Myślisz, że oświadczenie sprawcy kolizji to temat, który Cię nie dotyczy? Takie zdarzenie na drodze może spotkać każdego. Dlatego warto być przygotowanym, jeśli będzie trzeba dojść do porozumienia z drugim kierowcą. W 2023 roku miało miejsce ponad 20 936 wypadków drogowych. Szczegółowy raport policji dotyczący kolizji jeszcze się nie pojawił, jednak i tych zdarzeń na drogach są tysiące każdego roku. Podpowiadamy, jak spisać oświadczenie sprawcy kolizji, aby uzyskać odszkodowanie bez problemu.

Bez względu na to, czy wybierasz się w długą, czy w krótką podróż, dobrze jest mieć w samochodzie oświadczenie sprawcy kolizji. Z tego artykułu dowiesz się m.in. co powinno zawierać takie oświadczenie, kiedy należy je sporządzić i jak zgłosić szkodę powstałą w wyniku kolizji drogowej.

Wypadek drogowy a kolizja – czym się różnią? Definicje

Wypadek drogowy i kolizja to dwa terminy często używane w kontekście zdarzeń drogowych. Choć dla większości osób mogą one brzmieć podobnie, to jednak różnią się od siebie okolicznościami i konsekwencjami.

Wypadek drogowy jest sytuacją, w której doszło do zderzenia lub innych działań, które spowodowały obrażenia przynajmniej jednej osoby oraz uszkodzenia pojazdów. Wypadek może mieć różną skalę, w zależności od rodzaju zdarzenia i siły uderzenia. Zazwyczaj skutkiem wypadku drogowego jest potrzeba udzielenia pomocy medycznej. Policja jest wtedy zobowiązana do sporządzenia dokumentacji, a sprawca może być ukarany przez sąd.

Natomiast kolizja to zdarzenie, w którym doszło do zderzenia pojazdów i ich uszkodzenia, ale bez obrażeń osób w niej uczestniczących. W tym przypadku obowiązkiem kierowców jest sporządzenie oświadczenia o kolizji i wymiana danych. Nie ma tu potrzeby interwencji służb medycznych lub policji.

Oba zdarzenia różnią się między sobą głównie skutkami. Kolizja jest mniej niebezpieczna niż wypadek. Kolizje kończą się stłuczką lub uszkodzeniem pojazdów. Wypadek jest związany z poważnymi konsekwencjami, takimi jak obrażenia ciała, rozległe kontuzje, a nawet śmierć uczestników zdarzenia. Często towarzyszą temu znaczne uszkodzenia pojazdów.

Zdarzenia drogowe w świetle prawa

Według Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo i ruchu drogowym wypadek to:

zdarzenie mające związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w wyniku którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób. Za śmiertelną ofiarę wypadku drogowego uznaje się osobę zmarłą w wyniku doznanych obrażeń na miejscu lub w ciągu 30 dni. Za ranną ofiarę wypadku drogowego uznaje się osobę, która doznała obrażeń ciała i otrzymała pomoc lekarską.

Z kolei kolizja drogowa klasyfikowana jest jako wywołanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dotyczy to sytuacji, której skutkiem są wyłącznie straty materialne.

Oświadczenie sprawcy kolizji – kiedy warto je spisać?

Oświadczenie sprawcy kolizji jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia procedury likwidacyjnej szkód lub rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie.

Takie oświadczenie warto spisać w momencie, gdy sytuacja jest jasna i nie ma wątpliwości co do faktycznego przebiegu zdarzenia. Jest to możliwe gdy doszło do drobnej kolizji, a sprawca potwierdza, że to on jest winny zdarzenia. Może to ułatwić późniejsze ustalenie winy i wyjaśnienie sprawy przed ubezpieczycielem. Ważne jest jednak, aby oświadczenie było sporządzone rzetelnie – nie należy wprowadzać nieprawdziwych informacji czy ich koloryzować.

Jeśli nie masz pewności co do przebiegu zdarzenia lub nie jesteś pewny swojej winy, lepiej będzie wezwać policję. Dzięki temu unikniesz problemów z wypłatą odszkodowania.

Jak radzi Damian Ziąber, rzecznik prasowy UFG:

Bez względu na okoliczności, zawsze przecież stresujące, zadbajmy o to, aby starannie udokumentować  okoliczności zdarzenia. Fotografie numerów rejestracyjnych i pojazdów, fotografie miejsca zdarzenia, spisane dane kierowcy – sprawcy zdarzenia, a przede wszystkim spisane dane z dokumentów pojazdu na zagranicznych numerach: dowód rejestracyjny, polisa OC, inne przydatne dokumenty. To wszystko powinniśmy zabezpieczyć, co nie powinno nastręczać trudności w dobie powszechnego posiadania i korzystania z telefonów komórkowych.

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji? Najważniejsze elementy

Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać kilka kluczowych informacji, które pomogą w procesie szacowania strat oraz wypłaty odszkodowania. Taki gotowy wzór oświadczenia, zawsze warto mieć w samochodzie. Wtedy w razie kolizji nie musisz spisywać go odręcznie i domyślać się tego, co w oświadczeniu powinno się znaleźć.

Najważniejsze elementy które powinny być zawarte w oświadczeniu to:

 • data, godzina i miejsce zdarzenia,
 • dane personalne obu kierowców ze wskazaniem sprawcy kolizji (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania oraz numer telefonu),
 • numery rejestracyjne obu samochodów oraz numer polisy sprawcy kolizji,
 • opis kolizji i okoliczności (kiedy i gdzie miała miejsce kolizja, kto jest sprawcą itp. im więcej szczegółów, tym lepiej),
 • dokładny opis uszkodzeń samochodu plus rysunek samochodu z zaznaczonymi usterkami powstałymi w wyniku kolizji,
 • jeśli są świadkowie, to należy wpisać ich dane,
 • czytelne podpisy obu stron.

Czy istnieje ustalony wzór oświadczenia kolizji?

Istnieją pewne wytyczne dotyczące treści oświadczeń kolizyjnych, jednak nie ma jednego, sztywnego, ustalonego wzoru, który musi być wypełniony przez wszystkich uczestników kolizji.

Takie oświadczenie można sporządzić samodzielnie lub skorzystać ze wzorów dostępnych w Internecie. Ważne jest, aby zawierało najważniejsze elementy czyli nazwiska, adresy i numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, datę i godzinę kolizji, szczegóły dotyczące miejsca zdarzenia, a także opis okoliczności zdarzenia.

Pamiętaj, że oświadczenie to jest bardzo ważnym dokumentem, który może mieć wpływ na proces odszkodowawczy. Dlatego powinno być wypełnione zgodnie z prawdą i stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z przedstawicielem ubezpieczyciela, który udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z oświadczeniem kolizyjnym.

Jak dobrze napisać oświadczenie o kolizji?

Oświadczenie o kolizji powinno skupić się na najważniejszych faktach zdarzenia, takich jak data, czas i miejsce, a także informacje dotyczące pojazdów i osób zaangażowanych. Jednak warto także w nim uwzględnić inne elementy, które mogą być istotne w kontekście ubezpieczenia lub sporów sądowych.

Istotny jest dokładny opis całego zdarzenia i okoliczności, które do niego doprowadziły. Może składać się na to na przykład nieostrożność kierowcy lub niezastosowanie się do znaków drogowych. Ważne jest również, aby szczegółowo opisać jakie uszkodzenia i szkody powstały w wyniku zdarzenia.

Oświadczenie może także zawierać dane dotyczące świadków sytuacji, którzy mogą pomóc w ustaleniu jej przebiegu. Być może właśnie dzięki temu o wiele szybciej załatwisz formalności i uzyskasz odszkodowanie.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – co to takiego?

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest bardzo podobnym dokumentem do oświadczenia o kolizji, jednak z pewną znaczącą różnicą. Wspólne oświadczenie zawiera wszystkie dane kierowców, okoliczności zdarzenia oraz wynikające z tego uszkodzenia, ale nie uwzględnia najważniejszego dla ubezpieczyciela – oświadczenia o tym, kto jest sprawcą kolizji.

W wyniku braku tego zapisu wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest tylko dokumentem potwierdzającym, że doszło do stłuczki, w której nie określono winnego. Z tego powodu poszkodowany może mieć duże problemy z wypłatą rekompensaty z ubezpieczalni.

Kolizja poza ruchem drogowym – czy trzeba spisać oświadczenie?

Kolizja poza ruchem drogowym to zdarzenie, do którego może dojść się w różnych miejscach innych niż jezdnia. Jednym z nich jest parking publiczny, na którym często dochodzi do różnego rodzaju stłuczek czy zarysowań samochodów. Wówczas często rodzi się pytanie: czy trzeba spisać oświadczenie?

Odpowiedź jest jednoznaczna. Należy postąpić dokładnie tak, jak w przypadku stłuczki na drodze. Parking publiczny traktowany jest jako strefa ruchu, gdzie każdy ma obowiązek stosowania się do znaków umieszczonych przez zarządcę parkingu. Jeśli na jego terenie nie ma żadnych znaków, to pamiętaj, że zawsze pierwszeństwo mają samochody znajdujące się po Twojej prawej stronie.

Podobnie jak na drodze, w przypadku stłuczki na parkingu spisane oświadczenie pomoże uzyskać odszkodowanie za poniesione szkody.

Kiedy wezwać policję do kolizji drogowej?

Wezwanie policji do kolizji jest wręcz niezbędne w pewnych sytuacjach. Dotyczy to sytuacji, w których uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia lub doszło do złamania prawa. Można tu wskazać następujące sytuacje:

 • osoby uczestniczące w zdarzeniu podają różne wersje wydarzeń,
 • sprawca nie chce podpisać oświadczenia lub nie przyznaje się do winy,
 • uczestnik kolizji doznał obrażeń,
 • podejrzewasz, że drugi kierowca prowadził pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • sprawca uciekł z miejsca kolizji,
 • sprawca kolizji nie posiada ważnej polisy OC, przeglądu lub prawa jazdy,
 • kolizja spowodowała poważne utrudnienia w ruchu drogowym.

Pamiętaj, że wezwanie policji w razie jakichkolwiek wątpliwości będzie jak najbardziej słuszne. To te służby pomogą rozstrzygnąć spór i wyjaśnią kto ponosi winę. Dodatkowo zawsze sporządzą notatkę, która w razie potrzeby będzie bardzo ważnym dowodem dla ubezpieczalni.

Zgłoszenie szkody OC po kolizji drogowej – gdzie i jak to zrobić?

Jeśli brałeś udział w kolizji drogowej i jesteś poszkodowany, to powinieneś zgłosić taką szkodę do firmy, w której ubezpieczony jest sprawca zdarzenia. Można to zrobić osobiście w oddziale ubezpieczyciela, telefonicznie lub online za pomocą specjalnej aplikacji lub formularza.

Najważniejsze jednak, aby zgłosić szkodę jak najszybciej po kolizji – najlepiej w ciągu 3 dni, choć w niektórych przypadkach można to zrobić nawet do 30 dni. W zgłoszeniu należy podać dokładny opis zdarzenia, miejsce, czas i okoliczności kolizji, oświadczenie kolizji oraz dane wszystkich uczestników i świadków.

Gdzie sprawdzić ważność polisy OC sprawcy kolizji?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie ważności polisy OC jest skorzystanie z bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Aby to zrobić musisz:

 1. Wejść na stronę: https://www.ufg.pl/.
 2. Wybrać najpierw zakładkę „Baza OC i AC”, a następnie pole: Sprawdzenie ubezpieczenia OC – Identyfikacja umowy OC na dzień.
 3. Wpisać jedną z opcji: numer rejestracyjny auta lub jego numer VIN oraz dzień na który ma przypadać sprawdzenie OC.
 4. Kliknąć w pole „Sprawdź”.

Druga opcją jest sprawdzenie w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Żeby to zrobić musisz wejść na stronę www.historiapojazdu.gov.pl , wpisać: nr rejestracyjny, nr VIN oraz datę pierwszej rejestracji pojazdu i wcisnąć „sprawdź pojazd”.

historia-pojazdu
Formularz z serwisu

Ile potrwa wypłata odszkodowania z ubezpieczenia?

Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczyciel na wpłatę odszkodowania ma 30 dni od daty złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Ten termin dotyczy wszystkich bezspornych i oczywistych spraw, które nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia.

Natomiast w przypadku, gdy ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wypłaty odszkodowania, nie jest oczywiste, to prawo przewiduje, że wypłata powinna nastąpić w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym zostały wyjaśnione okoliczności zdarzenia. Nie może to nastąpić później niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Jeśli jesteś niezadowolony z rozstrzygnięcia ubezpieczyciela, możesz się odwołać od tej decyzji. Odwołanie złóż w formie pisemnej. Masz na to 3 lata, jednak warto zrobić to jak najszybciej.

Wraz z odwołaniem musisz przedstawić argumenty za swoim stanowiskiem oraz wszelkie niezbędne dokumenty takie jak np.:

 • niezależne opinie,
 • ekspertyzy,
 • wyceny.

Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie i udzielić Ci odpowiedzi w ciągu miesiąca. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi w tym czasie lub odpowiedź ta Cię nie zadowoli, możesz złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wnieść sprawę do sądu.

 • Kolizja, od wypadku różni się głównie skutkami, ponieważ w jej wyniku najczęściej dochodzi tylko do uszkodzenia samochodu.
 • Oświadczenie sprawcy kolizji to ważny dokument potwierdzający kolizję, który zawsze należy spisać w przypadku zaistnienia każdego zdarzenia drogowego.
 • Oświadczenie sprawcy kolizji można sporządzić samodzielnie lub skorzystać ze wzorów dostępnych w Internecie.
 • Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać ważne elementy dotyczące uczestników zdarzenia, ich pojazdów oraz okoliczności powstania kolizji.
 • Jeśli przytrafi Ci się kolizja na parkingu publicznym, pamiętaj że do uzyskania odszkodowania konieczne jest spisanie oświadczenia.
 • Policję należy wezwać zawsze, kiedy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub niezgodności.
 • Szkodę zgłasza się do ubezpieczalni, z którą umowę ma zawarty sprawca.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o oświadczenie sprawcy kolizji

 1. Czy można spisać oświadczenie sprawcy kolizji własnymi słowami?

  Tak, oświadczenie sprawcy kolizji można spisać własnymi słowami. Jednak pamiętaj, że w oświadczeniu należy wskazać niezbędne elementy takie jak: dokładne miejsce i czas zdarzenia, dane sprawcy i poszkodowanego, opisać jakie pojazdy brały w nim udział i w jaki sposób doszło do kolizji. Ponadto koniecznie należy podać numer polisy ubezpieczeniowej auta oraz numery tablic rejestracyjnych.

 2. Czy na miejsce kolizji zawsze trzeba wezwać policję?

  Nie, nie zawsze trzeba to robić. W przypadku drobnej kolizji lub stłuczki, co do której nie ma żadnych wątpliwości, można załatwić sprawę bez angażowania policji. Natomiast w przypadku gdy: strony nie mogą dojść do porozumienia, sprawca ucieka z miejsca kolizji lub sprawca kolizji zachowuje się agresywnie, jest pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających - zdecydowanie trzeba wezwać policję.

 3. Czy oświadczenie sprawcy kolizji ma datę ważności?

  Warto jak najszybciej zgłosić szkodę, ponieważ wtedy szybciej dostaniesz wypłatę z odszkodowania. Jednak musisz wiedzieć, że na złożenie wniosku do ubezpieczalni masz 3 lata. Po tym czasie szkoda ulega przedawnieniu i nie możesz wystąpić o jej likwidację.

 4. Czy można zgłosić szkodę do ubezpieczyciela bez spisywania oświadczenia?

  Jeśli po kolizji nie spisałeś oświadczenia, możesz mieć duże problemy z uzyskaniem odszkodowania. Ubezpieczyciel potrzebuje potwierdzenia, kto był sprawcą i czy faktycznie doszło do zdarzenia. Takim dowodem jest oświadczenie. Ponadto jeśli oświadczenie nie zostało spisane, a ustalenia były tylko ustne, to sprawca może nie przyznać się do winy, gdy zgłosisz to do ubezpieczalni. Wtedy Ty jako poszkodowany będziesz musiał udowodnić, że sprawca ponosi za to odpowiedzialność - czasami może to być bardzo trudne.

Natalia Tokarczyk-Jarocka

Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych, na co dzień stara się w przystępny sposób wyjaśniać czytelnikom zawiłe kwestie i przepisy prawne w różnych obszarach. Zawodowo pracuje ze słowami od 13 lat , czerpiąc satysfakcję z odkrywania ich kolejnych tajników. W języku najbardziej ceni sobie jego plastyczność, użytkowość i fakt, że można zrobić z nim właściwie wszystko, mając odpowiedni warsztat.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny