Coroczne płacenie polisy OC to obowiązek każdego właściciela samochodu w Polsce. Na straży przestrzegania tego obowiązku stoi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który za brak ochrony może wymierzyć odpowiednią karę. Co jednak w sytuacji, gdy zawsze wywiązywałeś się ze swoich obowiązków, a pomimo tego otrzymałeś pismo, że w pewnym okresie nie posiadałeś OC i teraz grozi Ci grzywna?

Zdarza się, że kierowcy znajdują się w sytuacji, w której otrzymują karę za brak ważnego ubezpieczenia OC. Takie sytuacje mogą być stresujące i skomplikowane, ale istnieją sposoby, aby skutecznie uniknąć kar lub odwołać się od nich w razie otrzymania. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i przedstawimy praktyczne porady dotyczące tego, jak postępować w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dowiesz się, kiedy należy złożyć odwołanie, jakie kroki należy podjąć, aby uniknąć kary, oraz jakie dokumenty są potrzebne w procesie odwoławczym. Zapoznamy się również z potencjalnymi konsekwencjami unikania obowiązku posiadania ubezpieczenia OC i jakie są najlepsze praktyki dla kierowców w takich sytuacjach. Ostatecznie wskażemy wytyczne dotyczące tego, jak efektywnie chronić siebie i swoje interesy w kontekście ubezpieczenia OC oraz jak postępować, gdy zostaniesz ukarany za jego brak.

Nie panikuj. Sprawdź wszystko dokładnie

Zanim zaczniesz gorączkowo zastanawiać się co masz teraz zrobić, weź głęboki oddech i na spokojnie przeanalizuj otrzymaną korespondencję. Przede wszystkim zastanów się dobrze czy w okresie który wskazuje UFG, na pewno miałeś ważne ubezpieczenie OC. Być może kupiłeś wtedy nowy samochód i zapomniałeś, że polisa po poprzednim właścicielu nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres. Może wypowiedziałeś OC dużo wcześniej, chcąc zmienić ubezpieczyciela i zupełnie o tym zapomniałeś. Polisa się nie przedłużyła, a ty pozostawałeś bez obowiązkowej ochrony.

Jeżeli jesteś pewien, że ubezpieczenie we wskazanym okresie miałeś, może to oznaczać, że wina leży po stronie towarzystwa, które nie wysłało do bazy UFG odpowiedniej informacji. Musisz wiedzieć, że zbiór danych UFG nie jest jeszcze w pełni kompletny, dlatego tego typu problemy mogą się jeszcze pojawiać.

Kiedy dochodzi do braku ciągłości w ubezpieczeniu OC?

Niekiedy przerwanie ciągłości ubezpieczenia OC nie wynika z celowego działania właściciela pojazdu, ale jest rezultatem różnych okoliczności, o których występowaniu warto wiedzieć, żeby nie musieć później borykać się z problemem kary z UFG. Najczęściej do przerwania ciągłości OC dochodzi z następujących powodów:

 • Wygaśnięcie polisy poprzedniego właściciela – po zakupie pojazdu z rynku wtórnego można zachować ubezpieczenie poprzedniego właściciela do końca okresu umowy. Należy jednak pamiętać, że polisa nie odnawia się automatycznie, więc konieczne jest wykupienie nowej polisy, aby uniknąć pozostawienia pojazdu nieubezpieczonego.
 • Niepodpisanie nowej umowy po wypowiedzeniu starej – w przypadku rezygnacji z polisy u jednego ubezpieczyciela, ważne jest, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia poprzez podpisanie nowej umowy u innego ubezpieczyciela.
 • Opóźnienia w płatnościach rat za OC – płatności ratalne mogą być korzystne, ale zapomnienie o opłaceniu jednej z rat może skutkować przerwaniem ubezpieczenia.
 • Nieprzedłużenie polisy krótkoterminowej przed każdym wyjazdem – polisy krótkoterminowe są wygodne, ale wymagają regularnego wykupowania przed każdym użyciem pojazdu.
 • Brak znajomości przepisów ubezpieczeniowych – każde zarejestrowane auto w Polsce musi mieć ważne OC, nawet jeśli nie jest używane. Konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

Co w sytuacji, gdy masz ważne OC? Jak można się odwołać?

Po pierwsze w piśmie z UFG na pewno znajduje się prośba o udokumentowanie posiadania odpowiedniej polisy w danym okresie. Jeśli więc miałeś ważne OC, nie ma się co martwić i wystarczy przesłać odpowiednie dokumenty, z których wynika, że posiadałeś polisę.

Potwierdzenie ubezpieczenia OC

Jeżeli nie masz już polisy, która potwierdzi, że zawarłeś odpowiednią umowę, koniecznie zgłoś się do firmy, która w tamtym czasie sprzedała Ci ochronę i poproś o ZOPUK, czyli zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego. Tego typu dokument ma obowiązek wystawić Ci każde towarzystwo, które kiedykolwiek sprzedało Ci ubezpieczenie obowiązkowe dla samochodu. To właśnie to zaświadczenie przesyłasz do UFG.

Potwierdzenie sprzedaży auta

Jeśli w danym okresie nie miałeś żadnego samochodu, bo stary sprzedałeś, a nowego jeszcze nie kupiłeś, to do UFG należy przesłać umowę kupna sprzedaży. Zawarta na umowie data bez wątpliwości potwierdzi, kiedy przestałeś być właścicielem pojazdu. I znów – jeśli nie masz już umowy (na przyszłość warto tego typu dokumenty trzymać dłużej), a pamiętasz dane samochodu lub masz je gdzieś zapisane, możesz spróbować odnaleźć go w CEPiK, czyli centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Nie ma gwarancji co do tego, że odnajdziesz historię swojego starego auta, ale są na to spore szanse. Ostatecznie możesz także poprosić ówczesnego ubezpieczyciela o ZOPUK, ponieważ z pewnością w dokumentacji został odnotowany fakt, że poinformowałeś towarzystwo o sprzedaży pojazdu.

Potwierdzenie tego, że swój obowiązek wypełniłeś należycie (miałeś ubezpieczenie) lub też nie miałeś go wcale (brak auta), zamyka sprawę i nie musisz obawiać się nałożenia kary.

Nałożenie kary za brak OC

Jeśli jednak ubezpieczenia OC nie posiadałeś, to niestety niewiele możesz poradzić i konieczne będzie zapłacenie odpowiedniej kary. Jej wysokość zależy od ustalanej na dany rok płacy minimalnej oraz od tego, jak długo auto nie miało obowiązkowej ochrony.

Oznacza to, że z roku na rok wysokość kar nakładanych przez UFG jest coraz wyższa. Są one na tyle dotkliwe, żeby zniechęcić wszystkich do szukania obejścia obowiązku wykupywania corocznego ubezpieczenia OC. Jednocześnie system poszukiwania osób, które nie zachowały ciągłości polisy jest coraz dokładniejszy.

Zobacz też: Po jakim czasie przychodzi kara z UFG?

W pierwszej połowie 2024 roku wszyscy, którym udowodniono brak opłaty za OC będą musieli liczyć się z następującymi karami.

kary za brak oc 2024

kara za brak oc 2024 2

Kary są wysokie, a z poniższej tabeli wynika, że nawet jednodniowa zwłoka może oznaczać karę w wysokości nawet trzykrotności OC. W przypadku gapiostwa, które potrwa dłużej, kary są odpowiednio wyższe. Kilka tysięcy złotych dla UFG to kwota, która dla wielu kierowców może być poważnym problemem. Trzeba trzymać rękę na pulsie i pamiętać o opłaceniu polisy – szczególnie w jednej z wymienionych sytuacji, gdy nie przedłuży się ona automatycznie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego należy zawrzeć w ściśle określonych terminach, w zależności od dotychczasowej historii tego ubezpieczenia i pojazdu, a Fundusz może dochodzić opłaty za okres przerwy w ubezpieczeniu w roku, w którym przeprowadzono kontrolę przez organy do tego obowiązane i uprawnione. Opłaty nie mogą być nakładane za lata wcześniejsze.

przypomina Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Windykacja należności jest prowadzona w trybie egzekucyjnym przez odpowiedni dla miejsca zamieszkania Urząd Skarbowy.

Odwołanie od kary za brak OC – ile trzeba czekać na decyzję?

Po przygotowaniu pisma odwoławczego, do którego oczywiście należy dołączyć niezbędne dokumenty, należy przesłać do siedziby UFG. Fundusz podejmuje decyzję w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od otrzymania dokumentów. Jeśli uzna, że dostarczone dowody są niewystarczające, poprosi o dodatkową dokumentację. W przeciwnym razie decyzja będzie oparta tylko na pierwotnie przedstawionych dowodach.

W przypadku odrzucenia wniosku przez Fundusz konieczne będzie zapłacenie kary. Decyzja UFG jest w takiej sytuacji ostateczna i jedyne, co pozostaje, to uiścić opłatę. Opóźnienie i nieprzestrzeganie terminu wpłaty może skutkować dodatkowymi karami. Warto jednak mieć świadomość, a kary są wszak wysokie, że możliwe są pewne udogodnienia w kwestii opłat, np. rozłożenie kary na raty.

Prośba o zmniejszenie, rozłożenie na raty lub umorzenie kary za brak OC

W pewnych określonych sytuacjach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zmniejszyć karę, rozłożyć ją na raty lub całkowicie odstąpić od jej egzekwowania. Takie przypadki to np. trudna sytuacja życiowa lub materialna. Ważne jest jednak, abyś udowodnił, że nie jesteś w stanie zapłacić nałożonej na ciebie kary.

Przede wszystkim musisz wypełnić odpowiedni wniosek, który znajdziesz na stronie UFG i udzielić obszernego uzasadnienia swojej trudnej sytuacji oraz ją udokumentować. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po rozpatrzeniu wniosku zdecyduje o tym, czy się do niego przychylić, czy też go odrzucić.

Pamiętaj jednak, że w standardowej sytuacji odwołanie się od kary za brak OC nie jest możliwe, ponieważ posiadanie polisy jest twoim obowiązkiem, za którego niewypełnienie grozi kara finansowa. Na przyszłość pamiętaj więc o tym, aby zawsze sprawdzać, czy twój pojazd ma ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Może Cię również zainteresować temat pt.: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – co musisz wiedzieć.

 • Istnieją różne przyczyny przerwania ciągłości ubezpieczenia OC, nie zawsze spowodowane celowym działaniem właściciela pojazdu. Zdarza się to często na skutek przypadkowych sytuacji, takich jak wygaśnięcie polisy poprzedniego właściciela, opóźnienia w płatnościach rat, niepodpisanie nowej umowy lub brak znajomości przepisów.
 • W przypadku otrzymania kary za brak OC istnieją różne kroki, które można podjąć. Jeśli jesteś przekonany, że miałeś ważne ubezpieczenie, możesz zgłosić dokumenty potwierdzające jego posiadanie. Jeśli jednak ubezpieczenia OC nie posiadałeś, konieczne będzie uiścienie kary.
 • Decyzja Funduszu odnośnie kary za brak OC podejmowana jest w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania dokumentów. W przypadku odrzucenia wniosku, należy uiścić nałożoną karę. Opóźnienie w płatności może skutkować dodatkowymi sankcjami.
 • W szczególnych sytuacjach, gdy nie jesteś w stanie zapłacić nałożonej kary, można złożyć wniosek o zmniejszenie, rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Wniosek ten należy poprzeć uzasadnieniem trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i dokumentacją potwierdzającą tę sytuację.
 • Ważne jest pamiętanie o obowiązku posiadania ważnego OC dla pojazdu i regularne sprawdzanie jego statusu. Unikanie opłacania polisy może skutkować wysokimi karami, a system kontroli jest coraz dokładniejszy, co może prowadzić do szybszego wykrywania nieprawidłowości.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o odwołanie się od kary za brak OC

 1. Czy na pewno otrzymam karę, gdy zapomniałem zapłacić za OC w terminie?

  Nie ma pewności co do otrzymania kary za zapomnienie zapłaty za OC w terminie. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji i działań podjętych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Jeśli jednak nie opłaciłeś polisy w terminie, istnieje ryzyko nałożenia kary przez UFG, zwłaszcza jeśli kontrola ujawni przerwę w ciągłości ubezpieczenia. System stosowany przez UFG jest coraz skuteczniejszy, dlatego ryzyko otrzymania kary jest coraz większe.

 2. Czy ubezpieczenie OC zawsze przedłuża się automatycznie?

  Nie, występuje szereg sytuacji, w których ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie (np. wygaśnięcie polisy poprzedniego właściciela, niepodpisanie nowej umowy po wypowiedzeniu starej, opóźnienia w płatnościach rat za OC czy nieprzedłużenie polisy krótkoterminowej przed każdym wyjazdem). Kluczem do uniknięcia problemów jest poznanie panujących w Polsce przepisów prawnych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 3. Czy UFG w wyjątkowych sytuacjach może umorzyć karę za brak OC?

  Komisja Weryfikacyjna UFG jest instancją ostateczną w rozpatrywaniu wniosków, ale podejmuje decyzje o umorzeniu kary jedynie w wyjątkowych przypadkach. Specjalnie rozpatrywane wnioski dotyczą sytuacji skrajnych – na przykład, gdy brak OC wynika z trudnej sytuacji życiowej, takiej jak śmierć jedynego żywiciela rodziny, bardzo niski dochód, niepełnosprawność lub brak majątku do zabezpieczenia kary. W przypadku nieuwagi lub niedociągnięć formalnych nie można liczyć na umorzenie kary.

 4. Kiedy muszę wykupić OC, jeśli kupiłem samochód bez ważnej polisy?

  Jeśli nabyłeś samochód bez ważnej polisy OC, musisz jak najszybciej wykupić nową polisę, aby uniknąć nieubezpieczonego okresu. Najlepiej zrobić to natychmiast po nabyciu pojazdu, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia. Warto skorzystać z możliwości, jakie dają porównywarki OC – są skuteczne, pozwalają na wybór najlepszej polisy, a samo załatwienie formalności trwa krótko.

Stefania Stuglik

Od 2012 roku związana z sektorem ubezpieczeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dziale obsługi klienta. Ma na swoim koncie kilkaset sprzedanych polis komunikacyjnych. Prywatnie niepoprawna optymistka, zakochana w górach i literaturze pięknej.

Subscribe
Powiadom o
239 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
name
7 lat temu

Jak kogoś stać na samochód to fundusz wychodzi z założenia że i stać go na kare wynosząca kilka tysięcy. Z funduszem się nie da negocjować, lepiej poszukajcie pomocy w sieci.

Karo
7 lat temu

Próbowałem się odwołać, i to był błąd. To urząd. ponieważ używam tego samochodu do dojazdów do pracy, to powiedzieli że zarobię na zapłacenie kary…

Sabina
2 lat temu
Reply to  Karo

Witam też mam podobną sytuację dostałam wczoraj karę UFG za brak OC czy ktoś ma jakieś namiary gdzie mogę zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu problemu.Bardzo proszę o pomoc jestem mamą samą wychowująca dziecko kara którą dostałam jest niemożliwa dla mnie do zapłaty.

Kowal
2 lat temu
Reply to  Sabina

Jestem w podobnej sytuacji, jeśli UFG odrzucił to teraz do ministerstwa finansów.

R.
1 rok temu
Reply to  Kowal

Ja już pisałam wszędzie. Dostałam karę, ponieważ firma ubezpieczeniową upadła i automatycznie nie odnowiła mi się polisa. Nikt do mnie nie zadzwonił i nie poinformował mnie o sytuacji. Pozostawałam beż ubezpieczenia 4 dni. Nałożyli na mnie karę 2.800,00 zł. Masakra. Dodam, że w 2021 r. Były ograniczenia spowodowane koronowirusem. Czy ktoś miał podobna sytuacje?

Admin
1 rok temu
Reply to  R.

Dzień dobry. O jaką firmę ubezpieczeniową chodzi? Ostatnim ubezpieczycielem w Polsce, który upadł był Gefion w 2019 r.

W momencie, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe upada, jego obowiązki na 3 miesiące przejmuje UFG. Powinna Pani też dostać powiadomienie pocztą tradycyjną. Jeśli w międzyczasie zmieniła Pani adres, list mógł nie dotrzeć. Problem z UFG polega na tym, że nie jest Pani w stanie udowodnić, że nie dostała Pani informacji.

Joanna Pająk
7 lat temu

Właśnie dostałam 4000 zł kary za brak OC. Nabyłam samochód w ubiegłym roku i nieświadomie jakiś czas jeździlam na nieopłaconym oc. Zawsze firma ubezpieczeniowa informowała sms-em bądź pocztą internetową. W tym wypadku nikt nie przypomniał. Czy mogę się odwołać o zmniejszenie kary. Do tej pory nigdy nie zdarzyło mi się opóżnić wpłaty. Proszę doradźcie co mam zrobić.

karol.ina
6 lat temu
Reply to  Joanna Pająk

Jeśli jeszcze masz czas by si tym zająć to odezwij się do takiej pani pod ****Reklama****

buteczek
6 lat temu
Reply to  karol.ina

ja mam podobnie jak pani, dostałem pismo o wyrównaniu oc za Pana od którego kupiłem auto, i myślałem ze jak raz dosałem list i zapłaciłem to dostane następny jak juz bede musial zapłacić znów, nie dostałem nic, za to dostałęm 4000zl kary…

Artek
6 lat temu
Reply to  buteczek

Terz mam takam sytolacie jak napisac odwołanie czy coś kolwiek

olo
6 lat temu
Reply to  Artek

Ja kontaktowałem sie pod podanym mail. Załatwiłem sprawę. Dostałem już od UFG odstapienie od kary

System SAB
6 lat temu
Reply to  olo

Mogę spytac pod który mail?

Katarzyna
4 lat temu
Reply to  olo

Jak Ci się to udało?

Natalia Zięba
2 lat temu
Reply to  olo

Jakie dokumenty trzeba w tej sprawie jak mniej więcej napisać pismo ( co powinno się w nim znaleźć) ? Proszę o pomoc

Admin
2 lat temu
Reply to  Natalia Zięba

Jeśli odwołanie się kary za brak OC jest uzasadnione, czyli nie wynika ze zwykłego zapominalstwa, można do odwołania dołączyć dokumenty, które np. potwierdzają trudną sytuację finansową. Mogą to być np.:

informacja ośrodka pomocy społecznej;
zaświadczenia lekarskie i dokumenty o leczeniu szpitalnym;
zaświadczenie o inwalidztwie, dochodach z ZUS-u, od pracodawcy albo z urzędu pracy (np. o statusie bezrobotnego);
zaświadczenia o innych długach;
postanowienia sądów i komorników;
protokoły o stanie majątkowym.

Wzór odwołania można pobrać ze strony UFG, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę: „wzór odwołania od kary za brak OC”

Marek
2 lat temu
Reply to  redakcja

Gdzie znaleźć taki formularz?

Wiolka
2 lat temu
Reply to  olo

Jak to możliwe? A może chodziło tylko o wyłudzenie danych?

Jarek
1 rok temu
Reply to  olo

Jestem w podobnej sytuacji proszę o kontakt na adres e-mail jatoslaw2@gmail.com.pozdrawiam

Karolina
1 rok temu
Reply to  olo

Witam który email?
Jak można wiedzieć

Jolanta
2 lat temu
Reply to  Artek

Witam serdecznie. Potrzebuję pomocy.Dostałam pismo o zapłaceniu kary w wys.6000zł. Nie opłaciłam OC ponieważ auto stoii nieużytkowane. Nie byłam świadoma kary. Gdybym wiedziała to wolałabym opłacać i mieć spokojną głowę. Proszę o radę czy mozna się jakoś odwołać? Nie jestem w stanie zapłacić tak kolosalnej kwoty. ?

Admin
2 lat temu
Reply to  Jolanta

Dzień dobry. Jeśli auto stało nieużytkowane, warto je sprzedać lub zezłomować. Wtedy nie trzeba kupować OC. Dopóki pojazd jest zarejestrowany, UFG wymagać będzie dla niego posiadania OC. Zapominalstwo lub nieświadomość nie jest dla UFG podstawą dla umorzenia kary, niestety. W tej sytuacji najlepszym wyjściem będzie chyba opłacić OC na ten samochód, sprzedać go i z tego spłacić karę.

Ania
1 rok temu
Reply to  Jolanta

Witam i jak u Pani to się skończyło, mam podobna sytuacje

Last edited 1 rok temu by Ania
jo*****.pl
1 rok temu
Reply to  Ania

Napisz do mnie. Jeśli będzie się dało to pomogę.

Viktoria
1 rok temu
Reply to  jo*****.pl

Mogłabym również prosić o pomoc? Nie stać mnie na zapłacenie 6tys

jo_2
1 rok temu
Reply to  Viktoria

Witam, niestety nie mogę tu umieszczać maila do kontaktu. Jest na innych stronach. Proszę szukać.

Hubert
1 rok temu
Reply to  jo_2

Witam też mogę prosić o pomoc ?gdzie mogę znaleźć pani maila

jo_2@
1 rok temu
Reply to  Hubert

Prosze szukać na innych stronach poświęconych karom za brak OC. W komentarzach się przewija. Poczta o2.pl

Gabriela
1 rok temu
Reply to  jo*****.pl

Witam serdecznie, dzis dostal Brat kare 5200 za OC 2020 rok. Auto sprzedalam w 2019 roku i majä w komputerze umowe sprzedazy. Co mam zrobic jak sie odwolac? Prosze o pomoc. Pozdrawiam

Admin
1 rok temu
Reply to  Gabriela

Dzień dobry.
Czy było złożone zgłoszenie zbycia pojazdu w wydziale komunikacji?
W odpowiedzi na pismo z UFG sugerowałbym wysłać na adres mailowy UFG kopię umowy sprzedaży. Jeśli kara jest za 2020 rok, a w 2019 r. samochód sprzedano, to nie powinno być problemu.

Justyna
1 rok temu
Reply to  jo*****.pl

Proszę o pomoc

Dorota
1 rok temu
Reply to  jo*****.pl

Dzień dobry. Proszę o pomoc. Właściciel od którego kupiłam auto wprowadził mnie w błąd że przez 2 tygodnie od zakupu obowiązuje kontynuacja jego ubezpieczenia. 3500 zł kary. Proszę o pomoc

Editor
Reply to  Dorota

Dzień dobry,

czy otrzymała Pani od sprzedającego jakiekolwiek dokumenty potwierdzające zawartą umowę ubezpieczenia i termin jej trwania? Może Pani starać się o odwołanie od kary za brak OC w UFG, jednak konieczne będzie odpowiednie uzasadnienie. Proszę pamiętać, że UFG udostępnia narzędzia do weryfikacji takich danych i co do zasady przy zakupie samochodu używanego można samodzielnie potwierdzić dane deklarowane przez sprzedawcę. Informacje o ważności ubezpieczenia OC można uzyskać także z CEPiK. Mając to na uwadze, UFG prawdopodobnie nie będzie chciał wycofać się z nałożonej kary.

Lila
6 lat temu
Reply to  karol.ina

tez mam taki problem.dostalam pismo wczoraj co to za Pani jak sie z nia skontaktowac?

Sabina
2 lat temu
Reply to  Lila

Witam tez znalazłam się w takiej sytuacji dostałam wczoraj karę UFG za brak OC gdzie mogę znaleź pomoc czy ktoś zna kogoś kto pomaga w rozwiązaniu problemu

Last edited 2 lat temu by Sabina
Marek
2 lat temu
Reply to  Sabina

Gdzie można pomóc uzyskać proszę o ratunek

Patryk
3 lat temu
Reply to  karol.ina

Brak zapłacenia wyrównania równa się z jego brakiem ?

Oktawian
6 lat temu
Reply to  Joanna Pająk

Witam . I jak potoczyła sie Pani sprawa >?

Katarzyna Pietrzycka
5 lat temu
Reply to  Joanna Pająk

Witam mam pytanie ponieważ znalazłam się w takiej samej sytuacji chciałam zapytac jak potoczyła sie Pani sprawa pozdrawiam

Piotrek J
5 lat temu

czy coś udało się Pani dowiedzieć; też jestem w podobnej sytuacji?

Paweł
1 rok temu
Reply to  Joanna Pająk

Witam może jakiś to prawnik czyta to mi pomoże. Kupiłem auto i je odsprzedałem ufg wysłało mi pismo że od 08.07 2020 nie było ubezpieczenia przez 3 miesiące. Ja auto odsprzedałem 07 07 2020 i wysłałem skan umowy k upna sprzedaży za parę dni od dostania wezwania do zapłaty. Szanowne UFG po paru miesiącach odpisało mi na emalia ze skany są nie czytelne. A po następnych paru 7 miesiącach pobrali mi 5842 zł z konta przez skarbówke. Mam pytanie forma email nie jest informacja prawna, a ja żadnego pisma nie otrzymałem od ufg oprucz e-maila po paru miesiącach. Moje pytanie… Czytaj więcej »

Admin
1 rok temu
Reply to  Paweł

Dzień dobry.
Jeśli kara została nałożona za brak OC od 08.07.2020 r. a Pan sprzedał samochód 07.07.2020 r. to kara została na Pana nałożona niesłusznie. Należy się w takiej sytuacji odwołać, prezentując dokument sprzedażowy. Jeżeli UFG uznał, że dokument jest nieczytelny, należy postarać się o bardziej czytelną wersję, być może skan w wyższej rozdzielczości.
Proszę także zaznaczyć, że żąda Pan zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy.

Jolanta Kadrzyńska
6 lat temu

Witam. Mój mąż zakupił samochód od osoby prywatnej 07.04.2017 , taką też datę mamy na umowie kupna, z tą datą zarejestrował auto i opłacił polisę OC . Dzisiaj dostał list z wyjaśnieniem i karą bo sprzedający miał opłacone ubezpieczenie oc do 04.07. 2017. Dwa dni nie ma ubezpieczenia na auto. Proszę napisać jak kto wie coś a ten temat, czy to jest wina kupującego czy sprzedającego. Dlaczego mąż ma zapłacić karę 800 zł w momencie gdy nie był właścicielem tych 2 dni ?

michał
6 lat temu

czy udało sie Pani rozwiązać ten problem ? aż jestem ciekawy wytłumaczenia

Jolanta Kadrzyńska
6 lat temu
Reply to  michał

Witam, wysłałam meilowo tak jak pisali wytłumaczenie wraz z załącznikiem umowy kupna auta. do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Rozmawiałam z panem który ubezpiecza moje auto i mówił, że nas tylko powinno interesować tylko od dnia zakupu a nie wcześniej , więc nie mamy się czego obawiać, ale ja zawsze się obawiam jak się to skończy, napiszę jeszcze jaki koniec sprawy.

Jolanta Kadrzyńska
6 lat temu
Reply to  michał

witam ponownie pana. dostałam w piątek powiadomienie o odstąpieniu roszczeń po zapoznaniu się ze sprawą i dokumentami. Przepraszają. pewnie będą poprzedniego użytkownika nagabywać. pozdrawiam 😉

Marek
2 lat temu

Sprzedający będzie musiał zapłacić, bo liczy się data kupna pojazdu

mard
2 lat temu

ale jeśli OC poprzedniego właściciela było do 4.lipca a Pani mąż nabył je 3 dni później to jego obowiązek jako posiadacza pojazdu rozpoczyna się z dniem zakupu czyli 7.lipca – przecież to logiczne

Bożena Antosiewicz
6 lat temu

Jerzy Witam ja tez mam problem Kupilem auto w niemczech i po oplatach celnych w dniu 26 01 2017 poszedlem do wydzialu komunikacji rejestrowac auto ,Wypelnilem druki oplacilem 252zl i zapytalem kiedy odebrac dowod czasowy i tablice Pani w okienku powiedziala mi ze jutro bo dzis jest juz pozno Nazajutrz pojechalem odebrac dowod rejestracyjny i tablice ,podpisalem dokument odbioru z data 27 01 i pojechalem ubezpieczyc auto . Z data 27 01 mam oplacona polise OC Po kilku miesiacach otrzymalem pismo UFG o wyjasnienie ubezpieczenia bo jesli niema oc to bedzie kara 800zl Wszystko opisalem dolaczylem dokument z wydzialu komunikacji… Czytaj więcej »

Ares
6 lat temu

PO zafundowało takie prawo Polakom, że teraz niektórzy wpadają nieświadomie w pułapkę braku OC a w konsekwencji w wysoką karę. Do 2012 roku było tak, że polisy ubezpieczeniowe zawsze przedłużały się automatycznie chroniąc zapominalskich. Niestety rząd PO-PSL zmienił to wprowadzając przepis, który w przypadku polisy przejętej od poprzedniego właściciela i mimo podpisania aneksu tego ubezpieczenia nie przedłuża się automatycznie. W pułapkę tą wpadło setki tysięcy właścicieli pojazdów nie wiedząc o tym , trwając w przekonaniu, że polisa przedłuża się automatycznie. Jest to przepis wyrządzający Polskiemu społeczeństwu wielką krzywdę. Wprowadzone zmiany tłumaczono tym, że poprzednie rozwiązanie pozwalało na podwójne ubezpieczenie. Przy… Czytaj więcej »

Ares
6 lat temu

Apel do PIS …..PO zafundowało takie prawo Polakom, że teraz niektórzy wpadają nieświadomie w pułapkę braku OC a w konsekwencji w wysoką karę. Do 2012 roku było tak, że polisy ubezpieczeniowe zawsze przedłużały się automatycznie chroniąc zapominalskich. Niestety rząd PO-PSL zmienił to wprowadzając przepis, który w przypadku polisy przejętej od poprzedniego właściciela i mimo podpisania aneksu tego ubezpieczenia nie przedłuża się automatycznie. W pułapkę tą wpadło setki tysięcy właścicieli pojazdów nie wiedząc o tym , trwając w przekonaniu, że polisa przedłuża się automatycznie. Jest to przepis wyrządzający Polskiemu społeczeństwu wielką krzywdę. Wprowadzone zmiany tłumaczono tym, że poprzednie rozwiązanie pozwalało na… Czytaj więcej »

Magda Weremczuk
6 lat temu

Syn pojechał wykupić polisę, gdyż następnego dnia kończyła się polisa niestety nie zastał nikogo w siedzibie ubezpieczalni. Poinformowano bo że osoba zajmująca się składkami będzie nastepnego dnia i wówczas wszystko załatwią. Minęło pół roku a tu przychodzi pismo z funduszu o wymierzone karze w wysokości 800 zł za 1 dzień zwłoki. Dodam, że samochód ten to Maluch o wartości zlomowej 500zl a polisa na rok to ok 300zł natomiast kara za nieumyslna zwłokę 800zl. Gdzie tu logika. Mimo starań i odwołań przyszło właśnie pismo o zajęciu jego poborow przez komornika. Żal patrzeć na ten kraj.

Michał Gostomski
6 lat temu

Mandat 800 zł to najlepsza rzecz jaka może spotkać kogoś bez OC. Wyobraź
sobie, że wjedziesz swoim starym maluchem (o wartości złomowej, jak
sama piszesz 500zł) w nowe Audi S8 i będzie trzeba wysupłać z 50000 tys.
lubi dwa razy więcej na naprawę. Albo co gorsza spowodujesz wypadek,
gdzie ktoś zostanie inwalidą. Stać Cię na wypłatę renty poszkodowanemu
do końca życia? Ja wiem, że każdy myśli, „mnie to nie dotyczy”. Tyle, że
tak myślały wszystkie ofiary wypadków drogowych…

Bbee
2 lat temu

Tylko że jak cię ktoś przejedzie i zostaniesz inwalida to dostaniesz 5000 i radź sobie sam dalej. Nie wspominając już że dla ZUS człowiek bez nogi to żaden inwalida.

Sonia Śledzińska
5 lat temu

Mam taką samą sytuację. Czy udało się pani coś załatwić?

sz.kutnik
4 lat temu

Kolego, ja się też ślizgnąłem o włos od kary! Ale w końcu nie dostałem.
Mi ostatni dzień wypadał w sobotę, asamochód kupiłem, więc by się nieprzedłużyło samo z siebie. I w sobotę po obiedzie się zorientowałem, że będzie kara pewnie bo w sobotę już pozamukane, w niedzielę nie pracują ubezpieczalnie. A tu patrzę, że ta *******.pl pisze, że pomaga w przypadku jak nie ma OC. To zadzwoniłem, pani od ręki wystawiła przez internet i telefon. I nie ma że pozamykane i jutro, albo po weekendzie. Są ludzie co pomogą.

Użytkownik
4 lat temu
Reply to  sz.kutnik

A pewnie, że pomożemy 🙂 Z innymi sprawami związanymi z przerwą OC też pomożemy. Po ludzku wytłumaczymy i podpowiemy co warto zrobić.

Grzegorz
4 lat temu
Reply to  Użytkownik

Witam serdecznie. Dostałem karę za jeden dzień który na dodatek jest niedzielą. A samochodód był unieruchomiony ponieważ kupiłem uszkodzony. Czy jest szansa na ratunek lub odwołanie?

Asia
2 lat temu
Reply to  Użytkownik

Witam. Też potrzebuję pomocy w tym temacie.

Admin
2 lat temu
Reply to  Asia

Jeśli odwołanie się kary za brak OC jest uzasadnione, czyli nie wynika ze zwykłego zapominalstwa, można do odwołania dołączyć dokumenty, które np. potwierdzają trudną sytuację finansową. Mogą to być np.:
informacja ośrodka pomocy społecznej;
zaświadczenia lekarskie i dokumenty o leczeniu szpitalnym;
zaświadczenie o inwalidztwie, dochodach z ZUS-u, od pracodawcy albo z urzędu pracy (np. o statusie bezrobotnego);
zaświadczenia o innych długach;
postanowienia sądów i komorników;
protokoły o stanie majątkowym.

Wzór odwołania można pobrać ze strony UFG, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę: „wzór odwołania od kary za brak OC”

Anna
2 lat temu
Reply to  Użytkownik

Witam. Dostałam karę za brak oc od 9.02 do 20.02 tego roku. Przyzwyczajona jestem do SMS przypominających. Samochód zakupiony był w tamtym roku niestety polisa nie przedłużyła się ją też nie dostałam żadnych powiadomień i niestety ta luka. Bardzo chętnie skorzystam z pomocy jak uniknąć kary.

Jarosław
2 lat temu
Reply to  Użytkownik

Witam potrzebuje pomocy, zapomniałem zapłacić OC,samochód był u mechanika,skończyło się ubezpieczenie,wykupione m-ąc luźniej i przyszła mi kara 6020 do zapłaty.pomocy

Ela
2 lat temu
Reply to  Użytkownik

czy mogę poprosić o kontakt

Użytkownik
5 lat temu

Jeśli ktoś dostał karę z UFG i myśli o odwołaniu się, to niech pamięta, że rozmowa z UFG to twardy orzech do zgryzienia. Przy pisaniu odwołań trzeba uważać na każde słowo, a brak doświadczenia utrudnia przygotowanie dokumentów, które rozpatruje fundusz. W sytuacji przerwy w OC polecamy skontaktować się z nami przez formularze na stronie ****Reklama**** . Fachowym okiem przeanalizujemy sprawę i postaramy się pomóc.

Jacek
4 lat temu
Reply to  Użytkownik

Witam.mialem przerwę 10dni w oc.auto miesiąc temu zezlomowalem i tu nagle przyszło 2250zl.kary.ponoc możecie pomóc?

Użytkownik
4 lat temu
Reply to  Jacek

Jacku, wypełnij formularz na naszej stronie, zobaczymy czy da się coś zrobić.

Bożena
4 lat temu
Reply to  Użytkownik

proszę o kontakt

ROMAN
4 lat temu
Reply to  Użytkownik

JAK MOZNA SIE Z WAMI SKATAKTOWAC MAM DO ZAPLACENIA 4200 ZL TO DLAMNIE DUZA KWOTA

Ola
1 rok temu
Reply to  Użytkownik

Witam również dostałam kare za 18 dni w kwocie 6020.pomoze pan

Magda
4 lat temu
Reply to  Użytkownik

Witam dziś dostałam wezwanie do zapłaty za skutera 4500,00zł jak się odwołać i dowiedziałam się że to zadurza kara powinny mi wystawić 700zl a tą kwotę co mi wystawili to za samochód chyba się pomylili co robić

Paula
3 lat temu
Reply to  Użytkownik

Witam , bardzo prosze o pomoc w napisaniu odwołania 🙁

Agnieszka
2 lat temu
Reply to  Paula

Witam serdecznie czy udało się rozwiązać problem, jestem w tej samej sytuacji. Czy można prosić o pomoc.

Ewelina
2 lat temu
Reply to  Użytkownik

Witam serdecznie,
Kupiliśmy na firmę auto używane, OC było opłacone. Niestety po wygaśnięciu OC poprzedniego właściciela nie wykupiliśmy nowego OC ze względu na brak przypomnienia i zwykłe gapiostwo. Teraz otrzymaliśmy karę w wysokości 9030zł. Proszę o pomoc, czy możemy starać się o umorzenie wyżej wymierzonej kary.

j*****@o2.pl
2 lat temu
Reply to  Ewelina

Z samochodami kupionymi na firmę nie da się nic zrobić, a jeśli da to tylko działając natychmiast po stwierdzeniu braku OC. Jeśli od zakupu nowej polisy minął dłuższy czas to nie ma żadnych szans. Ponadto wnioski składane do funduszu są kontrolowane przez US (bo i ich ściąganiem zajmuje się komornik US), i już niejednokrotnie złożenie takiego wniosku, powodowało, że firma niebawem była kontrolowana przez US. Wystarczy niewielka rozbieżność między oświadczeniem, które składa się pod rygorem karnym, a dokumentacją skarbówki, by wszczęli oni postępowanie sprawdzające.

Sebastian
1 rok temu
Reply to  Ewelina

Mam to samo za busa dostałem 9030 pomożecie?

jo_2
1 rok temu
Reply to  Sebastian

Witam, niestety nie mogę umieszczać tu maila do kontaktu. Proszę szukać na innych stronach. Jeśli będzie to możliwe to pomogę.

Sylwek94
1 rok temu
Reply to  jo_2

Proszę o pomoc mój email sylwekfrydrych@wp.pl

Natalia
1 rok temu
Reply to  jo_2

Witam. Mogę również prosić o pomoc. natito@wp.pl

jo_2@
1 rok temu
Reply to  Natalia

Nie zaglądam tu codziennie, dlatego najlepiej szukajcie kontaktu na innych stronach o karach za brak OC. Tutaj nie mogę podawać maila. Jest usuwany.

Rikardo4216
5 lat temu

Mam lepiej auto wyrejestrowałem zgłosiłem w Urzędzie Komunikacji w 2015 .w tym miesiącu żonie Urząd skarbowy zabrał 4200 całą wypłatę za brak ubezpieczenia.za 2017 rok wysłaliśmy pismo do Funduszu które otrzymaliśmy z Urzędu Komunikacji o wyrejestrowaniu pojazdu oczywiście mejlem bo telefonów tam nikt nie odbiera.I nic dwa tygodnie mijają i nic kasy nie ma 🙁 nie można się dodzwonić czy rozpatrzyli uznali nasze pismo?. NIC majĄ nas w dupie KASĘ na konto wpłacili i odsetki im lecą !. Co robić może ktoś poradzi ? Zajebali kasę i maja gdzieś czekamy .Twierdzą że pismo wysłali o wyjaśnienie ale nikt go nie… Czytaj więcej »

Jan
5 lat temu
Reply to  Rikardo4216

Witam. Mi także wyłudzili ponad 800 za jeden pojazd chociaż mam wszystkie dokumenty wg. których nie dokonałem żadnego wykroczenia. Teraz z powodu błędów Pośrednika Ubezp. nie miałem OC przez 1 dzień no i nie mając wyjścia „sprzedałem” auto. Przy drugim aucie przypieprzyli się do listopada 2017 pomimo że sprzedany w marcu 2017. Po odwołaniu zażądali dokumentów za cały 2017 rok. Jak mogę je mieć skoro oddałem wszystko kupującemu. Nie pamiętam już żadnych szczegółów. Już zajęcie w toku. Obie sprawy kieruję do Izby Administracyjnej, do Sądu Admin. i do Sądu Rejonowego. Nie daruję skurczysynom.

Karolina
4 lat temu

Witam, proszę o pomoc. Wypowiedziałam umowe oc w jednej z firm ubezpieczeniowych, zeby zawszec tańsze w innej firmie. Wszystko zrobiłam zgodnie z poleceniami Pani, czyli napisałam wypowiedzenie i od razu zawarłam nowe oc. Jak się okazało zrezygnowałam z oc dnia 28 września,a nowe ubezpieczenie w innym towarzystwie zostało zawartę dopiero 20 października. Nie wchodziłam na pocztę i nie sprawdziłam umowy, zorientowałam się dopiero jak przyszedł mi sms z przypomnieniem że za kilka dni zostanie zawarte oc. Co najgorsze, wgl byłam tego nieświadoma, ponieważ opłaciłam nowe oc 29 września. Czy da się cos z tym zrobić? Czy są jakieś okoliczności łagodzące?

marek
4 lat temu

BEz sensu. kupiłem auto, stało sobie nieużywane, bo wyjechałem z Polski. I co? I teraz mam płacić? chore to państwo, chore to prawo. Lobby firm ubezpieczeniowych działa, a posłowie i posłanki bez wiedzy, doświadczenia ekonomicznego łykają jak pelikany. Żenada.

Urszul
2 lat temu
Reply to  marek

to właśnie przez takich „znawców” mamy parkingi i pobocza załadowane strupami bez powietrza w oponach

Basia
3 lat temu

Witam, również pottrzebuje pomocy w tej kwestii

Edyta
2 lat temu
Reply to  Basia

Witam również potrzebuje pomocy OC było do soboty zapłaciłam w niedzielę 1200 do zaplaty

Załamana
2 lat temu

Zakupiłam auto tylko ze względu aby móc wozić Syna do szkoły i na terapię masakra przez zajęcia online pomyliłam miesiące i spóźniłem się z OC po 6miesiącach otrzymałam 5800 kary pisałam 2 odwołanie z pełnymi dokumentami o stanie zdrowia moje i syna oraz sytuacj majątkowej.W pierwszej odpowiedzi że kwalifikuję się do rozłozenia na raty po 200zł dostałam zawjadomienie ze skarbówki o zablokowani konta pracuję na 1/4 etaty bo stan zdrowia mi nie pozwala i do tego muszę opiekować się synem.W długiej odpowiedzi dostałam że muszę znaleździ dodatkową pracę.Będę pisać kolejne ale i tak jestem pewna że moja kwalifikacja o umożenie… Czytaj więcej »

Admin
2 lat temu
Reply to  Załamana

Niestety poza rozłożeniem kary na raty UFG nie zgodzi się już na całkowite umorzenie kary.

Ania
2 lat temu

Właśnie dostałam 5600 zł kary za brak OC. Nabyłam samochód w ubiegłym roku i nieświadomie jakiś czas (miesiąc i 6 dni) jeździlam na nieopłaconym oc. Zawsze firma ubezpieczeniowa informowała sms-em bądź pocztą internetową. W tym wypadku nikt nie przypomniał. Czy mogę się odwołać o zmniejszenie kary. Do tej pory nigdy nie zdarzyło mi się opóżnić wpłaty. Proszę doradźcie co mam zrobić.

Admin
2 lat temu
Reply to  Ania

Niestety w takim przypadku odwołanie się o decyzji o karze za brak OC najprawdopodobniej zostanie rozpatrzone negatywnie. To obowiązkiem nabywcy pojazdu jest zadbanie o ciągłość ubezpieczenia OC pojazdu. Jednocześnie polisa OC zbywcy pojazdu nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok.

Eligiusz Dembowski
2 lat temu
Reply to  Ania

Mam 87 lat kupiłem sam.FIAT-a Punto rocznika 1996 tylko z 1-mies. ubezpieczeniem OC, z przekonaniem ze dłuższym, o fakcie ze nie mam ubezp.OC zorientowałem sie po otrzymaniu
pisma od UFG na pocz.marca br. Jestem 87-letnim emerytem. Mam świadomość gapiostwa.
Uprzejmie proszę o umorzenie ew. udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności. Dziękuję -za przychylne rozpatrzenie mojej prośby.

Admin
2 lat temu

Drogi Panie, serwis Ubezpieczamy-Auto.pl nie zajmuje się przyjmowaniem odwołań od kary za brak OC. Właściwe pismo należy skierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Marti
2 lat temu

Całe szczęście że umowy OC się przedłużają z automatu, można je zawsze wypowiedzieć, ale – brak OC naprawdę boliiiiiiiiiiiiii – nawet na raty nie rozkładają – a to to już jest CHAMSTWO !!

eugeniusz
1 rok temu
Reply to  Marti

nic się nie przedłuża z automatu jeśli odkupiłęś od kogoś samochód

Kuba
2 lat temu

Czy UFG rozpatrzy odwołanie pozytywnie w przypadku gdy nie mogłem kupić ubezpieczenia z powodu braku środków (opóźnionej wypłaty od pracodawcy)?

Admin
2 lat temu
Reply to  Kuba

Niestety najprawdopodobniej nie. Przede wszystkim UFG sprawdza fakt posiadania polisy, a nie jej opłacenia. Większość towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia zawarcie polisy OC z dużym wyprzedzeniem. Niektóre nawet 60 dni. Płatność za polisę może zostać odroczona. Można wybrać formę płatności przelewem z nawet 30-dniowym terminem. Jeżeli towarzystwo jest windykujące, ok. dwóch tygodni po upływie terminu płatności, gdy środki nie wpłyną na stosowne konto, wyśle wezwanie do zapłaty. Jeżeli nie jest windykujące, polisa nie wejdzie w życie. Mając powyższe na uwadze, UFG prawdopodobnie odmówi umorzenia kary.

Tomek
2 lat temu

Pojazd zezłomowano 30.07.21,polisa kończyła się w tym samym dniu, przyszła kara 5600 zł za nieopłaconą polise z okresu od 01.07.21 do 01.09.21, co należy zrobić żeby nie płacić tej kary?

Admin
2 lat temu
Reply to  Tomek

W takiej sytuacji należy napisać odwołanie od tej decyzji do UFG, argumentując, że pojazd zezłomowano 30.07.2021 r. Trzeba załączyć do pisma zaświadczenie ze stacji demontażu pojazdów oraz potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu z wydziału komunikacji. Przestaje Pan być właścicielem (i mieć obowiązek opłacania OC) z chwilą zbycia/złomowania pojazdu, a nie z chwilą wpływu dokumentów do urzędu.

Tomek
2 lat temu
Reply to  redakcja

Dziękuję za wyczerpująca odpowiedź jeszcze male pytanko, mianowicie, co jeśli pojazd wyrejestrowano znacznie później niż 30.06.21?

Jarek
2 lat temu

A co w sytuacji gdy to fundusz nie dopełnił swoich obowiązków i długo po terminie wysłał mi decyzję że jednak nie umarza mi kary ? W ustawie o zasadach rozpatrywania wniosków o umorzenie kary jest jednoznacznie określone, że fundusz podejmuje tą decyzję w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wpłynięcia wniosku. Ja swoją decyzję otrzymałem po ok 3 miesiącach. W regulaminie umarzania jest napisane że fundusz powinien (czyli teoretycznie nie musi) rozpatrzyć wniosek w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące, ale ustawa chyba jest ważniejsza, a tam określają że komisja rozpatruje wniosek w terminie nie dłuższym niż 2… Czytaj więcej »

Last edited 2 lat temu by Jarek
Admin
2 lat temu
Reply to  Jarek

Dzień dobry Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych w art. 94. pkt. 2 podaje, że: „Tryb postępowania przy rozpatrywaniu spraw, o których mowa w ust. 1, określa statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.” Mogło tutaj dojść do sytuacji z § 55, pkt. 7., który mówi: „W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 6, nie jest możliwe ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych informacji w zakresie sytuacji materialnej, majątkowej oraz życiowej, Komisja przedkłada zaopiniowany wniosek Zarządowi w terminie 14 dni od uzyskania tych informacji”. W takim przypadku byłbym skłonny dopytać UFG. W Regulaminie umarzania czytamy: „Wniosek… Czytaj więcej »

Jarek
2 lat temu
Reply to  redakcja

Wysłałem do UFG drogą mailową odwołanie od ich decyzji, właśnie ze względu na przekroczenie terminu 2 miesięcy, dziś zadzwoniłem na infolinię i dowiedziałem się że przyjęli odwołanie i mam czekać cierpliwie na ich ustosunkowanie się do mojego maila i kolejną decyzję. Zobaczymy jak to się zakończy. Na razie wstrzymali egzekwowanie należności do czasu aż mi odpowiedzą. Odsunąłem chociaż w czasie termin zapłaty kary.

ŁUKASZ
2 lat temu

Witam.
A co ja mam zrobić.
Zakupiłem auto na podstawie przetargu W dniu 22.12.2021 .
Z racji tego że auto stało na Śląsku a ja jestem z Mazowsza auta nie widziałem na oczy.
I okazało się że firma od której zakupiłem nie pracuje do 04.01.2022r.
Więc dopiero wtedy odebrałem samochód i dokumenty od tego auto.
Odrazu po obejżeniu dokumentów zobaczyłem że polisa była do Sylwestra.
Szybko zakupiłem polisę ale mimo to biedny nasz kraj żąda swojego myta.Choć nawet nie miałem możliwości tego dokonać mianowicie zakupu oc bo nie miałem papierów od auta

Marzena
2 lat temu

Witam, Dostałam 3010 zł kary za 4 dni spóźnienia z opłatą OC. Pojazd kupiliśmy w Niemczech 20.10.2021. Ponieważ brakowało dokumentów do rejestracji (właściciel nie przekazał dowodu rejestracyjnego tylko kartę pojazdu) samochód udało nam się zarejestrować dopiero 21.01.2022. Pierwszą polisę OC ( miesięczną) opłacił mąż w październiku zaraz po zakupie auta. Kolejne 2 polisy opłacał znajomy poprzedniego właściciela (tak zaproponował bo to z jego winy nie mogliśmy zarejestrować pojazdu). Polisa skończyła się 24.01. Niestety nie dostaliśmy żadnej informacji o wygaśnieciu/ skończeniu się polisy OC. Zaraz po zauważeniu braku opłaty tj. 28.01 zadzwoniłam do ubezpieczyciela aby zawrzeć polisę OC. Okazało się że… Czytaj więcej »

Admin
2 lat temu
Reply to  Marzena

Dzień dobry W takiej sytuacji przykro mi, ale najprawdopodobniej UFG nie umorzy kary za brak OC. To, że nie dostali Państwo informacji o upływającym terminie polisy i było to bezpośrednią przyczyną przerwy w OC, nie stanowi dla UFG żadnego argumentu dla anulowania kary. UFG rozważy umorzenie wyłącznie w ciężkiej sytuacji życiowej. Jeśli to było zwykłe przeoczenie, karę trzeba będzie zapłacić. Jednocześnie trzeba pamiętać, że polisa 30-dniowa nie przedłuża się automatycznie. Nie powinno się także wykupować dwóch polis 30-dniowych jedna po drugiej. Polisa 30-dniowa dla samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy służy wyłącznie ubezpieczeniu pojazdu na czas procedury rejestracji. Jeżeli właściciel pojazdu… Czytaj więcej »

Elżbieta
2 lat temu

W dniu 07.10.2021 r. kupiłam w komisie auto sprowadzone z zagranicy, bez ważnego OC. Samochód zarejestrowałam następnego dnia tj. 08.10.2021 r. w starostwie powiatowym, tego dnia wykupiłam też ubezpieczenie i odebrałam auto od pośrednika. W marcu br. otrzymałam pismo z UFG informujące o przeprowadzonej w 2021 r. kontroli i przerwie w ubezpieczeniu pojazdu od 29.09.2021 do 07.10.2021 r. oraz karze 2800 zł. Po wysłaniu skanu posiadanych dokumentów, UFG zmniejszył mi karę do 1120 zł stwierdzając, że okres zwłoki w spełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC nie przekraczał 3 dni. Po sprawdzeniu na stronie Funduszu znalazłam, że samochód był ubezpieczony w… Czytaj więcej »

Admin
2 lat temu
Reply to  Elżbieta

Dzień dobry.
W takiej sytuacji nie ma szansy na umorzenie kary. Kara w wysokości 1120 zł za jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu została nałożona słusznie. Najprawdopodobniej komis nie miał wykupionego OC komisowego na ten samochód. UFG słusznie zmniejszył karę z 2800 zł na 1120 zł. Pani odpowiada za zobowiązania ubezpieczeniowe samochodu od dnia nabycia. Gdyby kupiła pani ubezpieczenie 7.10.2021, kary udałoby się uniknąć. Na samochód z zagranicznymi numerami może Pani kupić ubezpieczenie 30-dniowe. Każdy agent ubezpieczeniowy wystawi je w kilka minut. Ewentualnie jeśli było późno, można było spróbować swoich szans w rankomat.pl. Tam agenci pracują na tygodniu do 21:00.
Pozdrawiam

Wojtek
2 lat temu
Reply to  Elżbieta

Nie mogą ukarać za pojazd nie zarejestrowany na terenie Polski

Admin
2 lat temu
Reply to  Wojtek

Czy może Pan podać podstawę prawną?

Duży
2 lat temu

Witam. Faktura za samochód wystawiona 28.02.2021 r. Formalności dogadane wcześniej jednak z uwagi na zachorowanie na covid i kwarantannę calej rodziny do wydania samochodu doszło dopiero 16.03.2021. W międzyczasie wygasła umowa ubezpieczenia, nową zawarłem 17 marca. Zostałem dodatkowo wprowadzony w błąd przez sprzedającego, że umowa kończy się 30 marca. Nie byłem w posiadaniu żadnych dokumentów pojazdu ani samego pojazdu, nie byłem w stanie zawrzeć umowy ubezpieczenia. Posiadam zaświadczenie lekarskie o zachorowaniu, jestem w trakcie gromadzenia dokumentacji z sanepidu o izolacji i kwarantannie członków rodziny. Jaka jest szansa na umorzenie kary?

Admin
2 lat temu
Reply to  Duży

Dzień dobry. Szansa na umorzenie kary jest nikła. Po pierwsze przymusowa izolacja w związku z kwarantanną nie uniemożliwia zawarcia ubezpieczenia. Można tego dokonać online (np. w rankomat.pl) lub poprzez kontakt telefoniczny/elektroniczny z agentem ubezpieczeniowym, który polisę wyśle pocztą lub mailem. Po drugie to na kupującym spoczywa obowiązek upewnienia się, czy kupowany pojazd ma OC. Służy temu np. baza CEPIK 2.0 na stronie historiapojazdu.gov.pl albo wyszukiwarka UFG. Przy odrobinie wysiłku poprzez wyszukiwarkę UFG można precyzyjnie określić dzień, w którym kończy się OC. Uczulamy, by nie wierzyć sprzedającym na słowo. Tu już nawet nie chodzi o zamiar wprowadzenia w błąd, ale też… Czytaj więcej »

firemax
2 lat temu

Witam, czy jest szansa odwołania się od kary 6020 zł za zapomnienie, argumentując się tym że jestem po udarze i po takiej chorobie mam problemy z pamięcią

Admin
2 lat temu
Reply to  firemax

Trudno powiedzieć. Podaje Pan/i mało informacji. Na pewno jest to trudna sytuacja życiowa i warto spróbować. Sugeruję jednak zdobyć zaświadczenie od lekarza, że są kłopoty z pamięcią i jakieś oświadczenia członków rodziny.

Marcin
2 lat temu

Witam. Dziś dostałem karę za brak oc 8400zl samochod Citroen Berlingo, w dowodzie wbity jako ciężarowy, ale na przeglądzie nie dostałem zaświadczenia VAT 1 ponieważ oni widza auto jako furgon. Z tego powodu nie odprowadzałem Vatu jak od ciężarowego. Czy mogę odwołać się o obniżenie kary tak jak za sam osobowy?

Admin
2 lat temu
Reply to  Marcin

Dzień dobry. Jeśli samochód na badaniu technicznym wyszedł jako osobowy i nie był odprowadzany VAT, należało go zarejestrować jako osobowy. Jeśli mimo to jest zarejestrowany jako ciężarowy, kara będzie jak za ciężarowy. UFG patrzy na dane w CEPIK, dane w dowodzie i dane w polisie OC. Jednocześnie przypominamy o konieczności posiadania ważnego OC.

Bartek
2 lat temu

Witam. Kupiłem auto w czerwcu 2021, oc poprzedniego właściciela było do 31.10 – zapomniałem i zapłaciłem dwa tygodnie później. Dzisiaj 26.04.2022 (list wysłany 19.04) dostałem list z ufg ze dnia 31.12.2021 była kontrola i miałem przerwę w oc. Czy to coś nie za długo ze odezwali się po 4 miesiącach od wykrycia tego?

Admin
2 lat temu
Reply to  Bartek

Nie. Tak działa system UFG tzw. Wirtualny Policjant.

Fiat
2 lat temu

A jak mam auto do jazdy po swoim terenie też muszę mieć oc ? Albo kiedy stoi zepsute i czeka rok na to żeby je odnowić? Przecież nie uczestniczy w ruchu drogowym…

Admin
2 lat temu
Reply to  Fiat

Jeśli jest zarejestrowane, to tak. Nie ma znaczenia, czy właściciel aktywnie użytkuje pojazd, ani to czy auto jest sprawne, czy nie. Gdy jest zniszczone w takim stopniu, że nie da się go odratować, wtedy należy pojazd zezłomować albo wyrejestrować. Co do jazdy po swoim terenie – teoretycznie istnieje możliwość, że gdy pojazd jest np. samoróbką i faktycznie właściciel będzie jeździć wyłącznie gdzieś po polach, a UFG nigdy nie dowie się o jego istnieniu, to posiadacz nie zapłaci kary. Czy to oznacza, że można na taki pojazd nie mieć OC? Nie. Jeśli zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym powinien zostać… Czytaj więcej »

Lukasz
2 lat temu

Witam odwolanie nic nieda my z żoną spóźniliśmy się z zapłatą oc o 12 dni ze względu że nam synek zmarł niemielismy głowy do takich rzeczy napisałem odwolanie i dołączyłem akt zgonu synka i co zrobili rozłożyli na raty moim zdaniem to sytuacja nadzwyczajna i powinni odpuścić ale nie trzeba płacić

Agnieszka
2 lat temu
Reply to  Lukasz

Witam. Czy długi Pan czekał na odpowiedź z UFG ? Czekam już 2 miesiące i cisza…

Wiolka
2 lat temu

Brak ubezpieczenia OC spowodowane gapiostwem, no trudno. Ale pismo jest z 11,.05.2022 a kara nałożona w wyniku kontroli 29,.12.2021 za okres w 2021, czy jest możliwość, żeby odwołać się i powołać na zapis, że kara może być tylko w bieżącym roku? Jak to zrobić? Dodam, że kara pewnie przyjdzie za 2022 więc lepiej zapłacić jedną a nie dwie.

Admin
2 lat temu
Reply to  Wiolka

Dzień dobry. UFG istotnie może nałożyć karę tylko za rok kontroli. Jeżeli zatem w 2021 r. była przerwa w ubezpieczeniu OC, UFG skontrolował i za tę przerwę nałożył karę, to nic się nie da zrobić. Nie ma znaczenia, kidy przyszło pismo.

j*****@o2.pl
2 lat temu
Reply to  redakcja

Dokładnie. A mają aż 3 pełne lata kalendarzowe na wysłanie takiego pisma o przeprowadzaniu kontroli. Dopiero po upływie 3 pełnych lat od zakończenia roku w którym przeprowadzono kontrolę, taka kara się przedawnia. I nawet jak przeprowadzą kontrolę w czasie braku OC to nie wyślą pisma o kontroli i karze, dopóki właściciel sam się nie zorientuje, że nie ma ubezpieczenia. To może spowodować, że wejdzie na kolejny rok rozliczeniowy i będą mogli wyciągnąć dwie kary a nie jedną. Często najpierw przychodzi kara za rok bieżący, a później za poprzednie. W tym roku odgrzebali jeszcze kilka kar za 2019 rok.

Kasia
2 lat temu

Witam, mam taką sytuację…oczywiście brak ubezpieczenia od 16.07.2021 do 10.01.2022
Gdy się zorientowałam oczywiście wykupiłam ubezpieczenie. W marcu.2022 przyszło pismo o kontroli przeprowadzonej w lutym.22 od 01.01.22-10.01.22 kara 3010zl. No trudno
A teraz 05.22 przyszło kolejne pismo że kontrolka byla w 09.21 za okres 16.07.21-01.09.21 i kara 5600zl. Czy to możliwe ?
Czemu nie wysłali mi tego wcześniej tylko dopiero teraz , i zdążyła przyjść kara za bieżący rok w ciągu miesiąca od kontroli a za zeszły dopiero teraz ? Czy można się odwołać ?

Admin
2 lat temu
Reply to  Kasia

Dzień dobry. Z pani komentarza wynika, że przerwa w ubezpieczeniu była od 16.07.2021 do 10.01.2022. UFG prawidłowo nałożył karę 5600 zł za przerwę dłuższą niż 14 dni w roku 2021 i za 10-dniową przerwę w 2022 r. Czas wysłania wezwania ani przeprowadzenia kontroli nie ma w tym przypadku znaczenia i nie stanowi podstawy do złożenia odwołania.

Kasia
2 lat temu
Reply to  redakcja

ok, a drugie pytanie, bo wg pisma wychodzi ze kontrola była przeprowadzona od 16.07 21 do 01.09.21..jest to najwyzsza kara powyżej 14dni….. mam rozumieć że nie bedzie kolejnego pisma o kontroli np od 02.09.21do np 10.10.21 ? jedna kara za jeden rok?

j*****@o2.pl
2 lat temu
Reply to  Kasia

W UFG to standardowa prcedura z tymi terminami wysyłania pisma, mają wewnętrzne zalecenie, by nie wysyłać kary dopuki nie zostanie zawarta nowa polisa zakańczająca dziurę w OC. Jakby wysłali, że kontrola była w zeszłym roku, to ubezpieczyłaby Pani auto od razu, a tak weszła na drugi okres rozliczeniowy. Bywa że hurtem przychodzą 3 kary. Więcej Pani kary nie dostanie za rok 2021. Pytaniem jest dlaczego kontrole przeprowadzono we wrześniu. Musiało się coś wtedy wydarzyć. Kontrola policji, fotoradar, albo donos. Tak sam z siebie fundusz kontroluje wirtualnym policjantem w grudniu.

Kasia
2 lat temu
Reply to  j*****@o2.pl

Klasyka gatunku… kupione auto od kogoś… zapłaciłam 2rate ubezpieczenia bo poprzedni właściciel zrezygnował z ubezpieczenia….a mi już nie przyszło „przypomnienie” że się kończy bo byłam już nowym właścicielem… ubezpieczenie skończyło się 16.07.21 a ja zaskoczyłam dopiero w styczniu roku kolejnego….. tak właśnie… gdybym dostała pierw kare za 21 rok to już bym się wcześniej ogarneła (kubeł zimnej wody) a tak to zapłaciłam kare za rok 22 i dopiero po miesiącu przyszła kolejna kara za rok poprzedni. I tak że między czasie nie była spowodowana kolizja….ale jakby i tak żal…. ok czyli konto mam czyste, więcej pism mogę się nie spodziewać

Kasia
2 lat temu
Reply to  Kasia

Byłam przekonana że rok „kasuje” rok poprzedni…. a tu się wycwanili pismem że niby 1.09.21 przeprowalili kontrole i jest luka od 16.07do0109.21……a pismo przyszło dopiero po 9 miesiącach ,,,, a kontrola przeprowadzona od 01.01.22 do 10.01.22 została przeprowadzona w lutym, i w marcu przyszło pismo…. No dlatego mnie to zdziwiło bo jak udowodnić że rzeczywiście to pismo czeka na mnie od 9 miesiecy? a pózniejsza kontrola zdążyła przyjść , zostać zapłacona i zapomniana….taki prezent:/ no i papier przyjmie wszystko…. a udowodnić czy rzeczywiście była kontorola czy tak sobie napisali to już niemożliwe. Bo kolejność sie w ogóle nie trzyma

j*****@o2.pl
2 lat temu
Reply to  Kasia

UFG ma 3 pełne lata kalendarzowe na wysłanie pisma o przeprowadzonej kontroli, i nałożonej karze. Dopiero wtedy kara się przedawnia. Więc w świetle „prawa” 9 miesięcy jest ok. Kontrola w lutym była przeprowadzona bo już miała Pani OC. W momencie ubezpieczania samochodu, ubezpieczyciel łączy się zbazą UFG/CEPIK celem zassania danych o szkodowości by wyliczyć ewentualne zwyżki/zniżki. Wtedy już fundusz wie do kiedy była dziura, więc nie ma sensu odwlekanie bieżącej kontroli, i przetrzymywanie pisma z zeszłego roku.

GRAŻYNA
1 rok temu
Reply to  Kasia

Kasia ufg nie może ukarać dwa razy. Masz luke powyżej 14 dni i tylko taką karę mogą Ci nałożyć !!!

eugeniusz
1 rok temu
Reply to  GRAŻYNA

niestety może mnie to też spotkało

ANA
2 lat temu

Dzien dobry. Mam dość nietypowe pytanie ale może ktoś będzie w stanie pomóc. Ponad 10 lat temu sprzedałam samochód, który mialam parę miesięcy. Nie zgłosiłam tego faktu nigdzie niestety bo byłam mloda i niedoinformowana… Ubezpieczenie bylo ważne po poprzednim włascicielu wiec nawet nie zdązyłam wykupic nowego bo sprzedalam auto. Wczoraj dostałam karę z UFG właśnie za ten samochód… Co w takiej sytuacji powinnam zrobić? Nie mam już tez dokumentu kupna sprzedaży bo to jednak ponad dekada temu. I tak naprawdę nie mam żadnego dowodu że posiadałam samochód jak i tego że go zbyłam. Czy jest jakaś w miarę realna szansa… Czytaj więcej »

Admin
2 lat temu
Reply to  ANA

Dzień dobry. Czy szansa jest, żeby nie płacić kary… Trudno powiedzieć. Musiałaby Pani udowodnić, że w całym okresie posiadania samochodu miała Pani na niego OC. Co do samego zbycia, proszę o więcej szczegółów. Nie wiem, co to znaczy: „Miałam kilka miesięcy”. Po tych kilku miesiącach sprzedała Pani ten pojazd? Zezłomowała? Oddała w darowiźnie? Na jakiej podstawie przekazała Pani jego własność? W tej sytuacji jeśli nie ma Pani dokumentów, pokusiłbym się o wizytę w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania zbywcy (tego, który Pani sprzedał auto) i nabywcy, czyli tego, komu Pani sprzedała. Oni powinni mieć te dokumenty gdzieś w archiwum… Czytaj więcej »

ANA
2 lat temu
Reply to  redakcja

Kupiłam ten samochód od osoby prywatnej. Pojazd miał jeszcze ważne OC zakupione przez osobę od której kupiłam samochód i niestety po zakupie nie przerestrowałam go na siebie. Po ok 3 miesiącach posiadania go, sprzedałam pojazd-dalszym ciągu było ważne to samo OC. Dziękuję za podpowiedz by udać się do Wydziału Komunikacji, bo faktycznie może będą mieli zarchiwizowane dokumenty pomimo tylu lat. Pozdrawiam

Ann
2 lat temu

Dzień dobry,

Skończyło mi się ubezpieczenie 19.05 (czwartek). Skorzystałam z internetu i opłaciłam nowe, od 21.05. Czy to oznacza, że zapłacę karę do 3 dni, czy może już załapałam się na tą wyższą, czyli do 14 dni?

Admin
2 lat temu
Reply to  Ann

Dzień dobry. To powinna być kara do 3 dni – 19.05, 20.05 i 21.05.

Bartosz
2 lat temu

Witam
Sprzedałem auto w 2016roku, przyszła mi kara za OC tego auta w 2020. Fakt że sprzedałem osobie z rodziny i jej ubezpieczalem ale robiłem to jak mi dała znać ( rata lub nowe OC) czy kare mi umoza bo mi skarbowi weszli na konto …

Admin
2 lat temu
Reply to  Bartosz

Jeśli sprzedał Pan pojazd, nawet osobie z rodziny, to ta osoba jest właścicielem pojazdu, na tej osobie ciąży obowiązek zawarcia i opłacenia OC i ta osoba powinna dostać karę z UFG za jego brak.
A jeżeli sprzedaż odbyła się bez podpisania umowy darowizny lub umowy kupna-sprzedaży, to Pan pozostaje właścicielem pojazdu, na Panu ciąży obowiązek ubezpieczenia i Pan dostaje karę za brak OC. UFG w takiej sytuacji nie umorzy kary.

Bartosz
2 lat temu
Reply to  redakcja

Tak mam umowę wszystko itp. a jak to się będzie teraz miało do osoby która kupiła ona dostanie ta kare ?

Piotr
2 lat temu

Witam serdecznie i proszę o pomoc. Kilka miesięcy temu miałem wypadek w pracy a mianowicie spadłem z wysokości i trafiłem do szpitala oddalonego od domu 100km z licznymi złamaniami . W tym czasie gdy miałem zabiegi i leżałem w cierpieniu w szpitalu skończyło mi się oc z auta które wcześniej zakupiłem. Po powrocie do domu natychmiast dopisałem mamę do auta żeby mogła zawrzeć umowę w ubezpieczalni ale to było po terminie. Przyszła mi kara za brak oc więc napisałem pismo o umorzenie opisując całą sytuację i załączając wszelkie dokumenty ze szpitala . Mineło kilka miesięcy i przysłali mi odpowiedź że… Czytaj więcej »

Admin
2 lat temu
Reply to  Piotr

Jeżeli stan zdrowia pozwalał na powiadomienie kogokolwiek o kończącym się OC, to UFG nie umorzy kary. Do ubezpieczenia pojazdu nie jest wymagane pełnomocnictwo ani podpis właściciela. Można powiedzieć komuś z rodziny: „Idź i ubezpiecz mi auto”. Do całej procedury wystarczą dokumenty auta. Najprawdopodobniej UFG też spojrzał na sprawę pod tym kątem.
Niestety, uzyskanie umorzenia kary za brak OC w UFG jest bardzo trudne i niezmiernie rzadko się zdarza. Sugeruję popróbować jeszcze swoich sił u Rzecznika Finansowego.

Przemyslaw
2 lat temu

dzis dostalem pismo,ze nie mam pokrycia na 1 dzien OC.Sprawdzilem i faktycznie miedzy jedna,a druga polisa jest 1 dzien luka.Chyba przez pomylke jak wykupywalem OC przez telefon pomylilem daty i tak wyszlo.Czy jest jakas szansa na odwolanie sie od tej kary?

Admin
2 lat temu
Reply to  Przemyslaw

Dzień dobry. Niestety UFG nie umarza kar z powodu pomyłki.

Piotr
2 lat temu

Witam mam mam taki sam problem jak wszyscy ale wydaje mi sie ze państwo chce mnie podwójnie zrobić w konia. Kupiłem Auto dostawcze w 2020 roku przerejestrowałem przepisałem na siebie OC które było ważne do końca lutego 2021. i przyznaje że nie myślałem że firma się do mnie nie odezwie i zapomniałem zapłacić. zorientowałem się przez przypadek w kwietniu 2022r i opłaciłem OC. Dziwnym trafem teraz w czerwcu przyszło mi pismo ze mam do zapłacenia 8400zł za VW transportera bo kontrola(samochód warty 5000) była w marcu 2021r !!!!!! Przypominam ze mamy czerwiec 2022r. pytania do was mam takie pomóżcie jak… Czytaj więcej »

Admin
2 lat temu
Reply to  Piotr

Dzień dobry. Proszę napisać dokładnie, kiedy miał Pan OC, a kiedy nie. UFG kara tylko za konkretny rok, czyli rok, w którym przeprowadza kontrolę. Jeśli kontrola była w 2021 r. i w 2021 r. nie było OC, kara będzie za 2021 r. Jeśli w 2022 r. znowu jest przerwa w OC i UFG przeprowadzi kontrolę, osobna kara będzie za 2022 r. Jednocześnie UFG nie ma obowiązku informowania posiadacza pojazdu o przeprowadzeniu kontroli i nie ma terminu, w którym musi o tym zawiadomić. Wynika to m. in. z tego, że wezwanie do zapłaty jest post factum – czyli przerwa w OC… Czytaj więcej »

Pawel
2 lat temu

Co w przypadku kiedy dostałem karę za brak OC auta które jest żony? Sprawa wyglądała tak ze ja jechałem spowodowałem kolizje, regres muszę ją płacić jako kierowca, ale czemu też i mi i jej przysłali karę za brak OC, dodam że mamy z żoną rozdzielność majątkowa. Żona też dostała karę za regres. Wygląda na to że chcą z nas ściągnąć podwójnie ta sama karę. Oczywiście zero kontaktu ze strony ufg.

Admin
2 lat temu
Reply to  Pawel

Na kogo jest samochód i kiedy była przerwa w OC?

Pawel
2 lat temu
Reply to  redakcja

Auto na żonę, przerwa w OC trwała coś koło 2 miesiące, 3stycznia tego roku mieliśmy kolizje, 4 stycznia było już ponownie wykupione OC.

Admin
2 lat temu
Reply to  Pawel

W takim razie to najprawdopodobniej 2 kary za 2021 i 2022 r. Kara jest jedna za dany rok kontroli. Pan, jako kierowca, nie powinien otrzymać kary za brak OC auta, które nie jest na Pana. Karę dostaje posiadacz pojazdu, jako że to na nim ciąży obowiązek opłacenia OC.

Piotr
2 lat temu

Witam Pracowałem dla firmy przewozowej kurierskiej. W okresie dwóch miesięcy miałem wypadek i trzy stłuczki. To koszmarny okres w moim życiu. Ale pieniądze trzeba zarabiać. Po trzech miesiacach od tych zdarzeń zaczął do mnie przesyłać korespondencję UFG, ponieważ samochody były nie ubezpieczone. Traf chciał, że wszystkie te zdarzenia miały miejsce w jednym mieście i trzema innymi samochodami. Teraz za brak ubezpieczenia jednego z nich UFG chce ode mnie przeszło 5 tyś zł. Nadmieniam, to nie są moje samochody, nie jestem ich właścicielem, nigdy wcześniej nimi nie jeździłem. Co mam teraz zrobić? Jak można obarczać winą braku ubezpieczenia człowieka, który nimi… Czytaj więcej »

Admin
2 lat temu
Reply to  Piotr

Obowiązek wykupienia OC ciąży na posiadaczu pojazdu, nie kierowcy. Proszę się na tej podstawie od tego odwołać i wskazać osobę, która jest właścicielem pojazdu i która powinna zapłacić karę za OC.

Aneta
2 lat temu

Witam. Też potrzebuję pomocy w tym temacie.

krzysztof
2 lat temu

tez dostałem kare 6 tys zł ale moja sprawa jest totalnie odrebna poniewaz nie jestem włascicielem auta a moj zmarły ojciec ktory nie oplacicł w zeszłym roku oc . zmarł w tym roku w marcu i do kwietnia brak było OC . ja po odnalezieniu auta natychmiast je uezpieczyłem zeby moc pozniej zezlomowac . UFG odpisało ze nie jest to przesłanka ,wysyłam dzis kolejne pismo z art 55 finansów publicznych. zobaczymy co odpisza.

Admin
2 lat temu
Reply to  krzysztof

Odpowiada Pan za ubezpieczenie pojazdu od momentu wejścia w jego posiadanie. W przypadku zgonu będzie o tym decydował testament (notariusz) lub postanowienie sądu w przypadku braku testamentu. Jeśli ubezpieczył Pan samochód przed wejściem w jego posiadanie, to kara się nie należy. Ale jeśli ubezpieczył Pan samochód już po wejściu w jego posiadanie, wówczas karę nałożono słusznie. Pana zadaniem powinno być ustalenie momentu wejścia w posiadanie pojazdu i udowodnienia, że w okresie posiadania pojazdu miał Pan ubezpieczenie. Jeśli chodzi o zobowiązania ojca, Zgodnie z artykułem 922 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie, jakim jest kara za brak OC, nie podlega dziedziczeniu.

Krzysztof
2 lat temu
Reply to  redakcja

Ubezpieczylem go zanim nastąpił akt notarialny. Proszę o weryfikację ponieważ do jutra muszę opłacić karę.

Admin
2 lat temu
Reply to  Krzysztof

Proszę się powołać na ten fakt w odwołaniu do UFG. Proszę dodatkowo podnieść kwestię, że do momentu zawarcia polisy ubezpieczeniowej nie wiedział Pan o istnieniu pojazdu.
Jednak z udowodnieniem tego może być ciężko. UFG nie należy do najbardziej wyrozumiałych urzędów w Polsce.

Admin
2 lat temu
Reply to  Krzysztof

Jeszcze jedna rzecz – jeśli polisa OC była zawarta przed śmiercią ojca, dlaczego nie przedłużyła się automatycznie?

Kamila
2 lat temu

Napisałam pisemny wniosek na ufg o umorzenie ( wcześniejsze dwa były przez internet, poprosili mnie o napisanie listem). List wysłałam 1.lutego.2022roku, odpisali mi dopiero teraz. W regulaminie jest napisane, że mają najpóźniej 2 miesiące na rozpatrzenie. Czy w takiej sytuacji mogę napisać, że minął termin ich odpowiedzi i sprawa została poprzez milczenie z ich strony rozwiązana przychylnie?

Admin
2 lat temu
Reply to  Kamila

Niestety w regulaminie umarzania wierzytelności jest napisane, że UFG powinien rozpatrzyć wniosek, a nie że musi. Nie ma też wyszczególnienia, co się dzieje w sytuacji, gdy nie wyrobią się w terminie. Niemniej jednak można próbować w tę stronę, aczkolwiek szanse powodzenia są nikłe.

Krzysztof
2 lat temu

Zapomniałem zapłacić OC za pojazd ponieważ wykryto u mnie nowotwór złośliwy i po prostu nie miałem na to głowy przedstawiłem całą dokumentację leczenia i nie otrzymałem żadnej odpowiedzi po czym zablokowano mi konta bankowe
Cały czas się odwołuje oraz dzwonię do UFG a oni ciągle powtarzają to samo proszę czekać na odpowiedż sprawa trwa już dwa lata
Proszę o profesjonalną pomoc prawną do bardzo chętnie pójdę z nimi do sądu oraz do telewizji

Admin
2 lat temu
Reply to  Krzysztof

Panie Krzysztofie, to, co napiszę, zabrzmi okrutnie. Nowotwór złośliwy to poważna sprawa i życzymy Panu razem z całą Redakcją powrotu do zdrowia. Jednak UFG jest znany z braku współczucia nawet w najgorszych sytuacjach. W tym momencie jeśli tylko miał Pan możliwość powierzyć komuś sprawę ubezpieczenia swojego samochodu, najpewniej UFG odrzuci wniosek i ewentualnie zaproponuje rozłożenie kary na raty.
Niemniej jednak fakt zablokowania kont i wszczęcia egzekucji bez odpowiedzi na odwołanie oraz prowadzenie sprawy przez dwa lata, gdzie regulaminowy termin rozpatrywania to dwa miesiące, jest karygodny i nadaje się do nagłośnienia w telewizji.

Krzysztof
2 lat temu
Reply to  redakcja

Dziękuje za miłe słowa właśnie napisałem maila o bezkarności UFG do programu Uwaga stacja TVN

Tomasz
1 rok temu

Witam zapomniałem opłacić OC. Wyszło w sumie 22 dni luki w opłatach.Pisma z UFG jeszcze nie dostałem ale pewnie przyjdzie niedługo. Wielkich szans żeby się pozytywnie odwołać pewnie nie ma ale może ma ktoś pomysł jak ogarnąć temat.

Sonia
1 rok temu

Słuchajcie a co w sytuacji gdy : -samochod został sprzedany miesiąc przed końcem OC – następnie odkupiony (został sprzedany żeby zdobyć gotówkę i odkupiony za większą kwotę później ) jak się okazało kupujący nie zapłacił OC i ja w dniu odkupienia samochodu od razu je opłaciłam i ubezpieczylam auto. Oczywiście ten ktoś całkowicie nie przerejestrowal na siebie samochodu i cały czas widniał na mnie, ja odkupując go nie zgłaszałam tego również nigdzie ze względu na to że i tak dowód był na mnie. Wiem, że jeśli nie zgłosiłam sprzedaży i kupna w ciągu chyba 2 m-cy to muszę zapłacić trochę… Czytaj więcej »

Admin
1 rok temu
Reply to  Sonia

Dzień dobry

Z dniem sporządzenia pierwszej umowy kupna sprzedaży przestaje Pani być odpowiedzialna za ubezpieczenie obowiązkowe OC. Z dniem ponownego nabycia jest Pani odpowiedzialna. Jeśli w dniu ponownego zakupu pojazdu kupi pani OC, kara nie będzie się Pani należeć.

Za niezgłoszenie sprzedaży istotnie będzie kara do 1000 zł.

Sonia
1 rok temu
Reply to  redakcja

A kara o niezgłoszenie zakupu?

M****
1 rok temu

Za kilka dni opóźnienia od kary dostałam 6400masakra A mój Znajomy 8500 To jest nienormalne jak to możliwe taki kary płacić!!!!!!

Ewa
1 rok temu

Witam. Otrzymałam mandat do zapłaty. Nie mam w tej chwili z czego zapłacić. Mam 1.5 roczne dziecko,które karmie piersią. Nie mogę podjąć pracy z tego właśnie też względu. Opieki też nie ma kto sprawować nad nim. Zatrudniona w urzędzie nie jestem. Jedyny zasilek,który pobieram to 500+ i zasilek rodzinny. Jestem w kiepskiej sytuacji. Karmie piersią,bo w tej chwili szkoda mi pieniędzy na mleko. Piszę odwołanie,ale nie wiem co tam dokładnie uwzględnić. Czy akt urodzenia dziecka też dołączyć? Bo nic więcej nie jestem w stanie dodać.

Admin
1 rok temu
Reply to  Ewa

Dzień dobry. Proszę dołączyć dokumenty, które załączała pani we wniosku o 500+.

Ewa
1 rok temu
Reply to  redakcja

Ale teraz 500+ I tak jest bez dochodu. O jakie dokumenty chodzi dokładnie?

Ewa
1 rok temu

Mam 30 dni na dostarczenie dokumentów. Jeżeli po 2 tygodniach wysyłam pismo,to żadne odsetki nie naliczają się z tego tytułu? Do menu rozstrzygnięcia sprawy tak?

Ola
1 rok temu
Reply to  Ewa

Ja tez mam pytanie co w sytuacji, gdy odezwę się do UFG po 3 miesiącach od dostania pisma ? Jakie się naliczają odsetki ?

Admin
1 rok temu
Reply to  Ola

Dzień dobry. Odsetki ustawowe. Według kalkulatora odsetek to może być kwota ok. 200 zł.

j*****@o2.pl
1 rok temu
Reply to  Ola

Ostetki nie pojawia chyba, że sprawa trafi już do egzekucji do US. Ale długie zwlekanie z odpowiedzią, może skutkować wysłaniem przez fundusz wezwania do zapłaty, a ono będzie powiększone o około 16zł i nie sa to odsetki, a opłata za ponaglenie (przesyłka pocztowa).

Ewa
1 rok temu
Reply to  j*****@o2.pl

Czyli jeżeli sprawa będzie cały czas w toku i dopóki nie zapadnie decyzja czy mój wniosek odrzucono czy jednak rozłożą na raty,to żadne dodatkowe opłaty nie pojawią się?

j*****@o2.pl
1 rok temu
Reply to  Ewa

Dokładnie, ale trzeba pilnować, by po uzyskaniu decyzji o rozłożeniu na raty wysłać informację o AKCEPTACJI tego rozłożenia, lub próbować dalej negocjować i grać na czas. Pismo z ufg o propozycji ile rat dają, pozostawione bez odpowiedzi, jest traktowane jako odrzucenie i cała kwota jest wymagana nadal w całości. Nie ma milczącej zgody w tym przypadku. Po akceptacji rozłożenia na raty trzeba pilnować by płacić je w terminie. Bo później egzekucja szybko wchodzi.

Paweł
1 rok temu

Witam. Mama kupiła auto z komisu 31 marca, zostały jej przedstawione dokumenty, że polisa OC jest ważna do października, jadnak przy rejestracji pojazdu w maju okazało się, że OC nie było. Teraz przyszła kara 6 tysięcy złotych, co najlepsze okres nieopłacenia OC obejmuje od 5 marca przy czym przypomnę, że auto mama zakupiła 31 marca. Dlaczego zatem obowiązuje ją data, w której to komis zakupił auto od pierwszego właściciela, a nie data w której to ona kupiła auto z komisu? Czy to nie w kwestii komisu leży ubezpieczenie auta? Czy jest szansa na umorzenie? W dodatku mama to niepracująca rencistka… Czytaj więcej »

Admin
1 rok temu
Reply to  Paweł

Dzień dobry. Mama odpowiada za OC od dnia zakupu auta, czyli od 31 marca. W sytuacji, gdy przerwa w ciągłości OC wyniosła ponad 14 dni, kara niestety została nałożona prawidłowo. Jeśli mamie zostały przedstawione dokumenty, że jest polisa do października, to należy ten dokument załączyć do wniosku o umorzenie kary do UFG. Ewentualnie należy wystąpić z roszczeniem zwrotu kary za brak OC do podmiotu, który te dokumenty przedstawił, jako że wprowadził mamę w błąd. Jeśli z dokumentem było coś nie tak, była to polisa anulowana czy wręcz sfałszowana, to temat jest poważny. Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość weryfikacji tego, czy… Czytaj więcej »

Kamil
1 rok temu

Witam, kupiłem samochód. Ubezpieczenie miałem ważne do końca soboty. Niestety o tym zapomniałem i przypomniałem sobie w niedziele. Tak czy inaczej, gdyby udało mi się go kupić to ciągłość by była zachowana. Problemem był fakt że auto ma niestandardowy vin, przez który nie udało się wypełnić formularza online, a w niedziele niestety te instytucje nie odbierają telefonów. Mam na e-mailu próby zakupu Oc w ten dzień. Kara mi jeszcze nie przyszła, ale czuje że prędzej czy później to nastąpi. Czy jest opcja się odwołać jeżeli takowe pismo przyjdzie? Jestem jeszcze w o tyle komfortowej sytuacji że z racji zakładania działalności… Czytaj więcej »

Admin
1 rok temu
Reply to  Kamil

Dzień dobry. Od kary z UFG odwołać się można zawsze, ale w sytuacji, którą Pan opisuje, raczej nie ma co liczyć na umorzenie. Nietypowy VIN jest powodem, dla którego nie mógł Pan kupić OC w sobotę/niedzielę, ale nic nie stało na przeszkodzie, aby kupić OC wcześniej, i do tego odniesie się UFG.

Kamil
1 rok temu
Reply to  redakcja

Niby tak, aczkolwiek próbowałem zakupić w niedziele, chcąc utrzymać ciągłość. Czyli pozostaje się odnosić do faktu że nie miałem środków na zakup z tytułu bycia bezrobotnym

Monika
1 rok temu

Witam. Dostałam karę od UFG w kwocie 3.010zl. Zakupiłam pierwszy samochód (na kredyt), skontaktowałam się z ubezpieczalnią w której było aktualne OC i zrobili rekalkulację umowy (aneks). Sądziłam że jest to nowa umowa zapisana na mnie i powiadomią mnie o zbliżającym wygaśnięciu umowy. Napisałam więc obszerne odwołanie do UFG z prośbą o całkowite umorzenie należności z uwzględnieniem trudnej sytuacji finansowej. Przez ostatnie 2 lata byłam osobą bezrobotna i mąż był jedynym żywicielem rodziny 5 osobowej. Poza tym posiadam liczne zobowiązania kredytowe. Wszystkie dokumenty potwierdzające im wysłałam. Niestety 2 dni temu dostałam odpowiedź, że nie miałam ważnego OC w danym okresie… Czytaj więcej »

Admin
1 rok temu
Reply to  Monika

Dzień dobry.

Niestety, Pani Moniko, umowa OC po rekalkulacji składki nie przedłuża się automatycznie i nie ma innej rady, jak po prostu o tym pamiętać. Towarzystwo ubezpieczeniowe też nie ma obowiązku informować o końcu takiej umowy.
UFG nie jest łaskawym urzędem i łatwo kary nie podaruje, jeśli widzi choć cień szans na spłatę. Jeżeli mąż pracuje, to ma dochód, i UFG nie interesuje to, ile Państwo mają rat i kredytów. Jest dochód – można zapłacić. Tym bardziej, że jeden z kredytów jest na samochód, czyli zgodnie z prawem dobro luksusowe, obłożone podatkiem akcyzowym.

×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny