Zostałeś poszkodowany w kolizji lub wypadku drogowym? Otrzymasz odszkodowanie z OC sprawcy. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych gwarantuje ci rekompensatę, która pokryje wszystkie straty. A co, jeśli twoim zdaniem zakład ubezpieczeń nie sprostał zadaniu i świadczenie jest zaniżone? Zamiast słać pod jego adresem niecenzuralne słowa, napisz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, który odmawia pokrycia szkód z OC? – warto wiedzieć

 1. Najlepiej pismo z odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela przesłać listem tradycyjnym lub poleconym za potwierdzeniem odbioru. Można to zrobić również elektronicznie.
 2. Ubezpieczyciel ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na odwołanie od jego decyzji złożone przez klienta.
 3. Jeśli ubezpieczyciel nie rozpatrzy naszego odwołania od jego decyzji, możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
 4. Spór z ubezpieczycielem można również rozstrzygnąć na drodze sądowej.

 

Już sam fakt uczestnictwa w kolizji oznacza spory stres. Nie mniej nerwów może kosztować cię zbyt niska wycena twojej szkody. Wcale nie dlatego, że dochodzenie wyższego świadczenia jest bardzo skomplikowane. Wręcz przeciwnie. W wielu przypadkach wystarczy napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Niewłaściwie postąpisz zaczynając od walki z towarzystwem na zasadzie: zadzwonię i powiem im co o nich myślę albo: opiszę wszystko na forum – niech inni wiedzą jacy to oszuści! Oficjalna droga będzie z pewnością mniej stresująca i bardziej owocna.

Ile masz czasu na odwołanie od odmowy pokrycia szkód z OC?

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, zawsze masz prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Nawet jeśli w dokumencie dotyczącym wysokości przyznanych świadczeń nie znalazłeś takiej informacji.

W przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC masz na to czas:

 • do trzech lat od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawy (art.442 k.c §1), ale nie dłużej niż 10 lat od zdarzenia – jeżeli szkoda wynika z czynu niedozwolonego (np. spowodowania krzywdy i straty materialnej w wyniku nieuwagi),
 • przed upływem 20 lat bez względu na dzień, w którym dowiedziałeś się o szkodzie – gdy jest ona skutkiem zbrodni lub występku (art.442 k.c §2). Dotyczy to głównie poważnych wypadków komunikacyjnych.

Pamiętaj, że podane terminy dotyczą przedawnienia roszczeń. W rzeczywistości czas działa na twoją niekorzyść. Im później napiszesz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, tym trudniej będzie mu zbadać sporną sytuację.

Jak przygotować wzór pisemnego odwołania od decyzji ubezpieczyciela?

Pisemne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, gdy jego decyzja związana z likwidacją szkody z ubezpieczenia OC nie jest dla nas zadowalająca, powinno zawierać następujące dane:

 • dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, adres,
 • dane towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • numer polisy i likwidacji szkody,
 • miejsce, datę sporządzenia odwołania,
 • nr naszego konta bankowego,
 • określenie żądanej kwoty, jakiej domagamy się wypłaty od ubezpieczyciela,
 • uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela – dokładny opis przyczyn, z których powodu się odwołujemy i kwestionujemy stanowisko firmy ubezpieczeniowej, np. faktyczny wyższy koszt naprawy czy części zamiennych, wyższa wartość auta itd.,
 • własnoręczny podpis.

Poza tym warto do pisemnego odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego dołączyć np.:

 • ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen m.in. pojazdów mechanicznych (nie będzie ona jednak wiążąca dla towarzystwa ubezpieczeniowego),
 • powołanie się na wyroki sądowe i orzeczenia w podobnych do twojej sprawach,
 • analizę porównawczą cen rynkowych,
 • faktury potwierdzające montaż dodatkowego wyposażenia pojazdu itd.

Gdzie złożyć reklamację (odwołanie) w razie odmowy pokrycia szkód z OC?

Pismo najlepiej skierować do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego. Chociaż ubezpieczyciele honorują najczęściej odwołania w formie e-maila lub zgłoszenia z internetowego konta klienta, my polecamy tradycyjny list polecony za potwierdzeniem odbioru. Będziesz miał wtedy pewność, że pismo dotarło do właściwej osoby (a raczej działu reklamacji).

Zobacz także: Odwołanie od kary za brak OC – kiedy i jak złożyć?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie  odwołania (reklamacji)?

Czas rozpatrzenia reklamacji (a jest nią także odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) reguluje najnowsza ustawa z 11 października 2015 roku (Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym).

Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do zapoznania się ponownie ze sprawą i udzielenia ci odpowiedzi w ciągu 30 dni.

W jej treści powinny się znaleźć:

 • informacja o decyzji,
 • faktyczne i prawne uzasadnienie (jeżeli nie uwzględniono reklamacji),
 • wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi,
 • termin spełnienia roszczeń (jeżeli pozytywnie odniesiono się do odwołania).

Według zapisów ustawy, zakład ubezpieczeń może odpowiedzieć na reklamację w późniejszym terminie (do 60 dni), ale powinieneś otrzymać informację o przyczynie zwłoki i okolicznościach, które trzeba dodatkowo ustalić.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie pokrycia szkód z OC uważa się za zaakceptowane na korzyść klienta, jeżeli w ustawowych terminach (30 lub 60 dni) nie zostało ono rozpatrzone.

Reklamacja nie została uwzględniona – co dalej?

Jeżeli po ponownym rozpatrzeniu sprawy towarzystwo ubezpieczeniowe nie zamierza spełnić twoich roszczeń, nie musisz rezygnować z walki o należne odszkodowanie. Możesz poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego (dawniej Rzecznika Ubezpieczonych, więcej o zmianie można znaleźć w tym artykule) lub zwrócić się do sądu polubownego. Ostatecznie, gdy to nie przyniesie efektów, a ty nadal jesteś pewny swoich racji, pozostaje wniesienie sprawy do sądu powszechnego.

Przeczytaj także artykuł pt.: „Zmiana ubezpieczyciela OC”

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny