Nieuiszczenie opłaty za skorzystanie z parkingu może oznaczać kłopoty, przede wszystkim finansowe. Za nieposiadanie potwierdzenia zapłaty należności na kierowcę może zostać nałożona grzywna. Ile wynosi mandat za brak biletu parkingowego? Czy można się odwołać i jak to zrobić?

Płatnych miejsc parkingowych przybywa w każdym mieście. To powód wielkiego niezadowolenia i irytacji większości kierowców. Z drugiej strony jest to sposób na pozyskanie dodatkowych pieniędzy do budżetu miejskiego. Płatne parkingi mają też skutecznie zniechęcać podróżujących samochodami do wjazdu do centrum i sugerować zmianę auta na autobus czy tramwaj. Mimo tego ruch w śródmieściu wcale nie maleje, za to wielu kierowców ignoruje nakaz zapłaty za miejsce postojowe.

Parkowanie w strefie płatnego parkowania bez wykupionego biletu musi się rzecz jasna spotkać z konsekwencjami, np. mandatem.

Czym jest mandat za brak biletu parkingowego?

Mandat za brak biletu parkingowego może na kierowcę nałożyć policjant, strażnik miejski, a także upoważniony pracownik firmy ochroniarskiej.

Ważne! Należy odróżnić mandat za brak biletu parkingowego od typowego mandatu za parkowanie. Jeśli kierowca nie opłaci postoju w strefie płatnego parkowania, zostanie zobligowany do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Opłata dodatkowa jest nakładana zgodnie z zapisami Ustawy o drogach publicznych (art. 13 ust. 1 pkt 1). W tej samej ustawie znajdujemy informację o tym, jaka może być maksymalna kwota mandatu – nie może ona przekroczyć 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najczęściej jest to kwota 100-300 zł, a decyzję o wysokości opłaty dodatkowej podejmuje rada gminy lub miasta.

Jeśli ukarany kierowca zdecyduje się na szybkie opłacenie mandatu (w ciągu 7 dni), kwota ta ulega pomniejszeniu nawet o 60%. W przypadku otrzymania wezwania warto natychmiast uregulować należność.

mówi Stefania Stuglik, ekspert ds, ubezpieczeń komunikacyjnych w ubezpieczamy-auto.pl

Mandat za brak biletu parkingowego trzeba zapłacić. Taki dług przedawnia się dopiero po 5 latach.

Jak płacić mandat za brak biletu parkingowego?

Jeśli otrzymałeś mandat za brak biletu parkingowego, najlepiej zapłać go jak najszybciej. W ten sposób unikniesz kłopotów i nieprzyjemności. Gdzie zapłacić mandat? Można zrobić to w siedzibie organu weryfikującego uiszczanie opłaty dodatkowej (gotówką) lub przelać odpowiednią kwotę na jego konto. Niekiedy możliwe jest wpłacenie należności w parkometrze.

Czy można uniknąć płacenia mandatu za brak biletu parkingowego?

Kierowca może uniknąć płacenia mandatu w sytuacji, gdy bilet został opłacony, ale nie był widoczny na szybie pojazdu. W takiej sytuacji kierowca musi przedstawić dowód zapłaty za bilet parkingowy.

Brak biletu parkingowego nie zostanie ukarany również w sytuacji, gdy pojazd został uszkodzony lub skradziony w momencie parkowania. Aby uniknąć odpowiedzialności, kierowca musi przedstawić na policji dowód kradzieży bądź uszkodzenia samochodu.

Mandat za brak biletu parkingowego warto opłacić. Zarządcy parkingów potrafią się upomnieć o należność nawet po kilku latach (przedawnienie następuje dopiero po 5 latach). Co więcej, po upływie tych kilku lat kierowca zapłaci również odsetki. Zdarza się, że sprawa zostaje przekazana do firmy windykacyjnej, niekiedy sprawą interesuje się urząd skarbowy. Szanse na to, że kierowca uniknie kary finansowej są niewielkie.

Aby uniknąć mandatu za brak biletu parkingowego, trzeba po prostu wnieść stosowną opłatę. Zawsze warto upewnić się, czy w danym miejscu obowiązuje opłata za miejsce parkingowe, w jakich dniach, godzinach i w jakiej wysokości. Uiszczenie opłaty to najlepszy (i jedyny) sposób uniknięcia opłat dodatkowych. W niektórych przypadkach wystarczy pobrać darmowy bilet i umieścić go za przednią szybą samochodu, by wypełnić obowiązek i nie narażać się na przykre konsekwencje.

Pamiętaj! Nawet jeśli możesz skorzystać z parkingu nieodpłatnie, lepiej zostawić za szybą darmowy bilet parkingowy. To prosty sposób na uniknięcie kary. Brak biletu parkingowego może skutkować otrzymaniem mandatu.

Ile wynosi mandat za brak biletu parkingowego?

Jaka jest wysokość opłaty dodatkowej? Mandat za brak biletu parkingowego może mieć różną wysokość, a ta zależy od kilku czynników – miejsca parkowania, czasu, na który się zatrzymałeś. Zazwyczaj jest to kwota 100-300 zł. Jak pisaliśmy, udaje się ją zmniejszyć, jeśli zapłacisz w ciągu 7 dni.

A ile trzeba zapłacić za parkowanie w mieście? Wysokość opłat za postój w wyznaczonym miejscu na ulicy ustalana jest przez lokalne samorządy. Najdrożej jest zazwyczaj w centrum, im dalej od niego, tym mniejsze stawki. Pierwsze pół godziny na takim parkingu może być darmowe, jednak za każdą kolejną rozpoczętą godzinę należy już zapłacić uiszczając należność w parkomacie.

Wysokość stawek związania jest z płacą minimalną, dlatego też może się zmieniać podobnie jak najniższa krajowa. Mówi o tym Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (art. 13 b. ust. 4. pkt 1. lit. a i b.). Według przepisów opłata za pierwszą godzinę postoju nie może być wyższa niż 0,15% najniższej krajowej w strefie płatnego parkowania i nie wyższa niż 0,45% minimalnego wynagrodzenia w śródmiejskiej strefie parkowania. Druga i trzecia godzina może już kosztować więcej od poprzedniej nawet o 20%, stawki za czwartą i kolejne godziny nie mogą być wyższe niż pierwsza godzina.

Przykład: W Łodzi wyznaczono 3 strefy parkowania, w których wprowadzono opłaty: za pierwsze pół godziny 1,5-2,5 zł, za pierwszą godzinę 3-5 zł, za trzecią godzinę 4-6 zł i za czwartą oraz każdą kolejną 3-5 zł. Kwoty zależą od strefy, w której parkujesz. Za 8-godzinny postój kierowca zapłaci około 50 zł.

Jak odwołać się od wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej?

W przypadku otrzymania mandatu masz prawo odwołać się od nałożonej kary. Aby to zrobić trzeba mieć jednak jakiś argument, należy wyjaśnić, czym był spowodowany brak opłaty. Kiedy warto rozpocząć procedurę odwoławczą? Szczególnie wtedy, gdy można udowodnić okoliczności łagodzące, wskazać błędy, np. niedziałający parkometr, niesłusznie wystawiony mandat na skutek błędu systemu odczytującego dokonane opłaty.

Zainteresuje Cię także: Wymiary miejsca parkingowego – ile powinny wynosić?

Zdarza się też, że kontroler nie zauważy biletu parkingowego włożonego za przednią szybą. To kilka przykładowych sytuacji, w których kierowca ma możliwość odwołania. Kiedy jeszcze złożyć takie pismo? Gdy samochód został skradziony ze strefy płatnego parkowania lub postój na nim został wymuszony awarią pojazdu.

Jak napisać odwołanie od mandatu za brak biletu?

Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej. Powinien się w nim znaleźć dokładny opis sytuacji oraz dowody przemawiające na korzyść kierowcy. W treści należy umieścić:

 • datę otrzymania wezwania do zapłaty;
 • sygnaturę wezwania;
 • nazwę jednostki, która mandat wystawiła;
 • dane odwołującego się (imię, nazwisko, adres);
 • dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny);
 • uzasadnienie złożenia odwołania;
 • dowody potwierdzające, że mandat został nałożony niesłusznie, np. opłacony bilet parkingowy.

Do wniosku warto też dołączyć kopię mandatu. Wszystkie dokumenty należy złożyć w siedzibie jednostki wystawiającej mandaty w danej miejscowości. Na odwołanie kierowca ma 7-14 dni od otrzymania wezwania (informacja o prawie do odwołania znajduje się na blankiecie mandatu).

Ważne! W przypadku odrzucenia odwołania przez podmiot, który nałożył karę, kierowca ma prawo odwołać się do sądu.

Mandat za brak biletu parkingowego – konsekwencje nieopłacenia

Mandat za brak biletu parkingowego należy opłacić – im szybciej, tym lepiej (kara jest niższa dla płacących w ciągu 7 dni). W przypadku braku opłaty zostaną naliczone odsetki, a sprawa może zostać przekazana do windykacji, a nawet do urzędu skarbowego. Zarządcy parkingów mogą przypomnieć o obowiązku zapłaty po kilku latach od zdarzenia – mają na to 5 lat.

Początkowa wysokość mandatu nie jest tak wysoka, jaką może się stać po upływie 2-3 lat. Warto taki mandat zapłacić jak najszybciej. To pozwoli uniknąć nieprzyjemności.

Jak uniknąć mandatu?

Aby uniknąć mandatu, kierowca musi mieć ważny bilet parkingowy. Parkując, warto upewnić się, w jakich dniach, godzinach obowiązują opłaty i jaka jest ich wysokość. Wykupiony bilet należy umieścić w dobrze widocznym miejscu, najlepiej za przednią szybą samochodu (nie za wycieraczką).

Nawet jeśli parkujesz na czas, w którym opłata nie obowiązuje, pobierz darmowy bilet i umieść go za szybą.

Na parkingach grozi ci nie tylko mandat za niewykupienie biletu parkingowego. To miejsce, w którym dość często dochodzi do stłuczek, drobnych kolizji. Pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni również w takich sytuacjach – jeśli podczas parkowania, czy wsiadania zdarzy ci się uderzyć w pojazd stojący obok, zarysować karoserię, koszt likwidacji szkody pokryje ubezpieczyciel. Z kolei AC ochroni cię przed kradzieżą samochodu, czy szkodami, które ktoś wyrządzi tobie. Taka kompleksowa ochrona przyda się szczególnie tym osobom, które często zostawiają auta na publicznych, niestrzeżonych parkingach.

Jeśli szukasz atrakcyjnej oferty ubezpieczenia, skorzystaj z kalkulatora OC i AC i porównaj propozycje wielu towarzystw. Pamiętaj, że zakres OC jest zawsze taki sam, regulowany przepisami, dlatego kryterium wyboru może być cena. Dobrym rozwiązaniem może być także pakiet polis – to zabezpieczenie na wypadek wielu różnych zdarzeń.

 1. Mandat za brak biletu parkingowego to tzw. opłata dodatkowa.
 2. Wysokość mandatu zazwyczaj wynosi 100-300 zł.
 3. Osoby, które zdecydują się opłacić mandat w ciągu 7 dni, zapłacą mniejszą karę.
 4. Kierowca może złożyć odwołanie od mandatu w ciągu 7-14 dni, jeśli istnieją okoliczności łagodzące lub opłata została nałożona niesłusznie.
 5. Mandat za brak biletu parkingowego przedawnia się po 5 latach.

Bibliografia

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (art. 13 b. ust. 4. pkt 1. lit. a i b.).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o brak biletu parkingowego

 1. Co mi grozi, jeśli nie wykupię biletu parkingowego?

  Za zajęcie miejsca parkingowego bez wniesienia obowiązującej opłaty, na kierowcę może zostać nałożony mandat. W rzeczywistości jest to tzw. opłata dodatkowa. Mandat taki zazwyczaj znajdziesz włożony za wycieraczkę samochodu.

 2. Czy mogę złożyć odwołanie od mandatu za brak biletu?

  Tak, ukarany kierowca może odwołać się od mandatu, jeśli istnieją okoliczności łagodzące, mandat został wystawiony niesłusznie. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, w ciągu 7-14 dni. Do wniosku należy dołączyć dowody na potwierdzenie, że mandat został nałożony niesłusznie. Odwołanie składa się w siedzibie organu wystawiającego mandaty.

 3. Czy mogę uniknąć opłaty dodatkowej?

  Opłaty dodatkowej można uniknąć wykupując bilet parkingowy, jeśli to konieczne. Warto też położyć za wycieraczką bilet darmowy.

 4. Co się stanie, jeśli nie zapłacę mandatu za brak biletu parkingowego?

  Mandat przedawnia się po 5 latach. Zarządca parkingu może zgłosić się po wpłatę nawet po kilku latach. Kierowca będzie musiał zapłacić również odsetki. Niekiedy sprawa zostaje przekazana do windykacji. Najlepiej opłacić mandat w ciągu 7 dni od jego otrzymania, co sprawi, że kwota będzie stosunkowo niewielka.

Agnieszka Wawrzaszek

Copywriter z prawdziwym zamiłowaniem do pisania, która wierzy, że najbardziej skomplikowane zagadnienia można opisać w przystępny, a czasem nawet zabawny sposób. Moje zainteresowania nie mają ściśle wyznaczonych granic, dlatego piszę o ubezpieczeniach, upadłości konsumenckiej, a także medycynie naturalnej i sporcie. Chcę, aby moje teksty były odpowiedzią na najbardziej nurtujące czytelników pytania, wsparciem podczas podejmowania codziennych decyzji. Gdy nie piszę, czytam lub zagłębiam tajniki jogi.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny