[Głosów: 2   Average: 5/5]

Gdy wynikiem wypadku są szkody majątkowe lub osobowe, osobom poszkodowanym należy się odszkodowanie z OC sprawcy. Z naszego poradnika dowiesz się, jak jest ustalana jego wysokość. Radzimy też, jak postępować, gdy ubezpieczyciel zaniża wysokość świadczenia.

Wysokość odszkodowania z OC sprawcy – warto widzieć

  • Osoby poszkodowane mogą dochodzić z OC sprawcy zdarzenia odszkodowania za uszkodzone mienie (szkody majątkowe) oraz utratę zdrowia (szkody osobowe).
  • Z polisy OC sprawcy otrzymamy również po wypadku: zwrot utraconych zarobków, wypłatę renty na zwiększone potrzeby oraz zadośćuczynienie za ból i cierpienie.
  • Odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości szkody doznanej przez poszkodowanego.
  • Osoby, które nie zgadzają się z wysokością odszkodowania czy zadośćuczynienia przyznanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, mogą napisać reklamację, skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego lub złożyć pozew do sądu.

 

Mimo wdrażania rozwiązań mających poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach, co roku w wypadkach komunikacyjnych zostają poszkodowane tysiące osób. Zgodnie z zasadą mówiącą, że każda szkoda powinna zostać naprawiona, mają one prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Jeżeli kierowca, który spowodował wypadek, miał ubezpieczenie OC, wszelkie roszczenia należy kierować do ubezpieczyciela. Jak towarzystwo ubezpieczeniowe ustala wysokość odszkodowania? Okazuje się, że dla wielu osób to zagadka.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanym z OC sprawcy?

Z OC sprawcy osoby poszkodowane mogą dochodzić odszkodowania za zniszczoną karoserię, wyposażenie pojazdu czy przewożone w nim rzeczy osobiste. Jeżeli po wypadku Twój samochód jest niesprawny, ubezpieczyciel sprawcy pokryje koszty odholowania go do warsztatu. Przysługuje Ci również pojazd zastępczy, którego koszt wypożyczenia również pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Odszkodowania za zniszczenia pojazdów to najczęściej wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe świadczenia. Tymczasem poszkodowani mają prawo dochodzić również zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i zarobków utraconych w wyniku wypadku. Z OC sprawcy wypadku można też starać się o wypłatę renty na zwiększone potrzeby oraz zadośćuczynienie za ból i cierpienie.

Z ubezpieczenia OC pokrywane są szkody na mieniu i osobowe. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 1 050 tys. euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 tys. euro w przypadku szkód na osobie. Bezsporną kwotę odszkodowania ubezpieczyciel musi wypłacić w ciągu 30 dni.

Na czym polega zasada pełnego odszkodowania?

Wyrażona w kodeksie cywilnym (w art. 361 § 2) zasada pełnego odszkodowania oznacza, że odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości szkody doznanej przez poszkodowanego. Inaczej mówiąc, odszkodowanie nie może być niższe czy wyższe od rozmiarów szkody, bo jego celem jest wyrównanie ubytku, do którego doszło w majątku poszkodowanego.

Zasada pełnego odszkodowania przewiduje również wypłatę poszkodowanemu rekompensaty za korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy  poszkodowany w wyniku wypadku nie może od razu wrócić do pracy. Wówczas – obok świadczenia wypłaconego przez ZUS – może dochodzić od ubezpieczyciela właśnie rekompensaty za utracone korzyści.

Jak ustala się wysokość odszkodowania przy szkodach majątkowych?

Jeżeli szkoda dotyczy pojazdu, jej rozmiar określa rzeczoznawca. Towarzystwo ubezpieczeniowe ustala wysokość odszkodowania, kierując się otrzymaną ekspertyzą i katalogiem Audatex lub EurotaxGlass’s, a następnie wypłaca przyznaną kwotę na rachunek bankowy poszkodowanego (wariant kosztorysowy). Alternatywą jest bezgotówkowe zlikwidowanie szkody w jednym z warsztatów, z którym towarzystwo ubezpieczeniowe podpisało umowę o współpracę (wariant warsztatowy).

Poszkodowany może też dochodzić zwrotu kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. W takiej sytuacji wystarczą rachunki i faktury za leczenie, które należy dołączyć do pisma wysłanego do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak ustala się wysokość zadośćuczynienia przy szkodach niemajątkowych?

Ustalenie wysokości odszkodowania przy szkodzie niemajątkowej jest bardziej skomplikowane i ma charakter indywidualny. W aktualnie obowiązujących przepisach nie ma informacji o żadnych kryteriach, jakimi należałoby się kierować, określając wysokość zadośćuczynienia za ból i cierpienie doznane w wyniku wypadku. Pomocne jest jednak orzecznictwo sądów powszechnych. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 3 listopada 1994 r. (sygn. akt III APr 43/94) podkreślił, że wysokość zadośćuczynienia nie może być symboliczna – musi rekompensować krzywdę.

Z orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy wynika, że przy określaniu wysokości zadośćuczynienia, należy wziąć pod uwagę m.in.:

  • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu – im wyższy jest stopień trwałego uszczerbku, tym wyższa powinna być wysokość świadczenia wypłaconego przez ubezpieczyciela,
  • wiek poszkodowanego – w orzecznictwie sądów powszechnych można zauważyć linię, zgodnie z którą im młodszy jest poszkodowany, tym większe zadośćuczynienie mu się należy,
  • poczucie bezradności życiowej – przy ustalaniu wysokości świadczenia należy uwzględnić, czy poszkodowany będzie mógł kontynuować wykonywanie zawodu, posiadać dzieci, uprawiać sport i czy będzie musiał korzystać z pomocy osób trzecich.

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia poszkodowanemu pomóc mogą konkretne orzeczenia wydane przez sądy. Przykładowo Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 24 lutego  2012 r. (sygn. akt I ACa 84/24) poszkodowanemu, którego uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego wyniósł 85 proc., tytułem zadośćuczynienia przyznał kwotę 133 000 zł. Odwołanie się do dotychczasowego orzecznictwa ułatwia określenie kwoty tytułem zadośćuczynienia, pozwala też lepiej umotywować wysuwane roszczenie.

Przeczytaj także:
Kalkulator OC bez podawania danych
Tanie OC – oszczędź nawet 1000 zł
Ubezpieczenie OC w Mbank

Zbyt niskie odszkodowanie lub zadośćuczynienie – co dalej?

Za ubezpieczycielem stoi sztab specjalistów, w tym również prawników. To jednak nie oznacza, że ma on zawsze rację. Jeżeli nie zgadzasz się z wysokością odszkodowania czy zadośćuczynienia przyznanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, możesz:

  • Napisać reklamację. Przedstaw w niej swoje stanowisko oraz poproś, aby ubezpieczyciel uzasadnił zaproponowane kwoty i przedstawił, w jaki sposób dokonał wyceny;
  • Skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Pośredniczy on w rozmowach między poszkodowanymi a ubezpieczycielami;
  • Złożyć pozew do sądu. Dochodzenie odszkodowania czy zadośćuczynienia w sądzie  jest niekiedy jedynym sposobem, aby uzyskać świadczenie w adekwatnej wysokości.

W Polsce działa też wiele punktów, w których możesz nieodpłatnie uzyskać pomoc prawną. Dane teleadresowe takich miejsc są dostępne na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Alternatywą jest skorzystanie z pomocy kancelarii specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań, przy czym pobierają one prowizję od uzyskanej kwoty.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
lopez_W
1 rok temu

Mam pytanie. Ostatnio wybrałem się na wycieczkę po drodze na drogę wyskoczyła mi sarna zeby ją ominąć uderzyłem bokiem w znak dorogowy. Czy moge dochodzić naprawy z OC? czy tu już musi zadzałać AC? Całe szczęscie że je mam a co w przypadku ludzi którzy nie wykupują AC?

Notiv
1 rok temu

Potrzebuje pomocy. Rzeczoznawca wpisał mi szkodę całkowitą chociaż auto nadzaje sie do jazdy poza wgnieceniami, rozbitą lampą i lusterkiem nie ma dramatu. Czy jest szansa zeby uniknąć wpisu szkoda całkowita? Jak kiedyś będę sprzedawać samochód lepiej zeby tego nie było w historii pojazdu

Piotr
1 rok temu
Reply to  Notiv

To liczą od jako % naprawy w stosunku do wartości samochodu. Zawsze możesz się odwoływać ale musisz udowodnic wyższą wartość pojazdu. Spróbować zawsze warto. Powodzenia