Każdy kierowca wie, że czasem znalezienie odpowiedniego miejsca parkingowego graniczy z cudem. Nie dość, że w niektórych miastach brakuje parkingów, to w wielu przypadkach wyznaczone do parkowania miejsca są zbyt wąskie. To z kolei stwarza wiele problemów, niekiedy nawet wprawionym kierowcom. Odpowiednie wymiary miejsca parkingowego zapewniają wygodę, ale też bezpieczeństwo.

 

Wymiary miejsca parkingowego opisuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, którym odpowiadają budynki i ich usytuowanie. Z kolei zasady korzystania z miejsca parkingowego określa Kodeks drogowy.

O stanowiska postojowe dla samochodów muszą zatroszczyć się inwestorzy budujący centra handlowe, osiedla mieszkalne, ale też inne obiekty przeznaczone dla większych skupisk ludzkich. Planując ich usytuowanie, muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów dotyczących wymiarów miejsc parkingowych oraz o zapewnieniu wystarczającej ich liczby. Istotne jest też zorganizowanie dojazdów do miejsc parkingowych.

Wymiary stanowisk postojowych w świetle przepisów

Jak już wspomniano, kwestię wymiarów miejsc postojowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Według jego zapisów miejsca parkingowe powinny mieć wymiary:

 • szerokość 2,5 m, długość 5 m w przypadku samochodów osobowych;
 • szerokość 3,6 m, długość 5 m w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
 • szerokość 3,6 m, długość 8 m w przypadku samochodów ciężarowych;
 • szerokość 4 m, długość 10 m w przypadku autobusów.

O jeszcze innych wymiarach mówimy, gdy chodzi o miejsca parkingowe usytuowane wzdłuż jezdni:

 • szerokość 3,6 m (z możliwością ograniczenia do 2,5 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo jezdnego), długość 6 m dla samochodów osobowych;
 • szerokość 3,6 m i długość 6 m dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
 • szerokość 3 m, długość 19 m w przypadku samochodów ciężarowych.

Ciekawe! Wymagania w zakresie minimalnej szerokości miejsca parkingowego wynoszącej 2,5 m obowiązują od 1 stycznia 2018 roku. Wcześniejsze wymagania mówiły o szerokości 2,3 m.

Te same przepisy mówią, iż stanowiska postojowe, jak i dojazd do nich powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody. W przypadku miejsc postojowych w podziemnym garażu istotna jest ich odległość od ścian lub słupów, która powinna wynosić przynajmniej 0,5 metra. Wymiary miejsca parkingowego w podziemnym garażu i na zewnątrz budynku muszą zostać uwzględnione na planie zagospodarowania terenu.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Ważne! Wymiary miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych muszą zapewnić odpowiednią przestrzeń do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Dlaczego wymiary miejsca parkingowego są tak ważne?

Miejsce postojowe musi mieć takie wymiary, by zapewnić kierowcy komfortowe i bezpieczne parkowanie, by możliwe było swobodne wsiadanie i wysiadanie, manewrowanie.

Istotna jest także odległość stanowisk postojowych od okien sąsiednich budynków. Zachowanie ściśle określonej odległości ma na celu minimalizowanie hałasu, ograniczenie ekspozycji na spaliny, a także zapobieganie zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. Odległość ta wynosi 7 metrów, jeśli parking złożony jest z 10 lub mniej miejsc postojowych oraz 10 metrów, jeżeli ma od 11 do 60 stanowisk parkingowych.

Przepisy wskazują również, jaka powinna być nawierzchnia miejsca parkingowego – muszą mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną ze spadkami zapewniającymi spływ wody.

Warunki techniczne miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Wymiary miejsca postojowego dla niepełnosprawnych muszą zapewniać swobodne wsiadanie i wysiadanie, a także poruszanie się na wózku – to 3,6 m szerokości i 5 m długości. Inne warunki techniczne, które muszą spełniać to odpowiednie i wyraźne oznakowanie znakiem pionowym.

Ważne! Prawidłowe oznakowanie miejsca dla niepełnoprawnych to narysowane linie poziome na niebieskim tle koperty oraz znak pionowy ustawiony tak, by był wyraźnie widoczny dla kierowców!

Liczba miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych jest określana na podstawie ogólnej liczby miejsc postojowych w danym miejscu. I tak przy ogólnej liczbie miejsc postojowych od 6 do 15, przewidziane jest 1 miejsce dla niepełnosprawnych, gdy jest ich od 16 do 40, to 2 miejsca dla niepełnosprawnych, przy 41-100 to już 3 koperty, a gdy jest ich więcej niż 100, liczba miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych wynosi 4%.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

W większości miast w Polsce miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych są darmowe, jednak za przednią szybą musi zostać umieszczona wymagana karta parkingowa.

Miejsca postojowe w garażu podziemnym – warunki techniczne

Planując przestrzeń pod budowę garaży podziemnych, należy wziąć pod uwagę normy budowlane, wymogi techniczne, prawne, ale też oczekiwania użytkowników. Regulacjom podlegają zasady dotyczące bezpieczeństwa zjazdów oraz szerokości dróg manewrowych (Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych). Przepisy wyraźnie mówią, jaka powinna być minimalna wysokość dróg ewakuacji oraz miejsc postojowych w świetle konstrukcji musi on mieć wysokość co najmniej 2,2 metra, a do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 metry. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć 5 metrów długości i 2,5 metra szerokości.

Ważna jest również odległość miejsc postojowych od ścian i słupów – między bokiem samochodu a słupem lub ścianą musi to być co najmniej 0,5 metra.

Miejsce postojowe przed domem – wymagania

Inwestorzy planujący budowę osiedla mieszkalnego muszą uwzględnić w planie zagospodarowania również miejsca postojowe. Istotna jest ich liczba, wymiary, dokładna lokalizacja.

Ważne! Każda działka budowlana musi mieć zapewnione miejsca postojowe dla mieszkańców!

Odpowiedź na pytanie, ile miejsc parkingowych ma znaleźć się w danym miejscu, można znaleźć w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W myśl przepisów na jeden dom przypada 1-2 miejsca postojowe. Muszą one być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 3 metry od granicy działki (przy liczbie stanowisk do 10).

Planując budowę miejsc parkingowych należy wziąć pod uwagę przepisy budowlane – istotne są minimalne wymiary miejsc postojowych, odpowiednie wymiary i oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych, czy odległość miejsc parkingowych od okien budynków mieszkalnych. Przestrzeganie tych przepisów pozwala zadbać o wygodę kierowców oraz bezpieczeństwo ich i pozostałych uczestników ruchu.

 1. O wymiarach miejsc postojowych mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 2. W przypadku samochodów osobowych wymagane wymiary wynoszą 2,5 m szerokości i 5 m długości.
 3. Przepisy mówią również, jak powinny być oznaczone stanowiska przeznaczone dla niepełnosprawnych, a także jakie powinny mieć wymiary. W tym przypadku to 3,6 m szerokości i 5 m długości.
 4. Odległość stanowisk postojowych od placów zabaw, boisk, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, budynku mieszkalnym, oświaty wynosi 7 lub 10 metrów w zależności od liczby stanowisk postojowych.
 5. Miejsca parkingowe oraz dojazdy manewrowe muszą mieć utwardzoną lub gruntową stabilizowaną nawierzchnię zapewniającą spływ wody.

Bibliografia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, którym odpowiadają budynki i ich usytuowanie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak powinno być oznaczone miejsce postojowe dla niepełnosprawnych?

  Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych powinno być oznaczone dobrze widocznym znakiem pionowym oraz oznaczeniem poziomym (niebieska koperta). Miejsce jest też nieco szersze (3,6 m), by zapewnić wygodne wsiadanie i wysiadanie.

 2. Czy odległość miejsca postojowego od okna budynku mieszkalnego ma znaczenie?

  Tak, odległość miejsca postojowego od okna jest ściśle określona przepisami i zależy od liczby miejsc parkingowych. Jest to konieczne w celu niwelowania hałasu oraz innych zagrożeń (zanieczyszczenie spalinami, niebezpieczeństwo dla osób przemieszczających się w okolicy budynku).

 3. Jakie są standardowe wymiary stanowisk postojowych?

  Dla samochodów osobowych to 2,5 m szerokości oraz 5 m długości. Wymiary te obowiązują od 2018 roku.

 4. Od czego zależy liczba miejsc dla niepełnosprawnych na danym parkingu?

  Od ogólnej liczy miejsc postojowych. Jeśli wszystkich miejsc parkingowych jest np. 16, miejsca oznaczone niebieską kopertą będą 2, a w przypadku 100 są to 3 miejsca dla niepełnosprawnych.

Agnieszka Wawrzaszek

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny