Kupno samochodu wiąże się z załatwieniem całego szeregu różnych formalności, w tym także z uiszczeniem podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym celu należy wypełnić specjalny formularz o nazwie PCC-3, który składa się w Urzędzie Skarbowym. Jak zrobić to poprawnie?

Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku w wyznaczonym terminie, musisz liczyć się z wysoką karą pieniężną. Choćby z tego powodu warto wiedzieć, czym dokładnie jest podatek związany z zakupem auta i jak prawidłowo przeprowadzić całą procedurę związaną z jego opłaceniem. W tym artykule znajdziesz informacje m.in. o tym, gdzie znaleźć wniosek, PCC-3, jak prawidłowo go wypełnić oraz kiedy trzeba to zrobić.

Czym jest PCC-3? Kupno samochodu a obowiązek podatkowy

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych, który z dniem 1 stycznia 2001 roku zastąpił opłatę skarbową. Uregulowany jest w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Według obowiązujących przepisów podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki,
 • umowy darowizny, w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • umowy o zniesienie współwłasności,
 • ustanowienia hipoteki,
 • ustanowienia odpłatnego użytkowania, użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowa spółki – akty założycielskie.

Wynika z tego, że zakup samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), z wyjątkiem sytuacji, w których istnieje podstawa prawna do wyłączenia obowiązku zapłaty PCC lub zwolnienia z niego.

Ważne! Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży samochodu.

Taki podatek musisz zapłacić, jeśli kupujesz samochód od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej i jego wartość przekracza 1000 zł. PCC-3 należy uiścić w terminie 14 dni, od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub darowizny. W przypadku niewłaściwego opłacenia podatku, nabywca auta może ponieść poważne konsekwencje, takie jak kara finansowa lub sankcje karno-skarbowe.

Ile wynosi PCC-3 i od czego zależy jego wysokość?

PCC-3 to podatek od czynności cywilnoprawnych, który musi zostać uiszczony w momencie kupna samochodu, z wyjątkiem określonych przez prawo sytuacji.  W Polsce podatek PCC-3 to 2% ceny pojazdu. Dokładna kwota, jaką należy zapłacić, zależna jest od wartości rynkowej samochodu na daną chwilę.

Wartość rynkowa samochodu zależy od wielu czynników. Do podstawowych należą:

 • wiek,
 • marka,
 • model,
 • wyposażenie pojazdu.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest stan techniczny auta. Samochód, który wymaga drogiej naprawy, będzie miał mniejszą wartość niż pojazd w dobrym stanie. Warto również zwrócić uwagę na przebieg oraz liczbę właścicieli samochodu. Im więcej kilometrów samochód ma na liczniku, tym jego wartość jest mniejsza. I tak samo – im więcej właścicieli miał samochód, tym jego wartość maleje.

Może cię zainteresować: Sprawdzenie samochodu przed zakupem – Poradnik

Pamiętaj, że jeżeli zaniżysz cenę na umowie, to urząd skarbowy wezwie Cię do skorygowania kwoty podatku i zapłaty należnej kwoty oraz kary. Z kolei, kiedy cenę na umowie zawyżysz, to najprawdopodobniej skarbówka naliczy Ci podatek od kwoty podanej na umowie, a nie od wartości rynkowej.

Przykład: Pan Marek kupił samochód Skoda Octavia z 2020 roku z przebiegiem około 50 tys. km. Na umowie ze sprzedającym pan Marek ustalił kwotę do zapłaty 75 tys. złotych. Z kolei jego wartość rynkowa na dzień sprzedaży wynosiła 82 tys. złotych. Jeżeli pan Marek zapłaci podatek PCC-3 od wartości z umowy, to Urząd Skarbowy upomni się o dopłatę podatku od wartości rynkowej 82 tys.

Czy każdy musi płacić PCC-3 po zakupie auta?

Każdy, kto zakupił samochód, musi opłacić PCC-3, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, jednak z pewnymi wyjątkami.

Umowa sprzedaży samochodu nie podlega opłacie podatku PCC w przypadku gdy :

 • jest opodatkowana VAT-em lub gdy przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z VAT,
 • przedmiotem sprzedaży jest samochód znajdujący się za granicą oraz spełnia jeden z następujących warunków: umowa jest zawarta za granicą lub kupujący nie mieszka w Polsce,
 • wartość rynkowa sprzedawanego samochodu nie przekracza 1000 złotych.
Przedmiot umowy – samochód Opłata podatku PCC-3 Brak obowiązku opłaty PCC-3
O wartości niższej niż 1000 złotych    X
O wartości 1000 zł i więcej  X  
Kupiony w salonie samochodowym    X
Kupiony w komisie, jeśli jest on właścicielem pojazdu  
Kupiony w komisie, który jest pośrednikiem sprzedaży auta od osoby prywatnej  X  
Kupiony od osoby prowadzącej działalność gospodarczą  
Kupiony od osoby prywatnej  
Kupiony za granicą ( nie zarejestrowany w Polsce, umowa podpisana za granicą)    X
Kupiony do użytkowania przez osobę niepełnosprawną.    X

PCC-3 – wzór. Gdzie go znaleźć?

Formularz PCC-3 to dokument, który należy wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego w przypadku sprzedaży lub darowizny samochodu. Wzór PCC-3 najłatwiej znaleźć na stronie internetowej podatki. gov.pl pod adresem https://www.podatki.gov.pl/media/4135/pcc-3-05-012.pdf. Formularz można pobrać w formacie PDF, wydrukować i wypełnić ręcznie, a następnie wysłać na adres właściwego względem zamieszania urzędu skarbowego.

Druk PCC-3 możesz również wypełnić i wysłać online. Zrobisz to, wchodząc na stronę https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/

e-deklaracje

 

a następnie kliknąć w okienko „PCC”.

 

e-deklaracje PCC-3

 

Następnie wybierz deklarację PCC-3(5).

jak wypelnic PCC-3

Przejdź do portalu portalu podatkowego, aby móc wypełnić wniosek online. Żeby skorzystać z tej opcji, musisz posiadać profil w portalu podatkowym. Jeśli go nie masz, w każdej chwili możesz go założyć.

Pamiętaj, że na złożenie deklaracji PCC-3 masz 14 dni od dnia podpisania umowy zakupu samochodu.

Jak wypełnić PCC-3? Instrukcja krok po kroku

Wypełnienie formularza PCC-3 może wydawać się skomplikowane, ale trzymając się określonych kroków, można to zrobić bez większych problemów.

Ważne:  Poniższy przykład wypełniania formularza opisany jest dla osoby fizycznej!

Poniżej przykład wzoru PCC-3 – jak wypełnić, aby nie mieć problemów z urzędem skarbowym?

 

Na pierwszej stronie w polu nr 1 należy wpisać numer PESEL, natomiast w polu nr 4 datę tę samą, która znajduje się na umowie kupna-sprzedaży.

jak wypelnic formularz PCC-3

W sekcji A wpisz urząd skarbowy pod który podlegasz oraz zaznacz pole „złożenie deklaracji”.

jak wypelnic PCC-3

W sekcji B.1 w polu 7 zaznacz kwadrat nr 5 „inny podmiot”. W polu 8 wybierz  numer 2 „osoba fizyczna”.

Natomiast jeśli będą dodatkowi współwłaściciele, w polu 7 musisz zaznaczyć kwadrat nr 1 „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku”. Wtedy też do druku PCC-3 należy dołączyć formularz PCC-3/A, gdzie znajdą się dane współwłaściciela.

W polu 9 wpisz swoje imię i nazwisko.

W pozycji 10 należy podać imię ojca i matki.

jak wypelnic PCC-3

W sekcji B.2 w polach od 11 do 20 musisz wpisać swój dokładny i aktualny adres zamieszkania.

jak wypelnic PCC-3

W sekcji C, pole nr 21 należy wybrać kwadrat nr 1. „umowa”.

W polu 22 musisz zaznaczyć czy z samochodu będziesz korzystać w Polsce czy za granicą.

W polu 23 wskaż, gdzie została zawarta umowa- w kraju czy za granicą.

W pozycji 24 opisz samochód uwzględniając takie dane jak: marka, model, rok produkcji, przebieg, pojemność silnika, numer rejestracyjny, numer oraz rodzaj nadwozia, typ paliwa oraz ewentualne uszkodzenia.

jak wypelnic PCC-3

Na drugiej stronie w sekcji D w polu 27 musisz podać wartość samochodu, czyli cenę jaka znajduje się na umowie.

W polu 28 i 47 wpisz obliczony podatek ( 2% od ceny samochodu, np.: 10000 x 2% = 200 zł podatku).

jak wypelnic PCC-3

W sekcji F również musisz wpisać kwotę podatku do zapłaty.

jak wypelnic PCC-3

Na stronie trzeciej sekcję H wypełnia się w przypadku, gdy jest więcej właścicieli niż jeden. Pamiętaj, że każdy współwłaściciel musi wypełnić osobny formularz PCC-3/A.

jak wypelnic PCC-3

W sekcji I musisz wpisać swoje imię i nazwisko, datę wypełnienia deklaracji oraz złożyć swój podpis.

jak wypelnic PCC-3

Jeżeli reprezentować będzie Cię inna osoba, należy wpisać jej dane w rubryce I2.

jak wypelnic PCC-3

Ubezpieczenie samochodu po opłaceniu PCC-3

Kupując samochód po opłaceniu podatku PCC-3 i zarejestrowaniu auta, należy pamiętać o ubezpieczeniu. W Polsce ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkowe. Chroni ono przed kosztami związanymi ze szkodami wyrządzonymi innym kierowcom i ich pojazdom, w wyniku wypadku lub kolizji.

Brak ważnego ubezpieczenia OC może skutkować poważnymi konsekwencjami. Przede wszystkim osoba, która prowadzi pojazd bez OC, naraża się na wysokie kary finansowe – nawet do kilku tysięcy złotych. Ponadto, jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję bez ważnego OC, będziesz musiał pokryć wszystkie koszty związane z naprawą pojazdu i ewentualnym leczeniem poszkodowanych. Mogą one wynieść nawet setki tysięcy złotych.

Jak podaje wiceprezes zarządu UFG Hubert Stoklas: UFG identyfikuje rocznie ponad 300 tysięcy przypadków, w których dany pojazd pozostaje, przez jakiś okres w ciągu roku, bez obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. Dlatego, mimo popularności tematu ubezpieczeń komunikacyjnych w przestrzeni publicznej, uważamy, że istnieje ciągła potrzeba zwracania uwagi na ryzyka związane z brakiem ochrony OC komunikacyjnego. 

Oprócz OC warto także rozważyć wykup ubezpieczenia AC (autocasco), zwłaszcza w przypadku nowszych samochodów. Daje ono ochronę przed m.in. przed szkodami mechanicznymi lub kradzieżą samochodu. Dodatkowo jeśli dużo podróżujesz w dalekie trasy, możesz też dokupić opcję ubezpieczenia assistance. Pomocne będzie ono w przypadku, gdy w czasie wyjazdu auto ulegnie awarii.

Jak znaleźć korzystne ubezpieczenie OC po zakupie auta?

Po opłaceniu podatku każdy kierowca szuka oszczędności. Ważnym elementem w oszczędzaniu jest wybór tańszego ubezpieczenia OC. Dzięki temu możesz zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem samochodu, a także nie nadwyrężyć zbytnio swojego budżetu.

Aby znaleźć tańsze ubezpieczenie OC, warto zacząć od porównania ofert różnych firm ubezpieczeniowych. Najłatwiej zrobić, to online, na stronach prezentujących różnorodne pakiety ubezpieczeń.

Rozpoczynając poszukiwania ubezpieczenia OC, dobrze jest skorzystać z porównywarek dostępnych w Internecie. Dzięki nim w łatwy i szybki sposób możesz przeglądać propozycje wielu firm i porównać różnice w ich kosztach oraz zakresie ochrony.

Kalkulator OC umożliwi Ci obliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej OC samochodu w zaledwie kilka minut. Wystarczy podać podstawowe informacje, takie jak marka, model, rok produkcji czy miejsce zamieszkania, aby otrzymać orientacyjną wartość składki. Kalkulatory OC są dostępne na stronach internetowych zarówno ubezpieczycieli, jak i porównywarek ubezpieczeń.

Możesz też skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, który pomoże Ci wybrać najlepszą ofertę biorąc pod uwagę Twoje potrzeby i możliwości finansowe.

Oto przykładowa kalkulacja dla samochodu: Seat Leon z 2020 roku; poj. silnika 2.0l

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Kalkulacja Seat Leon z 2020
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
2393,00 zł* rata od 0 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
3164,00 zł* rata od 0 zł
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
4442,00 zł* rata od 0 zł
Kalkulacja Seat Leon z 2020
Uniqa
2393,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
3164,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
4442,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW

* Kalkulacja Seat Leon z 2020

Na tym przykładzie widać, że możesz zaoszczędzić nawet 2 tysiące złotych na różnicy pomiędzy ofertą UNIQA a Benefia. Skorzystanie z kalkulatora OC jest darmowe i całkowicie bezpieczne. Jest to idealna opcja dla wszystkich tych, którzy szukają oszczędności i najlepszych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń samochodu.

Podsumowanie:

 • PCC-3 to formularz podatkowy, który służy do rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • W przypadku kupna samochodu, podatnik jest zobowiązany do zapłacenia podatku PCC-3, który wynosi 2% wartości pojazdu.
 • Formularz PCC-3 znajdziesz na stronie https://www.podatki.gov.pl/media/4135/pcc-3-05-012.pdf .
 • PCC- możesz złożyć w formie papierowej lub online, w ciągu 14 dni od daty zakupu samochodu znajdującej się na umowie.
 • Po opłaceniu podatku pamiętaj, aby wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o PCC-3

 1. Czy deklarację PCC-3 można podpisać profilem zaufanym?

  Nie, nie można. Deklarację PPC-3 można podpisać tylko za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (zaawansowany podpis elektroniczny, który składa się za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego).

 2. Co się stanie, jeśli nie zapłacę podatku po zakupie samochodu?

  Jeśli nie zapłacisz podatku w ciągu 14 dni, od daty zakupu samochodu, dostaniesz karę od urzędu skarbowego. Jeżeli szybko zorientujesz się, że nie dokonałeś takiej zapłaty, możesz złożyć do urzędu oświadczenie o tak zwanym „czynnym żalu” i uregulować podatek. W takiej sytuacji urzędnik zadecyduje czy będzie trzeba zapłacić karę czy nie. W przeciwnym wypadku, gdy to urząd skarbowy zauważy że nie został opłacony podatek, to naliczy Ci podatek plus dodatkowo karę za brak opłaty. Jest to bowiem wykroczenie skarbowe, za które nakładane są wysokie kary finansowe.

 3. Czy urząd skarbowy otrzymuje informacje o dokonanej transakcji kupna-sprzedaży auta?

  Według najnowszej nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z lutego 2023 roku, urzędy komunikacji będą miały obowiązek przekazania danych dotyczących zakupu samochodu do urzędu skarbowego. W ten sposób fiskus będzie w stanie szybko ustalić, czy podatek został zapłacony i czy wartość samochodu nie została zaniżona.

 4. Ile mam czasu na złożenie formularza PCC-3 w urzędzie skarbowym?

  Na złożenie formularza PCC-3 jest 14 dni od dnia, w którym została podpisana umowa kupna–sprzedaży. W przypadku braku jego złożenia zostaniesz ukarany karą karno-skarbową.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny