KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)

Komisja Nadzoru Finansowego została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Jest organem administracji rządowej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, w tym sektorem bankowym, rynkiem ubezpieczeniowym, kapitałowym oraz instytucjami…

Franszyza integralna

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych termin franszyza integralna odnosi się do polisy Autocasco. Określa sumę, poniżej której towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowie za szkody ubezpieczonego. Franszyza integralna może być wyrażona kwotowo (np. 500 zł) lub procentowo (np. 10%). Choć oznacza przeniesienie części…

Agent ubezpieczeniowy

Przedsiębiorca reprezentujący dany zakład ubezpieczeń i świadczący określony usługi na jego rzecz. Agent prowadzi działalność na podstawie umowy agencyjnej i jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Zadania agenta ubezpieczeniowego Agent ubezpieczeniowy ma za zadanie organizować i nadzorować czynności agencyjne. Do…

OC graniczne

OC graniczne to – czasowe ubezpieczenie komunikacyjne. Chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami, spowodowanych przez siebie szkód w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. OC graniczne obejmuje ubezpieczonego ochroną taką samą, jak standardowe OC. Różnica polega głównie na terminie jego użytkowania. Na jak…

Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)

Bezpośrednia likwidacja szkód to proces, polegający na zgłoszeniu szkody, a tym samym powierzeniu jej likwidacji towarzystwu, w którym ubezpieczony posiada polisę. Nie ma przy tym znaczenia czy jest on poszkodowanym czy sprawcą zdarzenia. Zalety BLS Dla ubezpieczonego jest to bardzo…

Ubezpieczenie direct

Ubezpieczenie direct to polisa nabywana w modelu sprzedaży bezpośredniej – przez Internet lub telefon. Obliczenie składki i wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się online, a transakcja może zostać sfinalizowana przelewem tradycyjnym, elektronicznym lub przy osobistym odbiorze polisy. Ubezpieczenie direct – zalety…

Gefion Insurance

SKUTECZNE WYPOWIEDZENIE UMOWY OC W GEFION   Chcesz szybko wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w Gefion? Użyj poniższego przycisku lub wydrukuj czysty wzór wypowiedzenia, który znajdziesz tutaj.     Otrzymany dokument wyślij, korzystając z jednej z poniższych metod: Pocztą na adres: Polins Sp.…

OC dla Hondy już za 549 zł

UBEZPIECZENIE OC HONDA CIVIC Kierowca – mężczyzna 45 lat, 60% zniżek, prawo jazdy od 20 lat Kierowca – mężczyzna 29 lat, 40% zniżek, prawo jazdy od 5 lat Kierowca – mężczyzna 20 lat, 10% zniżek, prawo jazdy od 2 lat…

OC AC dla Audi – już od 570zł!

UBEZPIECZENIE OC DLA AUDI A3 z 2015 roku,benzyna, poj. 1,8 cm3 Kierowca – mężczyzna 45 lat, 60% zniżek, prawo jazdy od 20 lat Kierowca – mężczyzna 29 lat, 40% zniżek, prawo jazdy od 5 lat Kierowca – mężczyzna 20 lat,…