Posiadanie firmy wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Często prowadzenie działalności bez samochodu jest wręcz niemożliwe. Dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na zakupienie pojazdu firmowego. Samochód osobowy może zostać wpisany do ewidencji środków trwałych firmy. Posiadanie auta jednak wiąże się z dodatkowymi podatkowymi obowiązkami. Czym jest amortyzacja samochodu firmowego? 

 • Amortyzacja samochodu osobowego oznacza sposób zaliczania co do kosztów w działalności gospodarczej wartości środków trwałych firmy. 
 • Zarówno samochód nowy, jak i używany, może zostać wpisany do ewidencji środków trwałych. 
 • Aby zamortyzować samochód firmowy, należy ustalić wartość początkową samochodu osobowego, a następnie wybrać metodę rozliczenia. 
 • Najprostszym i najpopularniejszym sposobem rozliczenia jest amortyzacja linowa. Wysokość odpisów amortyzacyjnych wynosi 20% w rozliczeniu rocznym, przy czym okres amortyzacji powinien trwać 5 lat. 
 • Samochód w leasingu finansowym także może być amortyzowany, natomiast w takiej sytuacji to leasingodawca rozlicza odpisy amortyzacyjne. 
 • Ubezpieczenie samochodu osobowego również może zostać ujęte jako koszty eksploatacyjne. Wysokość odpisu zależy jednak od tego, czy pojazd w pełni jest użytkowany jako firmowy.

Czym jest amortyzacja samochodu osobowego?

Amortyzacja samochodu osobowego oznacza sposób zaliczania co do kosztów w działalności gospodarczej wartości środków trwałych firmy i może zostać wliczona do kosztów uzyskania przychodów odpisów od ich wartości. Kiedy jednak warto wpisać auto do ewidencji?

Każdy przypadek należy przeanalizować indywidualnie, natomiast z tego rozwiązania skorzystają na pewno osoby jednakowo prowadzące duże przedsiębiorstwa oraz takie, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. W ten sposób można rozliczyć zużycie środków trwałych firmy, poprzez rozliczanie wydatków ponoszonych na auto firmowy w danym miesiącu. 

Jak przedsiębiorca może amortyzować samochód firmowy?

Na początku należy ustalić wartość początkową samochodu osobowego. Będzie to zależne od tego, w jaki sposób samochód osobowy został zakupiony oraz czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 

Przedsiębiorca nieopłacający VATu za początkową wartość samochodu osobowego powinien przyjąć kwotę brutto z faktury. Z kolei firma odprowadzająca podatek od towarów i usług, zgodnie z przepisami może odpisać 50% VATu z faktury. Do wartości początkowej środka trwałego należy także doliczyć koszty związane z nabyciem auta. 

Odpisy amortyzacyjne są rozliczane w kosztach uzyskania przychodu kwot wraz z procesem zużywania się środków trwałych lub wartości niematerialnych i stanowią część kosztów uzyskania przychodu.

Amortyzacja samochodu używanego

Wielu przedsiębiorców w początkach działalności gospodarczej korzysta z prywatnego samochodu do realizowania zadań związanych z prowadzenia firmy. 

Z biegiem czasu jednak auto zaczyna być częściej wykorzystywane do pracy niżeli celów prywatnych. W takiej sytuacji warto rozważyć wpisanie pojazdu do ewidencji środków trwałych i przekwalifikowanie pojazdu na użytek przedsiębiorstwa. Samochód osobowy należy wtedy przedstawić w księgach podatkowych firmy.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. cena nabycia jest podstawą do amortyzacji samochodu używanego wcześniej jako prywatnego, nie może być jednak ona wyższa od maksymalnej wartości rynkowej pojazdu. Jest to zmiana wprowadzona w ramach Polskiego Ładu. 

,,Polski Ład nieco utrudnił działanie przedsiębiorców. Przed wprowadzeniem samochodu prywatnego do ewidencji środków trwałych, najlepiej jednak dokładnie przekalkulować czy będzie to opłacalne. Przed zmianami podatkowymi koszty amortyzacji auta używanego były zdecydowanie korzystniejsze. Obecnie do obliczenia amortyzacji należy zastosować cenę nabycia, która jest aktualną ceną rynkową. Oznacza to, że jeśli samochód został zakupiony za 100 000 zł, a obecna wartość samochodu to 80 000 zł, to właśnie aktualna cena rynkowa będzie stanowić podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.”

Opinia eksperta ubezpieczamy-auto.pl

Metoda liniowej amortyzacji auta

Istnieje kilka sposobów rozliczania amortyzacji pojazdu. Najbardziej popularną metodą jest amortyzacja liniowa. 

Wysokość odpisów amortyzacyjnych wynosi 20% w rozliczeniu rocznym, okres amortyzacji powinien wówczas trwać 5 lat, a roczny koszt amortyzacji nie powinien przekraczać 10 000 zł. 

Na czym polega przyśpieszona amortyzacja samochodu osobowego w firmie?

Ustawodawca stwarza jednak inne możliwości rozliczenia amortyzacji samochodu firmowego. Korzystniejszą dla wielu przedsiębiorców będzie amortyzacja przyśpieszona, która jest rozliczana względem przydatności ekonomicznej w miarę upływu lat. Kiedy można zastosować metodę przyśpieszoną? 

Do podwyższonej stawki mają prawo przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy użytkują samochód firmowy bardziej intensywnie niż przeciętnie lub prowadzone działania wymagają szczególnej sprawności technicznej pojazdu. 

Amortyzacja indywidualna samochodu osobowego

Samochód można także zamortyzować jednorazowo, jeśli ma status używanego lub ulepszonego. 

Za pojazd używany uważa się taki, wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy przez inny podmiot inny niż aktualny właściciel. Z kolei pojazd ulepszony oznacza poniesione wydatki na modernizację auta w wysokości co najmniej 20% wartości początkowej. 

Okres amortyzacji nie może być jednak krótszy niż 30 miesięcy, ale może zostać skrócony do 2,5 roku. Maksymalna wysokość stawki wynosi 40%, natomiast oczywiście można ją ustalić na niższym poziome. 

Jednorazowa amortyzacja samochodu przedsiębiorcy

Co do zasady, samochody osobowe są wyłączone z możliwości zastosowania metody amortyzacji jednorazowej. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek, w którym istnieje możliwość skorzystania z jednorazowego odliczenia. 

W sytuacji, gdy wartość początkowa samochodu osobowego nie przekracza 10 000 zł, wtedy podatnik ma prawo do zastosowania metody amortyzacji jednorazowej. Wtedy istnieje możliwość wprowadzenia składników majątku bezpośrednio w koszty lub zamortyzować za jednym razem.

Leasing a amortyzacja samochodu w 2023 roku

Z amortyzacji auta można również skorzystać, jeśli samochód znajduje się w leasingu finansowym. Zwykle to jednak leasingodawca decyduje o sposobie rozliczenia, a także korzysta z odpisów amortyzacyjnych. 

Może cię zainteresować: Ubezpieczenie samochodu w leasingu – Poradnik

Czy umowę ubezpieczenia samochodu również można ująć w kosztach firmy?

Ubezpieczenie samochodu osobowego również może zostać ujęte jako koszty eksploatacyjne. Jest to jednak zależne od rodzaju formy własności i sposobu użytkowania auta. 

Według zasad obowiązujących w 2022 r. istnieją trzy progi odpisania kosztów ubezpieczenia: 

 • 100% – jeżeli pojazd jest wykorzystywany tylko w ramach działalności gospodarczej, 
 • 75% – jeżeli pojazd jest wykorzystywany jednocześnie w ramach działalności gospodarczej i celów prywatnych. Samochód osobowy musi zostać jednak wpisany do ewidencji środków trwałych firmy,
 • 20% – jeżeli pojazd jest wykorzystywany jednocześnie w ramach działalności gospodarczej i celów prywatnych. Samochód osobowy nie został jednak wpisany do ewidencji środków trwałych firmy. 

Szukasz taniego ubezpieczenia OC i AC? Sprawdź nasz katalog ubezpieczeń na ubezpieczamy-auto.pl. Wypełnij prosty formularz, a następnie otrzymasz dziesiątki ofert najlepszych ubezpieczeń. Kup polisę ubezpieczeniową w kilka minut, bez wychodzenia z domu i zbędnej straty czasu. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o amortyzacje samochodu w 2023 r.

 1. Czy istnieje możliwość zniesienia kosztów amortyzacji na polisie ubezpieczeniowej?

  Amortyzacja samochodu osobowego w ubezpieczeniach zwykle dotyczy polis AC. Wszystko zależy jednak od oferty ubezpieczeniowej konkretnego towarzystwa, jednak zwykle zniesienie kosztów amortyzacji na polisie ubezpieczeniowej wiąże się z zapłatą wyższej składki ubezpieczeniowej.

 2. Czy trzeba zgłaszać amortyzację samochodu osobowego do Urzędu skarbowego?

  Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek informowania Urzędu skarbowego o zmianach w posiadaniu środków trwałych. W przypadku amortyzacji auta przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania rocznego odpisu amortyzacyjnego, który jest rozliczany w kolejnym roku podatkowym.

 3. Czy można sprzedać samochód pochodzący ze środków trwałych firmy?

  Oczywiście w granicach prawa jest to możliwe, natomiast zwykle jest to jednak mało dochodowe. Dochód ze sprzedaży rzeczy pochodzącej ze środków trwałych firmy stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży a wartością początkową.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny