Nie wystarczy podać danych przy zawarciu polisy OC i AC. Do aktualizowania informacji jesteś zobowiązany przez cały czas trwania umowy z ubezpieczycielem. Należy do tego także dodanie nowego kierowcy pojazdu.

O każdej zmianie, która może wpływać na ocenę ryzyka powstania szkody powinieneś poinformować ubezpieczyciela. Jeżeli twoim samochodem będzie jeździł niedoświadczony kierowca, to informacja ta powinna dotrzeć do towarzystwa. Kiedy musisz to zgłosić firmie ubezpieczeniowej i co grozi za zatajenie tego stanu?

Czy i kiedy zgłosić kolejnego kierowcę do ubezpieczenia samochodu?

Zgłoszenie kolejnego kierowcy do ubezpieczenia samochodu jest konieczne w różnych sytuacjach. Jeżeli do tej pory sam użytkowałeś auto, a w trakcie trwania polisy okaże się, że będziesz je udostępniał np. dziecku, które skończyło 18 lat i zdało egzamin na prawo jazdy lub innej osobie, musisz poinformować o tym swojego ubezpieczyciela. Niektóre towarzystwa dają na to 14 dni. Trzeba to zweryfikować w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ponieważ każdy ubezpieczyciel może określić ten termin indywidualnie. Najczęściej jednak towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają niezwłocznego poinformowania o zmianach.

Co może grozić za zatajenie informacji o nowym kierowcy przed ubezpieczycielem?

Nowy kierowca może stwarzać dodatkowe ryzyko wystąpienia szkody. Szczególnie gdy jest młody i niedoświadczony. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej określa granicę wieku młodego kierowcy. Najczęściej jest to około do 26. roku życia.

Oprócz młodego wieku czynnikiem wyższego ryzyka jest także posiadanie prawa jazdy krócej niż 3 lata. Jeżeli nie zgłosisz nowych kierowców do ubezpieczenia, towarzystwo w przypadku dobrowolnego AC może zastosować udział własny. Wtedy przy wypłacie odszkodowania, jeżeli szkodę spowoduje młody kierowca, ubezpieczyciel potrąci określoną kwotę i nie pokryje całości naprawy.

Udostępniając samochód niedoświadczonemu kierowcy, powinieneś liczyć się z tym, że będziesz musiał dopłacić do składki, ponieważ ryzyko wystąpienia szkody jest wyższe. Udział własny za szkody spowodowane przez młodego kierowcę w większości towarzystw można wykupić za dopłatą do składki.

Przykład: Pan Marian udostępnił swój samochód synowi, który niedawno skończył 18 lat i zdał egzamin na prawo jazdy. Zapomniał zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi. Niestety syn pana Mariana spowodował kolizję drogową, w wyniku czego uszkodził samochód swojego ojca. Pan Marian wykupił wcześniej AC i zgłosił szkodę. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie, jednak pomniejszone o 10% udziału własnego za szkodę spowodowaną przez niedoświadczonego kierowcę. Pan Marian musiał więc z własnej kieszeni dokładać do naprawy samochodu. Gdyby zgłosił wcześniej dodatkowego użytkownika i wykupił udział własny, ubezpieczyciel pokryłby szkody w całości.

Tak więc zatajenie informacji o nowym kierowcy, zwłaszcza przed ubezpieczycielem, może wiązać się z konsekwencjami finansowymi. W sytuacji wypadku lub kolizji, jeśli ubezpieczyciel dowiaduje się, że nie został poinformowany o dodatkowym kierowcy, może odmówić wypłaty odszkodowania lub obarczyć Cię kosztami szkody i zwiększyć składkę polisy. Wynika to z faktu, że ukrycie tych informacji nie pozwala ubezpieczycielowi na ocenę ryzyka związanego z nowym kierowcą.

W jakim terminie zgłosić dodatkowego kierowcę do polisy OC i AC?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma określone terminy na zgłoszenie zmian. Zazwyczaj jednak należy to zrobić niezwłocznie. Nie tylko dodatkowi kierowcy muszą zostać dodani. Każda zmiana dotycząca pojazdu powinna być zgłoszona, np. założenie instalacji gazowej, czy zmiana numerów rejestracyjnych.

Zmiany u właściciela także wpływają na ocenę ryzyka. Dlatego m.in. trzeba zgłosić zmianę adresu zamieszkania, stanu cywilnego.  Właściciel pojazdu powinien także zawiadomić ubezpieczyciela o zmianie nazwiska. Ponadto trzeba zawiadomić go o sprzedaży auta w ciągu 30 dni. W tym przypadku polisa OC przechodzi na nowego właściciela, który od tej pory będzie odpowiadał za ubezpieczenie samochodu.

Co lepiej zgłosić ubezpieczycielowi – współwłaściciela czy użytkownika?

Współwłaściciel a użytkownik samochodu to dwie różne sprawy. Współwłaściciel otrzymuje lub kupuje część pojazdu i widnieje w dowodzie rejestracyjnym. Tę zmianę należy zgłosić także w wydziale komunikacji. Natomiast użytkownik tylko na podstawie deklaracji właściciela może użytkować auto.

Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą wpisać do polisy dokładne dane współwłaściciela. Liczy mu się bowiem historia polisowo-szkodowa. W przypadku użytkownika nie trzeba podawać konkretnych danych, tylko wiek i datę otrzymania uprawnień. Ma to związek także ze zmianą składki.

Jak zmienia się koszt OC po wprowadzeniu starszego, ale niedoświadczonego kierowcy?

Nie tylko młodzi kierowcy do 26. roku życia generują wyższy koszt ubezpieczenia. Jeżeli osoba starsza dopiero co uzyska prawo jazdy, towarzystwa ubezpieczeniowe także mogą podwyższyć składkę ze względu na wyższe ryzyko wystąpienia szkody.

W większości towarzystw ubezpieczeniowych składka nie wzrośnie po zgłoszeniu dodatkowego kierowcy. Jednak wprowadzenie niedoświadczonego współwłaściciela generuje już wyższy koszt u wszystkich ubezpieczycieli. Natomiast dzięki temu młody kierowca będzie mogła pracować na swoje zniżki, aby w przyszłości ubezpieczyć samochód tylko na siebie z wykorzystaniem swojej historii ubezpieczenia.

Dopisanie młodego kierowcy do OC – czy ma wpływ na ubezpieczenie?

Dopisanie młodego kierowcy do ubezpieczenia OC może mieć wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. Młodzi kierowcy są zazwyczaj uznawani za bardziej ryzykownych ze względu na mniejsze doświadczenie i większą skłonność do brawurowej i nieprzemyślanej jazdy. W związku z tym ubezpieczyciele mogą zwiększyć składkę, aby zrekompensować sobie potencjalne koszty związane z ewentualnymi szkodami spowodowanymi przez młodego kierowcę.

Jednak dopisanie ich do polisy OC jest konieczne, aby uniknąć konsekwencji w przypadku ewentualnej kolizji lub wypadku.

Samo dopisanie młodego kierowcy do ubezpieczenia nie daje mu jednak szansy na zbieranie zniżek na samodzielne posiadanie samochodu w przyszłości. W związku z tym warto rozważyć dopisanie młodego kierowcy jako współwłaściciela. Co to da?

wspolwlasciciel a cena oc

Według poniższej grafiki można zaobserwować, że młody kierowca może zaoszczędzić spora sumę pieniędzy, jeśli zostanie dopisany jako współwłaściciel, ponieważ zapłaci ponad 100% mniej za OC, niż gdyby sam musiał je ubezpieczyć.

Z czym wiąże się niezgłoszenie młodego kierowcy do OC?

Niezgłoszenie młodego kierowcy do OC wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Dopisanie młodego kierowcy do OC po uzyskaniu przez niego prawa jazdy jest konieczne, aby ubezpieczyciel mógł ocenić ryzyko związane z młodym użytkownikiem auta i dostosować do niego składkę ubezpieczeniową.

W ten sposób towarzystwo zabezpiecza się finansowo przed ewentualnymi szkodami spowodowanymi przez niedoświadczonego kierowcę. Przykładowo, jeżeli nie został zgłoszony do ubezpieczenia, a spowoduje wypadek, to ubezpieczyciel dokona rekalkulacji składki i upomni się o dopłatę u głównego właściciela. W niektórych przypadkach może też odmówić wypłaty odszkodowania.

Niestety często zdarza się, że właściciele aut nie zgłaszają ubezpieczycielowi faktu, że z ich samochodu regularnie korzysta inny kierowca. Zazwyczaj jest to wynikiem braku wiedzy na ten temat niż chęcią zatajenia tego przed ubezpieczycielem. Oto przykładowa kalkulacja samodzielna i ze współwłaścicielem ze zniżkami dla młodego kierowcy w wieku 23 lat, posiadającego prawo jazdy od 1 roku.

TUSamodzielna składka młodego kierowcy Składka młodego kierowcy ze starszym współwłaścicielem ze zniżkami
Trasti 1 544,00920,00
Link 41 938,63961,00
Balcia2 074,001081,00

Jak widać, różnice w cenniku są znacznie. Na współwłasności samochodu można zaoszczędzić nawet ponad 1000 zł!

 1. O zmianie współwłaściciela lub użytkownika samochodu należy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe.
 2. Cenowo korzystniejsze jest zgłoszenie kierowcy jako użytkownika niż współwłaściciela.
 3. Dodatnie młodych kierowców często wiąże się z dopłatą dodatkowej składki. Warto jednak to zrobić, aby przy AC ubezpieczyciel nie zastosował udziałów własnych.
 4. Młody i niedoświadczony kierowca, który zostanie współwłaścicielem samochodu może gromadzić na swoje konto zniżki za bezszkodową jazdę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie kolejnego kierowcy do ubezpieczenia

 1. Jeśli zgłoszę kolejnego kierowcę do ubezpieczenia mojego samochodu, to czy ubezpieczyciel będzie pytał o częstotliwość korzystania z auta?

  Nie, nie będzie pytał. Dla ubezpieczyciela liczy się tylko fakt, że będzie on używał Twojego samochodu, a nie to, jak często będzie z niego korzystał.

 2. Czy gdy zgłoszę do ubezpieczenia kolejnego kierowcę, to zawsze wzrośnie mi składka ubezpieczenia?

  Nie zawsze zgłoszenie kolejnego kierowcy do ubezpieczenia spowoduje automatyczne zwiększenie składki ubezpieczenia. Zależy to od wielu czynników, takich jak wiek, doświadczenie kierowcy, liczba szkód w przeszłości oraz rodzaj używanego pojazdu. Jeśli nowy kierowca posiada dobrą historię bezszkodową i jest uważany za bezpiecznego kierowcę, to zgłoszenie go do ubezpieczenia może nie wpłynąć na wzrost składki. W niektórych przypadkach dodanie kolejnego kierowcy może nawet obniżyć składkę, głównie ze względu na to, że jego dodatkowe doświadczenie może być uważane za dodatkowe zabezpieczenie. Jednak istnieją również sytuacje, gdy zgłoszenie kolejnego kierowcy może spowodować wzrost składki, zwłaszcza jeśli ma on historię szkód lub jest młodym kierowcą. W takim przypadku ubezpieczyciel może uznać, że dodanie go do polisy zwiększa ryzyko potencjalnych szkód i dlatego podniesie składkę ubezpieczenia.

 3. Czy zgłoszenia kolejnego młodego kierowcy do ubezpieczenia samochodu, wymagają wszystkie ubezpieczalnie?

  Tak. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga poinformowania go, że młody kierowca będzie użytkował Twój samochód. Jeśli tego nie zrobisz, to w przypadku gdy spowoduje on szkodę, poniesiesz nieprzyjemne i niepotrzebne konsekwencje.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny