Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości auta. Z tego względu jest ono szczególnie polecane osobom, które kupują samochód na kredyt lub w leasingu. Jeżeli zamierzasz sfinansować zakup pojazdu właśnie przy pomocy banku lub leasingodawcy, dowiedz się, co zyskasz, mając ubezpieczenie GAP.

Nowe samochody bardzo szybko tracą na wartości. Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Auto Protection) pokrywa różnicę między kwotą zobowiązania kredytowego a wysokością wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Inaczej mówiąc, ubezpieczenie GAP zabezpiecza Ciebie – jako kredytobiorcę lub leasingobiorcę przed stratą finansową.

Jak działa ubezpieczenie GAP?

Kupując samochód na kredyt lub korzystając z leasingu, obok obowiązkowego ubezpieczenia OC, będziesz musiał zawrzeć również polisę AC. Taki zestaw ubezpieczeń wcale nie oznacza, że w razie kradzieży pojazdu czy wystąpienia szkody całkowitej, nie będziesz musiał dopłacić do kredytu czy leasingu. Pewność daje dopiero posiadanie dodatkowego ubezpieczenia, jakim jest właśnie ubezpieczenie GAP.

Przykład:
Pani Ewa kupiła na kredyt auto warte 100 tys. zł. Po dwóch latach użytkowania zostało ono skradzione.(Sprawdź jak kupić ubezpieczenie od kradzieży samochodu) Ubezpieczyciel wypłacił z polisy autocasco 60 tys. zł (wartość auta na dzień powstania szkody). Różnica (40 tys. zł) między wartością rynkową samochodu a kwotą wypłaconego odszkodowania została pokryta z ubezpieczenia GAP, dzięki czemu Pani Ewa mogła spłacić pozostałe raty kredytu, a resztę pieniędzy przeznaczyła na zakup nowego samochodu.

W przypadku polisy GAP odszkodowanie wypłacane jest po kradzieży auta lub po wystąpieniu szkody całkowitej. Jako ubezpieczony otrzymasz dwie wypłaty odszkodowania (z ubezpieczenia autocasco i ubezpieczenia GAP). W przypadku zniszczenia samochodu nie ma znaczenia czy byłeś poszkodowanym czy sprawcą zdarzenia.

Dla kogo jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP jest dedykowane określonej grupie klientów – kredytobiorcom i leasingobiorcom. Jeżeli kupujesz samochód na kredyt lub bierzesz pojazd w leasing, możesz zawrzeć umowę o ubezpieczenie GAP. Nie ma znaczenia, czy mowa o pojeździe używanym, czy nowym.

Najczęściej polisa GAP jest proponowana klientom przy zawieraniu umowy leasingowej. Na polskim rynku działają też towarzystwa ubezpieczeniowe proponujące to ubezpieczenie klientom korzystającym z umowy leasingowej. Przykładem jest Pekao Leasing, w ofercie którego jest ubezpieczenie GAP dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Istnieją trzy rodzaje ubezpieczenia GAP:

Fakturowy

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca różnicę między ceną auta na fakturze, a jego wartością rynkową sprzed kradzieży lub wypadku. Z tego względu jest to najdroższy i często jedyny rodzaj ubezpieczenia GAP, który proponuje leasingodawca. Z drugiej strony wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie często jest wyższe niż zobowiązania wobec banku czy leasingodawcy. W takiej sytuacji pozostała kwota trafia do Ciebie jako ubezpieczonego.

Przykład:
Pan Adam kupił samochód o wartości 70 tys. zł. Gdy dwa lata później zgłaszał kradzież, auto było wyceniane na 45 tys. zł. Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia GAP pokrył różnicę i wypłacił ubezpieczonemu 25 tys. zł;

Finansowy

Towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa różnicę między pozostałymi do spłaty ratami, a kwotą odszkodowania wypłaconego z polisy autocasco. Ten rodzaj ubezpieczenia GAP opłaca się szczególnie przy leasingu z niskim wkładem własnym oraz wysoką kwotą wykupu przedmiotu leasingu. Jednocześnie ubezpieczenie GAP finansowe jest najtańszym wariantem z wszystkich omawianych.

Przykład:
Pani Jola skorzystała z leasingu. Po 5 latach regulowania kolejnych rat leasingowych, pozostało jej do spłaty 20 tys. zł. Wypłata z polisy autocasco wyniosła 12 tys. zł. Różnicę, czyli 8 tys. zł, wypłacił ubezpieczyciel z polisy GAP;

Indeksowy

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie w wysokości 20-30% (w zależności od warunków umowy) wartości auta. Ubezpieczenie GAP indeksowe jest najpopularniejsze i szczególnie korzystne w przypadku krótkich (np. zawieranych na 2-3 lata) umów leasingowych. Wielu klientów banków i firm leasingowych uznaje ten rodzaj ubezpieczenia GAP za korzystny kompromis między wyżej omówionymi wariantami.

Przykład:
Pan Krzysztof skorzystał z leasingu i zakupił samochód o wartości 100 tys. zł. W razie szkody całkowitej lub kradzieży będzie mógł liczyć na odszkodowanie w wysokości od 20 do 30 tys. zł odszkodowania z ubezpieczenia GAP.

GAP Casco

Klienci korzystający już z leasingu, którzy chcą się dodatkowo zabezpieczyć, mogą skorzystać z ubezpieczenia GAP Casco. Posiadanie tej polisy daje ubezpieczonemu odszkodowanie w wysokości różnicy między wypłatą z ubezpieczeń OC i AC, a sumą ubezpieczenia widniejąca na polisie AC.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP jest stosunkowo tanim ubezpieczeniem. Cena zależy od rodzaju ubezpieczenia GAP. Najczęściej koszt ubezpieczenia wynosi:

  • od 0,7 do 1,2 proc. wartości samochodu rocznie w przypadku ubezpieczenia GAP fakturowego,
  • od 0,4 do 0,5 proc. wartości samochodu rocznie w przypadku ubezpieczenia GAP finansowego,
  • od 0,7 do 0,8 proc. wartości samochodu rocznie w przypadku ubezpieczenia GAP indeksowego.

Powyższe wskaźniki są orientacyjne. Ostateczną wysokość składki ubezpieczenia GAP uzyskasz od pracownika banku, firmy leasingowej lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

Na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie GAP?

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia kluczowe jest zapoznanie się z OWU. W tym dokumencie ubezpieczyciele zamieszczają informacje o tym, jakie warunki musi spełniać przedmiot ubezpieczenia oraz wskazują wyłączenia.

Jeżeli zdecydowałeś się na ubezpieczenie GAP, szczególną uwagę zwróć na wysokość sumy ubezpieczenia. Przykładowo górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa wynosi 80 tys. zł, podczas gdy Benefia ustaliła kwotę na 45 tys. zł.

Znaczenie ma też zakres ochrony – nie wszyscy ubezpieczyciele gwarantują wypłatę ubezpieczenia po stwierdzeniu kradzieży auta. Różnie też bywa z maksymalnym okresem ubezpieczenia. Przykładowo PZU oferuje wariant fakturowy i casco na okres nie krótszy niż 12 i nie dłuższy niż 72 miesiące.

Podsumowanie:

  1. Ubezpieczenie GAP jest dedykowane określonej grupie klientów – kredytobiorcom i leasingobiorcom.
  2. Posiadanie dodatkowego ubezpieczenia jakim jest GAP chroni przed kradzieżą oraz szkodą całkowitą samochodu.
  3. Istnieją różne rodzaje GAP (Guaranteed Auto Protection): fakturowy, finansowy, indeksowy oraz GAP Casco.
redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet o 50%!

Porównaj Ceny