Ubezpieczenie OC to obowiązkowa polisa, którą musi wykupić właściciel pojazdu mechanicznego. Kiedy należy to zrobić? Przepisy mówią, że nowy samochód należy ubezpieczyć najpóźniej w dniu rejestracji, a używany w dniu podpisania umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca przekazuje również OC. Pozostaje pytanie – czy można także ubezpieczyć samochód niezarejestrowany? Sprawdzamy, jak to wygląda.

Ubezpieczenie OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami spowodowanych kolizji, stłuczek. Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd musi zostać objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za jej brak nakładane są kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Choć w zdecydowanej większości przypadków ubezpieczane są samochodu już zarejestrowane, możliwe jest także wykupienie OC dla auta bez tablic rejestracyjnych. Jest to tzw. ubezpieczenie na numer VIN. Właściciel musi jednak pamiętać, by jak najszybciej dokończyć formalności i zarejestrować wóz, gdy tylko będzie to możliwe.

Na czym polega rejestracja samochodu i kiedy jest konieczna?

Rejestracja samochodu jest procedurą niezbędną, aby pojazd został dopuszczony do ruchu. Zgodnie z art. 71 ust. 6 Prawa o ruchu drogowym samochód może wyjechać na ulice, gdy zostanie zarejestrowany i wyposażony w zalegalizowane tablice rejestracyjne.

Porównaj ceny OC i AC

W starostwie musi stawić się właściciel nowo nabytego pojazdu, ale także osoba kupująca samochód używany oraz sprowadzająca auto z zagranicy. W pierwszym przypadku zachodzi konieczność zarejestrowania wozu, w drugim jego przerejestrowania (które jest tak naprawdę ponowną rejestracją).

Jeśli nastąpiła zmiana właściciela pojazdu, fakt ten musi zostać odnotowany. Taki zapis powinien znaleźć się w dokumentach, dlatego w momencie nabycia auta jego posiadacz ma obowiązek pojawienia się w urzędzie. Na stawienie się w wydziale komunikacji właściciel ma 30 dni od momentu zakupu samochodu.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w ubezpieczamy-auto.pl

Do zarejestrowania auta potrzebny jest wniosek oraz komplet dokumentów – dowód własności pojazdu, zaświadczenie o ważności badania technicznego, dokument tożsamości do wglądu, potwierdzenie dokonania opłat.

Sprawy komplikują się nieco, jeśli rejestrowane jest auto sprowadzone z zagranicy. Właściciel musi pamiętać o przetłumaczeniu wszystkich dokumentów, powinien również dołączyć dowód opłacenia akcyzy i cła. Niezbędne jest świadectwo zgodności i oświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Kiedy i dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC jest polisą, którą musi wykupić każdy właściciel pojazdu mechanicznego.  To ochrona od tzw. odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że jeśli z winy ubezpieczonego inny pojazd czy kierowca zostanie poszkodowany, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci stosowne odszkodowanie.

Kiedy należy wykupić OC? Terminy precyzuje art. 29 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Trzeba pamiętać, że zależą one od tego, czy pojazd jest nowy, używany, zabytkowy, czy został zakupiony w kraju, czy też sprowadzony z zagranicy.

Zainteresuje Cię też: Jak ubezpieczyć samochód sprowadzony z zagranicy?

Ubezpieczenie OC dla nowego samochodu należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, nie później niż w dniu wprowadzenia go do ruchu, co oznacza poruszanie się po drogach publicznych, wjazd w strefę zamieszkania lub ruchu. Właściciel samochodu kupionego w salonie sprzedaży może skorzystać z tzw. pakietu dealerskiego, ma także możliwość samodzielnego wyboru obowiązkowej polisy i rozszerzenia jej o dodatkowe ubezpieczenie AC czy assistance.

W przypadku pojazdu historycznego (zabytkowego) polisa musi zostać zakupiona przed wprowadzeniem go do ruchu. Właściciel takiego wozu może zakupić OC krótkoterminowe, ponieważ nie jest zobowiązany do korzystania z ubezpieczenia całorocznego.

Więcej dowiesz się tutaj: OC krótkoterminowe (ubezpieczenie OC na miesiąc) – kiedy możesz kupić?

Gdy kierowca wjeżdża do kraju samochodem sprowadzonym z zagranicy (zarejestrowanym tam), musi okazać ważne OC obowiązujące w Unii Europejskiej, Zieloną Kartę lub wykupione OC graniczne.

Ważne! Jeśli sprowadzasz samochód bez ważnego OC, ubezpieczenie należy wykupić jeszcze przed wjazdem na terytorium Polski. Przepisy mówią, że musisz je mieć, zanim wprowadzisz auto do ruchu. Na początek może to być krótkoterminowe ubezpieczenie OC. Pamiętaj jednak, że jest ono ważne jedynie przez 30 dni i nie przedłuża się automatycznie.

Właściciel zakupionego używanego samochodu może kontynuować polisę wykupioną przez sprzedawcę lub wykupić nowe ubezpieczenie. Jeśli jednak poprzednik nie miał ważnego ubezpieczenia OC, nabywca musi kupić polisę najpóźniej w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży. Może się też zdarzyć, że OC właśnie wygasa – nowy właściciel ma obowiązek zadbać o ciągłość ochrony.

Warto też pamiętać, że każdy samochód, nawet użytkowany okazjonalnie, czy też niesprawny, musi być objęty ubezpieczeniem OC.

Jakie są kary za brak ważnego ubezpieczenia OC?

Jak już zostało wspomniane, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a za jego brak kierowcy grożą kary finansowe. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny współpracuje ściśle z towarzystwami, co daje mu możliwość zweryfikowania, czy właściciele pojazdów dopełniają obowiązku wykupienia polisy.

Wysokość kar ustalana jest na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i zależy przede wszystkim od wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Aktualnie stawki kształtują się następująco:

 • opóźnienie do 3 dni w przypadku samochodu osobowego to kara w wysokości 1440 zł, a w przypadku motocykli 240 zł;
 • zwłoka od 4 do 14 dni będzie kosztowała właściciela osobówki 3600 zł, a kierowcę jednośladu 600 zł;
 • przekroczenie terminu o ponad 14 dni oznacza karę w wysokości 7200 zł dla kierowcy auta osobowego i 1200 zł dla motocyklisty.
co grozi za brak OC 2

Jak działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oparta jest na Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Członkami UFG są zagraniczne i krajowe towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują obowiązkowe polisy OC dla pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolników.

Obecnie do UFG należy 29 firm ubezpieczeniowych (aktualne dane można znaleźć na oficjalnej stronie ufg.pl).

Głównym zadaniem UFG jest wypłata odszkodowań – poszkodowanym w wypadkach, kolizjach z udziałem kierowców posiadających ważne ubezpieczenie OC oraz poszkodowanym przez sprawców niezidentyfikowanych.

Jeżeli UFG wypłaci odszkodowanie za osobą, która nie miała ważnej polisy OC, sprawca musi zwrócić równowartość wypłaconego świadczenia.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo i możliwość kontrolowania właściciel pojazdów mechanicznych – sprawdzana jest ważność obowiązkowego ubezpieczenia OC. UFG korzysta z tzw. wirtualnego policjanta, czyli specjalnego systemu informatycznego wykrywającego przerwy w polisach OC. W przypadku odkrycia nieprawidłowości, właściciel samochodu proszony jest o okazanie ubezpieczenia, a jeśli go nie ma, UFG nakłada stosowną karę.

Ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta co mówi prawo?

Choć najczęściej ubezpieczenie OC nabywane jest dla samochodów zarejestrowanych, właściciel ma także możliwość wykupienia polisy dla niezarejestrowanego pojazdu. Auto może nie mieć tablic rejestracyjnych z kilku powodów:

 • tablice zostały skradzione, zniszczone, zgubione;
 • nastąpiło wyrejestrowanie samochodu;
 • auto zostało sprowadzone z zagranicy, a dotychczasowy właściciel wyrejestrował je.

Jeśli tablice rejestracyjne zostały skradzione, zniszczone, zgubione, właściciel ma obowiązek powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby – zgłosić się na policję oraz w wydziale komunikacji.

Konieczne jest również złożenie wniosku o wydanie duplikatów tablic rejestracyjnych. W takich sytuacjach wykupienie OC samochodu nie stanowi żadnego problemu.

Jeśli właściciel sprowadził samochód niezarejestrowany, ma obowiązek jak najszybciej sfinalizować formalności, czyli złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W takiej sytuacji polisę OC można wykupić tylko pod warunkiem jak najszybszej rejestracji samochodu.

Ubezpieczając samochód niezarejestrowany, musisz okazać się dowodem kupna. Aby ubezpieczyć auto bez tablic, będzie ci potrzebny numer VIN i zaświadczenie o ważnym badaniu technicznym.

Gdy już zarejestrujesz pojazd, zgłoś się do ubezpieczyciela, aby uaktualnić dane. Warto zrobić to jak najszybciej. Pamiętaj, że polisę OC możesz wykupić przed rejestracją, jeśli nabyłeś pojazd, a twoim zamiarem była jego rejestracja! Co ważne, wóz musi mieć ważne badanie techniczne, w przeciwnym razie ubezpieczyciel odmówi sprzedaży polisy.

Natalia Tokarczyk-Jarocka

Ubezpieczenie niezarejestrowanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Jedną z opcji nabycia samochodu jest sprowadzenie go z zagranicy. Polacy wciąż szukają atrakcyjnych ofert w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Decydując się na zakup pojazdu poza Polską, trzeba pamiętać o dopełnieniu kilku ważnych formalności, gdy samochód dotrze już do kraju. Jedną z nich jest wykupienie ubezpieczenia. Kiedy i jak to zrobić?

Przypadek 1: Auto nie zostało wyrejestrowane przez poprzedniego właściciela i kupujący sprowadza je na tamtejszych tablicach rejestracyjnych. Jeśli samochód został nabyty w kraju Unii Europejskiej i ma ważne badanie techniczne, może zostać od razu ubezpieczony w Polsce. Bywa, że pojazd nadal ma ważną zagraniczną polisę OC – w takiej sytuacji można z niego korzystać aż do chwili przerejestrowania wozu. Jeśli OC wygasło, wystarczy ubezpieczenie krótkoterminowe. Trzeba jednak pamiętać, że jest ono ważne jedynie przez 30 dni i nie przedłuża się automatycznie.

Przypadek 2: Auto zostało wyrejestrowane przez sprzedającego, nie ma zatem tablic rejestracyjnych. Taki wóz można przetransportować do Polski na lawecie, następnie przeprowadzić badanie techniczne i wykupić polisę. Kolejnym krokiem powinna być procedura rejestracji pojazdu. Pamiętaj! Możesz wcześniej ubezpieczyć auto, jeśli twoim zamiarem jest jak najszybsza rejestracja! Nie wykupisz polisy OC, jeśli samochód nie będzie miał ważnego przeglądu technicznego – towarzystwa odmówią sprzedaży ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta z salonu

Przykład: Pani Halina kupiła w samochód w salonie. Skorzystała z możliwości powierzenia kupna ubezpieczenia auta dealerowi. Oczywiście wiązało się to z dodatkową opłatą, jednak klientka oszczędziła czas. Ponieważ wóz nie został jeszcze zarejestrowany, polisę OC sprzedano na podstawie numeru VIN. Dlaczego było to możliwe? Pani Halina kupiła auto z intencją zarejestrowania go, jednak wygodniej było jej powierzyć wszystkie formalności przedstawicielowi salonu.

Klient może też zakupić polisę OC samodzielnie, wybierając najbardziej atrakcyjną dla siebie ofertę. Ubezpieczenie niezarejestrowanego auta jest więc możliwe, jednak trzeba pamiętać, że bez rejestracji właściciel nie może korzystać z samochodu – to procedura administracyjna, która przeprowadzana jest w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu do ruchu po drogach publicznych.

Jak sprawdzić koszt ubezpieczenia OC niezarejestrowanego samochodu?

Brak OC wiąże się z nałożeniem na właściciela pojazdu kary finansowej. Dlatego każdy kierowca musi pamiętać o ubezpieczeniu samochodu i zachowaniu ciągłości polisy.

Jeśli chcesz porównać oferty towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać odpowiadające ci ubezpieczenie, możesz skorzystać z kalkulatora internetowego. W szybki sposób, bez wychodzenia z domu dowiesz się, ile musisz zapłacić za polisę OC lub pakiet ubezpieczeń. Wystarczy podać najważniejsze informacje na temat samochodu oraz dane kierowcy (wiek, stan cywilny, datę wydania prawa jazdy).

Przykład: Pani Martyna kupiła w salonie samochód marki Hyundai (Tucson z 2023). Postanowiła nie powierzać kupowania polisy dealerowi, a samodzielnie znaleźć najlepsze OC. Skorzystała z kalkulatora OC i AC i wybrała odpowiadającą jej ofertę.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
993,27 zł rata od 0 zł
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
1165,00 zł rata od 0 zł
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
1182,00 zł rata od 0 zł
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
1210,00 zł rata od 0 zł
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
1615,00 zł rata od 0 zł
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
1554,00 zł rata od 0 zł
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
1889,00 zł rata od 0 zł
Link4
993,27 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
1165,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
1182,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
1210,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
1615,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
1554,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
1889,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW

*kalkulacja z dnia 20.11.2023

Jak widać, dzięki porównaniu ofert pani Marta mogła zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Przykład: Karol sprowadził auto z Niemiec. To Hyundai Tucson z 2015 roku z przebiegiem 220 tys. km. Oto oferty towarzystw ubezpieczeniowych na podstawie wyliczeń z użyciem kalkulatora internetowego OC i AC.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
461,00 zł rata od 0 zł
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
608,00 zł rata od 0 zł
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
691,00 zł rata od 0 zł
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
714,00 zł rata od 0 zł
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
774,28 zł rata od 0 zł
Trasti
461,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
608,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
691,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
714,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
774,28 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW

*kalkulacja z dnia 20.11.2023

Powyższe kalkulacje są dowodem na to, że cena ubezpieczenia samochodu tej samej marki może kształtować się bardzo różnie i w zależności od szeregu czynników. Kalkulator OC i AC to szybki i prosty sposób, aby zobaczyć, ile będzie Cię kosztować ochrona pojazdu, który jeszcze nie został zarejestrowany.

Porównaj ceny OC i AC

Wykorzystaj tę możliwość, aby podjąć decyzję najlepszą dla Twojego bezpieczeństwa, ale i kieszeni!

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC niezarejestrowanego samochodu

 1. Czy urząd może odmówić rejestracji samochodu?

  Zdarzają się sytuacje, w których urząd odmawia rejestracji samochodu. Powodem może być złożenie niekompletnej dokumentacji, pojawienie się w niej niezgodności. Zarejestrowany nie zostanie również wóz bez aktualnego badania technicznego oraz pojazd z nieczytelnym numerem VIN. W większości przypadków wystarczy uzupełnić lub poprawić dokumentację, by procedura mogła być kontynuowana.

 2. Ile mam czasu na rejestrację samochodu sprowadzonego z zagranicy?

  Prawo o ruchu drogowym wskazuje na termin 30 dni od momentu wjazdu samochodem na teren kraju.

 3. Jakie dokumenty muszę przedstawić ubezpieczycielowi przy zakupie OC dla niezarejestrowanego auta?

  Aby wykupić ubezpieczenie OC niezarejestrowanego auta należy przedstawić potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego samochodu oraz numer VIN.

 4. Na czym polega tymczasowe ubezpieczenie samochodu?

  Tymczasowa polisa OC to inaczej krótkoterminowe ubezpieczenie samochodu. Obowiązuje ono przez 30 dni i nie przedłuża się automatycznie. Jeśli samochód został sprowadzony z zagranicy, a nie ma aktualnej polisy OC oraz Zielonej Karty, właściciel może na początek skorzystać z tymczasowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Tymczasowe ubezpieczenie samochodu dotyczy także pojazdów, które mają więcej niż 40 lat, wyjeżdżają na ulice okazjonalnie, np. by uczestniczyć w organizowanych zlotach. Z OC krótkoterminowego korzystają również osoby handlujące pojazdami (komisy) oraz właściciele pojazdów zarejestrowanych czasowo.

 5. Co się stanie, jeśli doprowadzę do szkody niezarejestrowanym samochodem?

  Jeśli samochód ma wykupioną polisę OC (nową lub przechodzącą z poprzedniego właściciela) nie będzie problemu z wypłatą odszkodowania. Jeśli nie minęło jeszcze 30 dni od zakupu samochodu, kierowca nie zapłaci kary za nieprzerejestrowanie wozu. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno za brak ubezpieczenia, jak i przeprowadzenia rejestracji nakładane są kary finansowe. Zgodnie z prawem z samochodu można korzystać, jeśli został zarejestrowany (dopuszczony do ruchu) oraz ma ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niezarejestrowany samochód można ubezpieczyć, jednak z zastrzeżeniem, że nie zostanie on wprowadzony do ruchu aż do momentu sfinalizowania wszystkich formalności.

Agnieszka Wawrzaszek

Copywriter z prawdziwym zamiłowaniem do pisania, która wierzy, że najbardziej skomplikowane zagadnienia można opisać w przystępny, a czasem nawet zabawny sposób. Moje zainteresowania nie mają ściśle wyznaczonych granic, dlatego piszę o ubezpieczeniach, upadłości konsumenckiej, a także medycynie naturalnej i sporcie. Chcę, aby moje teksty były odpowiedzią na najbardziej nurtujące czytelników pytania, wsparciem podczas podejmowania codziennych decyzji. Gdy nie piszę, czytam lub zagłębiam tajniki jogi.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny