Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości auta. Z tego względu jest ono szczególnie polecane osobom, które kupują samochód na kredyt lub w leasingu. Jeżeli zamierzasz sfinansować zakup pojazdu właśnie przy pomocy banku lub leasingodawcy, dowiedz się, co zyskasz, mając ubezpieczenie GAP.

Nowe samochody bardzo szybko tracą na wartości. Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Auto Protection) pokrywa różnicę między kwotą zobowiązania kredytowego a wysokością wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Inaczej mówiąc, ubezpieczenie GAP zabezpiecza Ciebie – jako kredytobiorcę lub leasingobiorcę przed stratą finansową.

 • Pojazd w pierwszym roku użytkowania może stracić nawet 30% wartości.
 • Najwięcej wartości tracą pojazdy flotowe, z których niektóre pracują nawet 24 godziny na dobę (np. w firmach transportowych). Biorąc pod uwagę fakt, że ciągniki siodłowe kosztują znacznie więcej niż przeciętne osobówki, strata finansowa może być naprawdę spora i niewykupienie GAP może narazić firmę na dodatkowe, niepotrzebne koszty.
 • Ubezpieczenie GAP jest dedykowane określonej grupie klientów – kredytobiorcom, leasingobiorcom i klientom najmu długoterminowego.
 • GAP to najlepsze zabezpieczenie straty finansowej, w razie gdy wypłata odszkodowania z AC nie wystarczy.
 • Istnieją różne rodzaje GAP (Guaranteed Auto Protection): fakturowy, finansowy, indeksowy oraz GAP Casco.
 • Suma ubezpieczenia GAP może wynosić od 10 000 zł nawet do miliona.
 • Przed zawarciem polisy ubezpieczenia GAP sprawdź jej warunki.

Jak działa ubezpieczenie GAP?

Kupując samochód na kredyt lub korzystając z leasingu, obok obowiązkowego ubezpieczenia OC, będziesz musiał zawrzeć również ubezpieczenie AC. Taki zestaw ubezpieczeń wcale nie oznacza, że w razie kradzieży pojazdu czy w przypadku szkody całkowitej, nie będziesz musiał dopłacić do kredytu czy leasingu. Może się okazać, że w momencie wystąpienia szkody, kwota pozostałych do spłaty rat jest wyższa niż kwota odszkodowania z ubezpieczenia AC. Wówczas musisz różnicę pokryć ze swojej kieszeni.

Albo różnicę pokryje GAP.

Przykład:
Pani Ewa kupiła na kredyt auto warte 100 tys. zł. Po dwóch latach użytkowania zostało ono skradzione.(Sprawdź jak kupić ubezpieczenie od kradzieży samochodu) Ubezpieczyciel wypłacił z polisy autocasco 60 tys. zł (kwota odpowiadająca wartości rynkowej pojazdu na dzień powstania szkody). Różnica (40 tys. zł) między wartością rynkową samochodu a kwotą wypłaconego odszkodowania została pokryta z ubezpieczenia GAP, dzięki czemu Pani Ewa mogła spłacić pozostałe raty kredytu, a resztę pieniędzy przeznaczyła na zakup nowego samochodu.

W przypadku polisy GAP odszkodowanie wypłacane jest po kradzieży auta lub po wystąpieniu szkody całkowitej. Jako ubezpieczony otrzymasz dwie wypłaty odszkodowania (z ubezpieczenia autocasco i ubezpieczenia GAP). W przypadku zniszczenia samochodu nie ma znaczenia czy byłeś poszkodowanym czy sprawcą zdarzenia.

Ile wynosi suma ubezpieczenia GAP?

Suma ubezpieczenia GAP zależy w dużej mierze od wartości umowy i wartości auta. Generalnie zasada jest taka, że nie opłaca się brać sumy ubezpieczenia GAP wyższej niż wartość auta z dnia zakupu. Raczej mało prawdopodobne jest, by samochód stracił 100% na wartości w rok.

Przykładowo firma Defend Insurance oferuje GAP z następującymi limitami odszkodowania:

 • Defend GAP MAX AC – 250 000 zł,
 • Defend GAP MAX – 250 000 zł,
 • Defend GAP Lease – 250 000 zł,
 • Defend GAP Mini – 100 000 zł,
 • Defend GAP Flex – 40 000 zł,
 • Defend GAP D2C – 10 000/ 20 000/30 000/40 000,
 • Defend GAP Index – 250 000 zł.

Na rynku dostępne są też polisy GAP z sumą ubezpieczenia nawet do miliona złotych.

Dla kogo jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP jest dedykowane określonej grupie klientów – kredytobiorcom i leasingobiorcom. Jeżeli kupujesz samochód na kredyt lub bierzesz pojazd w leasing, możesz zawrzeć umowę o ubezpieczenie GAP. Nie ma znaczenia, czy mowa o pojeździe używanym, czy nowym.

Najczęściej polisa GAP jest proponowana klientom przy zawieraniu umowy leasingowej. Na polskim rynku działają też towarzystwa ubezpieczeniowe proponujące to ubezpieczenie klientom korzystającym z umowy leasingowej. Przykładem jest Pekao Leasing, w ofercie którego jest ubezpieczenie GAP dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Ważne! Przyjęło się uważać, że ubezpieczenie GAP jest podstawą przy leasingu, ale jest jeszcze jedna forma finansowania samochodu, w której GAP będzie Ci potrzebny, a nawet niezbędny. Jest to najem długoterminowy. W przypadku najmu w razie szkody lub kradzieży jesteś w jeszcze gorszej sytuacji, niż mając leasing.

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Istnieją cztery rodzaje ubezpieczenia GAP:

GAP Fakturowy

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca różnicę między ceną auta na fakturze, a jego wartością rynkową sprzed kradzieży lub wypadku. Z tego względu jest to najdroższy i często jedyny rodzaj ubezpieczenia GAP, który proponuje leasingodawca. Z drugiej strony wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie często jest wyższe niż zobowiązania wobec banku czy leasingodawcy. W takiej sytuacji pozostała kwota trafia do Ciebie jako ubezpieczonego.

Przykład:
Pan Adam kupił samochód o wartości 70 tys. zł. Gdy dwa lata później zgłaszał kradzież, auto było wyceniane na 45 tys. zł. Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia GAP pokrył różnicę i wypłacił ubezpieczonemu 25 tys. zł;

GAP Finansowy

Towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa różnicę między pozostałymi do spłaty ratami, a kwotą odszkodowania wypłaconego z polisy autocasco. Ten rodzaj ubezpieczenia GAP opłaca się szczególnie przy leasingu z niskim wkładem własnym oraz wysoką kwotą wykupu przedmiotu leasingu. Jednocześnie ubezpieczenie GAP finansowe jest najtańszym wariantem z wszystkich omawianych.

Przykład:
Pani Jola skorzystała z leasingu. Po 5 latach regulowania kolejnych rat leasingowych, pozostało jej do spłaty 20 tys. zł. Wypłata z polisy autocasco wyniosła 12 tys. zł. Różnicę, czyli 8 tys. zł, wypłacił ubezpieczyciel z polisy GAP;

GAP Indeksowy

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie w wysokości 20-30% (w zależności od warunków umowy) wartości auta. Ubezpieczenie GAP indeksowe jest najpopularniejsze i szczególnie korzystne w przypadku krótkich (np. zawieranych na 2-3 lata) umów leasingowych. Wielu klientów banków i firm leasingowych uznaje ten rodzaj ubezpieczenia GAP za korzystny kompromis między wyżej omówionymi wariantami.

Przykład:
Pan Krzysztof skorzystał z leasingu i zakupił samochód o wartości 100 tys. zł. W razie szkody całkowitej lub kradzieży będzie mógł liczyć na odszkodowanie w wysokości od 20 do 30 tys. zł odszkodowania z ubezpieczenia GAP.

GAP Casco

Klienci korzystający już z leasingu, którzy chcą się dodatkowo zabezpieczyć, mogą skorzystać z ubezpieczenia GAP Casco. Posiadanie tej polisy daje ubezpieczonemu odszkodowanie w wysokości różnicy między wypłatą z ubezpieczeń OC i AC, a sumą ubezpieczenia widniejąca na polisie AC.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP jest stosunkowo tanim ubezpieczeniem. Cena zależy od rodzaju ubezpieczenia GAP. Najczęściej koszt ubezpieczenia wynosi:

 • od 0,7 do 1,2 proc. wartości samochodu rocznie w przypadku ubezpieczenia GAP fakturowego,
 • od 0,4 do 0,5 proc. wartości samochodu rocznie w przypadku ubezpieczenia GAP finansowego,
 • od 0,7 do 0,8 proc. wartości samochodu rocznie w przypadku ubezpieczenia GAP indeksowego.

Powyższe wskaźniki są orientacyjne. Ostateczną wysokość składki ubezpieczenia GAP uzyskasz od pracownika banku, firmy leasingowej lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

Na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie GAP?

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia kluczowe jest zapoznanie się z OWU. W tym dokumencie ubezpieczyciele zamieszczają informacje o tym, jakie warunki musi spełniać przedmiot ubezpieczenia oraz wskazują wyłączenia.

Jeżeli zdecydowałeś się na ubezpieczenie GAP, szczególną uwagę zwróć na wysokość sumy ubezpieczenia. Przykładowo górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa wynosi 80 tys. zł, podczas gdy Benefia ustaliła kwotę na 45 tys. zł.

Znaczenie ma też zakres ochrony – nie wszyscy ubezpieczyciele gwarantują wypłatę ubezpieczenia po stwierdzeniu kradzieży auta. Różnie też bywa z maksymalnym okresem ubezpieczenia. Przykładowo PZU oferuje wariant fakturowy i casco na okres nie krótszy niż 12 i nie dłuższy niż 72 miesiące.

Wyłączenia ochrony ubezpieczenia GAP

W ubezpieczeniach gra toczy się często o duże pieniądze. Nic więc dziwnego, że kilkanaście tysięcy osób rocznie próbuje swojego szczęścia w wyłudzeniu odszkodowania. W ostatnim roku firmy ubezpieczeniowe udaremniły wyłudzenia na ponad 400 milionów złotych.

Jednym z narzędzi mających zabezpieczyć firmę ubezpieczeniową przed wyłudzeniem są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę. W ubezpieczeniu GAP również takie wyłączenia są stosowane.

W ogólnych warunkach ubezpieczenia Defend GAP możemy znaleźć taki zapis:

O ile nie uzgodniono inaczej z ubezpieczycielem, ochroną ubezpieczeniową nie mogą być objęte pojazdy następujących marek: Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Cosworth, De Tomaso, Dorchester, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, Lancia Thema, Maserati, Porsche (z wyłączeniem modeli Macan, Cayenne i Panamera), Rolls Royce.

OWU Defend GAP Insurance, par. 3, ust. 4

Wśród innych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w polisie GAP możemy znaleźć zapisy, że towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

 • winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
 • kierowania pojazdem przez osobę pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • działań wojennych, zamieszek lub aktów przemocy,
 • wykorzystania pojazdu w rajdach,
 • użytkowania pojazdu niezgodne z przeznaczeniem,
 • przewłaszczenia,
 • kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą stosownych uprawnień,
 • wykorzystania pojazdu w przestępstwie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie GAP

 1. Na czym polega ubezpieczenie GAP?

  Skrót GAP oznacza Guaranteed Asset Protection, czyli gwarantowaną ochronę majątku. Zasadą działania tego ubezpieczenia jest zwrot różnicy pomiędzy jedną wartością a drugą, czyli np. pomiędzy wartością wypłaconego odszkodowania, a kwotą pozostałą do spłaty.

 2. Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

  GAP kosztuje od 0,4% do 1,2% wartości auta, czyli dla samochodu o wartości 100 000 zł będzie to odpowiednio od 400 do 1200 zł.

 3. Czy GAP jest obowiązkowy przy leasingu?

  Nie, ubezpieczenie GAP kupujesz dla siebie na wypadek, gdyby w razie szkody całkowitej lub kradzieży odszkodowanie z AC nie wystarczyło na pokrycie zobowiązania leasingowego. Dzięki GAP nie musisz dopłacać ze swojej kieszeni.

 4. Czy warto kupić ubezpieczenie GAP?

  Zdecydowanie, szczególnie przy finansowaniu drogiego samochodu, gdzie spadki wartości i różnice potrafią być naprawdę wysokie. 1000 zł za ubezpieczenie GAP w kontekście dokładania kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych z własnej kieszeni w razie szkody to nieduży wydatek.

 5. Czy można zrezygnować z GAP?

  Tak. GAP to ubezpieczenie i jako takie podlega przepisom Kodeksu cywilnego, który dopuszcza odstąpienie od umowy ubezpieczenia w terminie do 30 dni dla osób fizycznych i do 7 dni dla firm. Jedyny warunek to zawarcie umowy na okres minimum 6 miesięcy.

 6. Jaki samochód można objąć ochroną ubezpieczenia GAP?

  Ubezpieczeniem GAP można objąć każdy samochód, który spełnia warunki ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenie GAP najczęściej wskazują wiek pojazdu, jego wartość oraz rodzaj i przeznaczenie. Dla przykładu wspomniana powyżej firma Defend Insurance w ubezpieczeniu GAP MAX oferuje ochronę pojazdów osobowych nie starszych niż 6 lat o wartości zakupu do 800 000 zł. Ochroną można objąć notocykle i samochody osobowe o DMC do 3500 kg. Wymagane jest posiadanie polisy AC.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny