W styczniu 2022 roku weszły w życie zmiany przepisów drogowych, a także nowelizacja taryfikatora mandatów. Oznacza to, że kierowcy muszą liczyć się z wyższymi karami za przekroczenie prędkości, łamanie zakazu wyprzedzania i inne wykroczenia. Od 17 września 2022 wzrosła również maksymalna liczba punktów karnych, które można otrzymać za pojedyncze wykroczenie drogowe. Jak wygląda taryfikator mandatów 2023? Czy w tym roku wprowadzono kolejne zmiany?

Od ubiegłego roku kierowca może otrzymać większą liczbę punktów karnych. Grozi mu również aż dziesięciokrotnie wyższa kara finansowa za łamanie przepisów. Co więcej, towarzystwa ubezpieczeniowe uzyskały dostęp do danych dotyczących nałożonych mandatów oraz punktów karnych. Dla wielu zmotoryzowanych oznacza to wyższe składki obowiązkowego ubezpieczenia.

Na tym jednak nie poprzestano – przez chwilę (dokładnie cały rok) funkcjonował przepis, w myśl którego punkty karne kasowane miały być dopiero po upływie dwóch lat, a nie jak dotąd po roku. Warunkiem wyzerowania konta było (i jest nadal) opłacenie wszystkich mandatów. Kolejne zmiany wprowadzono po 17 września 2023, gdy postanowiono wrócić do zerowania punktów karnych po roku od momentu zapłacenia mandatu.

Jakie przepisy zaostrzono w nowym taryfikatorze mandatów?

Wyższe mandaty nakładane są na kierującego pojazdem, który:

 • prowadzi pojazd bez uprawnień;
 • prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości;
 • spowoduje wypadek lub kolizję;
 • nie udzieli pomocy osobie poszkodowanej w wyniku wypadku lub kolizji;
 • przekroczy dozwoloną prędkość;
 • tamuje ruch drogowy;
 • nie stosuje się do znaków, świateł lub poleceń osoby kierującej ruchem.

Równie surowo karane jest kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień, niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej czy naruszenie zakazu wyprzedzania. Taryfikator mandatów uwzględnia również nałożenie wysokiej grzywny na kierowcę, który odmówi wskazania sprawcy zdarzenia drogowego.

Niektóre z wykroczeń od razu kwalifikują do przyznania kierowcy maksymalnej liczby punktów karnych. Kiedy prowadzący pojazd otrzyma 15 punktów karnych? Z tak poważnymi konsekwencjami muszą liczyć się osoby wyprzedzające na przejściu dla pieszych oraz nieustępujące pierwszeństwa pieszym wchodzącym lub znajdującym się na pasach.

Nowy taryfikator mandatów wskazuje również, że 15 punktów karnych otrzyma kierowca, który nie zatrzyma się do kontroli, czy ucieknie z miejsca zdarzenia, a także osoba odpowiedzialna za spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym.

Taryfikator mandatów 2023 to utrzymanie wprowadzonych w 2022 roku zmian, m.in. wyższe mandaty i większa liczba punktów karnych za jedno z najczęstszych wykroczeń, czyli za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Liczba otrzymanych punktów zależy od tego, o ile za szybko kierowca jechał.

Istotną zmianą jest wprowadzenie kary za tzw. recydywę. Jeśli zatem kierujący w ciągu dwóch lat dopuści się tego samego wykroczenia, wzrośnie ilość punktów karnych, a także wysokość mandatu (zapłaci on podwójną stawkę minimalną mandatu za dane wykroczenie).

Jeśli kierowca dopuści się przekroczenia prędkości o 50 km/h zapłaci mandat w wysokości 1500 zł. Jeżeli jednak ponownie zostanie przyłapany na takim wykroczeniu, kara zostaje podwojona. W takiej sytuacji otrzyma mandat w wysokości 3000 zł. To właśnie recydywa.

tłumaczy Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w ubezpieczamy-auto.pl

Nowy taryfikator mandatów i zmiany w przepisach

Nowy taryfikator mandatów zaczął funkcjonować w 2022 roku. W roku 2023 nie przewidziano zmian w wysokości kar, jednak wprowadzono kilka istotnych modyfikacji, które z całą pewnością zainteresują kierowców. Jedną z nich są bardziej surowe kary dla kierowców prowadzących pojazd w stanie po użyciu alkoholu.

W myśl nowych zasad takiemu kierowcy, który spowodował wypadek z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu grozi dłuższa kara pozbawienia wolności – od 3 do 16 lat (od 5 do 16 lat, gdy była ofiara śmiertelna). Nowe zasady obowiązują od 1 października.

Od 1 października 2023 roku jazda pod wpływem alkoholu nie będzie już tylko karana grzywną. Nieodpowiedzialny kierowca musi liczyć się z możliwością trafienia za kratki na okres do 3 lat. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata.

Rok 2023 to również powrót kursów reedukacyjnych, które mają umożliwić redukcję punktów karnych.

Kurs pozwala kierowcy zmniejszyć ilość punktów karnych o 6, można z niego skorzystać raz na pół roku. Choć jest to powrót do sytuacji sprzed 17 września 2022 roku (kiedy to zniesiono możliwość uczestnictwa w takich szkoleniach), zasady zostały nieco zmodyfikowane. Kurs trwa nie 6, a 8 godzin, a dodatkowo kierowca musi przygotować się na ćwiczenia praktyczne. Zła wiadomość jest taka, że za kurs trzeba zapłacić 1000 zł .

Kary przewidziane za poszczególne wykroczenia drogowe są w 2023 takie same jak te opisane w taryfikatorze z 2022 roku.

Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości?

Wydaje się, że kara za przekroczenie prędkości zajmuje miejsce szczególne w taryfikatorze mandatów. Nic w tym dziwnego, ponieważ jest to jedno z częstszych wykroczeń, które skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami. Walka z nim jest też wyjątkowo trudna. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest surowo karane, a stawki mandatów poszły znacznie w górę. Wysokość mandatu zależy od tego, jak szybko kierowca jechał, o ile przekroczył dopuszczalną prędkość. Ile może zapłacić pirat drogowy?

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – 50 zł;
 • przekroczenie o 11-15 km/h – 100 zł;
 • przekroczenie o 16-20 km/h – 200 zł;
 • przekroczenie o 21-25 km/h – 300 zł;
 • przekroczenie o 26-30 km/h – 400 zł;
 • przekroczenie o 31-40 km/h – 800 zł/1600 zł;
 • przekroczenie o 41-50 km/h – 1000/2000 zł;
 • przekroczenie o 51-60 km/h – 1500/3000 zł;
 • przekroczenie prędkości o 61-70 km/h – 2000/4000 zł;
 • przekroczenie prędkości o 71 i więcej – 2500/5000 zł.

Ile wynoszą mandaty za inne wykroczenia drogowe?

Taryfikator mandatów 2023 uwzględnia również kary za inne wykroczenia drogowe. Jednym z nich jest jazda bez zapiętych pasów, za którą grozi mandat w wysokości 100 zł oraz przewożenie dziecka bez fotelika, które karane jest mandatem w wysokości 300 zł. Za rozmowę przez telefon w czasie jazdy kierowcy grozi grzywna 500 zł.

Warto zwrócić uwagę również na inne przewinienia, które mogą słono kosztować niepokornego kierowcę. Surowe kary grożą za wykroczenia narażające na niebezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego jak:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na pasy, ale także za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu oraz cofania pojazdem;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas przejeżdżania przez chodnik lub drogę dla pieszych;
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu;
 • niezatrzymanie samochodu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej.

Za powyższe wykroczenia kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, a w przypadku ponownego złamania przepisów, podwojoną grzywną 3000 zł.

Warto sobie przypomnieć: Podstawowe przepisy drogowe – Lista

Z nałożeniem mandatu w wysokości 1500 zł muszą liczyć się również kierowcy za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu. W przypadku, gdy kierowca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, kara ta wzrasta do 2500 zł.

1500 zł mandatu zapłaci również kierowca za prowadzenie pojazdu bez uprawnień, a 1000 zł grozi za niestosowanie się do zakazu wyprzedzania.

Nowy taryfikator mandatów uwzględnia również wysokie kary za wykroczenia związane z przejeżdżaniem przez przejazd kolejowy. Mandat w wysokości 2000 zł grozi w przypadku:

 • objeżdżania opuszczonych zapór, półzapór na przejeździe kolejowym;
 • wjeżdżania na przejazd kolejowy, gdy opuszczanie zapór się rozpoczęło lub podnoszenie nie zakończyło;
 • wjechania na przejazd kolejowy za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały.

Wyższe kary zostaną nałożone na kierowcę za naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniu, przejeździe kolejowym lub w miejscu, gdzie znajduje się odpowiedni znak drogowy (mandat w wysokości 1000 zł), jak i za wyprzedzanie pojazdu bez zachowania bezpiecznego odstępu (300 zł).

Na mandat naraża się także kierowca, który parkuje pojazd w nieodpowiednim miejscu – w sposób stwarzający zagrożenia dla innych (100-300 zł).

Wysokie kary przewidziano za zaparkowanie auta w miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej. Takie niestosowanie się do przepisów grozi nałożeniem grzywny w wysokości 1200 zł.

Jak szybko trzeba zapłacić mandat?

Na zapłacenie mandatu ukarany masz 7 lub 14 dni – wszystko zależy od tego, czy jest to tzw. mandat zaoczny, czy też kredytowy.

Przykład: Pan Andrzej przekroczył dozwoloną prędkość, co zostało udokumentowane przez fotoradar. Po pewnym czasie otrzymał do zapłacenia mandat. Na uregulowanie należności ma 14 dni. Jest to mandat zaoczny, czyli nakładany na sprawcę, którego nie zastano na miejscu wykroczenia.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy mandat wypisywany jest podczas kontroli drogowej – jest on wystawiany za potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku kierowca ma na zapłatę 7 dni.

Punkty karne w taryfikatorze 2023 – ile można dostać?

Nowy taryfikator mandatów to również zwiększenie maksymalnej liczby punktów karnych, które można otrzymać za jedno wykroczenie. Tak wysoka kara grozi za m.in.:

 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez skrzyżowanie i przejście dla pieszych;
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia osobie niepełnosprawnej;
 • spowodowanie wypadku drogowego;
 • niezatrzymanie się do kontroli drogowej;
 • jazdę pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających;
 • przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h;
 • złamanie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego.

Punkty karne przyznawane są za czyny o szczególnym charakterze, przekroczenie prędkości, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu. Od 17 września 2022 obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych, zgodnie z którym maksymalną liczbę punktów karnych można otrzymać za 12 różnych wykroczeń. Limit punktów to 24 dla kierowcy, który uprawnienia do kierowania pojazdem ma dłużej niż rok oraz 20 dla młodego, początkującego kierowcy. Zgromadzenie na koncie takiej ilości punktów wiąże się z ryzykiem utraty prawa jazdy.

kontynuuje Stefania Stuglik z ubezpieczamy-auto.pl

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości?

Jednym z częstych wykroczeń, za które kierowcy otrzymują karne punkty, jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Ile karniaków można zdobyć po wprowadzeniu zmian w taryfikatorze mandatów za zbyt szybką jazdę?

 • za przekroczenie prędkości o 10 km/h – 1 punkt karny;
 • o 11-15 km/h – 2 punkty karne;
 • o 16-20 km/h – 3 punkty;
 • o 21-25 km/h – 5 punktów;
 • o 26-30 km/h – 7 punktów karnych;
 • o 31-40 km/h – 9 punktów;
 • o 41-50 km/h – 11 punktów karnych;
 • 51-60 km/h – 13 punktów;
 • 61-70 km/h – 14 punktów;
 • 71 km/h i powyżej – 15 punktów.

Kierowca przekraczający prędkość musi się liczyć nie tylko z przyznaniem mu punktów karnych, ale również nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. Wartość mandatu może wzrosnąć nawet do 2500 zł, a w przypadku recydywy do 5000 zł.

Ile punktów karnych za inne wykroczenia?

Punkty karne można otrzymać za różnego rodzaju wykroczenia – 10 punktów trafi do kierowcy, który nie udzieli pomocy ofiarom wypadku. Taka kara czeka również prowadzącego pojazd, który naruszy zakaz zawracania na autostradzie oraz kierowcę, który przewozi inne osoby pojazdem do tego nieprzeznaczonym.

Sporą liczbę punktów karnych (8 punktów) zgromadzi na koncie kierowca w przypadku niestosowania się do sygnałów świetlnych, poleceń wydawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym.

Tyle samo punktów grozi za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom, niestosowanie się do zakazu wyprzedzania, a także używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

Po jakim czasie punkty karne się kasują?

Od 17 września 2023 roku punkty karne ponownie kasują się po upływie roku. Warunkiem jest opłacenie mandatu. Dopiero od daty uregulowania należności liczone jest 12 miesięcy, przez które do konta kierowcy przypisane będą zdobyte punkty.

Przykład: Pan Adam otrzymał mandat oraz punkty karne za przekroczenie prędkości. Mandat wypisano mu 30 września 2023 roku. Ukarany opłacił należność 5 października. Pan Adam będzie miał czyste konto dopiero po 5 października 2024 roku, nie po 30 września. Warto pamiętać, aby jak najszybciej opłacić wypisany mandat.

Niestety, część kierowców otrzymała punkty karne w okresie od 17 września 2022 roku do 17 września 2023 roku, co oznacza, że będą one przypisane do ich kont przez dwa lata. Ma to związek ze zmianą, która została wprowadzona we wrześniu 2022, jednak obowiązywała jedynie przez rok.

W myśl wprowadzonych zmian przepisów z 2022 punkty karne miały być kasowane dopiero po upływie 2 lat. Kierowcy, którzy w tym czasie zarobili karniaki, mogą jednak zapisać się na kurs, który umożliwi zmniejszenie ilości punktów o 6. W takim szkoleniu można wziąć udział raz na pół roku.

Kary wobec kierowcy ze strony sądu

Zmiany wprowadzone w taryfikatorze mandatów to także wzrost maksymalnej stawki grzywny, jaką na ukaranego ma prawo nałożyć sąd.

Ważne! Kierowca zawsze może odmówić przyjęcia mandatu. W takiej sytuacji sprawa trafia do sądu. Konsekwencją jest wszczęcie postępowania, w wyniku którego kara może zostać anulowana. Sąd może też zadecydować o zwiększeniu kary. Maksymalna grzywna to aż 30 000 zł. Ukarany w ten sposób może zostać kierowca, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu, czy też nie miał ważnego prawa jazdy. Kara taka może zostać nałożona za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym oraz nieudzielenie pomocy ofierze wypadku.

Ile wynoszą kary za brak OC w 2023 roku?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego zarejestrowanego pojazdu. Za jego brak na kierowcę zostanie nałożona kara. W 2023 wysokość kary znacznie wzrosła: w okresie od stycznia do końca czerwca maksymalna stawka wynosiła 10 470 zł, w okresie od lipca do grudnia wynosi 10 800 zł.

Zmiany te związane są nie tylko z modyfikacjami w taryfikatorze mandatów, ale z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia. Od czego jeszcze zależy, jak wysoką karę zapłacą kierowcy bez ubezpieczenia? Pod uwagę brany jest rodzaj pojazdu mechanicznego, a także to, jak długo właściciel pojazdu zwleka z opłaceniem polisy. Najwyższe stawki dotyczą osób, które opóźniają się z wykupieniem ubezpieczenia dłużej niż 14 dni.

Właściciel samochodu osobowego za opóźnienie w opłaceniu składki do 3 dni zapłaci obecnie 1 440 zł, jeśli jednak będzie zwlekał dłużej, kara wzrośnie do 3 600 zł, a w przypadku przekroczenia 14 dni zostanie ukarany grzywną w wysokości 7 200 zł.

Na nieco mniej dotkliwe kary może liczyć właściciel motocykla.

Zobacz więcej: Co grozi za brak polisy OC?

Przykład: Pan Rafał spóźnił się z wykupieniem OC o pięć dni. Został ukarany opłatą w wysokości 600 zł. Gdyby przekroczył 14 dni, kara wyniosłaby 1 200 zł. W przypadku opóźnienia o dzień lub dwa, grzywna wyniosłaby jedynie 240 zł.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PUBK określa konieczność ochrony pojazdu (OC), a także wysokość kar za nieopłacenie składki, tryb ich nakładania oraz dochodzenia. Kontrolą, nakładaniem kar na właścicieli pojazdów zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Co weźmie pod uwagę UFG określając wysokość kary za nieubezpieczenie pojazdu?

 • rodzaj pojazdu – właściciel samochodu osobowego zapłaci karę w wysokości dwukrotnej minimalnej pensji brutto; właściciel samochodu ciężarowego, ciągnika lub autobusu zapłaci trzykrotność wynagrodzenia minimalnego; w przypadku innych pojazdów (motocykle) będzie to jedna trzecia minimalnej pensji;
 • okres zwłoki w opłaceniu składki – jeśli opóźnienie wynosi mniej niż 4 dni będzie to 20% pełnej opłaty (do 3 dni bez OC), 50% pełnej opłaty w przypadku 4-14 dni zwłoki;
 • wysokość płacy minimalnej – w 2023 wynagrodzenie minimalne zostało podniesione dwukrotnie. Maksymalna kara dla właściciela samochodu osobowego w 2023 za brak polisy OC to 7 200 zł, za samochód ciężarowy 10 800 zł, za motocykl 1 200 zł.

Kara za brak OC nakładana jest już w przypadku jednodniowego opóźnienia. Ubezpieczenie należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji auta. Kierowca nie ma prawa wyjechać samochodem na drogę bez aktualnego OC.

Taryfikator mandatów 2023 – podsumowanie

W 2023 roku nie wprowadzono żadnych zmian w taryfikatorze mandatów. Nadal obowiązują taryfy i ilości punktów karnych z 2022 roku. Warto pamiętać, że maksymalna stawka mandatu wzrosła z 500 zł do 5000 zł. Zwiększono również maksymalną liczbę punktów, które można zdobyć jednorazowo za jedno, konkretne wykroczenie (z 10 na 15). Jak wygląda obecnie taryfikator mandatów? Oto najważniejsze kwoty:

Rodzaj wykroczeniaWysokość mandatu
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię50 zł
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim50 zł
Przebieganie przez jezdnię 50 zł
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone200 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o ograniczonej, widocznej sprawności ruchowej1500/3000 zł
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem1500/3000 zł
Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście50-500 zł
Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu300 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy100 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem500 zł
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych200 zł
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu300 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu1000/2000 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone2000/4000 zł
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza200 zł
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych100 zł
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych2000 zł
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienia w ruchu100-300 zł
Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie wyższa niż 3000 zł
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadków poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego150 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu 1000/2000 zł
Używanie sygnałów dźwiękowych w obszarze zabudowanym100 zł

Treść rozporządzenia wraz z kompletnym taryfikatorem mandatów znajdziesz na: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002484

Konfiskata samochodu w 2023 roku – co się zmienia?

Od 2023 roku miały zacząć obowiązywać zmienione przepisy zakładające możliwość konfiskaty samochodu za jazdę po pijanemu. Taka kara może zostać nałożona na nietrzeźwego kierowcę za sprawą nowelizacji Kodeksu karnego, która miała miejsce 7 lipca 2022 roku. Ustawa zawierająca tę zmianę została opublikowana w Dzienniku Ustaw 13 grudnia 2022 roku. Zgodnie z zasadami, przepis powinien wejść w życie trzy miesiące później. Tak się jednak nie stało. Termin przesunięto na rok 2024, na marzec.

Kto w myśl nowych przepisów może stracić auto? Nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej 1,5 promila we krwi, niezależnie od tego, czy spowoduje wypadek, czy nie, a także prowadzący pojazd, który będzie miał we krwi co najmniej 0,5 promila i spowoduje wypadek. Tu jednak sprawę zbada sąd. Przepadek auta będzie miał również miejsce w sytuacji recydywy. Na wprowadzenie przepisów w życie poczekamy jednak do następnego roku.

Nie oznacza to jednak, że nietrzeźwi kierowcy pozostaną bezkarni. Od 1 października 2023 roku grozi im kara pozbawienia wolności do lat 3. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdu na czas nie krótszy niż 3 lata, jeśli osoba prowadząca pojazd była nietrzeźwa, uciekła z miejsca zdarzenia, a także, jeśli spożywała alkohol po zdarzeniu, ale przed poddaniem się badaniu zawartości alkoholu we krwi.

Podsumowanie:

 1. Nowy taryfikator mandatów obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.
 2. 17 września 2022 weszły zmiany dotyczące ilości punktów karnych przyznawanych za wykroczenia drogowe.
 3. Maksymalna wysokość mandatu to obecnie 5000 zł.
 4. Maksymalna liczba punktów karnych przyznawana za jedno wykroczenie wzrosła z 10 na 15.
 5. Nowością jest wprowadzenie kary recydywy.
 6. Mandat należy zapłacić w ciągu 7 (kredytowy) lub 14 dni (zaoczny).
 7. Sąd może nałożyć karę maksymalną w wysokości 30 000 zł.
 8. W 2023 roku wzrosły również kary za brak OC.

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zaświadczenie o taryfikator mandatów 2023

 1. Od kiedy obowiązuje aktualny taryfikator mandatów?

  Nowy taryfikator mandatów obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Od 17 września 2022 wzrosła maksymalna liczba punktów, które można otrzymać za jedno wykroczenie (z 10 na 15), zaczęła również obowiązywać tzw. kara recydywy. Oznacza to, że jeśli w ciągu dwóch lat kierowca zostanie przyłapany na popełnianiu tego samego wykroczenia, zapłaci podwójną karę.

 2. Jak jest najwyższy mandat jaki można dostać za przekroczenie prędkości?

  Za przekroczenie prędkości o 70 km/h i więcej kierowcy grozi kara w wysokości 2500 zł. W przypadku recydywy kwota ta wzrasta do 5000 zł. To najwyższy mandat za zbyt szybką jazdę.

 3. Czy mogę odmówić przyjęcia mandatu na drodze?

  Każdy ma prawo domówić przyjęcia mandatu. Należy jednak liczyć się z konsekwencjami. Sprawa może zostać skierowana do sądu (policja ma na to aż rok), co oznacza, że kierowca może zostać ukarany jeszcze surowiej. Może się jednak zdarzyć, że sąd mandat cofnie. O prawie nieprzyjęcia mandatu mówi zapis w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 99).

 4. Po jakim czasie punkty karne na koncie kierowcy się przedawniają?

  Obecnie punkty karne przedawniają się po roku. Zmiana ta obowiązuje od 17 września 2023. Wraz z nowelizacją taryfikatora mandatów i zwiększeniem maksymalnej ilości punktów karnych (w 2022 roku) wprowadzono również dwuletni okres ich przedawniania się. Zsada ta obowiązywała jedynie przez rok. Niestety, kierowcy, którzy właśnie w tym czasie zostali ukarani punktami, muszą poczekać dwa lata na ich przedawnienie. Co ważne, termin liczy się od momentu opłacenia, a nie otrzymania mandatu.

 5. Czy każdy kierowca otrzyma ze strony UFG karę za brak ważnego OC?

  Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego zarejestrowanego, poruszającego się po drogach pojazdu mechanicznego. Za jego brak nakładane są kary finansowe. Od decyzji UFG można się odwołać. W praktyce bardzo rzadko udaje się uniknąć kary. Jest to możliwe tylko w nielicznych sytuacjach, gdy ukarany wykaże, że znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej, rodzinnej. Może się też zdarzyć, że kara zostanie nałożona niesłusznie, np. w przypadku sprzedaży lub kradzieży samochodu, a także błędu systemu.

Agnieszka Wawrzaszek

Copywriter z prawdziwym zamiłowaniem do pisania, która wierzy, że najbardziej skomplikowane zagadnienia można opisać w przystępny, a czasem nawet zabawny sposób. Moje zainteresowania nie mają ściśle wyznaczonych granic, dlatego piszę o ubezpieczeniach, upadłości konsumenckiej, a także medycynie naturalnej i sporcie. Chcę, aby moje teksty były odpowiedzią na najbardziej nurtujące czytelników pytania, wsparciem podczas podejmowania codziennych decyzji. Gdy nie piszę, czytam lub zagłębiam tajniki jogi.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny