Jeśli oddałeś samochód do kasacji, wyrejestruj go. Jeśli skradziono Ci pojazd, zrób to samo. Zasada ta dotyczy jeszcze kilku innych sytuacji. Jeśli się do niej nie zastosujesz, UFG uzna, że auto wciąż jest przez Ciebie użytkowane i nałoży na Ciebie karę finansową za brak polisy OC. Aby wyrejestrować samochód w Polsce, należy spełnić kilka warunków i przejść przez odpowiednie procedury.

Jeśli nie chcesz ponosić kosztów związanych z ubezpieczeniem samochodu, którego już nie masz lub nie używasz, musisz go wyrejestrować. Podpowiadamy, jak i kiedy to zrobić oraz jakie dokumenty należy dostarczyć do urzędu.

Kiedy trzeba wyrejestrować samochód?

Wyrejestrowanie pojazdu musi nastąpić w kilku sytuacjach. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nią samochód należy wyrejestrować jeśli:

 • zostało skradzione,
 • właściciel wywiózł je lub sprzedał za granicę,
 • zostało oddane do kasacji,
 • zostało trwale i całkowicie utracone,
 • zostało wycofane z obiegu,
 • zostało przekazane do stacji demontażu pojazdów albo do punktu zbierania odpadów.

Jeśli samochód zostanie wyrejestrowany, nie ma możliwości jego ponownego zarejestrowania. Do wyjątków należą sytuacje: odzyskania auta po kradzieży, auta wywiezionego lub sprzedanego za granicą, auta zabytkowego, ciągników i przyczep rolniczych.

Ponadto według obowiązujących przepisów od 31 stycznia 2022 roku można wyrejestrować samochód na okres od 3 do 12 miesięcy, bez dalszego przedłużenia. Taka sytuacja nastąpić może w przypadku, gdy auto wymaga długotrwałej i kompleksowej naprawy np. gdy dotyczy ona konstrukcji całego samochodu po wypadku.

Po upływie tego czasu następne wyrejestrowanie czasowe, jeśli będzie potrzebne, może nastąpić dopiero po 3 latach od dnia zakończenia poprzedniego wyrejestrowania czasowego.

Takie rozwiązanie ma pomóc właścicielom takich aut, zaoszczędzić na ubezpieczeniu, gdy auto nie może być używane.

Bardzo ważną informacja jest to, że obecnie prowadzone są prace nad najnowszym projektem nowelizacji  tzw. ustawy deregulacyjnej. Dzięki niej właściciel będzie miał możliwość wyrejestrowania czasowego pojazdu nawet do 48 miesięcy. Dodatkowo wyrejestrowanie samochodu nie będzie dotyczyło wyłącznie sytuacji, w której samochód nadaje się do skomplikowanej naprawy.

Co należy zrobić?

W celu wyrejestrowania pojazdu trzeba udać się do urzędu komunikacji odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek. Dokument jest identyczny jak w przypadku rejestracji samochodu, a w nagłówku wystarczy wykreślić odpowiednie zwroty. Możesz go pobrać wcześniej z serwisu internetowego, wydrukować i wypełnić. Jeśli nie masz takiej możliwości, druki są dostępne na miejscu. Standardowo, musisz mieć przy sobie dowód osobisty oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Dodatkowe dokumenty zależą od powodu, z jakiego chcesz wyrejestrować samochód (tabela poniżej).

Pamiętaj! Za niewyrejestrowanie samochodu w terminie grożą kary finansowe. Reguluje to dokładnie art. 140mb ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeśli właściciel pojazdu, nie zawiadamia starosty o wyrejestrowaniu samochodu, zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Taki przepis ma na celu uporządkowanie statusu wyrejestrowanych pojazdów, które w ewidencji figurują jako zarejestrowane. Szacuje się że takich samochodów jest w Polsce około 6 milionów.

Wyrejestrowanie pojazdu – ile kosztuje?

Jeśli składasz wniosek osobiście, opłata skarbowa wynosi 10 zł. W Twoim imieniu może go dostarczyć pełnomocnik. Wiąże się to z koniecznością wypełniania dodatkowego dokumentu oraz wyższą opłatą w kwocie 17 zł. Wyjątek stanowi upoważnienie osoby blisko spokrewnionej (np. mąż, żona, rodzic, dziecko) – w takim przypadku nie ponosi się opłaty skarbowej, wystarczy tylko pisemne upoważnienie.

Ile trwa wyrejestrowanie auta?

Zgodnie z ustawą, wniosek powinien zostać rozpatrzony przeciągu 30 dni od dnia jego złożenia, ale w niekiedy może to nastąpić natychmiastowo.  W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw rozpatrzenie wniosku może przedłużyć się do 2 dwóch miesięcy. Jeśli dojdzie do odrzucenia wniosku, możesz odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od momentu jej wydania.

Przeczytaj także: Ile kosztuje rejestracja auta? Sprawdź, ile zapłacisz – Ubezpieczamy Auto (ubezpieczamy-auto.pl)

Jakie dokumenty należy przygotować?

Jak już wspomnieliśmy, zawsze należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz potwierdzenie dokonania opłaty 10 zł oraz opłaty skarbowej w przypadku pełnomocnictwa. Dodatkowo, aby wyrejestrować samochód musisz skompletować konkretne dokumenty w zależności od przyczyny, z której następuje wyrejestrowanie pojazdu. W każdej sytuacji podstawą będzie poprawnie wypełniony wniosek.

Poniżej znajduje się zestawienie dokumentów, które trzeba przygotować w poszczególnych sytuacjach:

Kradzież pojazdu:

 • zaświadczenie wydane przez policję potwierdzające kradzież,
 • samodzielnie napisane oświadczenie,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana)

Wywóz pojazdu za granicę:

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.

Kasacja pojazdu za granicą:

 • dokument potwierdzający kasację samochodu za granicą,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana),
 • tablice rejestracyjne.

Trwała utrata pojazdu:

 • dokument potwierdzający trwałą utratę pojazdu (np. kasacja spowodowana wypadkiem lub gdy samochód spłonął w pożarze w wyniku aktu wandalizmu),
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana),
 • dowód wpłaty na rzecz gminy (kwota zależy od rodzaju utraconego samochodu),
 • tablice rejestracyjne.

Wycofanie pojazdu z obiegu:

 • dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obiegu (np. oświadczenie producenta),
 • dokument potwierdzający wykupienie wycofanego pojazdu,
 • kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu.

Przekazanie auta do stacji demontażu:

 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu do zezłomowania,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana),
 • tablice rejestracyjne.

Jeśli brakuje Ci któregoś z wymaganych dokumentów, powinieneś złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli przykładowo posiadasz dowodu rejestracyjnego, dołącz do niego oświadczenie, w którym wytłumaczysz, dlaczego go straciłeś. Tak samo sytuacja wygląda gdy nie jesteś w posiadaniu karty pojazdu czy tablic rejestracyjnych.

[Pamiętaj, że w przypadku złożenia fałszywych oświadczeń może grozić Ci odpowiedzialność karna, dlatego zawsze podawaj informacje zgodne z prawdą i stanem faktycznym.]

Sprzedaż auta a jego wyrejestrowanie

Jeśli zbywasz pojazd na rzecz nowego właściciela pamiętaj, że ciąży na tobie obowiązek powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów. Przede wszystkim musisz udać się do wydziału komunikacji zgodnego z miejscem zamieszkania (starostwo powiatowe, urząd miasta lub urząd dzielnicy), gdzie musi zostać zgłoszona sprzedaż samochodu. Na zawiadomienie urzędu o zbyciu samochodu masz 30 dni od daty tego faktu.

Drugim krokiem jest zgłoszenie sprzedaży samochodu do swojego ubezpieczyciela. W tym wypadku masz na to 14 dni od momentu podpisania umowy. Jeśli tego nie zrobisz, ubezpieczyciel uzna, że nadal jesteś w posiadaniu pojazdu. Jeśli np. polisa nie została opłacona w całości, a nowy właściciel nie opłaci kolejnej raty składki, ponosisz z nim solidarną odpowiedzialność finansową, aż do dnia zgłoszenia sprzedaży pojazdu do towarzystwa.

Ponadto jeśli nowy właściciel spowoduje wypadek, to Ty jako poprzedni właściciel poniesiesz odpowiedzialność finansową i prawną związaną z ewentualnymi roszczeniami ubezpieczyciela. Zgłoszenie sprzedaży auta do ubezpieczyciela jest zatem obowiązkowe i może pomóc w uniknięciu wszelkich nieprzyjemności i niepotrzebnych kosztów. 

Wyrejestrowanie samochodu – czy należy się zwrot OC?

Jeśli właściciel pojazdu postanawia wyrejestrować swój pojazd, automatycznie traci również obowiązek posiadania ubezpieczenia OC do tego pojazdu. W przypadku wyrejestrowania samochodu trzeba złożyć do ubezpieczyciela pisemne wypowiedzenie umowy OC i wystąpić o zwrot niewykorzystanej części składki.

Zobacz również: Wypowiedzenie OC – jak i kiedy wypowiedzieć umowę OC? (ubezpieczamy-auto.pl)

Regulacje prawne

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kwestii wyrejestrowania samochodu, regulują ją następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908, z  późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2007 nr 186 poz. 1322, z  późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 nr 137 poz. 968 z  późn. zm.).

Jak wyrejestrować auto  – podsumowanie:

 • Obowiązek wyrejestrowania auta regulowany jest ustawą Prawo o ruchu drogowym.
 • Poza kilkoma wyjątkami, wyrejestrowanie pojazdu jest nieodwracalne.
 • Opłata za wyrejestrowanie pojazdu to 10 zł. W przypadku upoważnienia niespokrewnionej z właścicielem pojazdu osoby – dodatkowo trzeba wnieść opłatę skarbową w kwocie 17 zł.
 • Decyzja o wyrejestrowaniu auta powinna zostać podjęta nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku do urzędu.
 • Dokumenty, jakie należy złożyć, zależą od powodu, z jakiego auto zostaje wyrejestrowane.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o to, jak wyrejestrować samochód

 1. Czy do wyrejestrowania pojazdu potrzebny jest konkretny powód?

  Tak, aby wyrejestrować samochód w Polsce musisz mieć ważny powód, do których zaliczają się kradzież, trwała utrata pojazdu np. w wyniku poważnego wypadku lub pożaru, zezłomowanie samochodu w stacji demontażu, wywóz pojazdu za granicę.

 2. Czy urząd może mi odmówić wyrejestrowania samochodu?

  Jeśli dostarczysz wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające możliwość wyrejestrowania pojazdu, to urząd nie powinien odmówić wydania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Jednak w praktyce czasami dzieje się inaczej i urząd w niektórych wypadkach odmawia wyrejestrowania samochodu. Możesz wtedy odwołać się od jego decyzji.

 3. Czy wyrejestrowania pojazdu można dokonać przez Internet?

  Taka opcja istnieje w przypadku, gdy dany urząd oferuje taką możliwość na swojej stronie. Z wyrejestrowaniem online może być problem w przypadku urzędów w mniejszych miejscowościach. Musisz jednak pamiętać, aby złożyć dokumenty o wyrejestrowanie pojazdu przez Internet, należy posiadać profil zaufany.

 4. Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty niewykorzystanej składki OC za wyrejestrowany samochód?

  Nie, nie może odmówić wypłaty niewykorzystanej składki. Jednak pamiętaj, żeby ubezpieczyciel mógł Ci ja wypłacić, musisz złożyć wniosek o zwrot do ubezpieczyciela.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny