Na barkach właściciela samochodu spoczywa wiele obowiązków, a niektóre z nich wymagają nawiązania kontaktu z ubezpieczycielem. Co możesz zrobić, gdy nie jesteś w stanie spotkać się z nim osobiście ze względu na inne zobowiązania? Możesz skorzystać z pomocy swojego przedstawiciela wyposażonego w podpisane upoważnienie lub pełnomocnictwo.

Chociaż wiele spraw dotyczących ubezpieczenia można teraz załatwić online, wiele osób wciąż decyduje się na korzystanie z pomocy zaufanego agenta. W takiej sytuacji upoważnienie kogoś do działania we własnym imieniu lub wystawienie pełnomocnictwa może się okazać korzystnym rozwiązaniem, które oszczędzi zmartwień, gdy wypadnie coś niespodziewanego.

Dlaczego posiadanie OC dla samochodu jest w Polsce obowiązkowe?

Konieczność posiadania OC przez każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce reguluje Ustawa z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z nią ważne ubezpieczenie musi mieć każdy samochód – niezależnie od tego, czy regularnie jeździ po drogach, czy też kurzy się w garażu.

Za brak polisy OC lub choćby przerwę między jedną a drugą grożą z kolei wysokie kary od UFG, które w 2024 roku wynoszą całkiem sporo.

kary za brak oc 2024

 

Od czerwca 2024 roku wysokości kar jeszcze wzrosną, choć już nieznacznie.

kara za brak oc 2024 2

 

Dlaczego OC jest obowiązkowe? Bo chroni kierowców przed koniecznością płacenia wysokich odszkodowań, a także przed nieuczciwymi osobami, które odmawiają ich zapłaty lub są niewypłacalne. Wszystko sprowadza się zatem do bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Kto może wykupić ubezpieczenie OC dla samochodu?

Obowiązek ubezpieczenia samochodu spoczywa na jego właścicielu i to on poniesie konsekwencje w sytuacji, gdy tego nie zrobi. Jeśli zależy mu na zakupie OC bezpośrednio u ubezpieczyciela, a nie ma możliwości stawić się na miejscu osobiście, może wysłać w zastępstwie zaufaną osobę wraz z pisemnym upoważnieniem do wyboru i zakupu ubezpieczenia pojazdu w swoim imieniu.

Czym jest upoważnienie?

Upoważnienie to formalny dokument, w którym pozwalasz innej osobie na wykonanie pewnej określonej czynności w Twoim imieniu. W przypadku upoważnienia do ubezpieczenia samochodu będzie to zawarcie z ubezpieczycielem umowy OC lub innych formalności związanych z polisą.

Porównaj ceny OC i AC

Upoważnienie może zostać zawarte w domu, bez obecności notariusza. Musi jednak zawsze mieć formę pisemną – w postaci wydruku z odręcznymi podpisami lub dokumentu spisanego w całości ręcznie.

Na czym polega różnica między ubezpieczającym i ubezpieczonym?

Dwiema osobami, które są kluczowe w przypadku upoważnienia do ubezpieczenia samochodu, są ubezpieczający i ubezpieczony. Czym się różnią i na czym polegają ich role?

 

Ubezpieczający

Ubezpieczony

Co robi?

Osoba upoważniona, która działa w imieniu ubezpieczonego

Osoba, na którą jest zawierana umowa z ubezpieczycielem i która udzieliła upoważnienia ubezpieczającemu

Czyj pojazd jest objęty ochroną ubezpieczeniową?

X

Kto płaci składkę za OC?

 √
(najczęściej opłaca się ją przy podpisywaniu umowy, ale strony mogą umówić się inaczej)

X

Kto otrzymuje ewentualne odszkodowanie?

X

Kto zostanie wezwany do zapłaty, jeśli UFG wykryje brak OC?

X

Kogo można upoważnić do ubezpieczenia pojazdu?

Polskie prawo nie określa, kto może zostać osobą upoważnioną do ubezpieczenia samochodu. Możesz więc wybrać kogo zechcesz – współmałżonka, przyjaciela czy sąsiada. Może to też być zupełnie obca osoba, która zajmuje się takimi sprawami zawodowo. O ile dopełnisz wszystkich formalności i przygotujesz ważne pismo upoważniające, będzie mogła reprezentować Cię przed ubezpieczycielem.

Miej jednak na uwadze to, że musi to być osoba zaufana. Decyzje, które zostaną przez nią podjęte w Twoim imieniu, mogą mieć konsekwencje w przyszłości.

Co możesz załatwić, posiadając upoważnienie do ubezpieczenia samochodu?

Upoważnienie może dotyczyć różnych spraw załatwianych u ubezpieczyciela. Najczęściej wykorzystuje się je w celu:

 • zakupu nowej polisy OC dla samochodu,
 • wypowiedzenia starego ubezpieczenia,
 • zakończenia umowy przejętej po poprzednim właścicielu pojazdu,
 • dopełnienia formalności związanych z likwidacją szkody.

Ta ostatnia opcja jest często stosowana w przypadku naprawy samochodu w warsztacie w sytuacji, gdy jest ona likwidacją szkody. Jeśli upoważnisz właściciela warsztatu do działania w Twoim imieniu, to on będzie kontaktować się z ubezpieczycielem w kwestiach związanych z kosztami wykonanych prac i zakupionych części.

Czy można wykupić AC na cudzy rachunek?

W przypadku nieobowiązkowego ubezpieczenia AC również możesz skorzystać z pomocy osoby upoważnionej do działania w Twoim imieniu. Przed spisaniem dokumentu i odwiedzeniem biura towarzystwa warto zapoznać się jednak z zasadami ustalonymi przez konkretnego ubezpieczyciela, gdyż nie każdy honoruje takie rozwiązanie.

Co musi zawierać upoważnienie, aby zostało uznane?

Aby upoważnienie było w mocy, a upoważniony mógł załatwić powierzoną mu sprawę, dokument musi zawierać następujące elementy:

 • miejsce i datę sporządzenia,
 • komplet danych osobowych obu stron (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, PESEL, seria i numer dowodu osobistego),
 • informacje dotyczące konkretnej czynności, której wykonania dotyczy upoważnienie,
 • dane samochodu, na który ma zostać zawarta umowa z ubezpieczycielem,
 • czytelne podpisy obu osób.

Jak powinno wyglądać upoważnienie do ubezpieczenia samochodu?

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór upoważnienia do ubezpieczenia samochodu, z którego możesz skorzystać.

Pobierz wzór upoważnienia do ubezpieczenia samochodu

Czym różni się pełnomocnictwo od upoważnienia?

Chociaż pełnomocnictwo i upoważnienie są często używane jako synonimy, z prawnego punktu widzenia stanowią dwa pojęcia o odmiennym znaczeniu. Na czym polega różnica?

Upoważnienie pozwala na wykonanie konkretnej czynności w imieniu osoby, która go udzieliła. Pełnomocnictwo jest udzielane na konkretny okres i daje prawo do wyrażania woli w zastępstwie innej osoby w różnych sytuacjach. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że upoważnienie jest dokumentem obowiązującym jednorazowo, pełnomocnictwo może być z kolei używane wiele razy, w zależności od ustaleń.

Porównaj ceny OC i AC

Jaka może być alternatywa dla zakupu OC przez osobę upoważnioną?

Nie masz możliwości, by odwiedzić biuro towarzystwa ubezpieczeniowego? Pamiętaj o tym, że zakup OC w stacjonarnym lokalu to niejedyna opcja. Zawsze możesz skorzystać z kalkulatora OC i AC, aby porównać kilka ofert, wybrać najkorzystniejszą polisę i kupić ją online, bez wychodzenia z domu.

 1. Upoważnienie to dokument, w którym udzielasz innej osobie pozwolenia na wykonanie pewnej czynności w Twoim imieniu.
 2. Możesz upoważnić każdego, niezależnie od łączącego was stopnia pokrewieństwa.
 3. Upoważnienie może dotyczyć m.in. zawarcia umowy z ubezpieczycielem, wypowiedzenia starego OC czy likwidacji szkody.
 4. Upoważnienie możesz sporządzić samodzielnie, pamiętając o tym, by umieścić w nim wszystkie wymagane elementy, czyli przede wszystkim szczegółowe dane obu stron oraz samochodu.
 5. Upoważnienie to nie to samo co pełnomocnictwo.

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o upoważnienie i pełnomocnictwo

 1. Czy upoważnienie może dotyczyć tylko spraw związanych z OC?

  Nie, osoba upoważniona może reprezentować Cię przed ubezpieczycielem w niemal każdej sprawie.

 2. Czy upoważnienie musi mieć formalną formę i postać wydruku?

  Upoważnienie pozostaje w mocy nawet wtedy, gdy jest spisane ręcznie. O ile zawiera wszystkie wymagane elementy i czytelne podpisy obu stron, ubezpieczyciel powinien je honorować.

 3. Kto poniesie konsekwencje za nieopłacenie składki OC: upoważniający czy upoważniony?

  Właściciel pojazdu. Z tego powodu należy koniecznie omówić tę kwestię jeszcze przed sporządzeniem upoważnienia, a po załatwieniu sprawy u ubezpieczyciela upewnić się, czy należność została uregulowana.

 4. Czy osoba upoważniona, która podpisała umowę z ubezpieczycielem, może liczyć na odszkodowanie, gdy dojdzie do szkody?

  Nie, ubezpieczenie jest zawierane w imieniu właściciela pojazdu i to on otrzyma odszkodowanie.

 5. Czy ubezpieczyciel może odmówić uznania upoważnienia, jeśli będzie niekompletne?

  Tak, jak najbardziej. Decyzje podjęte przez upoważnionego mogą mieć później poważne konsekwencje, zatem ubezpieczyciel musi mieć pewność, że właściciel pojazdu wyraża na to zgodę.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny