Niedoubezpieczenie to sytuacja, gdy zgłoszona suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego mienia. Wyraźnie widać to na przykładzie polis, których przedmiotem jest dom, mieszkanie czy samochód.

Niedoubezpieczenie – na czym polega?

Jednym z czynników decydujących o skuteczności ubezpieczenia jest prawidłowe oszacowanie wartości mienia stanowiącego przedmiot polisy. W praktyce zdarza się, iż nie jest ona adekwatna do zgłoszonej sumy ubezpieczenia – często występuje tzw. niedoubezpieczenie. Finansowe konsekwencje ponosi właściciel polisy przy wypłacie odszkodowania.

Niedoubezpieczenie a zasada proporcji

Naliczając odszkodowanie, towarzystwa ubezpieczeniowe kierują się rozmaitymi przesłankami. Stosują zasadę proporcji, o której mowa jest zwykle w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – nie istnieją inne podstawy prawne do zastosowania tej zasady, jeśli chodzi o wszelakie ubezpieczenia lądowe. Przyjmuje się zatem, iż brak w OWU zapisów dotyczących zasady proporcji nie może skutkować jej stosowaniem, a firma ubezpieczeniowa ponosi wówczas pełną odpowiedzialność za szkodę w granicach sumy ubezpieczenia – pozostaje to w zgodzie z regulacjami Kodeksu cywilnego.

Niedoubezpieczenie – skutki

Skutkiem niedoubezpieczenia jest wypłata niższego odszkodowania aniżeli oczekuje ubezpieczony. Przykładowo: przedmiotem polisy jest mieszkanie o wartości 1 mln zł. Zostało jednak ubezpieczone na połowę tej kwoty, a mianowicie na 500 tys. zł. Ubezpieczyciel wypłaca wtedy odszkodowanie w wysokości połowy wartości szkody. Dla ubezpieczonego niedoubezpieczenie oznacza konieczność wyłożenia z własnej kieszeni części środków niezbędnych do usunięcia skutków szkody.

Przeczytaj także:
Odszkodowanie po wypadku 

Niedoubezpieczenie – jak go uniknąć?

Czy niedoubezpieczenia – a raczej jego następstw – da się uniknąć? Tak, ale pod pewnymi warunkami:

  • nie należy zaniżać wartości ubezpieczanego mienia – to pozorna oszczędność, o czym ubezpieczony przekonuje się w momencie zaistnienia szkody,
  • trzeba dokładnie przeanalizować posiadaną umowę z ubezpieczycielem – również pod kątem omawianej powyżej zasady proporcji,
  • mienie w każdej chwili można doubezpieczyć – składka ubezpieczeniowa ulegnie korekcie, ubezpieczony zapłaci więcej, ale z drugiej strony ma pewność, że nie poniesienie przykrych konsekwencji niedoubezpieczenia.

Przy tej okazji warto wspomnieć o polisach na życie, w przypadku których oszacowanie niedoubezpieczenia jest trudniejsze niż w przy ubezpieczeniach pojazdu czy domu. Na świecie powszechnym standardem jest szacowanie sumy ubezpieczenia do poziomu 10-krotności rocznych wydatków rodziny, w Polsce zwykle jest to 6-krotoność tychże wydatków. Poniżej tych sum mówi się o niedoubezpieczeniu.

Szukasz dobrego i taniego ubezpieczenia OC, sprawdź w naszym kalkulatorze ubezpieczeń samochodowych. Porównaj składki i wybierz tą najtańszą!

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny