Rejestracja samochodu to obowiązek kierowcy. Tylko zarejestrowany pojazd zostanie dopuszczony do ruchu. Rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela samochodu w wydziale komunikacji. Czy można zarejestrować samochód poza miejscem zameldowania? Co mówią przepisy? Sprawdziliśmy.

Każdy samochód musi zostać zarejestrowany. Oznacza to, że kierowca ma otrzymać dowód rejestracyjny oraz dwie tablice rejestracyjne – przednią i tylną. Właściciel musi dopełnić obowiązku w ciągu 30 dni od momentu zakupu pojazdu. Samochód można zarejestrować poza miejscem zameldowania, czyli w miejscu zamieszkania lub czasowego zamieszkania, o czym mówi art. 73 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeśli chcesz zarejestrować pojazd poza miejscem zameldowania, musisz jedynie udowodnić, że mieszkasz w danym mieście. Takim potwierdzeniem będzie np. umowa najmu mieszkania.

Co jest potrzebne do rejestracji pojazdu w urzędzie?

Rejestrację pojazdu przeprowadza wydział komunikacji. Jeżeli właściciel auta mieszka w innym mieście niż jest zameldowany, rejestracji dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Aby rejestracja auta była możliwa, należy przygotować niezbędne dokumenty:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty właściciela lub odpis z KRS, jeśli jest on właścicielem firmy);
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny;
 • ważne badanie techniczne pojazdu;
 • dowód własności pojazdu, np. umowa kupna-sprzedaży lub darowizny;
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne;
 • aktualną polisę OC;
 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu;
 • kartę pojazdu, jeśli była wydana;
 • dokument potwierdzający zamieszkanie w danym mieście – można okazać umowę najmu mieszkania, umowę o pracę, deklarację PIT potwierdzającą odprowadzanie podatków w danym miejscu zamieszkania;
 • dowód wniesienia niezbędnych opłat.

Ważne! Rejestrując pojazd poza miejscem zameldowania, podajemy adres zamieszkania, a nie zameldowania.

Rejestracja samochodu poza miejscem zameldowania co dodatkowo musisz przynieść?

Zazwyczaj wystarczy standardowy komplet dokumentów, by zarejestrować samochód poza miejscem zameldowania. Niekiedy urzędnikom nie wystarczy jednak potwierdzenie miejsca zamieszkania w postaci umowy najmu, czy deklaracji PIT. W takiej sytuacji do rejestracji samochodu potrzebne będzie specjalne oświadczenie.

Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania

Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania jest dokumentem, który umożliwi zarejestrowanie samochodu poza miejscem zameldowania. W dokumencie musi się znaleźć:

 • podstawa prawna, czyli treść art. 25 Kodeksu Cywilnego („Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu”);
 • dane właściciela samochodu – imię, nazwisko, PESEL;
 • adres zamieszkania;
 • oświadczenie właściciela pojazdu, że w danej miejscowości jest jego centrum życiowe oraz że ma zamiar stałego pobytu;
 • pouczenie o odpowiedzialności karnej za zeznania niezgodne z prawdą;
 • data i podpis właściciela rejestrowanego pojazdu.

Obowiązek rejestracji pojazdu w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku osoba nabywająca samochód musi ten fakt zgłosić w urzędzie. Na przerejestrowanie samochodu nowy właściciel ma 30 dni od momentu zakupu pojazdu (dla przedsiębiorców okres ten wydłużono do 90 dni). Nabywca auta ma obecnie mniej obowiązków, musi jedynie udać się do wydziału komunikacji i zarejestrować na siebie zakupiony samochód.

Kara za nieprzerejestrowanie auta w terminie

Za nieprzerejestrowanie auta w ustalonym terminie właściciel może zostać ukarany. Jeśli zwłoka była dłuższa niż 30 dni, spóźniony nabywca pojazdu zapłaci grzywnę w wysokości 500 zł. Jeśli jednak opóźnienie jest znacznie większe, kara może wzrosnąć do 1000 zł.

Ile kosztuje rejestracja samochodu poza miejscem zameldowania?

Dokonanie rejestracji pojazdu wiąże się z koniecznością wniesienia opłat, niezależnie od tego, czy auto jest rejestrowane w miejscu zameldowania, czy w miejscu zamieszkania właściciela. Na całkowity koszt rejestracji składają się poszczególne opłaty:

 • tablice rejestracyjne zwykłe – 80 zł; tablice rejestracyjne indywidualne – 1000 zł;
 • wydanie dowodu rejestracyjnego – 54 zł;
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł;
 • nalepka legalizacyjna – 12,50 zł.

W sumie koszt rejestracji pojazdu ze zwykłymi tablicami rejestracyjnymi to 160 zł.

Ciekawe! Od 1 lipca 2023 roku osoby rejestrujące samochód nie muszą wnosić opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł za każdą czynność związaną z rejestracją.

To nie wszystkie zmiany, które oznaczają oszczędności dla właściciela dokonującego rejestracji pojazdu. Od 4 września 2022 roku zniesiono obowiązek wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej. Oznacza to, że rejestrujący samochód zaoszczędzi jeszcze 18,50 zł. Co istotne, od lutego 2022 roku nie ma obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych. To dodatkowe 80 zł w kieszeni kierowcy!

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Czy można zarejestrować samochód w innym mieście przez Internet?

Wiele osób zastanawia się również, czy istnieje możliwość dokonania rejestracji auta w miejscu zamieszkania przez Internet? Również i w tym przypadku można skorzystać z ułatwienia, jakim jest rejestracja online. Warto jednak wcześniej upewnić się, czy dany urząd dopuszcza taką możliwość, czyli czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą. Aby zweryfikować te informacje, należy wejść na stronę internetową urzędu, zadzwonić lub sprawdzić wchodząc na rządowy portal https://epuap.gov.pl/.

Kierowca, który chce zarejestrować samochód online, musi mieć Profil Zaufany lub aplikację mObywatel. Konieczne będzie posłużenie się podpisem elektronicznym.

Ważne! Przed przystąpieniem do rejestracji online, należy zgromadzić komplet niezbędnych dokumentów – można dołączyć ich skany bądź dosłać je tradycyjną pocztą.

Jak, krok po kroku, należy dokonać rejestracji online?

 • Sprawdź, czy urząd w twoim miejscu zamieszkania udostępnił taką opcję;
 • wypełni wniosek dostępny online, podając wymagane informacje dotyczące właściciela pojazdu oraz samochodu;
 • dodaj wymagane załączniki w formie skanów;
 • wnieś opłaty niezbędne w procesie rejestracji samochodu;
 • podpisz wniosek podpisem elektronicznym.

Co zrobić w przypadku odmowy rejestracji auta w miejscu zamieszkania?

Choć możliwość zarejestrowania auta w miejscu zamieszkania jest uregulowana prawnie, może się zdarzyć, że urzędnik odmówi rejestracji pojazdu. Jak postąpić w takiej sytuacji? Po pierwsze warto powołać się na przepisy, które wyraźnie wskazują, że zarejestrowanie samochodu jest możliwe również w miejscu zamieszkania, które jest różne od miejsca zameldowania.

Jeśli urzędnik nadal odmawia rejestracji, właściciel samochodu powinien odwołać się od decyzji u kierownika Wydziału Komunikacji.

Odwołanie od decyzji powinno mieć formę pisemną. Należy w nim powołać się na art. 73 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz art. 25 Kodeksu Cywilnego. Jeśli i to nie przyniesie rezultatu, pozostaje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Miejsce rejestracji pojazdu a ubezpieczenie OC

Jeśli kupiłeś auto, musisz pamiętać nie tylko o jego rejestracji, ale również o wykupieniu ubezpieczenia OC. Masz dwie możliwości – możesz pozostać przy polisie poprzedniego właściciela lub wypowiedzieć umowę i podpisać nową z wybranym przez siebie towarzystwem.

Ważne! Polisa poprzednika nie przedłuży się automatycznie, dlatego musisz pilnować terminu jej ważności!

Ubezpieczyciele, obliczając wysokość składki OC, analizują dane dotyczące samochodu oraz kierowcy. Muszą oszacować ryzyko i dopiero na tej podstawie mogą zaproponować stosowną polisę.

Zapamiętaj! Zakres ubezpieczenia OC jest zawsze taki sam, dlatego jako kryterium możesz przyjąć cenę polisy.

Dla ubezpieczyciela ważny jest rodzaj, typ, marka samochodu, jego rocznik, jak i wiek oraz doświadczenie kierowcy. To jednak nie wszystkie informacje, które pozwalają oszacować ryzyko możliwej szkody, którą ewentualnie będzie musiało pokryć TU. Bardzo ważną informacją jest miejsce zamieszkania właściciela, a raczej miasto, w którym na co dzień będzie się przemieszczał. Co ciekawe, im jest ono większe, tym wyższa składka. Ubezpieczyciel sprawdzi również, jak prezentują się statystyki policyjne – jak często dochodzi tu do kolizji i wypadków.

W 2024 najwięcej za OC płacą mieszkańcy Gdańska, a najmniej kierowcy mieszkający w Opolu.

 

Jak łatwo zauważyć, to, gdzie mieszkasz, ma wpływ na wysokość składki OC. Jeśli chcesz wcześniej sprawdzić, ile zapłacisz za polisę w danym mieście, możesz skorzystać z porównywarki internetowej. Kalkulator OC i AC bardzo szybko pozwoli ci przejrzeć oferty najbardziej znanych towarzystw ubezpieczeniowych. Wystarczy podać niezbędne informacje, by otrzymać propozycje firm i wybrać najbardziej atrakcyjną dla siebie.

Czy zarejestrowanie auta w mniejszej miejscowości pozwoli płacić niższą składkę OC? Warto pamiętać, że ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki według czynników ryzyka, jeśli stwierdzi, że pojazd większość czasu jeździ w innym miejscu niż to wskazane w polisie.

Internetowy kalkulator OC i AC pomoże ci zorientować się w ofercie ubezpieczeń, wyliczeniu składki. Możliwe będzie też sprawdzenie, jak wygląda pakiet ubezpieczeń i jaką ochronę proponują TU. To bardzo ważne, by zabezpieczyć się na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń.

 1. Rejestrację samochodu można przeprowadzić w miejscu zameldowania, ale również w miejscu zamieszkania.
 2. Do rejestracji auta w miejscu zamieszkania potrzebne są te same dokumenty, które składa się podczas rejestracji w miejscu zameldowania.
 3. Niekiedy potrzebne są dodatkowe dokumenty – wystarczy pokazać w urzędzie umowę najmu mieszkania, czy deklarację PIT potwierdzającą, że dany kierowca odprowadza podatki w Urzędzie Skarbowym w swoim mieście zamieszkania.
 4. Dokumenty do rejestracji należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 5. Wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) zależna jest także od miejsca zamieszkania (miejsca, w którym kierowca korzysta z samochodu).
 6. Rejestrację samochodu należy przeprowadzić w ciągu 30 dni od jego zakupu.

Bibliografia

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy przy rejestracji w urzędzie trzeba mieć ze sobą dowód własności pojazdu?

  Tak. Jednym z wymaganych dokumentów jest dowód własności pojazdu. Może to być umowa darowizny, faktura VAT, czy umowa kupna-sprzedaży.

 2. Co zrobić w przypadku odmowy rejestracji samochodu poza miejscem zameldowania?

  Jeśli urzędnik odmówi rejestracji poza miejscem zameldowania, można od razu powołać się na przepisy, które jasno wskazują na taką możliwość. Jeśli to nie pomoże, kierowca ma prawo odwołać się do naczelnika urzędu, a w ostateczności do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ważne, aby mieć świadomość, że właściciel pojazdu ma prawo zarejestrować pojazd nie tylko w miejscu zameldowania, ale również tam, gdzie aktualnie mieszka. Wspomina o tym art. 73 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 3. Jak adres zamieszkania właściciela samochodu wpływa na składkę ubezpieczenia?

  Ubepieczyciel wyliczając składkę polisy OC bierze pod uwagę różne czynniki, aby oszacować ryzyko. Jednym z nich jest adres zamieszkania kierowcy, czyli miasto, w którym będzie najczęściej użytkował pojazd. Zazwyczaj im większe miasto, tym wyższa składka. Większe natężenie ruchu, większa liczba samochodów to też zwiększone prawdopodobieństwo kolizji, wypadku, zdarzenia drogowego, za które odpowiedzialność finansową będzie musiał ponieść ubezpieczyciel. Towarzystwa ubezpieczeniowe sprawdzają również raporty, statystyki policyjne, by mieć wiedzę na temat sytuacji w poszczególnych miastach.

 4. Ile się czeka na dowód rejestracyjny pojazdu poza miejscem zameldowania?

  Czas oczekiwania jest identyczny jak w przypadku rejestracji pojazdu w miejscu zameldowania. Najpierw dokonuje się tymczasowej rejestracji ważnej przez 30 dni (dowód rejestracyjny miękki jest wydawany od ręki). Następnie przeprowadzana jest rejestracja właściwa – urzędnik ma na to 30 dni, jednak zazwyczaj dokument jest gotowy po 10-14 dniach.

 5. Jaka jest kara za nieprzerejestrowanie samochodu w ustawowym terminie?

  Kierowca ma 30 dni od momentu zakupu, by zarejestrować samochód. Przekroczenie tego terminu wiąże się z karą finansową. Opóźnienie powyżej 30 dni to aż 500 zł, a dłuższa zwłoka to nawet grzywna w wysokości 1000 zł.

Agnieszka Wawrzaszek

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny