Kierowca, który musi przerejestrować samochód, może wnieść o zmianę tablicy rejestracyjnej lub pozostać przy dotychczasowych. Pozwala mu to zaoszczędzić na kosztach wymiany tablic. Stosowną informację zamieszcza się we wniosku o rejestrację/przerejestrowanie samochodu. Zobacz, jak wygląda przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic rejestracyjnych.

Jeśli kupiłeś używany samochód lub otrzymałeś pojazd jako darowiznę, musisz udać się do wydziału komunikacji, by go zarejestrować na siebie (czyli przerejestrować) – masz na to 30 dni. W tym celu należy wypełnić wniosek, zgromadzić wymagane dokumenty i stawić się w urzędzie.

Przerejestrowanie samochodu przeprowadzane jest w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela. Kierowca może zadecydować, czy potrzebne mu nowe tablice rejestracyjne standardowe, indywidualne, czy też woli pozostać przy dotychczasowych. Zachowanie tablic jest możliwe tylko po spełnieniu określonych wymagań.

Kiedy można przerejestrować samochód bez zmiany tablic rejestracyjnych?

Od 31 stycznia 2022 roku nie ma obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych, kierowca przerejestrowujący pojazd nie musi wnioskować o wydanie nowych. Trzeba jednak pamiętać, że jest to możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach:

 • tablice rejestracyjne są w dobrym stanie – nie są zniszczone, nieczytelne, pomazane;
 • tablice są zgodne z obowiązującym wzorem.

Pamiętaj! Możesz pozostawić dotychczasowe tablice rejestracyjne, nawet jeśli są indywidualne. Nie jest to jednak twoim obowiązkiem, a jedynie udogodnieniem. Wciąż masz możliwość ich wymiany na takie, które obowiązują w danym powiecie.

Aby pozostawić dotychczasowe tablice rejestracyjne, trzeba zweryfikować, w jakim są stanie. Powinny być czytelne, niezniszczone, muszą też spełniać unijne standardy. Jeśli kierowca kupił samochód na starych blachach z białymi literami lub z flagą Polski, musi wnioskować o ich zmianę.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Tablice rejestracyjne należy bezwzględnie wymienić w trzech przypadkach:

 • jeśli samochód został kupiony za granicą, nie był dotychczas rejestrowany w Polsce – auto musi zostać wprowadzone do polskiej ewidencji i stosownie oznaczone;
 • jeżeli tablice są nieczytelne, zniszczone – oznaczenia muszą być łatwe do odczytania, ponieważ tablice pozwalają zidentyfikować pojazd;
 • gdy tablice rejestracyjne nie są zgodne z unijnym wzorem.

Nowe zasady wprowadziła ustawa o zmianie Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Jak wygląda przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic rejestracyjnych?

Rejestracja samochodu to nieskomplikowana procedura, która polega na złożeniu wymaganych dokumentów w wydziale komunikacji. W urzędzie powinien zjawić się właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik. Proces rejestracji samochodu rozpoczyna się wypełnieniem wniosku i umówieniem wizyty we właściwym wydziale.

Ważne! Jeśli jest kilku współwłaścicieli, w wydziale komunikacji muszą zjawić się wszyscy.

Jak krok po kroku przerejestrować auto? Oto jak wyglądają kolejne etapy.

1. Skompletuj niezbędne dokumenty

Rejestracja samochodu czy też jego przerejestrowanie to taka sama procedura, która wymaga przygotowania wymaganych dokumentów. Jednym z nich jest wniosek – można go pobrać ze strony internetowej lub uzyskać bezpośrednio w urzędzie (wydziale komunikacji).

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć pozostałe dokumenty – będą się one nieco różnić w zależności od tego, czy auto zostało sprowadzone z zagranicy, czy też zakupione w kraju. Wszystkie jednak są niezbędne w sytuacji, gdy następuje rejestracja samochodu bez zmiany tablic, ale też, gdy tablice są zmieniane.

Przerejestrowanie pojazdu wymaga przygotowania dokumentów jak:

 • wypełniony wniosek o rejestrację/przerejestrowanie samochodu;
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny;
 • dowód własności pojazdu – faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, potwierdzenie darowizny, prawomocne orzeczenie sądu;
 • dokument tożsamości do wglądu;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty;
 • ważna polisa OC;
 • zaświadczenie o pozytywnym przejściu badania technicznego.

Jeżeli rejestrowany jest samochód sprowadzony z zagranicy należy przygotować również potwierdzenie opłacenia akcyzy lub cła. Wszystkie dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Nabywca samochodu używanego musi do kompletu dokumentów dołączyć także stare tablice rejestracyjne.

Ważne! Przed przerejestrowaniem samochodu pamiętaj o obowiązku ubezpieczenia. Polisa poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie, dlatego sprawdź, czy jest aktualna.

2. Umów się na wizytę w wydziale komunikacji

Gdy właściciel samochodu zgromadzi niezbędne dokumenty, musi umówić wizytę w wydziale komunikacji właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Rejestracji auta można dokonać również przez internet. Wcześniej należy się upewnić, że dany wydział realizuje taką usługę – nie wszystkie mają elektroniczną skrzynkę podawczą. Można to zweryfikować zaglądając na stronę internetową danego urzędu, ale też na rządowy portal https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/.

Ważne! Aby przeprowadzić rejestrację samochodu online, trzeba mieć założony profil zaufany lub aktywną aplikację mObywatel. Konieczne będzie elektroniczne podpisanie dokumentów.

3. Odbierz nowy dowód rejestracyjny pojazdu

Czas oczekiwania na przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic jest identyczny jak w przypadku ich zmiany. Decyzję otrzymuje się natychmiast, jeżeli sprawa nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Urząd ma na wydanie stałego dowodu 30 dni, zazwyczaj jednak wydaje dokument znacznie szybciej.

Rejestrując pojazd po raz pierwszy właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe, a więc tzw. dowód rejestracyjny tymczasowy (miękki). W przypadku przerejestrowania auta pozwolenie czasowe nie zawsze jest konieczne. Miękkiego dowodu nie otrzyma kierowca, jeśli zostały spełnione określone warunki:

 • pojazd był ostatnio zarejestrowany w Polsce, a właściciel chce zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne;
 • organ rejestrujący pozytywnie zweryfikował informacje zapisane w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym;
 • w starym dowodzie rejestracyjnym jest miejsce, aby wprowadzić adnotację o złożeniu wniosku o rejestrację samochodu.

Brak pozwolenia czasowego to oszczędność 13,50 zł.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic?

Jeśli nie chcesz zmieniać tablic rejestracyjnych, zapłacisz mniej za rejestrację pojazdu. Zachowanie dotychczasowych tablic zwalnia z konieczności wnoszenia opłaty w wysokości 80 zł (za nowe tablice rejestracyjne) lub 1000 zł (za indywidualne tablice rejestracyjne).

Ciekawe! Nowy właściciel pojazdu może także zachować dotychczasowe tablice indywidualne.

Decydując się na korzystanie z dotychczasowego numeru rejestracyjnego, kierowca zapłaci:

 • 54 zł za dowód rejestracyjny;
 • 12,50 za wydanie nalepki legalizacyjnej.

W sumie, w przypadku pozostawienia dotychczasowych numerów rejestracyjnych, właściciel zapłaci 66,50 zł.

Na skutek zmian przepisów, kierowcy zapłacą znacznie mniej za rejestrację samochodu. Od 4 września 2022 roku nie wydaje się już nalepki kontrolnej, co oznacza oszczędność w wysokości 18,50 zł. Od 1 lipca 2023 roku nie ma obowiązku wnoszenie opłaty ewidencyjnej 2,50 zł. Jeśli właściciel auta zdecyduje się zarejestrować samochód korzystając z dotychczasowych tablic rejestracyjnych, oszczędzi kolejne 80 zł. Takie zmiany to ukłon w stronę kierowców.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Przerejestrowanie samochodu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego to dla wielu kierowców ułatwienie i oszczędność.

Ile masz czasu na przerejestrowanie samochodu zachowując tablice rejestracyjne?

Od 1 stycznia 2024 roku osoby fizyczne mają 30 dni na zarejestrowanie samochodu. Termin ten liczony jest od:

 • dnia nabycia pojazdu w Polsce (od dnia zawarcia umowy sprzedaży);
 • sprowadzenia pojazdu z kraju należącego do UE;
 • prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • dopuszczenia przez KAS do obrotu pojazdu sprowadzonego z kraju niebędącego członkiem UE.

Ważne! Nie ma już obowiązku zgłaszania nabycia samochodu. Tę formalność zastępuje procedura przerejestrowania.

Przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic a ubezpieczenie OC

Nowego właściciela pojazdu czeka wiele obowiązków. Jednym z nich jest konieczność przerejestrowania samochodu, innym konieczność zapewnienia ciągłości ubezpieczenia OC.

Kupujący samochód może korzystać z polisy poprzednika do końca trwania umowy – jednak nie ma żadnego obowiązku przepisywania polisy na siebie. To indywidualny wybór kierowcy – może zdecydować o podpisaniu umowy z innym towarzystwem ubezpieczeniowym, wypowiadając wcześniej obowiązujące OC.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, należy sprawdzić jego ważność jeszcze przed rejestracją samochodu. Trzeba też pamiętać, że polisa nie przedłuży się automatycznie, a na nowym właścicielu spoczywa obowiązek zadbania o jej ciągłość. Brak ważnego ubezpieczenia grozi wysokimi karami finansowymi.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Gdzie szukać oferty, jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela?

Jeśli decyzją obecnego właściciela jest zmiana ubezpieczyciela, musi on wypowiedzieć dotychczasową umowę i znaleźć towarzystwo z odpowiednią ofertą. Jednym ze sposobów jest skorzystanie z internetowego kalkulatora OC i AC. Wystarczy podać najważniejsze informacje na temat ubezpieczanego pojazdu oraz właściciela, aby poznać propozycje kilkunastu TU. Poza obowiązkowym OC, właściciel samochodu może pomyśleć o zakupie autocasco, assistance, czy dodatku jak ubezpieczenie szyb lub opon.

Wcześniej warto sprawdzić zakres dodatkowych polis – w przypadku OC jest on zawsze taki sam. Istotne informacje znajdują się w OWU, jedną z ważniejszych są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Pamiętaj! Niezależnie od tego, czy zachowujesz stare tablice, czy wnioskujesz o wydanie nowych, musisz zadbać o ważne OC.

Kara za brak przerejestrowania samochodu – ile wynosi?

Brak konieczności zmiany tablic rejestracyjnych nie oznacza możliwości pominięcia formalności związanych z wydaniem nowego dowodu rejestracyjnego. Nabywca samochodu musi więc udać się do wydziału komunikacji i przerejestrować auto (ponownie zarejestrować samochód).

Za niedopełnienie obowiązku grożą mu kary finansowe – 500 zł dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności w zakresie obrotu pojazdami, 1000 zł dla przedsiębiorców prowadzących taką działalność.

Ważne! Kara zostanie podwojona, jeśli od ostatniego dnia przewidzianego na rejestrację minie 180 dni!

Przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic to szybka i prosta procedura, na którą przewidziano 30 dni od momentu zakupu pojazdu. Nowy właściciel samochodu nie ma już obowiązku zmiany tablic rejestracyjnych, pod warunkiem, że są czytelne, niezniszczone i zgodne z obowiązującym wzorcem. Za nieprzerejestrowanie samochodu na kierowcę nakładane są kary.

 1. Od 31 stycznia 2022 roku nie ma obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych – można zachować stare tablice należące do poprzedniego właściciela.
 2. Tablice rejestracyjne można zachować pod warunkiem, że są czytelne, w dobrym stanie i zgodne z obowiązującym unijnym wzorcem.
 3. Rejestracja samochodu bez zmiany tablic kosztuje 66,50 zł.
 4. Nabywca samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce zazwyczaj nie potrzebuje pozwolenia czasowego.
 5. Na wydanie właściwego dowodu urząd ma 30 dni, jednak często wydaje go szybciej.
 6. Za nieprzerejestrowanie samochodu grozi kara finansowa.

Najczęstsze pytania dotyczące przerejestrowania samochodu bez zmiany tablic rejestracyjnych

 1. Ile kosztuje zmiana tablic rejestracyjnych samochodu?

  Za nowe tablice rejestracyjne kierowca zapłaci 80 zł, za indywidualne 1000 zł.

 2. Czy do przerejestrowania samochodu potrzebne są dotychczasowe tablice?

  Tak, niezależnie od tego, czy zamierzasz tablice zachować czy wymienić, musisz dołączyć do dokumentów dotychczasowe tablice rejestracyjne.

 3. Ile czasu trwa przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic rejestracyjnych?

  Tyle samo, co przerejestrowanie samochodu ze zmianą tablic. Urząd ma na to 30 dni, jednak najczęściej wydaje nowy dokument dużo szybciej (7-14 dni).

 4. Gdzie należy dokonać rejestracji pojazdu?

  Rejestrację pojazdu przeprowadza wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela samochodu.

 5. Kiedy wymiana tablic rejestracyjnych jest obowiązkowa?

  Tablice należy wymienić, jeśli dotychczasowe są uszkodzone, nieczytelne, niezgodne z unijnym wzorem. Także wtedy, gdy pojazd sprowadzono z zagranicy.

Agnieszka Wawrzaszek

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny