Jeśli planujesz sprzedaż lub zakup samochodu, musisz zgłosić ten fakt odpowiednim organom. W Polsce takie zgłoszenie odbywa się przeważnie w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego, który zajmuje się rejestracją pojazdów. Zanim zgłosisz ten fakt, sprawdź w urzędzie miasta lub gminy, jakie dokumenty i jakie opłaty będą Ci do tego potrzebne.

W tym artykule znajdziesz informacje o tym, kto musi zadbać o zgłoszenie sprzedaży lub kupna samochodu. Jak i gdzie zgłosić sprzedaż auta, co będzie Ci do potrzebne do złożenia zgłoszenia o zbyciu oraz co się stanie, gdy nie dopełnisz tego obowiązku.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu – kto musi o to zadbać?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ma duże znaczenie w takiej transakcji. Wizyta w urzędzie to właściwie obowiązek, który przede wszystkim spoczywa na sprzedającym pojazd. Musi to zrobić każda osoba, która sprzedaje samochód i była jego dotychczasowym właścicielem. Jeżeli pojazd miał więcej niż jednego właściciela, to wówczas każdy z nich musi osobno dokonać zgłoszenia sprzedaży w odpowiednim wydziale komunikacji.

Zgłoszenia za współwłaścicieli można również dokonać za pośrednictwem specjalnego upoważnienia. Jest to dokument, dzięki któremu jeden z właścicieli może dokonać zgłoszenia sprzedaży pojazdu w imieniu pozostałych.

Ważne! Upoważnienie musi być sporządzone w formie pisemnej, brzmieć zgodnie z odgórnymi ustaleniami oraz zawierać podpisy wszystkich właścicieli. Współwłaściciele decydują o tym, który z nich będzie reprezentował ich przy zgłoszeniu sprzedaży pojazdu oraz załatwianiu formalności z nią związanych.

W przypadku braku takiego dokumentu konieczne jest osobiste zgłoszenie się wszystkich właścicieli samochodu bez wyjątku, w celu potwierdzenia w urzędzie zbycia pojazdu.

Ta zasada dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Zgłoszenie sprzedaży jest szczególnie ważne dla nowego właściciela pojazdu, gdyż tylko wtedy samochód może zostać zarejestrowany na nowo. Procedura ta jest obowiązkowa i musi zostać zrealizowana w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży auta.

Należy pamiętać, że tak samo jak sprzedający, nowy właściciel musi również zgłosić nabycie tego pojazdu czyli zarejestrować go. To ich wspólna odpowiedzialność.

Dlaczego zgłoszenie sprzedaży samochodu ma takie znaczenie?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu do odpowiedniego urzędu ma duże znaczenie z wielu powodów. Przede wszystkim pomaga uniknąć sytuacji, w której po sprzedaży samochodu dalsza jego eksploatacja i przepisywanie na kolejnych właścicieli wiązałoby się z późniejszymi problemami.

Dzięki zgłoszeniu sprzedaży auta pozbywający się go właściciel unika sytuacji, w której ponosi odpowiedzialność za ewentualne wypadki drogowe czy przestępstwa popełnione przez nowego właściciela, gdy ten wykorzysta samochód np. do kradzieży.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu pozwala także na uniknięcie dodatkowych kosztów, takich jak opłaty za ubezpieczenie OC i podatki. To ważne również z perspektywy nowego właściciela, który może być odpowiedzialny za wcześniejsze wykroczenia popełnione przez poprzedniego posiadacza auta.

komentuje Kamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń w ubezpieczamy-auto.pl

Zgłoszenie sprzedaży samochodu jest też konieczne z punktu widzenia prawa. Właściciel pojazdu ma obowiązek zgłosić zmianę jego posiadacza w określonym terminie. W przeciwnym razie grożą mu kary finansowe.

Zgłoszenie sprzedaży auta – gdzie i jak to zrobić? Instrukcja krok po kroku

Jeśli chcesz sprzedać swoje auto, musisz zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji swojej gminy. Najlepiej zrobić to jak najszybciej po sprzedaży, dzięki czemu unikniesz niepotrzebnych kosztów i ewentualnych problemów. Pamiętaj, że na zgłoszenie sprzedaży auta masz 30 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu? W pierwszej kolejności przygotuj odpowiednie dokumenty i udaj się do wydziału komunikacji w celu dopełnienia formalności.

Pamiętaj, że wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub elektronicznie za pośrednictwem e-usługi „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę”. Usługa ta dostępna jest na portalu GOV.pl w zakładce „Kierowcy i pojazd”. Aby wysłać zgłoszenie przez Internet pamiętaj, że musisz posiadać profil zaufany.

Dzięki naszej e-usłudze można dopełnić tej formalności szybko i wygodnie, nie wychodząc z domu – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Krok 1. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży samochodu jest ważnym krokiem w procesie przekazywania własności pojazdu. Podpisanie dokumentu powinno być poprzedzone szczegółowym oględzinami pojazdu w celu weryfikacji stanu technicznego oraz zgodności z informacjami podanymi przez sprzedającego.

Dokument potwierdzający transakcję sprzedaży samochodu powinien zawierać:

 • datę, miejsce i godzinę zawarcia umowy,
 • dane obu stron (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, natomiast w przypadku a w przypadku osób prawnych nazwa firmy, siedziba firmy, KRS, sąd rejonowy podmiotu, NIP oraz REGON),
 • określenie sprzedawanego samochodu (marka, model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny, aktualny przebieg),
 • informacje, warunki umowy oraz klauzule odnoszące się do rękojmi oraz zobowiązania sprzedającego i kupującego,
 • oświadczenie kupującego, że zna stan faktyczny pojazdu,
 • podpisy obu stron

Umowa kupna-sprzedaży jest prawnie wiążąca i stanowi zabezpieczenie dla obu stron transakcji. W przypadku nieuczciwego postępowania w trakcie transakcji możliwe jest dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Krok 2. Urząd Skarbowy

Kupno samochodu wiąże się również z koniecznością odwiedzenia urzędu skarbowego w celu złożenia deklaracji PCC-3 i opłacenia podatku od wzbogacenia przez nowego nabywcę.

Przeczytaj także: Jak wypełnić PCC-3 w 2023 po kupnie samochodu?

Na opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych każdy kupujący ma 14 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Warto pamiętać, że podatek dochodowy od kupna samochodu stanowi 2% od wartości rynkowej pojazdu. Dlatego ważne jest, aby przed wizytą w urzędzie skarbowym dokładnie przygotować dokumenty oraz ustalić wysokość podatku, aby urząd skarbowy nie zakwestionował rynkowej wartości samochodu.

Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy nie trzeba płacić podatku PCC-3. Podatek nie zostanie naliczony, gdy:

 • wartość samochodu nie przekracza 1000 zł,
 • pojazd jest opodatkowany VAT,
 • przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej umowy jest zwolniona z VAT.

Kolejnym przypadkiem, kiedy nie będzie trzeba płacić podatku jest sytuacja, w której przedmiotem sprzedaży jest pojazd znajdujący się za granicą i spełniony jest jeden z następujących warunków:

 1. Umowa jest zawarta za granicą.
 2. Kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce.

Krok 3. Wydział Komunikacji

Osobą, która musi udać się do wydziału komunikacji z umową kupna-sprzedaży samochodu jest przede wszystkim nowy właściciel pojazdu. Zgodnie z polskim prawem, aby dokonać przerejestrowania samochodu, niezbędne jest posiadanie ważnej umowy kupna-sprzedaży.

Dokument ten zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji oraz dane sprzedającego i kupującego. W przypadku braku umowy wydział komunikacji nie przeprowadzi procesu rejestracji pojazdu, a co za tym idzie, nowy właściciel nie będzie miał możliwości korzystania ze swojego samochodu na drogach publicznych.

Oprócz umowy kupna-sprzedaży do wydziału komunikacji w celu rejestracji auta należy zabrać ze sobą:

 • tablice rejestracyjne,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • dowód osobisty,
 • w przypadku auta sprowadzonego z zagranicy przetłumaczone dokumenty pojazdu oraz opłaty akcyzowe i przegląd techniczny.

Poza nabywcą do wydziału komunikacji musi się również udać zbywca pojazdu, aby złożyć zgłoszenie sprzedaży samochodu.

Krok 4. Ubezpieczyciel

W przypadku sprzedaży auta dotychczasowy właściciel musi poinformować swojego ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu. Na zgłoszenie tego faktu ma on 14 dni od daty sprzedaży. Jest to bardzo ważne, ponieważ umowa ubezpieczeniowa związana jest z konkretnym samochodem i właścicielem. Jeśli zatem po zmianie właściciela ubezpieczyciel nie zostanie o tym poinformowany, to będzie obciążać kosztami egzekwowania za ubezpieczenie lub szkody poprzedniego właściciela.

Zobacz także: Sprzedaż samochodu a OC – Formalności

Dlatego też w Twoim interesie jako sprzedawcy leży informowanie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu jak najszybciej.

A co przy sprzedaży dzieje się z ubezpieczeniem samochodu? Nawet po przeprowadzeniu transakcji obowiązkowa ochrona OC wciąż będzie obowiązywać. Właściciel, któremu sprzedaliśmy pojazd, może pozostać przy obowiązującej umowie ubezpieczenia samochodu lub anulować polisę i wykupić nowe ubezpieczenie OC.

Jakie dane są potrzebne do zgłoszenia sprzedaży samochodu?

Obowiązkiem byłego właściciela samochodu jest zgłoszenie tego faktu do wydziału komunikacji. Aby to zrobić, musisz posiadać następujące dane:

 • informacje o sprzedających oraz nabywcach ( imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer PESEL,
 • numer VIN pojazdu,
 • marka i model auta,
 • dotychczasowy numer rejestracyjny samochodu,
 • kopię umowy kupna-sprzedaży auta lub fakturę.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu? Ze stosowną dokumentacją!

Jeśli sprzedałeś swój samochód, musisz zgłosić ten fakt odpowiednim organom. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara finansowa od 200 do 1000 złotych.

Zgłoszenia sprzedaży samochodu możesz dokonać na dwa sposoby – osobiście w urzędzie lub przez Internet. Aby to zrobić, trzeba najpierw wypełnić odpowiedni wniosek. Taki gotowy formularz znajdziesz w urzędzie lub na stronach internetowych. Formularz zgłoszenia zbycia samochodu możesz też napisać samemu odręcznie, jednak musi on zawierać wyżej wymienione dane.

Oprócz wniosku o zbyciu samochodu potrzebne Ci będą:

 • dowód osobisty lub paszport, natomiast jeśli jesteś cudzoziemcem – kartę pobytu,
 • kopię dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu (umowa kupna-sprzedaży pojazdu lub umowa darowizny pojazdu albo faktura)

Zgłoszenie zbycia pojazdu – masz kilka możliwości

Zgłoszenia sprzedaży samochodu można dokonać na różne sposoby. Najprostszy i najczęściej stosowany to zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez GOV.pl.

Zgłoszenie można również złożyć osobiście w wydziale komunikacji. W tym przypadku konieczne jest umówienie się na wizytę w wybranym urzędzie. Kolejna opcją na zgłoszenie jest wysłanie listu poleconego do odpowiedniego urzędu komunikacyjnego wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Jak zgłosić sprzedaż lub nabycie pojazdu przez Internet?

Aby dokonać zgłoszenia sprzedaży samochodu przez Internet należy:

 • wejść na stronę www.gov.pl i kliknąć w pole „Kierowcy i pojazdy”,
 • następnie wybrać „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę”
 • później trzeba odpowiedzieć na kilka pytań i przejść do wypełnienia wniosku online,
 • kolejny krok to dołączenie skanu potwierdzającego zbycie pojazdu,
 • sprawdzić formularz i podpisać go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,
 • wysłać zgłoszenie.

Po wykonaniu tych wszystkich czynności na skrzynkę ePUAP otrzymasz powiadomienie i potwierdzenie o złożeniu zgłoszenia zbycia pojazdu.

Jak zgłosić sprzedaż ubezpieczycielowi?

Jeśli chcesz zgłosić sprzedaż pojazdu swojemu ubezpieczycielowi, musisz skontaktować się z nim w celu dokonania odpowiedniej zmiany w polisie.

Najczęściej można to zrobić przez Internet lub bezpośrednio w biurze ubezpieczeń. W celu dokonania tej zmiany będziesz potrzebować takie dane pojazdu, jak:

 • marka,
 • model,
 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN,
 • data sprzedaży.

Przy zgłoszeniu sprzedaży online niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają wypełnienia i wysłania zgłoszenia poprzez swoją stronę, a inne na adres mailowy ubezpieczalni.

Pamiętaj, że zaniechanie zgłoszenia sprzedaży może skutkować niepotrzebnymi kosztami związanymi z utrzymaniem polisy na cudzym pojeździe lub skutkami powstałymi w wypadku czy kolizji.

Brak zgłoszenia sprzedaży samochodu – czym może skutkować?

Zgłoszenie o zbyciu pojazdu regulują przepisy o ruchu drogowym. Według art. 78 ust.2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

Natomiast art. 140 wskazuje, że:

Kara pieniężna za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu

Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 dokumenty przekazywane kupującemu przy sprzedaży pojazdu ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Oprócz obowiązków i kar wynikających z ustawy brak zgłoszenia sprzedaży samochodu może skutkować innymi negatywnymi konsekwencjami dla jego poprzedniego właściciela. Przede wszystkim osoba ta pozostaje formalnie właścicielem pojazdu w dokumentach, co oznacza, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie związane z nim zobowiązania, np. takie jak opłaty za ubezpieczenie OC czy przeglądy techniczne.

Dodatkowo może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody, jakie wyrządził samochód po sprzedaży, jeśli kupujący dopuści się kolizji lub wypadku z jego winy.

Co więcej, brak zgłoszenia sprzedaży samochodu może być bardzo kłopotliwy w przypadku gdy auto zostanie wykorzystane w celach przestępczych. Poprzedni właściciel zostanie wówczas pociągnięty do odpowiedzialności.

Taka sytuacja może także prowadzić do kłopotów z ubezpieczeniem i Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Gdy nie doszło do zgłoszenia zbycia, a nowy właściciel nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC, to UFG (ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny) nałoży karę na poprzedniego właściciela. Wynika to z faktu, iż to właśnie on widnieje w dokumentach samochodu.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu a ubezpieczenie OC

Co roku w Polsce wzrasta liczba kierowców poruszających się po drogach, bez ważnego ubezpieczenia OC. Dodatkowo raporty wskazują, że statystycznie kierowcy nie posiadający ważnego ubezpieczenia OC, są sprawcami wypadków cztery razy częściej niż kierowcy, którzy posiadają aktualną polisę.

Pamiętaj, że zgłoszenie sprzedaży pojazdu to obowiązek każdego właściciela auta, który zdecydował się na jego zbycie.

Warto wiedzieć, że wraz z przekazaniem samochodu nowemu właścicielowi, polisa OC automatycznie przenoszona jest na nowego właściciela. I to właśnie on zdecyduje czy będzie kontynuował dotychczasową polisę, czy z niej zrezygnuje i podpisze nową umowę z wybranym ubezpieczycielem.

W przypadku zgłoszenia sprzedaży pojazdu pamiętaj żeby skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować go o zmianie właściciela, aby mógł on odnotować tę informację w dokumencie polisy. Bez powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela, istnieje ryzyko, że będziesz musiał ponosić koszty roszczeń, które wystąpią po przekazaniu pojazdu.

W Polsce, każdy kierowca jest zobowiązany do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, które pokrywa szkody wyrządzone innym kierowcom w przypadku wypadku. Brak takiego ubezpieczenia prowadzi do poważnych konsekwencji finansowych. Kary za brak ważnego ubezpieczenia OC są różne i zależą od długości braku OC oraz rodzaju pojazdu. Oto, jak wygląda taryfikator w drugiej połowie 2023 roku.

co grozi za brak OC 2

Warto dodać, że wysokość kar wzrosła w odczuwalny sposób w ciągu ostatnich 2 lat.

kara brak OC

To jeden z powodów, dla których warto szczególną uwagę zwrócić na ciągłość obowiązkowej ochrony. Jeśli właśnie stoisz przed wyborem polisy dla Ciebie, skorzystaj z narzędzi takich jak kalkulator OC i AC. W kilka minut porównasz oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych i wybierzesz wariant, który najbardziej Ci odpowiada.

Pamiętaj, że choć u każdego ubezpieczyciela zakres OC będzie identyczny, to polisy mogą różnić się ceną. Z kolei dodatkowa ochrona, jak AC czy autocasco, to już indywidualna kwestia każdej firmy zarówno jeśli chodzi o koszt, jak i zakres.

Podsumowanie:

 • Zgłoszenie sprzedaży samochodu do urzędu to obowiązek, który spoczywa na sprzedającym pojazd.
 • Zgłoszenie sprzedaży samochodu ma duże znaczenie, ponieważ pozwala uniknąć kar i konsekwencji spowodowanych przez nowego właściciela.
 • Zgłoszenia zbycia auta dokonuje się w wydziale komunikacji, względem miejsca zamieszkania.
 • Na zgłoszenie sprzedaży pojazdu masz 30 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży. Możesz zrobić to bezpośrednio w urzędzie lub przez Internet na stronie gov.pl
 • Po sprzedaży auta, musisz ten fakt zgłosić do swojego ubezpieczyciela, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 • Ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela, automatycznie przechodzi na nowego nabywcę i to on decyduje czy chce ja kontynuować czy zawrzeć nową polisę.

Bibliografia

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie sprzedaży lub kupna samochodu

 1. Ile mam czasu na zgłoszenie zbycia pojazdu?

  Na zgłoszenie zbycia pojazdu w wydziale komunikacji masz 30 dni licząc od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub przeniesienia własności na inną osobę. Natomiast zgłoszenia zbycia samochodu u swojego ubezpieczyciela musisz dokonać w ciągu 14 dni także licząc od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży.

 2. Czy grozi mi kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela?

  Za brak zgłoszenia do ubezpieczalni nie otrzymasz kary. Jednak niezgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela może skutkować konsekwencjami finansowymi np. w przypadku wypadku, w którym uczestniczył nowy właściciel pojazdu. Ponad to jeśli nie zgłosisz zbycia, to kolejna składka OC do opłacenia będzie wystawiona na Ciebie, jako widniejącego w dokumentach właściciela. Dlatego ważne jest, aby skrupulatnie dopełnić wszelkich formalności związanych ze sprzedażą samochodu i powiadomić ubezpieczyciela o transakcji, by uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

 3. Skąd mogę wziąć wzór umowy kupna-sprzedaży?

  Poszukiwania wzoru umowy kupna-sprzedaży samochodu można zacząć od Internetu. W sieci dostępnych jest wiele stron oferujących gotowe do pobrania wzory umów sprzedaży pojazdów. Należy jednak pamiętać, żeby korzystać z zaufanych źródeł, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Dobrą opcją jest również skorzystanie z usług biura notarialnego lub kancelarii prawnej, gdzie specjaliści pomogą w stworzeniu odpowiedniej umowy zgodnej z obowiązującymi normami prawnymi. W przypadku zakupu pojazdu od dealera zazwyczaj to on przygotowuje umowę sprzedaży, jednak warto dokładnie przejrzeć dokument przed podpisaniem i zwrócić uwagę na wszelkie zastrzeżenia czy klauzule dodatkowe. Pamiętaj, że umowa kupna-sprzedaży to ważny dokument, który wpływa na prawny status kupującego oraz sprzedającego, więc warto poświęcić czas na jej staranne przygotowanie.

 4. Czy przy zgłoszeniu sprzedaży samochodu potrzebuję dokumentów współwłaścicieli pojazdu?

  Tak, przy zgłoszeniu sprzedaży samochodu niezbędne są dokumenty od współwłaścicieli pojazdu. W sytuacji, gdy auto ma więcej niż jednego właściciela, niezbędne będzie również uzyskanie pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli na sprzedaż. Warto pamiętać, że każdy z nich musi podpisać dokumenty związane z transakcją oraz dostarczyć swoje dowody osobiste. Takie wymogi są spowodowane faktem, że każdy z właścicieli ma swoje udziały w pojeździe i wyłącznie na podstawie jednogłośnej decyzji wszystkich udziałowców dokumentacja rejestracyjna pojazdu może zostać zmieniona.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny