Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi ubezpieczyć swoje auto, aby legalnie móc poruszać się po drogach. W związku z tym warto wiedzieć czym są ubezpieczenia komunikacyjne oraz na które z nich się zdecydować, aby w pełni zabezpieczyć swój samochód oraz osoby nim podróżujące.

Z tego artykułu dowiesz się co to jest ubezpieczenie komunikacyjne, jakie są jego rodzaje oraz co warto dodatkowo ubezpieczyć.

Ubezpieczenie komunikacyjne – podstawa prawna

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152). Obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC reguluje Art. 23 tej ustawy.

Z tego artykułu wynika, że właściciel pojazdu mechanicznego zgodnie z prawem musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Dodatkowo właściciel pojazdu zobowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany. Wyjątkiem są zarejestrowane pojazdy historyczne.

W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu OC przez cały okres pozostawania tych pojazdów na terytorium Polski.

Co ciekawe przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym albo pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne wchodzą w skład segmentu ubezpieczeń majątkowych. Chronią one właścicieli pojazdów mechanicznych przed stratami finansowymi powstałymi w wyniku wypadku lub kolizji na drodze. Zgodnie z prawem każdy posiadacz pojazdów mechanicznych zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia i zakupu polisy OC. Jednak obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli tak zwane ubezpieczenie OC, to niejedyne ubezpieczenie samochodu, które zapewnia ochronę w wyniku wypadku czy kolizji. Pośród ofert różnych ubezpieczycieli można znaleźć dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenia chroniące Twój samochód oraz podróżnych w większym zakresie niż w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenia komunikacyjne dobrowolne mogą różnić się od siebie zakresem ochrony. Decyzja jakie dodatkowe ubezpieczenie wykupić należy do właściciela pojazdu.

Do ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczają się:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie autocasco (AC),
 • ubezpieczenie assistance.

Obowiązkowe vs dobrowolne

Komunikacyjne ubezpieczenia majątkowe można podzielić na polisy obowiązkowe i dobrowolne. Należy zaznaczyć, że każdy posiadacz pojazdu mechanicznego bezwzględnie musi wykupić ubezpieczenie OC , bo jest ono obowiązkowe.

Pozostałe ubezpieczenia są dobrowolne, dlatego nie ma konieczności ich wykupu. Jednak warto zdać sobie sprawę z tego, że dodatkowe ubezpieczenia będą dawały większą ochronę, nie tylko podczas zdarzenia drogowego.

Na przykład ubezpieczenie AC lub assistance chroni Cię wtedy, gdy Twoje auto się popsuje, gdy przebijesz oponę lub zabraknie Ci paliwa. Są to naprawdę stresujące sytuacje, których z pewnością każdy chciałyby uniknąć, jednak nie zawsze jest to możliwe. W tym przypadku z pomocą przyjdzie właśnie dodatkowe ubezpieczenie. Pamiętaj, że do takich sytuacji często dochodzi w najmniej spodziewanym momencie. Z tego względu warto wraz z ubezpieczeniem OC wykupić ubezpieczenie komunikacyjne, które zapewni szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w Polsce jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Wynika to z Ustawy o ubezpieczeniach komunikacyjnych. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi wykupić polisę OC. Chroni ona przed finansowymi konsekwencjami spowodowania szkody w ruchu drogowym. W razie takiego zdarzenia szkodę rozliczy towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym została zawarta umowa ubezpieczeniowa. W przypadku kiedy to Ty będziesz poszkodowany, to szkoda zostanie zlikwidowana z OC sprawcy.

Warto wiedzieć, że zakres ubezpieczenia OC jest zawsze taki sam, niezależnie w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym wykupisz polisę OC. Za niedopełnienie obowiązku posiadania polisy OC grożą surowe kary pieniężne, które egzekwuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), dlatego nie zapominaj o wykupieniu ubezpieczenia OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to istotny element systemu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego lub kolizji nie ma ważnego ubezpieczenia OC lub nie został ustalony, to właśnie my zapewniamy wypłatę odszkodowań jego ofiarom

Podaje prezes UFG Małgorzata Ślepowrońska:

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. O jego wykupie decyduje właściciel pojazdu. Ten rodzaj ubezpieczenia chroni Cię między innymi przed finansowymi skutkami uszkodzeń samochodu, jego zniszczeniem, utratą całego samochodu lub jego części w wyniku niezależnych od Ciebie wydarzeń na przykład kradzieży czy pożaru. Dodatkowo zyskujesz ochronę przed nieprzewidzianymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak gradobicie czy wichury, które mogą wpłynąć na stan Twojego samochodu.

Nazwa „autocasco” pochodzi z języka hiszpańskiego. Kilka wieków temu, gdy kształtowały się ubezpieczenia, kupcy ubezpieczali swoje statki z towarami. Ubezpieczenie towaru nazywało się „cargo” od hiszpańskiego słowa „ładunek”, a ubezpieczenie samego statku nazywało się „casco”, co po hiszpańsku oznacza kadłub.

Warto pamiętać, że warunki wykupu polisy autocasco zależą od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Wynika to z tego, że każdy ubezpieczyciel może posiadać inną ofertę dotyczącą polisy AC. Zanim zdecydujesz się na wykup autocasco, dobrze zapoznaj się z daną ofertą, ponieważ do wyboru są różne warianty. Możesz dopasować je do swoich potrzeb. Kupując ubezpieczenie autocasco zawsze zwracaj uwagę na zakres ubezpieczenia, a nie wyłącznie na wysokość składki. Im większy zakres, tym większa ochrona w razie wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Wykupić je może właściciel samochodu. Jego ochrona dotyczy życia i zdrowia człowieka, w tym wypadku kierowcy i pasażerów. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku wypadku drogowego lub innej sytuacji komunikacyjnej. Jeśli doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, to z ubezpieczenia NNW możesz dostać dodatkowe odszkodowanie.

Trzeba jednak pamiętać, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone gdy podczas wypadku kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, gdy w samochodzie znajdowało się więcej osób niż liczba znajdujących się tam miejsc oraz w sytuacji kiedy ubezpieczony nie miał zapiętych pasów. Tak więc ubezpieczenie NNW ma za zadanie zrekompensować w formie pieniężnej uszczerbek na zdrowiu, który powstał w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest również ubezpieczeniem dobrowolnym o zakupie którego decyduje ubezpieczony. Ten rodzaj ubezpieczenia jest bardzo pomocny przy niespodziewanych sytuacjach, które mogą zdarzyć się w czasie podróży. Przydaje się ono szczególnie wtedy, gdy zepsuje się samochód i będzie wymagał holowania do warsztatu. Może się to wiązać ze sporym wydatkiem. W takim przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem okazuje się ubezpieczenie assistance.

Na czym polega świadczenie ubezpieczyciela? Przede wszystkim holowanie na taką odległość, jaka została ustalona w polisie ubezpieczeniowej. Ponadto w ramach pakietu assistance możesz skorzystać z auta zastępczego, usług naprawczych oraz możliwości noclegu w hotelu na czas naprawy samochodu. Decydując się na zakup ubezpieczenia assistance, zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami danej polisy oraz tego, czego ona dotyczy. W ten sposób unikniesz nieprzyjemności i stresu, gdy zajdzie potrzeba skorzystania z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP (z języka angielskiego – Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie dobrowolne ukierunkowane dla osób, które kupują samochód na kredyt, bądź biorą na niego leasing. Co daje to ubezpieczenie? Stanowi ono ochronę przed stratą finansowej związaną z kradzieżą samochodu lub całkowitym zniszczeniem danego pojazdu.

W razie kradzieży lub szkody całkowitej ubezpieczonemu zostają do spłaty raty kredytu lub leasingu. Często zdarza się, że w takim wypadku odszkodowanie z polisy OC lub AC nie pokryje kosztów związanych ze spłatą kredytu. I wtedy z pomocą przychodzi ubezpieczenie GAP, które może stanowić uzupełnienie odszkodowania. W ten sposób ubezpieczony będzie mógł pokryć koszty pozostałych rat.

Ubezpieczenia dodatkowe obejmujące szyby i opony

Czy warto wykupić ubezpieczenie szyb lub opon w samochodzie? Zdecydowanie tak. Jazda z pękniętą szybą stwarza niebezpieczeństwo na drodze. W takim wypadku policja może ukarać kierowcę mandatem, a dodatkowo zabrać dowód rejestracyjny. Często wymiana uszkodzonej szyby wiąże się z dużymi kosztami. Mając ubezpieczenie szyb, nie musisz się martwić o ten wydatek. Ubezpieczenie pokryje wymianę szyby na nową.

Z kolei na ubezpieczenie opon powinny się zdecydować osoby, które dużo jeżdżą.

Przed zakupem takiego ubezpieczenia trzeba sprawdzić informacje zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Może okazać się, że nie obejmuje ono szkód powstałych na drogach nieutwardzonych.

Jeśli Twoje auto jest wyposażone w drogie opony, to warto zdecydować się na taką polisę, w której suma ubezpieczenia jest odpowiednio wysoka. Ubezpieczenie opon przydaje się także wtedy, gdy musisz mieć operatywny samochód i nie możesz sobie pozwolić na zwłokę z powodu kapcia. Jeśli masz ubezpieczenie opon, pomoc drogowa przyjedzie i zmieni Ci koło. To przydatne ubezpieczenie również wtedy, gdy nie możesz sobie poradzić z odkręceniem kół, albo kompletnie nie wiesz, jak się do tego zabrać.

Chociaż uszkodzenia opon na ogół nie zdarzają się codziennie, to warto być przygotowanym na taką ewentualność.

Cena ubezpieczenia to z reguły kilka złotych, więc nie opłaca się go nie mieć.

Podsumowanie:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Wśród dostępnych na rynku rodzajów ubezpieczeń można wymienić OC, AC, Assistance, NNW i GAP.
  Kwestię ubezpieczeń komunikacyjnych reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i musi je wykupić każdy posiadacz pojazdów mechanicznych. Za jego brak trzeba liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi.
 • Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, jednak w wielu sytuacjach bardzo przydatne, ponieważ w przypadku kradzieży lub pożaru samochodu, jego zniszczenia w wyniku wypadku lub nieprzewidzianych warunków atmosferycznych otrzymasz odszkodowanie pieniężne na pokrycie poniesionych strat.
 • Ubezpieczenie NNW daje ochronę pieniężną dla kierowcy jak i pasażerów, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku lub innego zdarzenia komunikacyjnego.
 • Ubezpieczenie Assistance jest szczególnie pomocne podczas nieoczekiwanych zdarzeń na drodze w czasie podróży. W razie awarii samochodu możesz liczyć na holowanie, auto zastępcze, naprawę lub nocleg w hotelu na czas naprawy.
 • Ubezpieczenie GAP to dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, które decydują się na zakup samochodu na kredyt lub w leasingu. To ubezpieczenie pokryje straty związane ze spłatą kredytu lub rat leasingowych w razie kradzieży auta lub szkody całkowitej.
 • Zdecydowanie warto wykupić ubezpieczenie szyb, które w razie jej pęknięcia lub zbicia gwarantuje pokrycie kosztów jej wymiany na nową. Jeśli dużo jeździsz warto też pomyśleć o ubezpieczeniu opon.

Bibliografia

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia komunikacyjne

 1. Czy do jednego samochodu mogę wykupić wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne?

  Tak. Wykupienie pełnego pakietu zawierającego ubezpieczenie OC, AC, Assistance, NNW daje Ci większą ochronę w razie wypadku, kradzieży czy innego nieprzewidzianego zdarzenia.

 2. Czy ubezpieczenie OC działa poza granicami kraju?

  Tak. Ubezpieczenie OC samochodu zarejestrowanego w Polsce działa na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aby w razie potrzeby z niego skorzystać musisz posiadać przy sobie potwierdzenie ważnego ubezpieczenia OC.

 3. Czy w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym są takie same ceny za obowiązkowe ubezpieczenie OC?

  Nie. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą mieć inną cenę za ubezpieczenie OC. Wynika to ze sposobu w jaki dane towarzystwo oblicza ryzyko prawdopodobieństwa spowodowania szkody przez konkretnego kierowcę. Dlatego przed zakupem polisy warto sprawdzić cenę ubezpieczenia OC u różnych ubezpieczycieli.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny