Na czym polega amortyzacja samochodu? Zacznijmy od tego, że ta kwestia interesuje głównie przedsiębiorców. Często prowadzenie działalności bez samochodu jest wręcz niemożliwe. Dlatego wielu z nich decyduje się na zakup pojazdu firmowego. Samochód osobowy może zostać wpisany do ewidencji środków trwałych firmy. Posiadanie auta jednak wiąże się z dodatkowymi podatkowymi obowiązkami. Znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć o amortyzacji auta.

Czym jest amortyzacja samochodu osobowego?

Amortyzacja samochodu osobowego oznacza sposób zaliczania co do kosztów w działalności gospodarczej wartości środków trwałych firmy i może zostać wliczona do kosztów uzyskania przychodów odpisów od ich wartości. Kiedy jednak warto wpisać auto do ewidencji?

Każdy przypadek należy przeanalizować indywidualnie, natomiast z tego rozwiązania skorzystają na pewno osoby jednakowo prowadzące duże przedsiębiorstwa oraz takie, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. W ten sposób można rozliczyć zużycie środków trwałych firmy poprzez rozliczanie wydatków ponoszonych na auto firmowy w danym miesiącu. 

Jak przedsiębiorca może amortyzować samochód firmowy?

Na początku należy ustalić wartość początkową samochodu osobowego. Będzie to zależne od tego, w jaki sposób samochód osobowy został zakupiony oraz czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 

Ważne! Przedsiębiorca nieopłacający VATu za początkową wartość samochodu osobowego powinien przyjąć kwotę brutto z faktury. Z kolei firma odprowadzająca podatek od towarów i usług, zgodnie z przepisami może odpisać 50% VATu z faktury. Do wartości początkowej środka trwałego należy także doliczyć koszty związane z nabyciem auta. 

Odpisy amortyzacyjne są rozliczane w kosztach uzyskania przychodu kwot wraz z procesem zużywania się środków trwałych lub wartości niematerialnych i stanowią część kosztów uzyskania przychodu.

Amortyzacja samochodu używanego

Wielu przedsiębiorców w początkach działalności gospodarczej korzysta z prywatnego samochodu do realizowania zadań związanych z prowadzenia firmy. 

Z biegiem czasu jednak auto zaczyna być częściej wykorzystywane do pracy niżeli celów prywatnych. W takiej sytuacji warto rozważyć wpisanie pojazdu do ewidencji środków trwałych i przekwalifikowanie pojazdu na użytek przedsiębiorstwa. Samochód osobowy należy wtedy przedstawić w księgach podatkowych firmy.

Metody amortyzacji samochodu

Przedsiębiorca może skorzystać z jednej z kilki metod amortyzacji. Wybór konkretnej zależy od specyfiki użytkowania samochodu i potrzeb firmy. Dostępna jest amortyzacja:

 • liniowa,
 • przyspieszona,
 • indywidualna.

Każda z nich ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak działają i kiedy są najbardziej korzystne pod względem biznesowym w danym przypadku.

Liniowa amortyzacja auta

Istnieje kilka sposobów rozliczania amortyzacji pojazdu. Najbardziej popularną metodą jest amortyzacja liniowa. 

Wysokość odpisów amortyzacyjnych wynosi 20% w rozliczeniu rocznym, okres amortyzacji powinien wówczas trwać 5 lat, a roczny koszt amortyzacji nie powinien przekraczać 10 000 zł

Przykład: 80 000 zł x 20% = 16 000 zł; 16 000 zł/ 12 miesięcy = 1 333 zł

Przyśpieszona amortyzacja auta

Ustawodawca stwarza jednak inne możliwości rozliczenia amortyzacji samochodu firmowego. Korzystniejszą dla wielu przedsiębiorców będzie amortyzacja przyśpieszona, która jest rozliczana względem przydatności ekonomicznej w miarę upływu lat. Kiedy można zastosować metodę przyśpieszoną? 

Do podwyższonej stawki mają prawo przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy użytkują samochód firmowy bardziej intensywnie niż przeciętnie lub prowadzone działania wymagają szczególnej sprawności technicznej pojazdu. 

Ważne! W ramach przyspieszonej amortyzacji podstawową roczną stawkę amortyzacyjną można zwiększyć za pomocą współczynnika nieprzekraczającego 1,4, zyskując stawkę 28%. Skrócony okres amortyzacji wynosi wtedy 3 lata i 7 miesięcy. 

Przykład: (60 000 zł x 20%) x 1,4 = 16 800 zł; 16 800 zł 12 miesięcy = 1 400 zł

Indywidualna amortyzacja auta

Samochód można także zamortyzować jednorazowo, jeśli ma status używanego lub ulepszonego. 

Za pojazd używany uważa się taki, wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy przez inny podmiot inny niż aktualny właściciel. Z kolei pojazd ulepszony oznacza poniesione wydatki na modernizację auta w wysokości co najmniej 20% wartości początkowej. 

Uwaga! Okres amortyzacji nie może być jednak krótszy niż 30 miesięcy, ale może zostać skrócony do 2,5 roku. Maksymalna wysokość stawki wynosi 40%, natomiast oczywiście można ją ustalić na niższym poziome. 

Przykład: 100 000 zł x 40% = 40 000 zł; 40 000 zł 12 miesięcy = 3,333 zł

Jednorazowa amortyzacja samochodu przedsiębiorcy

Co do zasady samochody osobowe są wyłączone z możliwości zastosowania metody amortyzacji jednorazowej. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek, w którym istnieje możliwość skorzystania z jednorazowego odliczenia. 

W sytuacji, gdy wartość początkowa samochodu osobowego nie przekracza 10 000 zł, podatnik ma prawo do zastosowania metody amortyzacji jednorazowej. Wtedy istnieje możliwość wprowadzenia składników majątku bezpośrednio w koszty lub zamortyzować za jednym razem.

Leasing a amortyzacja samochodu w 2024 roku

Z amortyzacji auta można również skorzystać, jeśli samochód znajduje się w leasingu finansowym. Zwykle to jednak leasingodawca decyduje o sposobie rozliczenia, a także korzysta z odpisów amortyzacyjnych. 

Może cię zainteresować: Ubezpieczenie samochodu w leasingu – Poradnik

Różnice w kosztach amortyzacji w leasingu finansowym i operacyjnym to istotny aspekt, który należy uwzględnić przy takiej decyzji. W ramach leasingu finansowego za amortyzację odpowiada leasingobiorca. Może to powodować wyższe koszty podatkowe.Z kolei w leasingu operacyjnym amortyzację dokonuje leasingodawca, z wymogiem minimalnego trzyletniego okresu. W ten sposób koszty zostają rozłożone na dłuższy okres.

Czy umowę ubezpieczenia samochodu również można ująć w kosztach firmy?

Ubezpieczenie samochodu osobowego również może zostać ujęte jako koszty eksploatacyjne. Jest to jednak zależne od rodzaju formy własności i sposobu użytkowania auta.  

W zakresie ubezpieczenia amortyzacja samochodu może obejmować:

Nieco więcej komplikacji jest z ochroną autocascoW całości można wliczyć ją w koszty, jeśli wartość pierwotna pojazdu nie przekracza wspomnianych już 150 000 zł. W przypadku większej wartości ubezpieczenie samochodu możesz uwzględnić w amortyzacji w wysokości proporcjonalnej do tej kwoty.

Szukasz taniego ubezpieczenia OC i AC? Sprawdź nasz katalog ubezpieczeń na ubezpieczamy-auto.pl. Wypełnij prosty formularz, a następnie otrzymasz dziesiątki ofert najlepszych ubezpieczeń. Kup polisę ubezpieczeniową w kilka minut, bez wychodzenia z domu i zbędnej straty czasu. 

 • Amortyzacja samochodu osobowego oznacza sposób zaliczania co do kosztów w działalności gospodarczej wartości środków trwałych firmy. 
 • Zarówno samochód nowy, jak i używany, może zostać wpisany do ewidencji środków trwałych. 
 • Aby zamortyzować samochód firmowy, należy ustalić wartość początkową samochodu osobowego, a następnie wybrać metodę rozliczenia. 
 • Najprostszym i najpopularniejszym sposobem rozliczenia jest amortyzacja linowa. Wysokość odpisów amortyzacyjnych wynosi 20% w rozliczeniu rocznym, przy czym okres amortyzacji powinien trwać 5 lat. 
 • Samochód w leasingu finansowym także może być amortyzowany, natomiast w takiej sytuacji to leasingodawca rozlicza odpisy amortyzacyjne. 
 • Ubezpieczenie samochodu osobowego również może zostać ujęte jako koszty eksploatacyjne. Wysokość odpisu zależy jednak od tego, czy pojazd w pełni jest użytkowany jako firmowy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o amortyzacje samochodu w 2024 r.

 1. Czy istnieje możliwość zniesienia kosztów amortyzacji na polisie ubezpieczeniowej?

  Amortyzacja samochodu osobowego w ubezpieczeniach zwykle dotyczy polis AC. Wszystko zależy jednak od oferty ubezpieczeniowej konkretnego towarzystwa, jednak zwykle zniesienie kosztów amortyzacji na polisie ubezpieczeniowej wiąże się z zapłatą wyższej składki ubezpieczeniowej.

 2. Czy trzeba zgłaszać amortyzację samochodu osobowego do Urzędu skarbowego?

  Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek informowania Urzędu skarbowego o zmianach w posiadaniu środków trwałych. W przypadku amortyzacji auta przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania rocznego odpisu amortyzacyjnego, który jest rozliczany w kolejnym roku podatkowym.

 3. Czy można sprzedać samochód pochodzący ze środków trwałych firmy?

  Oczywiście w granicach prawa jest to możliwe, natomiast zwykle jest to jednak mało dochodowe. Dochód ze sprzedaży rzeczy pochodzącej ze środków trwałych firmy stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży a wartością początkową.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny