ludzie sprawdzają co to za ubezpieczenie OC w BGŻ BNP Paribas

Ubezpieczenie OC w BGŻ BNP Paribas – co to za produkt?

Jeżeli ubezpieczenie OC dotychczas nabywałeś u agenta lub online, możesz być zaskoczony – teraz umowę podpiszesz również podczas wizyty w banku. BGŻ BNP Paribas dołączył do grona banków oferujących ubezpieczenia komunikacyjne. BGŻ BNP Paribas proponuje ubezpieczenia komunikacyjne jako agent ubezpieczeniowy – bank ten współpracuje z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Oferta nie jest jednak przeznaczona dla … więcej…

kobiety sprawdzają ofertę ubezpieczenia samochodu w PKO Banku Polskim

Ubezpieczenie OC w PKO Banku Polskim – jak wygląda oferta?

PKO Bank Polski nawiązał współpracę z kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu jego zmotoryzowani klienci mogą zakupić ubezpieczenie samochodu oraz zawrzeć umowę o jedno z wielu dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń. Dowiedz się, jak zakupić ubezpieczenie OC właśnie w tym banku. PKO Bank Polski w porozumieniu z towarzystwami ubezpieczeniowymi proponuje kilka ciekawych produktów ubezpieczeniowych. Aktualnie w jego ofercie … więcej…

sprawdzenie ofery Santander Consumer Bank

Ubezpieczenie OC w Santander Consumer Banku

Korzystasz z produktów bankowych? Możesz nie wiedzieć, że w Sandanter Consumer Banku zakupisz również ubezpieczenie OC. Postanowiliśmy prześwietlić dostępną ofertę, aby sprawdzić, co ubezpieczony otrzyma w zamian za opłacenie składki. Santander Consumer Bank nawiązał współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym Compensa Vienna Insurance Group, w efekcie czego proponuje m.in. ubezpieczenie OC. Jeżeli masz samochód, z pewnością wiesz, … więcej…

sprawdzanie oferty ubezpieczenia OC w Alior Bank

Ubezpieczenie OC w Alior Banku – na czym polega?

Korzystasz z produktów oferowanych przez Alior Bank? Dzięki współpracy z Link4 proponuje on również ubezpieczenia (m.in. komunikacyjne), które możesz zakupić online. Prześwietliliśmy ofertę, aby sprawdzić, na co może liczyć klient. Alior Bank wykonuje działalność bankową i dodatkowo pełni rolę agenta ubezpieczeniowego, czyli wykonuje czynności agencyjne na rzecz współpracujących z nim towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki temu w … więcej…

Reasekuracja

Jest to odstąpienie części lub całości objętego ubezpieczeniem ryzyka, a także odpowiedniej kwoty składek na rzecz tzw. reasekuratora, czyli innego zakładu ubezpieczeń, w zamian za partycypację w wypłacie ewentualnych świadczeń. W uproszczeniu jest to więc umowa na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń odstępuję innemu zakładowi ubezpieczeń część lub całość objętego ochroną ryzyka oraz część składek … więcej…

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości auta. Z tego względu jest ono szczególnie polecane osobom, które kupują samochód na kredyt lub w leasingu. Jeżeli zamierzasz sfinansować zakup pojazdu właśnie przy pomocy banku lub leasingodawcy, dowiedz się, co zyskasz, mając ubezpieczenie GAP. Nowe samochody bardzo szybko tracą na wartości. Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Auto Protection) pokrywa różnicę … więcej…

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)

Komisja Nadzoru Finansowego została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Jest organem administracji rządowej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, w tym sektorem bankowym, rynkiem ubezpieczeniowym, kapitałowym oraz instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, a także sektorem kas spółdzielczych. Działania KNF nadzoruje … więcej…

Franszyza integralna

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych termin franszyza integralna odnosi się do polisy Autocasco. Określa sumę, poniżej której towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowie za szkody ubezpieczonego. Franszyza integralna może być wyrażona kwotowo (np. 500 zł) lub procentowo (np. 10%). Choć oznacza przeniesienie części kosztów likwidacji szkody na ubezpieczonego, to jednocześnie może obniżyć cenę polisy. Franszyza integralna bywa także … więcej…

Agent ubezpieczeniowy

Przedsiębiorca reprezentujący dany zakład ubezpieczeń i świadczący określony usługi na jego rzecz. Agent prowadzi działalność na podstawie umowy agencyjnej i jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Zadania agenta ubezpieczeniowego Agent ubezpieczeniowy ma za zadanie organizować i nadzorować czynności agencyjne. Do jego głównych, codziennych obowiązków należą: pozyskiwanie klientów, obsługa klientów, zawieranie i wykonywanie umów. Wszystkie czynności … więcej…

OC graniczne

OC graniczne to – czasowe ubezpieczenie komunikacyjne. Chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami, spowodowanych przez siebie szkód w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. OC graniczne obejmuje ubezpieczonego ochroną taką samą, jak standardowe OC. Różnica polega głównie na terminie jego użytkowania. Na jak długo można wykupić OC graniczne? W państwach należących do systemu Zielonej Karty polisa zawierana jest … więcej…