Podróżowanie własnym autem, zwłaszcza w czasie pandemii, jest coraz chętniej wybieranym przez turystów sposobem na zwiedzanie świata. Nie w każdym kraju obowiązują jednak takie same zasady jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne. 

Każdy wyjazd powinien być objęty odpowiednią ochroną. Szczególnie ważny jest fakt, że w Polsce ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a jazda bez ważnej polisy grozi wysoką karą. Podpowiadamy, jak wykupić najlepszy pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych dla obcokrajowców w Polsce.

Czy i jak obcokrajowiec może kupić OC w Polsce?

Polska coraz częściej staje się celem podróży wielu turystów, nie tylko z Europy, ale także z innych części świata. Atrakcyjny rynek pracy, a także poprawiające się warunki życia zwiększają atrakcyjność naszego kraju.

Obcokrajowcy, którzy planują pracę w Polsce, muszą posiadać niezbędne pozwolenie. Dokument, który uprawnia do przebywania oraz pracy na w Polsce, to zezwolenie jednolite (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę), wydawane na określony z góry czas – od 3 miesięcy do nawet 3 lat. Co w tym czasie dzieje się z OC?

Pobyt czasowy

Pobyt czasowy –  w trakcie pobytu czasowego turyści nie muszą dokonywać przerejestrowania swojego pojazdu. Mogą zgodnie z prawem poruszać się po polskich drogach, jeśli mają Zieloną Kartę, albo polisę wykupioną w Polsce.

Pobyt stały

Pobyt stały – w tym przypadku obcokrajowiec powinien zarejestrować swoje auto w wydziale komunikacyjnym w polskim urzędzie miasta lub starostwa powiatowego, odpowiednim dla miejsca zamieszkania. W takim przypadku powinien zatroszczyć się również o dodatkowe, kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne.

Czy OC z zagranicy jest ważne w Polsce?

Turyści z krajów UE nie powinni mieć problemów z ubezpieczeniem auta podczas wyjazdu do Polski. OC nabyte w kraju członkowskim Unii obowiązuje w pozostałych krajach. Jeśli chodzi o nieobowiązkowe ubezpieczenie, jak autocasco czy assistance, poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wprowadzać ograniczenia co do ich działania za granicą. Najczęściej jednak kraje należące do UE nie są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej towarzystw z innych krajów wspólnoty.

Przykład: Pan Klaus – niemiecki turysta, który co roku odwiedza Sopot na przełomie lutego i marca, na terenie Niemiec ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Podczas wakacji w  Polsce, dochodzi do wypadku z winy turysty, w którym to właśnie jego polisa OC zapewnia wypłatę odszkodowania poszkodowanym. W takim przypadku ubezpieczony  sprawca nieszczęścia otrzyma zwrot kosztów za wypadek na polskiej drodze. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku turystów spoza UE. Polska od długiego czasu przynależy do Systemu Zielonej Karty. Obywatele państw członkowskich w trakcie wypadku muszą mieć przy sobie wyłącznie potwierdzenie aktualnej polisy w swoim kraju.

Przykład: Pani Mia ze Szwajcarii wybiera się na miesięczny urlop do Polski. Wybiera podróż autem, ponieważ podczas wyjazdu zamierza zwiedzić kilka polskich miast. Przed wyjazdem powinna przygotować potwierdzenie ważnego OC i innych elementów polisy, jak assistance, czy AC.

Ważne! O ubezpieczeniu OC wypowiadał się też TSUE. Trybunał w orzeczeniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. stwierdził, że każdy pojazd – nawet nieużywany czy nieprawidłowo wycofany z ruchu – zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej musi mieć ubezpieczenie OC.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

W Polsce polisa OC jest obowiązkowa, a poruszanie się bez niej po polskich drogach wiąże się z koniecznością zapłaty kary. Pojazdy zarejestrowane w naszym kraju, co do których stwierdzony zostanie brak ciągłości OC, zostaną obciążone karą, która w 

Dla obywateli krajów innych niż Polska, auta zarejestrowane poza naszym krajem, muszą posiadać ubezpieczenie graniczne. OC graniczne przeznaczone jest przede wszystkim dla turystów, których auto zostało zarejestrowane poza granicami Unii Europejskiej i nie posiada Zielonej Karty, przebywając na terenie Polski. Minimalny okres ubezpieczenia granicznego wynosi 30 dni. 

Ile wynosi kara za brak OC w Polsce?

Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC dla właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce jest ustalana na każdy rok kalendarzowy. To, ile ostatecznie będą musieli zapłacić nieubezpieczeni kierowcy, zależy bowiem nie tylko od rodzaju pojazdu i długości przerwy w OC, ale także od wysokości płacy minimalnej w danym roku. W związku z tym, że ta ostatnia w 2022 została zwiększona z 2800 złotych do 3010 złotych, również kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego wzrosła. Ile kosztuje brak OC od tego roku?

Długość przerwy Samochody osobowe Samochody ciężarowe Inne pojazdy
Do 3 dni 1 200 PLN 1 810 PLN 200 PLN
Od 4 do 14 dni 3 010 PLN 4 520 PLN 500 PLN
Więcej niż 14 dni 6 020 PLN 9 030 PLN 1000 PLN

Podczas zakupu OC na auto z drugiej ręki, polisa nie ulega automatycznemu wznowieniu. Pojazd z aktualnym ubezpieczeniem OC, może być użytkowany zgodnie z przepisami do końca obowiązywanie umowy ubezpieczeniowej. Nieprzedłużenie polisy będzie skutkowało brakiem obowiązkowego ubezpieczenia i karą.

Kto likwiduje szkodę spowodowaną przez obcokrajowca w Polsce?

To, jaka instytucja będzie odpowiedzialna za likwidację szkody powstałej z winy obcokrajowca, zależy od kraju, w jakim zarejestrowany jest pojazd sprawcy. Możliwości są dwie:

Kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andora, Serbia, Szwajcaria

Jeśli poszkodowany zna numer rejestracyjny samochodu zagranicznego kierowcy, może udać się do przedstawiciela Warty lub PZU, w celu wyceny szkody. Likwidacja tej ostatniej leży jednak w rękach ubezpieczyciela z zagranicy. Jego dane ustalane są przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), którego przedstawicielami w Polsce są właśnie wspomniani wyżej ubezpieczyciele. Poszkodowana w wypadku osoba może również samodzielnie ustalić przedstawiciela, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki na stronie Biura. W takim przypadku roszczenie likwidacji szkody kierowane jest od razu do firmy ubezpieczeniowej.

Przykład: Pani Krystyna doznała urazu nogi podczas wypadku, w którym uszkodzeniu uległ także jej samochód. Sprawcą zdarzenia był Pan William, który na co dzień mieszka w Szwecji. Poinformował on kobietę, że ubezpieczył swój pojazd w Dalarnas Försäkringsbolag. Pani Krystyna sprawdziła dane w bazie PBUK i na ich podstawie zgłosiła szkodę do polskiego przedstawiciela firmy.

Kraje Systemu Zielonej Karty nieobjęte Porozumieniem Wielostronnym

Przyjeżdżający z tych krajów turysta powinien posiadać ubezpieczenie graniczne lub Zieloną Kartę, czyli potwierdzenie ubezpieczenia auta. Z ubezpieczeniem granicznym jest nieco prościej – jest ono bowiem wystawiane przez polskich ubezpieczycieli i to do firmy w nim wskazanej można zgłaszać się w celu likwidacji szkody. W  przypadku Zielonej Karty, możliwe, że przedstawiciela trzeba będzie ustalić samodzielnie, korzystając ze wspomnianej wcześniej bazy PBUK. Co więcej, warto pamiętać, że Zielona Karta musi być aktualna. Trzeba spisać z niej również model i markę pojazdu i jego numer rejestracyjny.

Ile kosztuje ubezpieczenie dla obcokrajowca w Polsce?

Głównym czynnikiem wpływającym na cenę ubezpieczenia dla obcokrajowca w Polsce jest status prawny pojazdu. Na początku są dwie możliwości:

 1. Właściciel pojazdu nie zamierza osiedlać się w Polsce.
 2. Właściciel pojazdu przyjechał z zamiarem osiedlenia.

Jeżeli obcokrajowiec przebywa w Polsce tymczasowo, powinien wystąpić w urzędzie o zezwolenie na pobyt czasowy. Wówczas zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych nie musi rejestrować samochodu w Polsce, a co za tym idzie nie musi mieć polskiego OC.

Sytuacja ulega zmianie, kiedy obcokrajowiec zamierza pozostać w Polsce dłużej niż rok. Wtedy powinien uzyskać zezwolenie na pobyt stały i zarejestrować auto w Polsce. Niestety gdyby chciał wykupić OC na cały rok na siebie, zapłaci składkę mniej więcej jak młody kierowca.

Stąd na przykład obywatele Ukrainy robią dokładnie to samo, co młodzi kierowcy, aby obniżyć składkę – biorą samochód na współwłasność. Za OC na samochód, gdzie współwłaścicielem jest Polak, zapłacą więcej niż zapłaciłby sam Polak, ale mniej niż zapłaciliby sami.

Ich status zmienia się ponownie w momencie uzyskania polskiego obywatelstwa i nadania numeru PESEL. Z numerem PESEL obcokrajowcy mogą budować historię ubezpieczenia w Polsce, którą przechowywać będzie UFG. Taki kierowca zupełnie inaczej wygląda w oczach towarzystw ubezpieczeniowych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej nie są przychylne obcokrajowcom, gdy chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie OC. W Unii Europejskiej mamy określone (dość wysokie) sumy gwarancyjne w OC. Powiązania oraz komunikacja pomiędzy krajami jest bardzo dobra i na przykład w sytuacji, gdy Polak spowoduje wypadek we Francji, nie ma problemu z uzyskaniem odszkodowania. Co innego, kiedy sprawcą szkody jest kierowca spoza Unii Europejskiej. W Rosji czy w Ukrainie sumy gwarancyjne są inne, a ich towarzystwa ubezpieczeniowe nie są objęte unijnymi regulacjami. Jest to dodatkowy czynnik ryzyka ubezpieczeniowego, który ma ogromny wpływ na składkę.

Co jeszcze powinno zawierać w sobie ubezpieczenie na wyjazd obcokrajowców do Polski własnym autem?

Każdy turysta wyjeżdżający za granicę, także obywatel innego kraju podróżujący do Polski, powinien przed wyjazdem wykupić dodatkowo ubezpieczenie na wyjazd, które zagwarantuje podstawową ochronę  i pomoc w razie nieszczęścia czy choroby. Czego nie może zabraknąć w pakiecie ubezpieczeniowym, zarówno na życie, jak i komunikacyjnym?

 • Koszty leczenia – szczególnie ważne podczas pandemii. Dla turystów, nawet tych z krajów UE, inne zabezpieczenia, jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą okazać się niewystarczające. To szczególnie ważny punkt w dobie pandemii, ponieważ większość ofert KL oferuje pomoc również w zakresie leczenia COVID-19. Co dokładnie obejmuje taka polisa?
 • Koszty hospitalizacji
 • Koszty leczenia i operacji
 • Koszty transportu medycznego i transport poszkodowanego do kraju
 • Zabiegu ambulatoryjne
 • Koszt zakupu niezbędnych leków i środków medycznych
 • Transport zwłok ubezpieczonej osoby do kraju stałego pobytu
 • Leczenie stomatologiczne
 • Ubezpieczenie Autocasco (AC) – to polisa, która zapewni wypłatę stosownego odszkodowania, jeśli uszkodzeniu ulegnie samochód, ale stanie się to z winy poszkodowanego. Obejmuje ono także kradzież samochodu, działania sił natury oraz tak zwane akty wandalizmu (lub ogólnie rozumiane działania osób trzecich)
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – gwarantuje pokrycie kosztów i wypłatę świadczenia, gdy doznamy uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego zdarzenia. To element istotny podczas zagranicznych wycieczek, gdyż zapewnia ochronę w razie konieczności rehabilitacji albo leczenia powypadkowego. NNW zagwarantuje także odszkodowanie w razie śmierci ubezpieczonej osoby.

Jak wykupić ubezpieczenie komunikacyjne na wyjazd zagraniczny?

Turyści zagraniczni, którzy planują wakacje w Polsce, mogą wykupić polisę OC. Decydując się na takie rozwiązanie, aby załatwić to wszystko szybko i bez wychodzenia z domu, można skorzystać ze strony rankomat.pl, gdzie doświadczeni doradcy pomogą przejść przez proces zakupu ubezpieczenia najlepiej dopasowanego do potrzeb turysty z innego kraju. Jak to zrobić?

W przypadku obcokrajowców nie ma natomiast możliwości skorzystania z tradycyjnej porównywarki OC – wymaga ona bowiem podania numeru PESEL, którego zagraniczni kierowcy nie posiadają. 

Podumowanie

 • Obcokrajowcy poruszający się autem po polskich drogach muszą mieć ważne ubezpieczenie OC lub Zieloną Kartę.
 • Turyści zagraniczni mogą wykupić polisę u polskiego ubezpieczyciela.
 • Aby wybrać właściwą polisę, warto skorzystać z pomocy konsultantów na stronach porównywarek online.
 • Kompleksowa polisa dla obcokrajowca, aby chronić przed innymi finansowymi konsekwencjami wypadków niż te wynikające z odpowiedzialności cywilnej, poza OC powinna obejmować także inne elementy, takie jak NNW, Assistance, czy Koszty Leczenia.
 • Szkody powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez obcokrajowca pokrywa zagraniczny ubezpieczyciel.
 • Aby sprawdzić, gdzie zagraniczny turysta wykupił polisę, trzeba znać nr rejestracyjny jego auta, a następnie skorzystać z bazy PBUK.
 • Za brak ważnego OC można dostać karę finansową.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie dla obcokrajowca

 1. Co jeśli zagraniczny kierowca, będący sprawcą wypadku, nie ma ważnego OC lub Zielonej Karty?

  W takiej sytuacji poszkodowany powinien zgłosić się do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych o ustalenie podmiotu odpowiedzialnego. Agentami PBUK w Polsce są PZU i Warta.

 2. Czy wezwanie policji jest obowiązkowe, jeśli dojdzie do wypadku komunikacyjnego z udziałem obcokrajowca?

  Nie, jeśli kierowcy zgodzą się spisać wspólne oświadczenie. Warto wtedy wykonać dokumentację, w tym zdjęcia szkody i miejsca zdarzenia. Turysta powinien mieć jednak ważne ubezpieczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie polisy OC.

 3. Czym jest PBUK?

  PBUK, czyli Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to organizacja powołana na mocy ustawy, ale niezależnie od państwa, zabezpieczająca prawa osób ubezpieczonych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. PBUK skupia zakłady ubezpieczeniowe działające na terenie Polski, które oferują ubezpieczenie OC.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny