samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji.

O warunkach, jaki muszą być spełnione, aby samochód osobowy mógł zostać czasowo wyrejestrowany mówi art. 81 ust.11 pkt 1 lit. B oraz pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Czasowe wyrejestrowanie samochodu, czyli na ile?

Jak wygląda kwestia terminów? Ile trwa czasowe wyrejestrowanie samochodu? W przypadku osobówek od 3 do 12 miesięcy, bez możliwości wydłużenia tego terminu. Oznacza to, że właściciel ma najwyżej rok na przywrócenie pojazdu do sprawności i ponowne zarejestrowanie. Kolejne czasowe wycofanie auta z ruchu może nastąpić dopiero po upływie 3 lat.

Pozostałe pojazdy (autobusy, ciągniki, pojazdy specjalne) mogą zostać wyrejestrowane na okres 2-24 miesięcy z możliwością wydłużenia terminu do dwóch lat. Termin w obu przypadkach należy liczyć od moment otrzymania decyzji o wyrejestrowaniu czasowym.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu krok po kroku

W celu wyrejestrowania pojazdu należy udać się do wydziału komunikacji – tego samego, w którym pojazd był rejestrowany. W urzędzie można pobrać stosowny wniosek, który należy wypełnić – jest on dostępny także w Internecie. Właściciel pojazdu musi przygotować także inne dokumenty, które będą niezbędne do dokonania wyrejestrowania.

Ważne! Jednym z ważnych dokumentów, które należy złożyć w wydziale komunikacji jest oświadczenie o poważnych uszkodzeniach konstrukcji pojazdu i konieczności ich naprawy. Bez tego pisma nie będzie możliwe czasowe wyrejestrowanie samochodu. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Co ważne, jeśli auto jest własnością kilku osób, każda z nich musi zgłosić się do urzędu lub wystawić pełnomocnictwo – wyjaśnia (dane osoby).

Wybierając się do wydziału komunikacji należy zabrać ze sobą również pozostałe, przygotowane wcześniej dokumenty:

 • potwierdzenie własności pojazdu – faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny;
 • dowód rejestracyjny;
 • dowód osobisty właściciela;
 • kartę pojazdu;
 • potwierdzenie uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

Konieczne jest również zdjęcie tablic rejestracyjnych. Urzędnik zatrzyma zarówno tablice, jak i dowód rejestracyjny. Czas na rozpatrzenie sprawy to zazwyczaj 30 dni. W przypadku bardziej skomplikowanych przypadków może on jednak ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni.

Ile kosztuje czasowe wyrejestrowanie samochodu?

Opłata, jaką musi uiścić wnioskodawca uzależniona jest od długości okresu, na który pojazd ma zostać wyłączony z ruchu. Za minimalne 2 miesiące należy zapłacić 80 zł. Za każdy kolejny miesiąc właściciel samochodu osobowego musi dopłacić 4 zł.

Przykład: Pan Paweł postanowił wyrejestrować samochód na rok. Uszkodzenia powypadkowe były tak poważne i rozległe, że potrzebował więcej czasu na załatwienie formalności, zgromadzenie środków i wykonanie napraw. Za wyrejestrowanie musiał zapłacić: 80 zł + 10×4 zł = 120 zł.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku właścicieli samochodów ciężarowych czy autobusów, którzy mają możliwość wyrejestrować pojazd nawet na czas 24 miesięcy. Tu opłaty kształtują się następująco:

 • opłata za 2 miesiące to 80 zł;
 • za okres od 3 do 12 miesiąca – 4 zł/miesiąc;
 • od 13 do 24 miesiąca – 2 zł/miesiąc;
 • od 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł/miesiąc.

Wnioskodawca musi się liczyć również z koniecznością wniesienia jeszcze jednej opłaty – za pełnomocnictwo. Jest to konieczne tylko w przypadku, jeśli jest ono wystawiane dla osoby spoza rodziny. Opłata wynosi 17 zł za każdą osobę, w imieniu której sprawa jest załatwiana. Jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny (małżonek, rodzic, dziecko, rodzeństwo) nie jest wymagana opłata.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a OC

Osoby planujące wycofanie pojazdu z ruchu na określony czas, zastanawiają się, czy konieczne będzie opłacanie składek na ubezpieczenie OC. Trzeba pamiętać, że OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, a za jego brak grożą właścicielom bardzo wysokie kary.

Przykład: Pani Weronika zdecydowała o czasowym wyrejestrowaniu swojego samochodu (na okres 10 miesięcy). W międzyczasie upłynęła ważność polisy OC. Pani Weronika nie przedłużyła jednak ubezpieczenia sądząc, że wyrejestrowany samochód nie musi mieć wykupionego OC. Za brak obowiązkowego ubezpieczenia na właścicielkę nałożono karę w wysokości 7200 zł.

O konieczności wykupienia polisy OC chroniącej pojazd mówi ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Przepisy te określają wysokość kar za niedopełnienie obowiązku. Kontrolą i nakładaniem kar zajmuje się UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość opłaty zależy od typu pojazdu, a także długości okresu, przez który składka nie była płacona. Na najwyższe kary narażeni są właściciele, w przypadku których przerwa w opłacaniu składek wynosi więcej niż 14 dni. Za nieopłacenie OC samochodu osobowego grozi grzywna w wysokości dwóch minimalnych pensji brutto (od 1 lipca wynosi ona 3600 zł).

Warto pamiętać o tym obowiązku, zwłaszcza że obecnie zakup polisy można przeprowadzić w kilka chwil i to bez wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać z internetowego kalkulatora OC i AC, aby znaleźć ofertę dopasowaną do swoich potrzeb i możliwości.

Uwaga! Trzeba pamiętać, że prawo do nieopłacania składek na OC mają jedynie właściciele pojazdów wyrejestrowanych na stałe, nie na czas określony.

co grozi za brak OC 2

Czy można obniżyć składkę ubezpieczenia na czas wyrejestrowania pojazdu?

Właściciele pojazdów czasowo wyrejestrowanych mogą postarać się o obniżenie składki ubezpieczenia. W tym celu należy zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego z informacją o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu. Kolejnym krokiem jest złożenie stosownego wniosku o obniżenie składek.

Ubezpieczyciel ma obowiązek przychylić się do wniosku właściciela pojazdu i obniżyć wysokość składki przynajmniej o 95%. To pocieszająca informacja dla osób, które muszą dokonać czasowego wyrejestrowania samochodu.

Trzeba jednak mieć świadomość, że często w praktyce wygląda to tak, że właściciel musi opłacić normalną składkę, poczekać na wygaśnięcie umowy, a następnie na zwrot należności. Dopiero po ustaniu umowy TU sprawdzi, na jaki okres auto zostało wycofane z ruchu, czy w tym czasie nie wystąpiły szkody i ile należy zwrócić właścicielowi.

 1. Od 31 stycznia 2022 roku właściciele samochodów osobowych mają możliwość ich czasowego wyrejestrowania.
 2. Wyrejestrowanie jest możliwie, jeśli samochód ma poważnie uszkodzone elementy konstrukcyjne – nadwozie, podwozie, ramę.
 3. Właściciel musi złożyć w wydziale komunikacji wniosek, a także komplet niezbędnych dokumentów.
 4. Samochód osobowy można wyrejestrować na czas do 12 miesięcy.
 5. Czasowo wyrejestrowane auto musi zostać zabezpieczone.
 6. Właściciele wyrejestrowanych samochodów nie są zwolnienie z obowiązku płacenia OC, mogą jednak postarać się o obniżenie składki.

Bibliografia

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, artykuł 78a ust. 4a.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o czasowe wyrejestrowanie pojazdu

 1. Po co stosuje się czasowe wyrejestrowanie samochodu?

  To czas na naprawę uszkodzonego samochodu. W tym czasie właściciel może starać się o obniżenie wysokości składek na ubezpieczenie OC.

 2. Na jak długo można czasowo wyrejestrować pojazd?

  Wszystko zależy od rodzaju pojazdu. Samochody osobowe można czasowo wyrejestrować maksymalnie na okres 12 miesięcy, bez możliwości wydłużenia tego terminu. W przypadku autobusów czy np. samochodów ciężarowych jest to nawet 48 miesięcy.

 3. Czy mogę wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w okresie wyrejestrowania samochodu?

  Samochód czasowo wyrejestrowany musi być ubezpieczony. Należy jednak poinformować TU o zaistniałym fakcie. Można również złożyć wniosek o zmniejszenie wysokości składek na OC. Ubezpieczyciel ma obowiązek je obniżyć (o co najmniej o 95%). Za nieopłacanie składek właścicielowi pojazdu grozi kara grzywny. W przypadku samochodów osobowych jest to nawet dwukrotność minimalnej pensji brutto.

 4. Czy każdy samochód osobowy można tymczasowo wyrejestrować?

  Aby czasowo wyrejestrować samochód osobowy należy spełnić określone warunki. Jest to rozwiązanie dla osób, których wóz uległ poważnym uszkodzeniom np. w wyniku wypadku. Właściciel ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym potwierdza fakt uszkodzenia i konieczności napraw – musi też pamiętać, że za składanie fałszywych oświadczeń grozi kara.

Agnieszka Wawrzaszek

Copywriter z prawdziwym zamiłowaniem do pisania, która wierzy, że najbardziej skomplikowane zagadnienia można opisać w przystępny, a czasem nawet zabawny sposób. Moje zainteresowania nie mają ściśle wyznaczonych granic, dlatego piszę o ubezpieczeniach, upadłości konsumenckiej, a także medycynie naturalnej i sporcie. Chcę, aby moje teksty były odpowiedzią na najbardziej nurtujące czytelników pytania, wsparciem podczas podejmowania codziennych decyzji. Gdy nie piszę, czytam lub zagłębiam tajniki jogi.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny