Przekroczenie dopuszczalnej prędkości oraz inne wykroczenia drogowe wiążą się z nałożeniem mandatu karnego. Jednak nie zawsze jego wystawienie jest słuszne. Dlatego też masz odmówić jego przyjęcia bądź napisać od niego odwołanie. Jak wygląda taki proces? Kiedy można odwołać się od mandatu? Wyjaśniamy.

Gdy policjant wypisuje Ci właśnie mandat, trudno o racjonalną ocenę sytuacji. Stres przy spotkaniu z drogówką sprawia, że kierowca, często bez namysłu, zgadza się na karę. Po głębszej refleksji może się okazać, że niesłusznie. Co w takiej sytuacji? Otóż przyjęcie mandatu wcale nie oznacza, że trzeba go zapłacić. Od takiej kary można się bowiem odwołać.

Według statystyk policyjnych z 2023 roku Polacy otrzymali najwięcej mandatów karnych za przekroczenie prędkości. Było oczywiście wiele przypadków, w których ukarani kierowcy uważali, że mandat został nałożony na nich niesłusznie. Warto zatem dowiedzieć się, czy jest możliwość odwołania się od takiej kary oraz na czym polega ten proces.

Mandat karny – czym jest?

Mandat karny to forma nałożenia kary pieniężnej za naruszenie prawa. Sankcja ta jest stosowana w przypadku popełnienia wykroczenia, czyli przewinienia lżejszego niż przestępstwo. Mandat mogą wystawić jak policja, straż miejska czy inne służby odpowiedzialne za egzekwowanie prawa. Dotyczy głównie naruszeń przepisów drogowych, ale może być nakładany również w sytuacji popełnienia innych wykroczeń, takich jak m.in. zakłócanie porządku publicznego.

Biorąc pod uwagę mandaty drogowe, mówi się m.in. o takich wykroczeniach jak zbyt duża prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa pieszym na pasach czy niepoprawne parkowanie.

Warto zaznaczyć, że mandat jest jednym z łagodniejszych środków karania i stosuje się go głównie w sytuacjach, gdy nie ma konieczności wszczynania pełnej procedury sądowej. Tego typu forma karania dotyczy sytuacji, w których sprawcę przyłapano na gorącym uczynku bądź chwilę po popełnieniu wykroczenia, a czyn został poparty dowodem, np. w postaci badania na urządzeniu kontrolnym.

Jakie rodzaje mandatów drogowych można wyróżnić?

Trzy główne rodzaje mandatów stosowanych wobec kierowców to:

 • mandat gotówkowy – ten sposób egzekwowania kar pieniężnych wymaga natychmiastowej zapłaty określonej sumy. Uregulowanie kary na miejscu popełnienia wykroczenia jest wymagane głównie od cudzoziemców przebywających w Polsce na krótki okres oraz bez stałego miejsca zamieszkania;
 • mandat kredytowany – ten rodzaj grzywny sprawca musi opłacić w ciągu 7 dni od nałożenia mandatu. Nie można uiścić opłaty bezpośrednio u funkcjonariusza. Niezbędne dane dotyczące tego, na jaki rachunek należy wpłacić pieniądze, widnieją na wystawionym dokumencie;
 • mandat zaoczny – o tym rodzaju kary można mówić, gdy wykroczenie zostało wykryte bez obecności sprawcy, jednak nie ma wątpliwości co do faktycznego czynu zakazanego. Tego typu mandaty dotyczą zazwyczaj nieprawidłowego parkowania. Zadaniem funkcjonariusza jest przekazanie sprawcy dokumentu potwierdzającego nałożenie grzywny.

Kto może odwołać się od mandatu?

Każda osoba ma prawo odwołać się od mandatu. Mówiąc dokładniej, może to zrobić każdy, kto jest przekonany, że otrzymał karę bezzasadnie. Oprócz tego od pieniężnego egzekwowania kary mogą odwołać się również:

 • opiekun prawny lub rodzic, w przypadku, gdy sprawca nie ukończył 17. roku życia,
 • kurator lub przedstawiciel ustawowy, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej,
 • przedstawiciel sądu oraz służb, w przypadku bezzasadnego wystawienia mandatu.

Kiedy warto złożyć odwołanie od mandatu?

Warto rozważyć złożenie odwołania od mandatu w sytuacjach, gdy uważasz, że nałożono Ci go niesłusznie oraz gdy masz uzasadnione powody do obrony. Wniosek o uchylenie mandatu karnego warto złożyć, gdy:

 • popełnione działanie nie jest już wykroczeniem z uwagi na nowelizację przepisów,
 • popełniony czyn nie jest karany mandatem, lecz inną karą (m.in. aresztem),
 • do działania doszło w obronie koniecznej bądź w wyniku obrony dobra chronionego prawem (np. zaparkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym w celu uratowania komuś życia),
 • popełniony czyn był działaniem osoby poniżej 17. roku życia,
 • nałożony mandat jest wystawiony na kwotę wyższą niż tę wskazaną przez przepisy prawa,
 • wykroczenie było wynikiem upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej.

Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji składasz odwołanie od mandatu, należy dopilnować terminów. Taki wniosek trzeba dostarczyć do właściwego organu w ciągu 7 dni od momentu wystawienia. Wyjątek stanowi przedstawiciel służb, który może złożyć wniosek po 7. dniu.

Jak napisać odwołanie od mandatu?

Jeśli zostałeś, niesłusznie według Ciebie, ukarany mandatem, niezbędne będzie sporządzenie odpowiedniego wniosku i przekazanie go do odpowiedniego organu. Nie ma jednolitego wzoru odwołania od mandatu, jednak muszą znajdować się w nim kluczowe informacje. Chodzi m.in. o takie dane jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • seria, numer i wysokość mandatu,
 • szczegółowy opis zdarzenia,
 • uzasadnienie wskazujące powód, dla którego należy uchylić mandat karny,
 • nazwa podmiotu, który nałożył mandat,
 • marka, model i numer rejestracyjny pojazdu,

Do wniosku należy załączyć również kopię mandatu. Odpowiednio wypełniony dokument trzeba złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca wykroczenia. Wniosek można wysłać pocztą listem poleconym bądź dostarczyć bezpośrednio do biura podawczego sądu. W dalszej kolejności sędzia wyznacza datę posiedzenia i przekazuje te informacje wnioskodawcy. Następnie prowadzone jest postępowanie sądowe, w wyniku którego sąd orzeka o uchyleniu mandatu bądź odmowie podjęcia takiego działania.

Należy pamiętać, że jeśli sąd zdecyduje się na anulowanie mandatu drogowego, kierowca nie będzie płacił grzywny ani kosztów sądowych. Natomiast w przypadku uznania go za winnego, sprawca poza karą za wykroczenie będzie musiał liczyć się z opłatą z tytułu przeprowadzenia postępowania sądowego.

Czy rozłożenie mandatu drogowego na raty jest możliwe?

W sytuacji, gdy kara grzywny jest wysoka, a kierowca nie jest w stanie opłacić jej w całości, może złożyć również wniosek o rozłożenie mandatu na raty. Na adres właściwego urzędu wojewódzkiego należy dostarczyć niezbędne dokumenty. Mogą być one złożone również w formie elektronicznej (poprzez e-PUAP). Taki wniosek powinien zawierać takie informacje jak:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • dane urzędu,
 • dane dotyczące otrzymanego mandatu (numer i seria)
 • uzasadnienie dotyczące wniosku (warto przedstawić oświadczenia potwierdzające trudną sytuację finansową)
 • propozycja spłaty w ratach (liczba rat i ich wysokość)
 • datę i miejsce złożenia wniosku,
 • czytelny podpis.

Podsumowanie

 • Wniosek o uchylenie mandatu może złożyć każdy, kto jest przekonany, że otrzymał go bezpodstawnie.
 • Warto odwołać się od mandatu, kiedy: popełnione działanie nie jest już wykroczeniem, do działania doszło w obronie koniecznej bądź w wyniku obrony dobra chronionego prawem, wykroczenie było wynikiem upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej, nałożony mandat jest wyższy niż regulują to przepisy prawa czy popełniony czyn był działaniem osoby poniżej 17. roku życia.
 • Wniosek o uchylenie mandatu należy złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania kary.
 • We wniosku o anulowanie mandatu powinny znaleźć się takie informacje jak: dane wnioskodawcy, seria, numer i wysokość mandatu, dokładny opis zdarzenia oraz uzasadnienie, w którym należy wskazać, dlaczego grzywna powinna być anulowana.
 • Kierowca ma także prawo wnioskować o rozłożenie mandatu na raty.

FAQ

 1. Po ilu dniach otrzymam mandat z fotoradaru?

  Osoba, która popełniła wykroczenie w postaci przekroczenia prędkości i została zarejestrowana przez fotoradar, powinna spodziewać się otrzymania mandatu w ciągu 180 dni od dnia stwierdzenia tego faktu.

 2. Czy odwołanie od mandatu jest płatne?

  Składając wniosek o odwołanie od mandatu, wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów.

 3. Jak długo trwa procedura dotycząca odwołania mandatu?

  Czas, w którym sąd musi zająć się rozpatrzeniem wniosku dotyczącego odwołania mandatu, nie jest z góry ustalony. Należy jednak podkreślić, że sądy zobowiązane są do przeprowadzenia tego typu spraw w możliwie najkrótszym czasie.

 4. Czy można złożyć wniosek o rozłożenie mandatu z fotoradaru na raty?

  Tak. Złożenie wniosku o rozłożenie mandatu na raty jest możliwe, także gdy został on nałożony na podstawie danych z fotoradaru. W takiej sytuacji należy skierować wniosek do Biura Finansowo-Gospodarczego GITD w Warszawie (osobiście bądź przesłać listownie na adres: GITD Biuro Finansowo-Gospodarcze, Wydział Orzecznictwa, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa). We wniosku trzeba zawrzeć m.in. takie informacje jak: numer i wysokość mandatu, opis sytuacji życiowej, uzasadnienie prośby czy plan spłaty grzywny – wysokość i liczbę rat.

 5. Czy można odwołać się od mandatu za przejazd na czerwonym świetle?

  Tak. Procedura odwoławcza pozwala również na złożenie wniosku o uchylenie mandatu w przypadku przejazdu na czerwonym świetle. Dokumenty, które należy wypełnić, nie różnią się od standardowych. Najistotniejszym zadaniem będzie uzasadnienie, że nałożona grzywna jest niesłuszna. Nietrudno się jednak domyślić, że zapisany na kamerze czyn tego nie ułatwi. Pomocnym narzędziem może okazać się Twój rejestrator jazdy, który prezentuje inny obraz zaistniałego zdarzenia. Ważnym dowodem są również zeznania świadków. Bez tego wskazanie niesłuszności wystawienia mandatu będzie bardzo trudne. Próbując odwołać się od mandatu, można także uargumentować przejazd na czerwonym świetle brakiem możliwości bezpiecznego wyhamowania. W przypadku wykonania tego manewru zbyt gwałtownie można stworzyć zagrożenie w ruchu drogowym. To również może zostać ukarane grzywną.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny