Odszkodowanie po wypadku przysługuje osobie bezpośrednio poszkodowanej lub jej rodzinie w wyniku wypadku samochodowego

Odszkodowanie po wypadku a regulacje prawne

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe zachowanie wobec innych uczestników ruchu, jazda pod wpływem alkoholu, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu – to najczęstsze przyczyny wypadków samochodowych, których ofiarą paść może każdy. W tym momencie rodzi się pytanie: komu przysługuje odszkodowanie po wypadku i jak się o nie ubiegać? Przede wszystkim warto wiedzieć, iż kwestia odszkodowań – w tym odszkodowań po wypadku – jest regulowana różnymi przepisami ze szczególnym naciskiem na Kodeks cywilny, gdzie zostały określone sposoby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Odszkodowanie po wypadku – jak się o nie ubiegać?

Aby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie po wypadku, należy zgromadzić jak najbardziej szczegółową dokumentację i przekazać ją ubezpieczycielowi wraz ze zgłoszeniem szkody. Niebagatelne znaczenie w tym kontekście mają czynności wykonywane na miejscu zdarzenia:

  • zapewnienie bezpieczeństwa i oznaczenie miejsca zdarzenia,

  • wezwanie odpowiednich służb, np. policji, pomocy drogowej itp.,

  • zrobienie stosownych zdjęć,

  • spisanie wspólnego oświadczenia sprawcy i poszkodowanego o zdarzeniu.

Warto przypomnieć, iż każde zgłoszenie jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe traktowane indywidualnie.

Odszkodowanie po wypadku – kiedy wypłata?

Na wypłatę odszkodowania po wypadku ubezpieczyciel ma 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeśli sprawa jest skomplikowana i wymaga zachowania należytej staranności, wówczas termin ten ulega przedłużeniu do 90 dni. Wysokość odszkodowania po wypadku jest ustalana przez:

  • towarzystwo ubezpieczeniowe,

  • sąd – dotyczy to przypadków, gdy poszkodowany skierował sprawę na drogę sądową, ponieważ decyzję ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania po wypadku uznał za niesatysfakcjonującą.

Istotna uwaga: poszkodowany może żądać zaliczki na poczet odszkodowania po wypadku, o ile nie jest w stanie z własnej kieszeni pokryć pewnych kosztów, np. leczenia.

Odszkodowanie po wypadku – gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

Sprawa komplikuje się, gdy sprawca:

Aby otrzymać odszkodowanie po wypadku, szkodę trzeba zgłosić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego – najlepiej tego, w którym poszkodowany ma ubezpieczenie OC auta. Wówczas można liczyć tylko na częściowe odszkodowanie po wypadku – związane z utratą zdrowia. Co się zaś tyczy szkód majątkowych, poszkodowany musi pokryć je we własnym zakresie.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny