Z powodu wojny toczącej się na Ukrainie wiele osób zdecydowało się opuścić ten kraj i wyjechać do innych krajów Europejskich, w tym także do Polski. Czy wobec tego posiadając ukraińskie prawo jazdy, obywatele Ukrainy mogą legalnie poruszać się po drogach w Polsce?

Jak załatwić w Polsce formalności związane z ukraińskim prawem jazdy? Sprawdź.

Ukraińskie prawo jazdy w Polsce w świetle Konwencji Wiedeńskiej

Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym to międzynarodowy traktat sporządzony we Wiedniu, który określa ogólne zasady ruchu drogowego. Konwencja obowiązuje w krajach, które są sygnatariuszami tej umowy. Według podstawy prawnej zawartej w Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968 roku, każdy obywatel Ukrainy ma prawo poruszać się po terytorium Polski na ukraińskim prawie jazdy. 

Na mocy tej konwencji osoba posiadająca ukraińskie prawo jazdy może wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na krótki pobyt. Poruszanie się po polskich drogach dotyczy przede wszystkim celów turystycznych lub związanych z wizytą u rodziny lub przyjaciół. Jednak takie uprawnienie nie obowiązuje bezterminowo. Według prawa istnieją pewne ograniczenia czasowe dla osób z ukraińskim prawem jazdy.

Kiedy należy wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie?

Wymiana ukraińskiego prawa jazdy na polskie powinna nastąpić, w przypadku gdy:

 • obywatel Ukrainy zamelduje się w Polsce na pobyt stały lub tymczasowy,
 • gdy taka osoba przebywa w Polsce ponad 185 dni,
 • gdy podejmie w Polsce pracę związaną z prowadzeniem pojazdów mechanicznych.

W ostatnim przypadku taka osoba musi dokonać wymiany prawa jazdy niezwłocznie. Jednak ze względu na zbrojną agresję Rosji na Ukrainę w niektórych przypadkach obowiązek wymiany prawa jazdy na polskie został tymczasowo zawieszony. Więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

Jak wymienić ukraińskie prawo jazdy w Polsce?

Warto zawczasu zadbać o to, aby legalnie poruszać się po polskich drogach. W związku z tym należy wymienić ukraiński dokument prawa jazdy na polski. Wymiany ukraińskiego prawa jazdy dokonuje starostwo powiatowe lub urząd miasta w przypadku miast na prawach powiatu. Tak więc, aby wymienić prawo jazdy trzeba udać się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub zameldowania osoby ubiegającej się o wymianę.

Dokumenty, które muszą złożyć obywatele Ukrainy to:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • aktualne zdjęcie w kolorze,
 • dowód osobisty, paszport lub karta pobytu,
 • kserokopię zagranicznego prawa jazdy z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument potwierdzający adres zameldowania na terytorium RP,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Po wniosek o wydanie prawa jazdy nie zawsze trzeba iść do urzędu, bo takie wnioski dostępne są na stronach wydziałów komunikacji. Wystarczy je pobrać, uzupełnić dane i wydrukować. Oczywiście jeśli nie masz takiej możliwości, to zawsze w urzędzie dostępne są papierowe formularze, które można wypełnić na miejscu.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy na polskie i jak długi jest czas oczekiwania na nowy dokument?

Obecnie koszt wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie wynosi 100,50 zł. Opłaty tej można dokonać za pośrednictwem przelewu lub w kasie urzędu. Oprócz tej kwoty każda osoba starająca się o wymianę prawa jazdy na ukraińskie musi wpłacić 125 zł do Konsulatu Ukrainy. Jest to niezbędne, żeby Konsulat dokonał weryfikacji legalności ukraińskiego prawa jazdy do kierowania pojazdami.

Czas oczekiwania na prawo jazdy może różnić się w zależności od regionu, z którego pochodzi osoba ubiegająca się o wymianę tego dokumentu. Dzieje się tak, ponieważ polski urząd czeka na potwierdzenie wiarygodności zagranicznego prawa jazdy przez Konsulat Ukrainy. Ze względu na trwającą wojnę bardzo trudno jest określić realny czas potrzebny na potwierdzenie takiej wiarygodności. Może to potrwać nawet od 3 do 4 miesięcy. Dobra wiadomość jest taka, że po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i poświadczeń miejscowy urząd ma czas na wydanie polskiego prawa jazdy wynoszący do 30 dni.

Specjalne zmiany w polskim prawie w związku z konfliktem na Ukrainie

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, polski rząd zdecydował wydłużyć okres, który pozwala osobom przybywającym z terytorium Ukrainy na używanie ukraińskiego prawa jazdy. Przyjęta przez rząd specustawa pozwala wszystkim osobom z ukraińskim obywatelstwem na korzystanie z ukraińskiego prawa jazdy znacznie dłużej niż dotychczas. Jednak dotyczy to tylko osób, które przekroczenia polskiej granicy dokonały po 24 lutego 2022 roku. Wszystkie osoby, które przebywały w Polsce nawet na dzień przed 24 lutym 2022 nie są objęte tymi przepisami. W związku z tym ciąży na nich obowiązek wymiany prawa jazdy zgodny z wcześniejszymi przepisami. 

Specustawa uprawnia też do nabycia krótkoterminowego i bezpłatnego ubezpieczenia OC na 30 dni, dzięki któremu bez żadnych problemów można poruszać się po polskich drogach.

Specjalne zmiany w prawie unijnym związane z honorowaniem ukraińskich praw jazdy

Unia Europejska podjęła decyzję, że od 27 lipca 2022 ukraińskie prawo jazdy będzie uznawane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Dodatkowo wszystkie kraje członkowskie będą mogły w pewnych przypadkach wydawać obywatelom Ukrainy tymczasowe prawo jazdy. Dotyczy to osób, które zgubiły taki dokument lub został on im skradziony. Te przepisy obejmują wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej i korzystają z ochrony czasowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie dla Ukraińca w Polsce?

Ze względu na sytuację panującą na Ukrainie 12 marca 2022 roku wprowadzono przepisy dotyczące ubezpieczeń pojazdów. Pomoc obejmuje tak zwaną bezpłatną graniczną polisę OC, która jest wystawiana na 30 dni. Do wystawiania takich polis przystąpiły cztery Towarzystwa Ubezpieczeniowe: PZU, Ergo Hestia, Warta i Allianz. Jednak aby uzyskać bezpłatne trzydziestodniowe ubezpieczenie trzeba spełniać określone warunki:

 • trzeba być obywatelem Ukrainy lub w momencie wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej posiadać prawo pobytu na terytorium Ukrainy,
 • nie można być obywatelem Polski,
 • wjazd do Polski nastąpił w dniu 24 lutego 2022 roku lub później.

Może cię zainteresować: OC przez Internet – dlaczego warto kupić OC online?

Jeśli obywatel Ukrainy po upływie 30 dni od momentu otrzymania darmowego ubezpieczenia OC chce nadal poruszać się po Polsce swoim autem to zobowiązany jest do zakupu normalnego ubezpieczenia OC na rynkowych warunkach.

Czy można kupić ukraińskie prawo jazdy w Polsce?

W Internecie można natknąć się na reklamy pośredników oferujących ukraińskie prawo jazdy. Oferta dotyczy kupna prawa jazdy bez żadnego wysiłku, bez konieczności wyjeżdżania za granicę czy zdawania egzaminu. Może to wyglądać bardzo kusząco, szczególnie w przypadku kiedy nie możesz zdać egzaminu na prawo jazdy w Polsce.

Musisz jednak zdać sobie sprawę z tego, że kupienie prawa jazdy może przysporzyć Ci wielu kłopotów. Przez pół roku policja może nie dowiedzieć się, że jest to kupione i nielegalne prawo jazdy. Jednak po sześciu miesiącach sytuacja zmienia się diametralnie. Po tym czasie należy wymienić takie prawo jazdy i oddać dotychczasowy dokument do urzędu, który sprawdza dane z prawa jazdy ze stroną ukraińską. W ten sposób wychodzi na jaw, że takie prawo jazdy nie jest legalne. Zostaje wówczas zawiadomiona policja, natomiast osobie, która kupiła takie prawo jazdy grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Komenda Główna Policji nie podaje do publicznej wiadomości informacji o liczbie podrobionych w ten sposób dokumentów. Jednak jak mówi policjant z KGP: „Ukraińskie prawa jazdy w Polsce to margines. Pewnie na drogach jest kilkudziesięciu, może kilkuset cwaniaków, którzy jeżdżą z takim dokumentem i myślą, że wszystko gra. Przy pierwszej kontroli zostaną złapani, do tego czasu mają pozorne poczucie bezpieczeństwa”.

Podsumowanie:

 • Według Konwencji Wiedeńskiej obywatelom Ukrainy przysługuje prawo do krótkoterminowego poruszania się po Polsce na ukraińskim prawo jazdy,
 • prawo jazdy wydane na Ukrainie powinno być wymienione na polskie po upływie 185 dni pobytu w Polsce,
 • ze względu na wojnę na Ukrainie wydane tam prawo jazdy będzie uznawane przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej,
 • po przekroczeniu granicy nie wcześniej niż w dniu 24 lutego 2022 obywatelom Ukrainy przysługuje bezpłatne 30-dniowe ubezpieczenie OC,
 • zakup ukraińskiego prawa jazdy jest nielegalny i może mieć przykre konsekwencje. 

Bibliografia

 • Konwencja Wiedeńska – Dz.U. 1990.74.439
 • Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Dz.U. 2022 poz. 684
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. 2022 poz. 583 
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1280 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę szczególnych środków tymczasowych dotyczących dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę zgodnie z jej ustawodawstwem – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 195, 22 lipca 2022

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Ukraińskie prawo jazdy w Polsce

 1. Po jakim czasie obywatel Ukrainy nie mający w ogóle prawa jazdy może się o nie ubiegać w Polsce?

  Zgodnie z obowiązującym prawem cudzoziemiec, w tym obywatel Ukrainy, może ubiegać się o polskie prawo jazdy po upływie co najmniej 185 dni pobytu w Polsce. Dotyczy to również osób, które nie miały wcześniej prawa jazdy.

 2. Co w przypadku gdy ktoś przyjeżdżając do Polski nie zabrał ze sobą ukraińskiego prawa jazdy?

  W przypadku, kiedy ktoś wyjeżdżając z Ukrainy nie zabrał ze sobą swojego ukraińskiego prawa jazdy, to będzie musiał przejść kurs na prawo jazdy i zdać polski egzamin. Będzie to możliwe dopiero po półrocznym pobycie w Polsce.

 3. Gdzie wpłacić opłatę konsularną za weryfikację danych z ukraińskiego prawa jazdy?

  Wpłaty trzeba dokonać na konto Konsulatu Generalnego Ukrainy we Wrocławiu w tytule wpisując imię i nazwisko osoby, której dane mają być potwierdzone. Numer konta to 66 1090 2398 0000 0001 4894 5289.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny