Dowód rejestracyjny to dokument, który zawiera informacje o pojeździe, jego danych technicznych oraz numerze rejestracyjnym. Pozwala on na jednoznaczną identyfikację pojazdu w systemie ewidencji komunikacyjnej. Ponadto jest niezbędny przy sprzedaży samochodu.

Chociaż od niedawna dowodu rejestracyjnego nie trzeba ze sobą wozić, to jego wymiana jest konieczna w przypadku jego utraty, zniszczenia lub zmiany danych zawartych w dokumencie. Z tego artykułu dowiesz się, jakie informacje znajdują się w dowodzie, jak i kiedy trzeba go wymienić oraz gdzie to zrobić i ile to kosztuje.

Dowód rejestracyjny samochodu – jakie informacje zawiera?

Dowód rejestracyjny samochodu to swego rodzaju dokument tożsamości, który stwierdza jego dopuszczenie do ruchu. Zawiera także bardzo istotne informacje i dane o pojeździe oraz jego właścicielu, dzięki którym można go łatwo zidentyfikować. Dowód rejestracyjny podzielony jest na sekcje oznaczone literami, które przyporządkowane są do określonych informacji.

Zobacz także: Brak dowodu rejestracyjnego a ubezpieczenie auta

Informacje zawarte w dowodzie rejestracyjnym:

 • na pierwszej stronie na górze znajduje się organ wydający
 • A – pod ta literą zawsze znajduje numer rejestracyjny pojazdu,
 • B – data pierwszej rejestracji,
 • C – dane właściciela pojazdu ( C.1.1 – imię i nazwisko; C.1.2 – numer Pesel; C.1.3 – adres właściciela pojazdu),
 • D – dane pojazdu (marka i model),
 • E – numer identyfikacyjny pojazdu VIN,
 • 1 – maksymalna masa całkowita,
 • 2,F.3 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu/zespołu pojazdów,
 • G – masa własna,
 • H – okres ważności dowodu,
 • I – data wydania dowodu rejestracyjnego,
 • J – kategoria pojazdu,
 • K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu,
 • L – liczba osi,
 • 1,O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem/bez hamulca,
 • 1 – pojemność silnika w cm3, P.2 – maksymalna moc silnika w kW oraz P.3 – rodzaj paliwa np. diesel=D,
 • 1,S.2 – liczba miejsc siedzących/stojących,
 • Q – stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg),
 • w środku dokumentu znajduje się sześć miejsc na badanie techniczne oraz adnotacje urzędowe,
 • na ostatniej stronie znajdują się: rodzaj pojazdu, przeznaczenie, rok produkcji, dopuszczalna ładowność, największy dopuszczalny nacisk osi, numer karty pojazdu oraz kod QR.

dowod rejestracyjny awers
Zdjęcie z portalu info-car.pl

dowod rejestracyjny rewers
Zdjęcie z portalu info-car.pl

Wymiana dowodu rejestracyjnego – kiedy jest konieczna?

Dowód rejestracyjny jest ważnym dokumentem i powinien posiadać go każdy właściciel samochodu, bez względu na to, że od 1 października 2018 roku nie ma obowiązku jego posiadania podczas jazdy. Dokument ten poświadcza zarejestrowanie pojazdu w urzędzie komunikacji i jest potwierdzeniem, że pojazd jest zgodny z wymaganiami technicznymi i prawnymi. Wymiana dowodu jest konieczna jeżeli:

 • nastąpi zmiana danych osobowych właściciela pojazdu – np. w wyniku zmiany nazwiska po ślubie,
 • zmienią się dane techniczne pojazdu np. zmiany konstrukcyjne (instalacja LPG),
 • nastąpi zmiana adresu zamieszkania właściciela – np. zakup mieszkania,
 • dokument ulegnie zniszczeniu lub zgubieniu – jeśli się przerwie lub zostanie poważnie zmoczony i odczyt danych nie będzie możliwy lub np. gdy się zgubi lub zostanie skradziony.

Porównaj ceny OC/AC

Brak miejsca na pieczątki – czy konieczna jest wymiana dowodu rejestracyjnego?

Jeszcze niedawno, gdy w dowodzie rejestracyjnym skończyło się miejsce na pieczątki z okresowego przeglądu technicznego, trzeba było koniecznie dowód wymienić na nowy.

Od 4 grudnia 2020 r. weszły zmiany w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym, które stanowią, że gdy skończy się miejsce na pieczątki, nie ma wówczas konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego. W takiej sytuacji wystarczy, że diagnosta wykonujący badanie techniczne, wprowadzi je do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEiPK). Dodatkowo diagnosta wystawi Ci papierowe zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu – komentuje Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń w ubezpieczamy-auto.pl

Policja ma dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów, dlatego w razie kontroli drogowej nie ma obaw co do tego, że w dowodzie nie ma pieczątki aktualnego badania technicznego z powodu braku miejsca na  stempel. Policja może sprawdzić tam wszystkie niezbędne dane dotyczące zarówno samochodu, jak i jego właściciela.

Jak napisać wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego?

Aby złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, należy wypełnić odpowiedni formularz, który  możesz pobrać z internetowej strony urzędu miasta – wydziału komunikacji lub bezpośrednio w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego musi zawierać informacje, takie jak:

 • miejscowość i data,
 • imię, nazwisko i adres właściciela pojazdu,
 • numer Pesel lub Regon,
 • adres urzędu w którym składasz wniosek,
 • numer rejestracyjny pojazdu, numer VIN i marka,
 • powód wymiany dowodu – np. zmiana danych znajdujących się w dowodzie rejestracyjnym – nazwisko,
 • podpis właściciela.

Jak i gdzie wymienić dowód rejestracyjny na nowy?

Jeśli chcesz wymienić swój stary dowód rejestracyjny na nowy możesz zrobić to osobiście, odwiedzając wydział komunikacji według miejsca zamieszkania, który może znajdować się w:

 • urzędzie starostwa powiatowego,
 • urzędzie miasta w przypadku miast na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy w danym mieście np. Warszawa, Gdańsk, Wrocław itp.

Samo wypełnienie i wysłanie wniosku nie wystarczy. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

 • dowód zapłaty za nowy dowód rejestracyjny,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny, a w przypadku jego braku: oświadczenie o utracie dokumentu lub potwierdzenie z policji o kradzieży.
 • karta pojazdu ( jeśli została wydana),
 • dowód osobisty,
 • potwierdzenie o aktualnym badaniu technicznym,
 • potwierdzenie o zawartym ubezpieczeniu OC,
 • w przypadku gdy samochód ma więcej właścicieli, to należy posiadać pełnomocnictwo udzielone przez współwłaściciela, jeżeli wniosek składa jeden z właścicieli ( należy wtedy dokonać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł na konto urzędu miejskiego).

Może cię zainteresować: Zgubiona karta pojazdu – co zrobić?

Jeśli wszystko zostanie wykonane prawidłowo, po przyjęciu wniosku na wydanie nowego dowodu rejestracyjnego urząd ma 30 dni. Często czas oczekiwania uzależniony jest od obciążenia wydziału komunikacji, zwłaszcza w okresach sezonowych, gdy składanych jest wiele wniosków. Jeśli wniosków nie ma dużo, to nowy dowód możesz otrzymać nawet w ciągu dwóch tygodni.

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego przez Internet

Wniosek możesz też złożyć przez internet za pomocą www.epuap.gov.pl. Po wejściu na stronę należy:

 1. Wybrać opcję „Motoryzacja i transport”.
 2. Następnie wybrać „Wydanie wtórnika” i usługę, czyli „Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego”.
 3. Wpisać miejscowość, w której znajduje się urząd lub znaleźć go na liście. Jeżeli urzędu, który Cię interesuje, nie będzie w systemie, to złożenie wniosku trzeba będzie załatwić osobiście w urzędzie.
 4. Zalogować się, korzystając z Profilu Zaufanego.
 5. Wypełnić formularz i postępować zgodnie z pokazującymi się komunikatami.

Pamiętaj, że przez Internet istnieje też możliwość sprawdzenia statusu dowodu rejestracyjnego za pośrednictwem strony www.info-car.pl.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego?

Niestety za wymianę dowodu rejestracyjnego trzeba zapłacić, bez względu na powód jego wymiany. Na koszt wymiany dowodu rejestracyjnego składa się:

 • 54,50 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną,
 • 19 zł za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną,
 • 17 zł wynosi opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa.

Jeśli w czasie wyrabiania nowego dowodu chcesz się poruszać samochodem, to zapłacisz 73,50 zł ( 54,50 +19). Natomiast jeśli jest więcej współwłaścicieli, którzy udzielą Ci pełnomocnictwa, to za każdego musisz do tej kwoty dodać 17 zł opłaty skarbowej.

Dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC – trzeba mieć zawsze ze sobą?

Dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie OC, to niezbędne dokumenty dla każdego posiadacza samochodu, dzięki którym legalnie można poruszać się autem po drogach. Dowód rejestracyjny to dokument potwierdzający rejestrację pojazdu czyli dopuszczenie go do ruchu oraz zawierający informacje o pojeździe i jego właścicielu. Ubezpieczenie OC natomiast jest obowiązkowe i chroni przed szkodami, które zostały wyrządzone przez pojazd w związku np. z wypadkiem lub stłuczką. Czy wobec tego trzeba je zawsze wozić ze sobą?

Po nowelizacji Ustawy o Ruchu drogowym od 1 października 2018 roku nie ma obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC.

W przypadku kontroli drogowej kierowca nie musi mieć przy sobie tych dokumentów, ponieważ policja ma dostęp do Centralnej Bazy Pojazdów i Kierowców. Dokonując kontroli mogą oni w tej bazie sprawdzić wszystkie dane samochodu oraz kierowcy, czyli np. jego ubezpieczenie, przegląd, fakt czy kierowca posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów itp.

Pomimo braku konieczności wożenia ze sobą tych dokumentów, ich posiadanie może ułatwić sprawy w wielu sytuacjach. Na przykład gdy dojdzie do wypadku lub kolizji i trzeba będzie spisać oświadczenie o kolizji. Pamiętaj, że zawsze może dojść do tego, iż policja z przyczyn niezależnych (brak połączenia internetowego lub awaria systemu) nie będzie mogła sprawdzić Twoich danych w CEiPK. Wtedy dużym ułatwieniem będzie posiadany przez Ciebie dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC w formie papierowej.

Pamiętaj też, że jazda bez ważnego ubezpieczenia OC może Cię bardzo drogo kosztować, dlatego zawsze dbaj o ciągłość polisy. Podstawą do obliczenia kary za brak ważnego OC jest płaca minimalna w danym roku kalendarzowym. W 2023 roku od 1 lipca jest to kwota 3600 zł.

co grozi za brak OC 2

Wymiana dowodu rejestracyjnego jest konieczna w kilku uzasadnionych przypadkach i trzeba za nią zapłacić z własnej kieszeni. To jednak nikłe koszty w porównaniu z mandatem, jaki możesz otrzymać w razie kontroli, jeśli okaże się, że powinieneś złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Dbając kompleksowo o bezpieczeństwo swoje i pojazdu, nie zapomnij także o obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

Jeśli preferujesz wygodną formę online, zarówno wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, jak i zakup polisy na samochód możesz zrealizować bez wychodzenia z domu. Wszystko dzięki profilowi zaufanemu na platformie ePUAP oraz internetowemu kalkulatorowi OC i AC!

Podsumowanie:

 • Dowód rejestracyjny to dokument który stwierdza dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz zawiera dane samochodu i jego właściciela.
 • Od 1 października 2018 roku nie ma obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego podczas jazdy.
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego jest konieczna gdy: nastąpi zmiana danych osobowych właściciela pojazdu, gdy zmienią się dane techniczne pojazdu, nastąpi zmiana adresu zamieszkania właściciela, gdy dokument ulegnie zniszczeniu lub zgubieniu.
 • Od 4 grudnia 2020 r., gdy skończy się miejsce na pieczątki, nie ma konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego.
 • Wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego można złożyć osobiście u wydziale komunikacji lub za online poprzez epuap.gov.pl .
 • Wniosek o wydanie dowodu można pobrać ze strony urzędu miasta lub bezpośrednio w urzędzie.

Źródła:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wymianę dowodu rejestracyjnego

 1. Czym jest wtórnik dowodu rejestracyjnego?

  Wtórnik to duplikat dowodu rejestracyjnego, czyli drugi egzemplarz dowodu, który wydawany jest na wniosek właściciela pojazdu. Wtórnik wydawany jest z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowego dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 2. Czy po zmianie nazwiska trzeba wymieniać dowód rejestracyjny?

  Tak, po zmianie nazwiska należy wymienić dowód rejestracyjny. Wynika to z faktu, że dokument ten zawiera informacje o właścicielu pojazdu, w tym właśnie imię i nazwisko. W przypadku zmiany nazwiska, dotychczasowe informacje nie są już aktualne i dokument można uznać za nieważny. Ponadto dane te mogą wprowadzać w błąd organy kontrolne. Z tego powodu wymiana dowodu rejestracyjnego jest obowiązkowa i konieczna w celu uniknięcia kłopotów. Warto jednak pamiętać, że każda zmiana danych osobowych, nie tylko nazwiska, powinna zostać zgłoszona organom odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji.

 3. Ile wynosi grzywna za brak wymiany dowodu po zmianie miejsca zamieszkania?

  Według polskiego prawa za niedopełnienie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego po zmianie miejsca zamieszkania grozi kara grzywny w wysokości od 200 do 1000 złotych.

 4. Czy wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego przez Internet można złożyć w każdym przypadku?

  Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego przez Internet jest dostępny, jeśli dany urząd udostępnia taką usługę. Jeśli urząd nie znajduje się na liście takich placówek, to wniosek trzeba złożyć osobiście w urzędzie. Ponadto jeśli nie korzystasz z profilu zaufanego, to również nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku online.

 5. Ile trzeba czekać na wydanie nowego dowodu rejestracyjnego?

  Urząd na wydanie dowodu rejestracyjnego ma 30 dni. Jednak czas oczekiwania może różnić się w zależności od urzędu oraz liczby składanych w nim wniosków. Jeśli składanych wniosków nie jest dużo, to nowy dowód rejestracyjny można otrzymać już nawet w ciągu dwóch tygodni.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny